Aktualności


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, o śmierci Pana Jerzego Teluka, długoletniego Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Zielonej Górze. Pan Jerzy zostanie w naszej pamięci nie tylko jako wybitny fachowiec, ale przede wszystkim jako osoba niezwykle ciepła przyjazna i wesoła, będzie nam Go bardzo brakowało.
Pan Jerzy był osobą niezwykle cenioną w środowisku działkowców zarówno w naszym okręgu jak i w całym kraju. Aktywnie uczestniczył w pracach nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych oraz komisjach pracujących nad Statutem PZD. Był członkiem Krajowej Komisji Rozjemczej.
Pogrążonej w żałobie rodzinie składamy kondolencje i wyrazy współczucia.


Członkowie Okręgowego Zarządu PZD
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
oraz pracownicy biura OZ


 15.05.2017

Kampania Sprawozdawcza Zakończona

Trwająca od początku bieżącego roku kampania sprawozdawcza w Rodzinnych ogrodach Działkowych naszego Okręgu w zeszłą sobotę dobiegła końca. Zebrania odbyły się we wszystkich 121 ROD. Większość zebrań odbyła się w drugim terminie, gdyż nie osiągnięto wymaganej Statutem PZD frekwencji. Średnio wyniosła ona około 25%, jest to wynik przybliżony do lat ubiegłych. Świadczy to, że w ogrodach działkowych nie występują sytuacje ekstremalne, które zmobilizowały działkowców do nadzwyczajnej aktywności.

We wszystkich zebraniach uczestniczyli z głosem doradczym przedstawiciele Okręgowego zarządu oraz pracownicy biura OZ którzy weszli w skład powołanego przez Okręgowy Zarząd zespołu ds. obsługi walnych zebrań w ROD.

Najczęściej podnoszone w trakcie dyskusji tematy dotyczyły:

 •   Gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami zielonymi i wielkogabarytowymi w ROD
 •   spraw porządkowych oraz zabezpieczenia mienia działkowców oraz majątku ogrodu
 •   prowadzonych inwestycji i remontów

Znakiem naszych czasów, jest coraz częściej podejmowany w ogrodach temat rozwiązań dotyczących monitoringu oraz metod pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Działkowcy podnosili, iż monitoring powinien być wykorzystywany jako element wspomagający wykrywanie sprawców kradzieży i dewastacji mienia, ale powinien być on też ukierunkowany na niewłaściwe zachowania działkowców (np. wyrzucanie do pojemników na śmieci odpadów zielonych).

Ponadto w coraz większej ilości ogrodów poruszany jest temat pozyskiwania środków na inwestycje z funduszy celowych miast i gmin. W tej sprawie pojawiły się już pierwsze sukcesy. ROD Polska Wełna w Zielonej Górze oraz ROD XX lecia w Czerwieńsku otrzymały dotacje z funduszy celowych w kwotach 20tyś.-ROD Polska Wełna na wymianę ogrodzenia; 5tyś zł-ROD XX lecia na modernizacje sieci wodociągowej.

Działkowcy w trakcie walnych zebrań mieli też okazje zapoznać się z bieżącymi wydarzeniami dotyczącymi działalności Polskiego Związku Działkowców, który zarówno w Krajowej Radzie PZD jak i w Okręgu Zielonogórskim prowadzi wiele spraw związanych z gospodarką gruntami, sprawami obsługi prawnej ROD oraz monitorowaniem bieżących wydarzeń dotyczących ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Przekazywano informacje na temat ataków medialnych na Związek i zapisy ustawy o ROD. Wiele walnych zebrań wypowiedziało się w tej sprawie za pomocą stanowisk, listów i apeli, które bieżąco są publikowane w mediach Związkowych.

Poinformowano działkowców o tegorocznym jubileuszu 120lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach Polskich oraz o planowanych z tego tytułu uroczystościach.

Biuro Okręgowego Zarządu wraz z zespołem ekspertów OZ jest obecnie w trakcie analizy pod względem zgodności z przepisami uchwał podjętych przez walne zebrania. Jak na razie, poza nielicznymi przypadkami, uchwały podjęte zostały zgodnie z prawem.

I Wiceprezes OZ PZD

                mgr Joanna Mikołajczyk


 

Oczernianie Polskiego Związku Działkowców i kłopoty ROD „Falubaz”
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, założyła że w Polsce mogą funkcjonować różne stowarzyszenia ogrodowe zarządzające ogrodami działkowymi. W tej chwili jest ich około 300. (licząc z PZD). Ogromna większość z nich po wyodrębnieniu z Polskiego Związku Działkowców zajmuje się swoimi sprawami i prowadzi zwykłą działalność polegającą na zarządzaniu ogrodem.
Utworzyła się jednak sfrustrowana grupa, która skupia wokół siebie osoby które chciałyby wyodrębnić swój ogród działkowy ze struktur PZD, ale nie uzyskali poparcia działkowców lub też z powodu zamieszkiwania na działkach lub wybudowania ponadnormatywnych altan (samowoli budowlanych) próbują lobbować zmiany w ustawie o ROD, a przy tym szkalują Polski Związek Działkowców jako organizację która tych zapisów broni.
Jak się niedawno okazało, członkowie zarządu zielonogórskiego ogrodu, który wyodrębnił się z Polskiego Związku Działkowców przyłączyli się do tej grupy, która sama nazywa się „Niezależni Działkowcy”. Przykrym aspektem sprawy jest fakt, że jedna z osób w tej grupie, jest inspektorem w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, która odpowiada za istotne sprawy dla zielonogórskiego ogrodu działkowego ROD „Falubaz”.
Grupa ta wystosowała w dniu 26 listopada 2016r zawierający kłamliwe informacje na temat Polskiego Związku Działkowców Apel, który jest skierowany do najważniejszych organów Państwa.
Z uwagi, że w/w Apel nie został upubliczniony Polski Związek Działkowców dowiedział się o jego istnieniu za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich, który przesłał apel wraz z prośbą o ustosunkowanie się do jego treści do KR PZD w kwietniu br.
Z uwagi, iż Okręgowy Zarząd PZD w imieniu ROD „Falubaz” w Zielonej Górze uczestniczy w przewlekłym postępowaniu administracyjnym (dotyczącym nabyciu przez PZD prawa użytkowania, na podstawie ustawy o ROD, do gruntów ROD Falubaz, które nie mają uregulowanego stanu prawnego) , w którym udział bierze, ze strony UM w Zielonej Górze, osoba będąca sygnatariuszem w/w apelu poinformowano o tym fakcie działkowców ROD „Falubaz”.
Działkowcy zgromadzeni na walnym zebraniu, w odruchu oburzenia zredagowali pismo, w którym czytamy międzyinnymi:


                                                   "Trudno nie oporzeć się wrażeniu, że wspomniane przekłamania nie są wynikiem niewiedzy, a celowym wprowadzeniem w błąd osób, do których skierowano Apel. Dokumentu tego próżno szukać na stronach internetowych oraz na profilach FB. Można odnieść wrażenie, że nie został on oficjalnie nigdzie opublikowany. Zapewne redagujące go osoby mały świadomość, że zawarte w nim kłamliwe tezy zostaną szeroko skomentowane i obnażone przez środowisko działkowców.
Próżno też szukać tego apelu na stronach internetowych oraz na profilu FB SROD „Na Wzgórzach Pisatowskich” w Zielonej Górze, pomimo że podpisali się pod nim 3 członkowie zarządu stowarzyszenia: Ewelina Drywa, Teresa Zakens, Marek Dynis oraz Tomasz Drywa który według strony internetowej waszego stowarzyszenia nie pełni żadnej funkcji w strukturach . Można odnieść wrażenie, że wstydzi się Pani publikować apel, który jest nie tylko kłamliwy, ale także zawiera wiele tez które godzą w funkcjonowanie Pani ogrodu. Jak na przykład ta dotycząca legalizacji altan ponadnormatywnych i przypadków zamieszkiwania w ROD, których w waszym ogrodzi nie ma i pewnie działkowcy woleli by, by ich nie było..."
Cały list działkowców ROD Falubaz w załączniku plikowym

 Rafał Hawryluk

[pobierz] 2.1 MB pismo-dzialkowcow-falubaz

 

21.04.2017

Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD o stanie posiadania PZD na dzień 31.12.2016 r.

Krajowa Rada PZD przeprowadziła coroczną analizę stanu posiadania PZD, na dzień 31.12.2016 r., na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD w formie ankiet stanu organizacyjnego.

czytaj więcej

     

21.04.2017

Narada prezesów okręgowych zarządów PZD i dyrektorów biur okręgów

W dniach 19 i 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się narada, w której uczestniczyli prezesi okręgowych zarządów oraz dyrektorzy biur okręgów z terenu całego kraju. 

czytaj więcej
 

 

21.04.2017

Zielona Rzeczpospolita Wiosna 2017

W najnowszym numerze „Zielonej Rzeczpospolitej” – Wiosna 2017 – na walne zebrania w ROD polecamy uwadze artykuły dotyczące kolejnego medialnego ataku na działkowców, zarządy ROD i Związek: „ Kolejne ataki na PZD”, „Medialna nagonka na Zarządy ROD”, „Senator Staroń znów przeciw działkowcom”, „Prezes TVP zaprzecza faktom”. 

Ponadto w numerze: poradnik dla działkowców dot. walnych zebrań w ROD, interpretacje przepisów prawnych odnośnie podatków, artykuł nt. monitoringu w ogrodach, informacja odnośnie aktualnych roszczeń do gruntów ROD oraz informacja o dotacjach gminnych dla ROD.

W numerze nie mogło także zabraknąć artykułów dot. ekologii: „Ogranicz plastik i bądź eco”, „Sypią się mandaty dla działkowców” oraz „Inspektor nadzoru apeluje”. 

Zachęcamy do czytania. 

czytaj więcej
   

21.04.2017

Czytajcie „działkowca”!

Ogrody w maju zachwycają zapachami i kolorami kwiatów. Intensywnie rozwijające się rośliny wymagają szczególnej pielęgnacji. To również czas siania i sadzenia gatunków ciepłolubnych. W najnowszym, majowym wydaniu „działkowca” znaleźć można wiele aktualnych informacji związanych z uprawą, urządzaniem i modernizacją działki. 

czytaj więcej
 

20.04.2017

Majowy „Mój Ogródek”, już jest na rynku. Nie przegap!

W bieżącym numerze pomagamy ukwiecić i atrakcyjnie zagospodarować balkon i taras, dzięki gotowym roślinnym aranżacjom. Doradzamy gdzie kupować nowe rośliny i jak umiejętnie robić ogrodowe zakupy – czyli jakie gatunki wybrać zarówno z rośliny jednorocznych, bylin a jakie z drzew i krzewów, tak aby działka w nowym sezonie urzekła nas na nowo. 

czytaj więcej
 

 

12.04.2017r

Walne Zebranie w ROD "Związkowiec" w Żarach

W Żarach, które liczą blisko 38 tys. mieszkańców funkcjonuje 13 rodzinnych ogrodów działkowych, na których uprawia działki ponad 2400 rodzin działkowych. O dobrej współpracy między działkowcami i władzami miasta świadczy, że w każdym walnym zebraniu w ogrodach uczestniczyła Pani Danuta Madej- Burmistrz Żar.
W sobotę 08.04.2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD ,,Związkowiec’’ w Żarach. Zebranie otworzyła prezes ogrodu -Pani Dorota Węgrzyn, która powitała gości i uczestników zebrania. W zebraniu uczestniczyli prezes OZ PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński, członek OZ Pan Jan Karpiński oraz przedstawiciel KPP w Żarach.
Pani Danuta Madej dokonała podsumowania współpracy Urzędu Miasta z ogrodami działkowymi w ubiegłym roku jak również współudziału ogrodów w rozwoju społeczno-gospodarczym Miasta. Podkreśliła, że dobra współpraca była okazją do zorganizowania w ubiegłym roku Okręgowych Dni Działkowca, przeprowadzenia konkursu ,,Piękno ROD’’, konkursu fotograficznego ,,Lato na działce’’, oraz akcji ,,Drzewko za makulaturę’’. Oświadczyła, że to dzięki ogrodom działkowym zostanie przeprowadzona rewitalizacja drugiej części parku, na którym odbywają się lokalne imprezy, w których chętnie uczestniczą ogrody działkowe. Pani Burmistrz przedstawiła plan dalszej współpracy z ogrodami działkowymi omawiając program konkursów i akcji. Zebrani działkowcy mieli okazję zapytać i skierować swoje uwagi do Burmistrz Miasta.
Przedstawicielka policji st. sierż. Monika Wąsowicz omówiła sprawy bezpieczeństwa w ogrodach działkowych. Szczególną uwagę zwróciła na zabezpieczenie altan i sprzętu przed kradzieżą i włamaniem. Zachęciła do korzystania z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, gdzie można zaznaczać najbardziej niebezpieczne miejsca. Sprawę ataków medialnych na Związek przedstawił Jan Karpiński członek OZ.
Prezes OZ Pan Marian Pasiński omówił sytuację w Związku,
• W kilku zdaniach dokonał oceny powszechnego przeglądu zagospodarowania ogrodów i działek. Podkreślił, iż Ogrody żarskie zostały ocenione bardzo wysoko, jednakże również w nich znalazły się elementy, które należało by poprawić,
• Przypomniał z jakimi problemami Związek borykał się w roku ubiegłym oraz jakie zadania zaplanowano na najbliższe miesiące,
• Przypomniał, że ogrodnictwo działkowe na ziemiach polskich istnieje od 120 lat i w związku z tym, w trakcie roku na szczeblu krajowym i okręgowym PZD zaplanowane są różne uroczystości jubileuszowe,
• Oświadczył, iż najważniejszym wyzwaniem jakie stoi przed wszystkimi strukturami Polskiego Związku Działkowców jest obrona praw i unormowań wynikających z ustawy o ROD, która zaczyna być podważana przez różne środowiska. Stwierdził, że tak jak w latach poprzednich, w świadomości społecznej, próbuje się budować, za pośrednictwem mediów publicznych, negatywny obraz Polskiego Związku Działkowców i przepisów na podstawie których funkcjonują ogrody. Ataki medialne nie powinny zostać bez reakcji wszystkich struktur PZD,
• Przypomniał też Apel KR PZD do struktur i działkowców o bezwzględne przestrzeganie prawa w rodzinnych ogrodach działkowych, by nie dawać przeciwnikom ogrodów w miastach powodów i pretekstów do atakowania Związku i działkowców.
Na koniec swojego wystąpienia wszystkim działkowcom złożył świąteczne życzenia.
Odczytane i przyjęte zostało stanowisko w sprawie ataków medialnych. Zebrani działkowcy wysłuchali i przyjęli sprawozdania Zarządu i Komisji rewizyjnej, plan pracy i preliminarze finansowe na 2017 r. Przegłosowane i przyjęte zostały wszystkie przedstawione uchwały.

Jan Karpiński


12.04.2017

"Ludzie nauczyli się już rozpoznawać, jak media próbują kreować rzeczywistość"

"Uważamy, że faktycznie przedstawiony w reportażu materiał miał charakter lokalny i dotyczył ogrodu z drugiego końca Polski, ale został wyemitowany w ogólnopolskim paśmie, w godzinach największej oglądalności a subiektywny komentarz Pani Senator Lidii Staroń, pomimo lokalnego konfliktu, dotyczył ustawy o ROD i PZD jako całości"- piszą w liście do Dyrektora Programu 2 TVP Pana Marcina Wolskiego uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Związkowiec" w Żarach.

czytaj więcej  


11.04.2017

Gazeta Lubuska odwiedziła ROD Świerczewskiego w Zielonej Górze

Z tej wiśni zrywałem kilogram owoców, a od kiedy mam pszczoły murarki, to zrywam dziesięć kilogramów - opowiada Stanisław Grygorcewicz, działkowiec (instruktor ogrodniczy w ROD) z Zielonej Góry, zakochany w swoich pracowitych owadach.

Pszczoły murarki miodu nie dadzą. Ale czy to ich wada? Pan Stanisław wy­licza same zalety: - Nie żądlą, są bardzo łagodne, nie mają królowej, więc każda pracuje na własny rachunek, żeby na następny rok mieć jak najwięcej potomstwa, no i przede wszystkim zapylają, nie trzeba stosować chemii.

A pracowite są! (artykuł w załączniku plikowym poniżej)

[pobierz] 1.8 MB 20170408_gazeta_lubuska_ta_pszczola_miodu_ni_cca9c

10.04.2017

"Istnienie ROD w miastach jest nie w smak tym, którzy liczą na uwolnienie terenów pod inwestycje"

"Rozumiemy, że w interesach nie ma sentymentów, przykre jednak jest to, że kreuje się Pani na obrońcę działkowców przed PZD, a tak naprawdę w tej rozgrywce stawia Pani na likwidację ogrodów"- czytamy w liście uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Metalowiec" w Jasieniu.  

czytaj więcej


07.04.2017

KOMUNIKAT Prezydium KR PZD z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie obowiązku nowelizacji Statutu PZD

W dniu 20 maja 2016 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015. 1923), która stanowi zasadniczą nowelizację przepisów regulujących status funkcjonujących stowarzyszeń. Tym samym dotyczy ona PZD, który działa w formie stowarzyszenia ogrodowego. W praktyce oznacza to konieczność inkorporacji niektórych z tych mechanizmów do przepisów związkowych.

czytaj więcej


 

29.03.2017

Uhonorowano ustępującego Prezesa ROD Budowlani w Nowogrodzie Bobrzańskim

Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Budowlani” w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyło się w poniedziałek 27.03.2017r, przy wysokiej frekwencji 26% (uczestniczyło 68 osób). Zebranie miało uroczysty charakter z uwagi, że było to ostatnie zebranie, w którym jako prezes ROD uczestniczył Pan Zbigniew Majdański- człowiek, który przez wiele lat przewodniczył zarządowi ROD i który cieszy się wielkim szacunkiem pośród działkowców, władz Nowogrodu Bobrzańskiego oraz struktur okręgowych Polskiego Związku Działkowców.

Oprócz działkowców ROD „Budowlani” w zebraniu uczestniczył Prezes OZ PZD, Pan Marian Pasiński, Pan Paweł Mierzwiak- burmistrz Nowogrodu oraz Pan Robert Milto- przewodniczący Rady Miasta wraz z swoim zastępcą- Henrykiem Majdańskim.

Część sprawozdawcza zebrania przebiegała bardzo sprawnie i w dobrej atmosferze. Komisja Rewizyjna wystawiła zarządowi ROD pozytywną ocenę, co przyczyniło się do zatwierdzenia sprawozdań i przyjęcia planu pracy i preliminarzy finansowych. Uznano, że najważniejszymi problemami, z którymi muszą poradzić sobie działkowcy oraz zarząd ROD są kradzieże, zwierzyna leśna która niszczy uprawy, oraz zwiększająca się ilość wolnych działek.

Przyjęto stosowne uchwały dotyczące sprawozdań oraz opłat ogrodowych i opłat dotyczących inwestycji.

 

Do ustępującego prezesa kierowane były podziękowania, kwiaty i drobne upominki  od Rady Miasta, Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim i Okręgowego zarządu PZD w Zielonej Górze. Zgromadzeni działkowcy przyjęli to gromkim aplauzem, a ponadto uhonorowali ustępującego prezesa okolicznościowym pucharem oraz bukietami kwiatów. Wnioskowali także, by Panu Zbigniewowi Majdańskiemu nadąć tytuł „Honorowego Prezesa” ROD Budowlani.

Prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński przekazał ustępującemu prezesowi ROD podziękowania oraz nagrodę pieniężną przyznaną przez Prezydium OZ.  

Pan Zbigniew Majdański pełnił funkcje Prezesa ROD przez ostatnich 11lat, w nagrodę za wzorowe pełnienie swoich obowiązków został uhonorowany odznaczeniami związkowymi. W roku 2015 otrzymał, na wniosek Marszałka Województwa Honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Rafał Hawryluk


27.03.2017r.

Murarka Ogrodowa w ROD „Związkowiec” w Zielonej Górze
W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Związkowiec” w Zielonej Górze odbyło się, w sobotę spotkanie promujące „Murarkę ogrodową”, jako doskonałą alternatywę dla zapylania drzew owocowych. W organizację spotkania, poza zarządem ROD włączyło się stowarzyszenia „Klub otwartych drzwi” oraz Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze.
Działkowcy, którzy zdecydowali się wziąć udział (około 40 0sób) w spotkaniu mieli okazję dowiedzieć się, jak należy prawidłowo konstruować „Hotele” dla owadów zapylających oraz jakich zasad należy przestrzegać by murarka ogrodowa zadomowiła się na naszych działkach.
Działkowcy mieli okazje oswoić się z tym pożytecznym owadem. Okazuje się, że wiele osób wzbrania się przed chowem na swoich działkach murarki ogrodowej, sądząc że owad ten może być groźny dla ludzi. Wiele działkowców pytało czy owady te, podobnie jak pszczoły czy osy, mogą być niebezpieczne dla człowieka. Jest oczywistą nieprawdą.
Okręgowy Zarząd PZD przygotował dla wszystkich uczestników spotkania zestaw literatury z wydawnictwa „Działkowiec” dotyczącej ekologicznych metod uprawy działki.
Zgromadzeni mieli też okazję uczestniczyć w pokazie ciecia drzew owocowych, który przeprowadził instruktor ds. ogrodniczych OZ.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony działkowców. Działkowcy, mieli okazję zaopatrzyć się w rośliny ozdobne ze szkółki w Przylepie.

 Rafał Hawryluk

 


24.03.2017

"Liczymy, że ludzie odpowiedzialni za formowanie prawa w naszym kraju nie ugną się pod lobbingiem mediów"

"Przedstawiciele struktur PZD zarówno ogrodowych oraz okręgowych i krajowych solidarnie protestują przeciw lansowaniu w publicznych mediach tezy jakoby ustawa o ROD funkcjonowała w sposób szkodliwy dla działkowców, a Polski Związek Działkowców był organizacją, która działa w sposób nieudolny."- czytamy w stanowisku uczestników walnego zebrania ROD "XX-lecia" w Czerwieńsku. 

czytaj więcej


 22.03.2017

List Prezydium Krajowe Rady PZD do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

W związku z licznymi atakami ze strony różnych środowisk politycznych, których celem pozostaje oczernienie działalności PZD i zmiana ustawy o ROD, Prezydium KR PZD zwróciło się z wyjaśnieniami do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Formułowane względem Związku i ustawy zarzuty są bowiem całkowicie irracjonalne i opierają się na fałszywych informacjach oraz błędnie wysnutych tezach. Sztucznie kreowanie problemów służy wyłącznie podważeniu przepisów ustawy, która jest ogromnym sukcesem środowiska działkowego i doskonale służy tej społeczności od ponad 3 lat. Wciąż jednak istnieje grono niezadowolonych, którym ustawa uniemożliwiła realizację własnych, partykularnych interesów. Związek ma nadzieję, że wyjaśnienie tych spraw, pozwoli panu ministrowi lepiej zrozumieć te wystąpienia, a dzięki jego wsparciu uszanowane zostaną interesy działkowców.

czytaj więcej


22.03.2017

Odpowiedź Prezydium KR PZD na interpelację 9138 posłanki Joanny Muchy

Posłanka Joanna Mucha w interpelacji nr 9138 skierowanej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa zaatakowała środowisko działkowe oraz PZD. Prezentując całkowitą ignorancję i nieznajomość zagadnień związanych z ogrodnictwem działkowym, posłanka Platformy Obywatelskiej zarzuciła Związkowi, iż zabrania działkowcom korzystania z pomocy prawnej, co jest zwykłym kłamstwem. PZD od kilku lat udziela telefonicznych porad prawnych wszystkim działkowcom bez ograniczeń, a także odpowiada na liczne zapytania listowne i mailowe. Ponadto PZD wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom działkowców uruchomił we wszystkich OZ dodatkowe wsparcie prawne poprzez stałe dyżury telefoniczne. Działania te są o wiele bardziej bogate, o czym można przeczytać w informacjach na naszej stronie, a także w liście Prezydium KR PZD.

czytaj więcej


 

22.03.2017

List Prezydium KR PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich

Kolejny już raz instytucja Rzecznika staje się bronią w walce przeciwko ustawie o ROD, a metodą podważania zapisów jest kwestionowanie działalności PZD i podważanie jego znaczenia dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Tym razem w swoim wystąpieniu RPO zwrócił uwagę na rzekome problemy, jakich doświadczają nowe stowarzyszenia próbujące się wyłączyć. Dr Adam Bodnar swoim działaniem pokazuje, że działkowcy są jego „oczkiem w głowie”, choć oczywiście chodzi tu o wąskie grono tych, którzy decydują się na wyłączenie z PZD, bo ci wciąż pozostający w strukturach PZD są raczej „solą w jego oku”. Prowadzenie negatywnej kampanii przeciwko Związkowi nie może jednak pozostać niezauważone przez struktury PZD, dlatego list w tej sprawie wystosowało do Rzecznika Prezydium Krajowej Rady PZD. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego wystąpienia.

czytaj więcej


22.03.2017

List Prezydium KR PZD do Adam Lipińskiego, pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania

 

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich od dawna wykorzystywana jest do bezpodstawnych ataków na ustawę o ROD oraz PZD. Prezydium Krajowej Rady PZD uznało za słuszne odnieść się do niesprawiedliwych osądów i fałszywych oskarżeń, jakie zostały sformułowane w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Adama Lipińskiego. Rzecznik posługując się tendencyjnymi interpretacjami, a nawet nieprawdziwymi zarzutami ponownie kwestionuje regulacje prawne zawarte w ustawie o ROD. Dlatego zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wystąpieniem Prezydium KR PZD do Adama Lipińskiego.

 

czytaj więcej 


22.03.2017

List otwarty Prezydium KR PZD ws. listu prezesa TVP do RPO

Prezes TVP Jacek Kurski w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. krzywdzącej i zmanipulowanej nagonki na środowisko działkowe na antenie telewizji publicznej, zaprzeczył faktom i posunął się do oburzających insynuacji, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi. W związku z tym Prezydium Krajowej Rady PZD wystosowało List otwarty, w którym odniosło się do nieprawdziwych stwierdzeń prezesa Kurskiego. Związek dąży jedynie do sprostowania nieprawdy i wyjaśnienia kłamstw, które pojawiły się na antenie TVP i które dotąd nie zostały sprostowane. List otwarty to także sprzeciw wobec prymitywnej propagandy i naruszenia dobrego imienia organizacji, w szeregach której znajduje się ponad 1,1 mln członków.

czytaj więcej


 

 

 

09.03.2017

Komunikat Krajowej Rady PZD dla działkowców ws. trwających w ROD walnych zebrań sprawozdawczych

Jesteśmy w tracie realizacji najważniejszego zadania statutowego w ogrodach – odbywają się walne zebrania sprawozdawcze w ROD. Walne zebrania są najwyższym organem PZD w ROD (§ 56 Statutu PZD ust. 1), który podejmuje kluczowe decyzje dla funkcjonowania ogrodu oraz jego finansów. Każdy działkowiec, który jest jednocześnie członkiem Polskiego Związku Działkowców, ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu (§ 56 Statutu PZD ust. 2). Zgodzie z przepisami Statutu PZD zarząd ROD corocznie zwołuje walne zebranie do dnia 15 maja (§ 59 ust. 2 Statutu PZD).

czytaj więcej


09.03.2017

"Proszę nie budować swojej popularności i pozycji na szkalowaniu samorządów ogrodowych"

"Nasze oburzenie budzi fakt, że ustawa, która funkcjonuje trzy lata i z zapisów, której jesteśmy zadowoleni staje się ponownie przedmiotem ataków."- czytamy w liście Zarządu ROD  im. B. Chrobrego w Szprotawie do Pani Senator Lidii Staroń. 

czytaj więcej


09.03.2017

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn spotkał się z członkami prezydium OZ PZD w Zielonej Górze

W dniu 07.03.2017r w biurze Okręgowego Zarządu odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes OZ Marian Pasiński, Sekretarz Jerzy Komarnicki, Skarbnik Stanisław Reska.

Poruszono szereg tematów dotyczących funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.  Prezes OZ zapoznał Pana Marszałka z aktualną sytuacją w Polskim Związku Działkowców, a zwłaszcza z atakami medialnymi na struktury Związku i ustawę o rod. Poinformował o realizacji zadań w roku ubiegłym i przedstawił najważniejsze tematy, którymi w bieżącym roku będzie zajmował się Związek. Podkreślił, że najważniejszym tematem będą obchody w Kraju, Okręgu i Ogrodach jubileuszu 120lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Poinformował, iż bardzo istotną sprawą, mimo braku środków finansowych na funduszu rozwoju OZ jest wspieranie zadań inwestycyjno remontowych w ogrodach działkowych, wynikających z powszechnego przeglądu zagospodarowania ogrodów i działek

Członkowie prezydium zaapelowali do Pana Marszałka o wsparcie realizacji tych zadań, zwłaszcza w pozyskiwaniu środków finansowych. Dotychczasowa dobra współpraca z samorządami lokalnymi, prezydentami i burmistrzami nie przekłada się w zasilenie ogrodów działkowych w środki na inwestycje. Również starania o pozyskanie środków z WFOŚ nie przyniosły żadnego efektu, a programy unijne nie uwzględniają wsparcia dla rodzinnych ogrodów działkowych. Zasygnalizował problem odszkodowania dla działkowców z rejonu Nowej Soli, których działki są przeznaczone do likwidacji pod budowę wałów przeciwpowodziowych.

Do wszystkich podnoszonych spraw Pan Marszałek odniósł się ze zrozumieniem, deklarując pomoc w pozyskiwaniu środków na inwestycje oraz w organizacji jubileuszu, a także zadeklarował, iż zwróci się do włodarzy miast o wszechstronne wspieranie ogrodów działkowych.

Rafał Hawryluk


08.03.2017

"Populizm i jednostronna analiza faktów nie przystoi na tym stanowisku"

"Pani jawny atak na PZD oraz ustawę, która została niedawno uchwalona po szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych i będącą kompromisem interesów różnych grup społecznych, jest nieuzasadniony i niepoparty faktami"- pisze w liście do Senator Lidii Staroń działkowiec z ROD "Związkowiec" w Zielonej Górze Pan Przemysław Bułło. 

czytaj więcej


06.03.2017

Stanowisko i list od Zarządu ROD im. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Po emisji audycji pt. „Działkowa wojna” w programie Ekspres Reporterów w TVP2 na naszej stronie pojawiło się wiele informacji, stanowisk i listów od działkowców. Dziś jednak publikujemy stanowisko oraz list przekazany prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu, od Zarządu pomawianego ogrodu im. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Dokumenty te w sposób szczegółowy wyjaśniają wszystkie aspekty poruszane w reportażu, które zostały przedstawione w sposób stronniczy, a podnato zostały zmanipulowane i wypaczone. Dlatego pomimo znacznej objętości tego materiału, zachęcamy do zapoznania się z nim.

czytaj więcej


[pobierz] 0.8 MB LIst ROD OAZA w ŻARACH

03.03.2017

Informuję Panią, że moje wynagrodzenie miesięczne za pracę społeczną to 100zł

Państwo nie sponsoruje nam utrzymania biura, diety, nagród itp. a pracy jest od rana do późnych godzin wieczornych. Czy są to aż tak wielkie korzyści za codzienną pracę? Dlatego apeluje, aby powstrzymała się Pani z daleko idącymi ocenami działaczy związkowych... pisze do Senator Lidi Staroń Jan Karpiński- prezes ROD OAZA w Żarach

 

[pobierz] 0.4 MB stanowisko-e-gomula

03.03.2017

Oglądając reportaż odniosłam wrażenie, że pokazono w nim typowe "polskie Piekiełko"

W którym dwie skonfliktowane strony okładają się wszelkimi dostępnymi argumentami, kiedy ich zabrakło pojawiają się epitety i wyzwiska.... pisze do Senator Lidi Staroń Pani Elżbieta Gomuła z Krosna Odrzańskiego

02.03.2017

XII Posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 28 lutego 2017 r. odbyło się XII posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Odbyło się ono pod przewodnictwem Prezesa PZD - Pana Eugeniusza Kondrackiego, a uczestniczyli w nim członkowie Krajowej Rady, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Pani Maria Fojt, zaproszeni członkowie okręgów, kierownicy wydziałów i pracownicy jednostki krajowej PZD oraz prawnicy z Biura Prawnego. Ponieważ było to pierwsze posiedzenie Krajowej Rady w 2017 r. znaczna jego część była poświęcona podsumowaniu działalności Polskiego Związku Działkowców w roku ubiegłym oraz omówieniu i zatwierdzeniu planu działania na rok bieżący. 

czytaj więcej


02.03.2017

Komunikat KR PZD z dn. 2 marca 2017 r. ws. roszczeń do gruntów ROD wg stanu na dzień 1.01.2017 r.

W związku ze zgłaszanymi problemami związanymi z roszczeniami do gruntów ROD, Krajowa Rada PZD po raz kolejny zbadała ich aktualny stan na dzień 1 stycznia 2017 r.. Badanie przeprowadzone przez Krajową Radę PZD na podstawie informacji uzyskanych z Okręgowych Zarządów PZD wykazało, że na dzień 1 stycznia 2017 r. roszczeniami objętych jest 329 ROD o powierzchni 845,3502 ha i liczbie działek rodzinnych - 19159. 

czytaj więcej


02.03.2017

Katalog Wiosna 2017 wydawnictwa "działkowiec"

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem sprzedaży wysyłkowej wydawnictwa "działkowiec", który został przygotowany w związku z rozpoczynającym się już za chwilę sezonem działkowym - Wiosna 2017. W ofercie sprzedaży wysyłkowecj sklepu "działkowiec" znajdują się wyjątkowo piękne i atrakcyjne odmiany kwiatów, bylin, pnączy, drzew ozdobnych, a także drzew i krzewów owocowych w atrakcyjnych dla działkowca cenach. Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem. Katalog dostępny TUTAJ.

czytaj więcej


 

Konkurs krajowy na „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017”

Oblicza ogrodów zmieniają się z roku na rok, a organizowany przez Prezydium KR PZD konkurs na „Rodzinny Ogród Działkowy Roku” ma nie tylko pokazać najlepszych z najlepszych, ale też wskazać kierunek działania dla innych ogrodów. Dzięki konkursowi Krajowa ma możliwość docenienia zarządów ROD, które odpowiadają za estetykę i piękno ogrodów. Wiedza w połączeniu z pasją bez wątpienia przynosi zasłużone efekty, które warto pokazywać innym i nagradzać. Do udziału w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017”  prezydia OZ zgłaszać mogą rodzinne ogrody działkowe, które były laureatami okręgowych konkursów w roku 2016. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 maja br.

czytaj więcej


 

01.03.2017

Krajowy Konkurs „Wzorowa Działka Roku 2017”

Działki bez względu na funkcję, jaką pełnią dla działkowca – wypoczynkową, hobbystyczną czy artystyczną, są niezwykle różnorodne, urokliwe, ale i piękne. Prezydium KR PZD poprzez coroczny konkurs na Wzorową Działkę chce pokazywać dobre wzorce, ale przede wszystkim nagradzać i doceniać osobiste zaangażowanie i serce, jakie działkowcy wkładają w swoją pracę, przy jednoczesnym zachowaniu regulaminowych zasad i wrażliwości na piękno przyrody. Do ogłoszonego w dniu 28 lutego br. konkursu „Wzorowa Działka Roku 2017” Prezydia Okręgowego Zarządu mogą zgłaszać działki, które w 2016 r. były  laureatami w konkursach okręgowych. 

czytaj więcej


 

 

27.02.2017

Obradował Okręgowy Zarząd

W dniu 24.02.2017r. obradował Okręgowy Zarząd. Obrady odbywały się przy wysokiej frekwencji- 93%. Obradą przewodniczył prezes OZ, pan Marian Pasinski, który zapoznał zgromadzonych z najważniejszymi wydarzeniami dotyczącymi Polskiego Związku Działkowców W obradach uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pani Alina Nocuń.

Z ramienia Krajowej Rady PZD w obradach uczestniczył Pan Tadeusz Jarzębak- Wiceprezes PZD. Poinformował zgromadzonych o najważniejszych działaniach jakie zaplanowano do realizacji w roku 2017. Będzie to przede wszystkim dążenie do profesjonalizacji zarządzania ROD. Pomóc ma w tym polepszenie obsługi prawnej dla zarządów ROD, a także dla działkowców. Zapewnił też, że są na ukończeniu prace nad programem komputerowym (finansowo- księgowym) wspomagającym prace zarządów ROD. Trwają też prace nad nowymi wydawnictwami PZD dotyczącymi stosowania prawa w ogrodach.

Pan Tadeusz Jarząbak skomentował też ostatnie doniesienia medialne, które w złym świetle stawiają Polski Związek Działkowców. Oznajmił, iż wszystko wskazuje na to, że jest to zorganizowana akcja mająca na celu budowanie w opinii publicznej negatywnego wizerunku PZD i najprawdopodobniej jest to, preludium do kolejnych przymiarek do zmiany ustawy o ROD.

Zwrócił się by zarówno na szczeblu okręgowym jak i ogrodowym uczcić rocznice 120 lecia istnienia i rozwoju ogrodów działkowych w Polsce.

Dokonano podsumowania roku 2016. Dokonania Okręgowego Zarządu zostały pozytywnie ocenione przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Przewodnicząca, pani Alina Nocuń podkreśliła, iż Okręgowy Zarząd zrealizował zadania zapisane w planie pracy na 2016r. oraz  prowadził oszczędną gospodarkę finansową, a wszystkie wydatki były przemyślane i uzasadnione.

Dobrze oceniono plan pracy i preliminarz finansowy OZ na 2017r. Głównymi zadaniami jakie przyjął OZ do realizacji na rok 2017 są:

 • Przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej w ROD.
 • Przyjęcie programu jubileuszu 120lecia ruchu ogrodnictwa działkowego
 • Wprowadzenie w życie zaleceń dotyczących poprawy wyglądu ogrodów i działek wynikających z powszechnego przeglądu przeprowadzonego przez Związek w roku 2016.
 • Doskonalenie zarządzania Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. Stwarzanie odpowiednich warunków udzielania pomocy dla pracy samorządów ogrodowych.
 • Poprawa stanu zagospodarowania ROD i działek ( przeglądy, szkolenia, konkursy, inwestycje i remonty). Wykorzystywanie działek, terenów i obiektów w ROD.
 • Uściślanie współpracy OZ i zarządów ROD z samorządem wojewódzkim i samorządami lokalnymi głównie dla rozwoju, funkcjonowania i zachowania ROD w planach przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowań.
 • Kształtowanie polityki medialnej – wypracowanie i podejmowanie przez OZ i zarządy ROD nowych zasad współpracy z mediami lokalnymi i wojewódzkimi.
 • Promowanie idei ogrodnictwa działkowego – dorobku Związku, OZ i zarządów ROD. Wspieranie inicjatyw w ROD.

W dyskusji udział wzięło 8 osób. Podkreślono by zebraniom sprawozdawczym w ROD nadać szczególną rangę. Szczególna rola przypada osobom obsługującym zebranie z ramienia OZ. Pozytywnie oceniono prace prezydium i biura OZ. Podkreślano, iż nadal kontynuowane powinno być podnoszenie kwalifikacji samorządów ogrodowych. Składano podziękowanie dla Prezesa PZD, Pana Eugeniusza Kndrackiego Prezydium KR i KR PZD za pomoc w realizacji zadań w roku 2016 oraz  za druki i wytyczne do walnych zebrań sprawozdawczych.

Obrady podsumował prezes OZ, złożył podziękowania dla wiceprezesa PZD za udział w obradach oraz za pracę członkom OZ, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i pracownikom biura. Zwrócił się o aktywny udział w zebraniach sprawozdawczych.

Okręgowy Zarząd wystosował list otwarty (poniżej) do Prezesa TVP i Senator L. Staroń

Rafał Hawryluk


 

24.02.2017

List otwarty

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Zielonej Górze

do Prezesa Telewizji Polskiej i Senator Lidii Staroń

 

Szanowny Panie Prezesie, Szanowna Pani Senator

Jako obserwatorzy życia codziennego szczerze doceniamy misję Telewizji Polskiej (Narodowej) oraz gorliwość dziennikarzy zatrudnionych w tej stacji. Nie mniej jednak gorliwość i zapał do pracy to nie wszystko. Aby odzyskać szacunek społeczeństwa i wiarygodność reprezentanci zawodu dziennikarskiego (zwłaszcza dziennikarze śledczy) powinni wykazywać się profesjonalizmem oraz rzetelnością, a przede wszystkim bezstronnością,  zarówno podczas realizacji i montażu materiałów, jak i przy doborze osób komentujących dane materiały w telewizyjnym studiu.

Mamy na myśli w tym przypadku materiał autorstwa Andrzeja Tomczaka „Wojna na działkach” wyemitowany w programie z cyklu „Ekspres Reporterów” w dniu 14.02.2017r. Materiał ten został opatrzony komentarzem Senator Lidii Staroń.

Otóż tytułowa „Wojna na działkach” jak streszcza redakcja  „Ekspresu Reporterów” to wojna między prezesem zarządu ogródków działkowych, a trojgiem działkowiczów, którzy kwestionują decyzje zarządu. Sprawa w sumie dość błaha, jaka może się zdarzyć w wielu spośród ok.5tysięcy  Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce. Jednakże w oczach autora reportażu urasta ona do rangi ogólnopolskiej afery, w której Polski Związek Działkowców jawi się jako instytucja nieudolna i nastawiona na niszczenie dorobku pojedynczych działkowców. Sprawa toczy się w ogrodzie, którego nazwy i lokalizacji (po jednej godzinie od emisji) nikt z oglądających reportaż już nie pamiętał. Ale zapamiętał przekaz, że Polski Związek Działkowców to postkomunistyczny beton, który należy jak najszybciej wysadzić w powietrze.

Jako członkowie organu okręgowego PZD sami jesteśmy w większości prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych i zmagamy się z przeróżnymi problemami dotyczącymi funkcjonowania naszych ogrodów. Zmagamy się również, od wielu lat, z przeróżnymi próbami zmiany prawa dotyczącymi ROD.  Jako osoby, które poświęcają swój czas na sprawy ogrodowe czujemy się urażeni - zwłaszcza komentarzem Pani Senator, który jednoznacznie stawia nas wszystkich w bardzo złym świetle. Liczymy na przeprosiny ze strony Pani Senator.

Reportaż Pana Andrzeja Tomczaka i zawarte w nim „rewelacje” pasowałyby bardziej do lokalnej kablówki niż do Telewizji Polskiej S.A, gdyby nie błyskotliwe i daleko idące komentarze Pani Senator Lidii Staroń, która na podstawie sytuacji w jednym ogrodzie, na dodatek ukazanej jednostronnie,  wywnioskowała, że konieczna jest zmiana przepisów ustawy o ROD z 13.12.2013r… i oczywiście likwidacja Polskiego Związku Działkowców.

 

Szanowny Panie Prezesie, Szanowna Pani Senator

Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Kilka przypadków dopingu w sporcie nie czyni wszystkich sportowców „koksiarzami”, a kilka przypadków  pedofilii w kościele nie może być powodem do odwołania Papieża. Więc dlaczego z małego konfliktu w jednym z wielu tysięcy ogrodów w Polsce wysuwa się wnioski dotyczące zmiany ustawy.

Otóż nasze doświadczenia w walce o prawa działkowców  i zachowanie Rodzinnych Ogrodów w miastach pozwalają nam mieć pewność, że jak to już bywało w przeszłości, nie chodzi o te pokrzywdzone osoby (pomijając już czy faktycznie są one pokrzywdzone), ale o przygotowanie „dobrego gruntu” pod przymiarkę do uwolnienia terenów ROD i przeznaczenia ich na cele komercyjne.

Dlaczego pozwalamy sobie na postawienie tak twardej tezy?

Przemawiają za tym doświadczenia z poprzednią ustawą oraz niezwykle ciężka batalia o treść ustawy obecnie obowiązującej. „Bohaterem” tamtych wydarzeń była właśnie pani Lidia Staroń, wtedy posłanka, a  obecnie Senator - ekspert Ekspresu Reporterów, która w 2013r była w zespole opracowującym projekt ustawy o ROD firmowany przez Platformę Obywatelską. Pamiętamy, że  projekt ten zakładał przekazanie praw do gruntów Skarbowi Państwa i Gminom, które udostępniłyby działkowcom teren na czas określony. W Projekcie Platformy były też zapisy, iż altanki nie powinny być trwale powiązane z gruntem (by można je łatwo usunąć) oraz oczywiście likwidacja Polskiego Związku Działkowców.

Pamiętamy też, relacje naszych kolegów z Okręgu Warmińsko Mazurskiego PZD, którzy 10 grudnia 2012r spotkali się z Panią (wówczas) Poseł, która nie dość że się spóźniła na spotkanie, to jeszcze po chłodnym przyjęciu nie chciała wysłuchać argumentów delegacji- twierdząc, że PO ma własny projekt ustawy, a ona jest członkiem zespołu, który go opracował. Jednocześnie stwierdziła, że rozwiązania w nim zawarte są słuszne.

Na szczęście jedność, solidarność i determinacja działkowców z całej Polski sprawiła, że pomysły Platformy na likwidacje ogrodów przepadły, a obowiązująca ustawa powstała na bazie projektu obywatelskiego, pod którym podpisało się blisko milion działkowców, a został on przyjęty głosami niemal całego Sejmu. Pani Lidia Staroń nie była obecna w Sejmie podczas głosowania, trudno powiedzieć czy bała się złamać dyscyplinę partyjną i głosować przeciw,  czy wstydziła się przyznać do błędu i zagłosować za.

 

Szanowny Panie Prezesie, Szanowna Pani Senator,

Ogrodami administrujemy nie od dziś. Mamy świadomość, że za w/w reportażem oraz kilkoma innymi, które ukazały się całkiem niedawno, a opatrzone są wadą braku rzetelnego warsztatu ich autorów, kryje się coś więcej. Jest to dość cyniczny i wyrachowany sposób budowania w społeczeństwie opinii o Polskim Związku Działkowców i obecnie obowiązujących przepisach. Jest to też układanie świata po swojemu, z całkowitym lekceważeniem najbardziej zainteresowanych – działkowców. Liczba prawie 5 tysięcy ogrodów działkowych, które z własnego – demokratycznego wyboru znajdują się w stowarzyszeniu PZD daje wyraźny obraz zapatrywań użytkowników działek. Domagamy się , aby to uszanowano.

Liczymy, że działkowcy i osoby którym leży na sercu ogrodnictwo działkowe w Polsce poprą nasze argumenty i w momencie kiedy wszystkie karty będą już na stole i prawdziwe intencje „uzdrowicieli ROD” będą jasne - staną po właściwej stronie.

 

Zielona Góra 24.02.2017r.

 

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Gorze(28 osób)


 

23.02.2017

"To nie jedyny w Polsce ROD, gdzie mogą wystąpić konflikty"

"Po wysłuchaniu tej audycji nie możemy pozbyć się przekonania, że po raz kolejny sprawy przedstawione zostały jednostronnie, bez zadania sobie trudu sprawdzenia rzeczywistego źródła konfliktu. Sprawa ta została wyjaśniona przez przewodniczącego Rejonowej Delegatury PZD w Białej Podlaskiej (tekst na stronie internetowej KR PZD). W świetle tego wyjaśnienia po raz kolejny warto zwrócić uwagę, że wina nie znajduje się tylko po jednej stronie i w tym kontekście szkoda, że dziennikarze przygotowujący audycję nie zadali sobie trudu sprawdzenia koniecznych faktów" - piszą cżłonkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Zielonej Górze.

czytaj więcej


 

20.02.2017

List do TVP

Zawsze myślałem, że media publiczne a w chwili obecnej media narodowe w tym szczególnie Telewizja przedstawiać będą prawdziwy obraz praworządności a nie stawać po stronie ludzi łamiących prawo. pisze Pan Karol Wojtysiak z Żagania. Treść listu poniżej.

[pobierz] 0.5 MB karol-wojtysiak-zagan-signed

15.02.2017

"Doszło do jawnego ataku na dobre imię Związku i struktur PZD"

"Działania pana Wójcika uważamy, za odbiegające od rzetelności i obiektywizmu, jakimi powinien kierować się dziennikarz i wydawca. Uważamy, że doszło do jawnego ataku na dobre imię Związku i struktur Polskiego Związku Działkowców. Żądamy, odniesienia się do przekazanych Panu materiałów płynących od nas i działkowców z całej Polski. Domagamy się w pełni obiektywnego pokazywania dorobku i działalności całego naszego Związku" - czytamy w stanowisku prezesów i sekretarzy Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Żar i Tuplic.

czytaj więcej

10.02.2017

"Wyrażamy solidarność z wszystkimi zarządami, członkami struktur PZD"

"Jako Zarząd, dużego ogrodu w pełni zagospodarowanego i wyposażonego w niezbędne instalacje uważamy, że szkalowanie przedstawicieli struktur PZD bez jakichkolwiek dowodów ich winy jest karygodne i powinno być piętnowane. Mamy świadomość, że w obecnej sytuacji politycznej, dziennikarze którzy produkują takie paszkwile są potrzebni. Dlatego wydaje nam się, że ataki medialne na PZD nie są przypadkiem, i najprawdopodobniej są częścią większej „układanki", której zapewne następne elementy poznamy niebawem" - pisze Zarząd ROD Dozamet w Nowej Soli.

czytaj więcej


 

 

03.02.2017

Narada prezesów i sekretarzy ROD w Zielonej Górze

Kolejna grupa prezesów i sekretarzy ROD uczestniczyła w przygotowaniu do walnych zebrań. Narada odbyła się w dniu 03.02.2017r. w Zielonej Górze, dla prezesów i sekretarz ROD z Zielonej Góry, Wilkanowa, Świdnicy, Ochli i Przylepu. Narada odbywała się przy dużej frekwencji (uczestniczyło 65 osób)

Naradę prowadził prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński

W odpowiedzi na apel Krajowej Rady PZD oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Okręgowy Zarząd PZD nawiązał współpracę z MOPS w Zielonej Górze. W naradzie udział wzięła  przedstawicielka MOPS- pani Joanna Czabza,  która zaapelowała do prezesów ROD o udzielenie informacji w jakich ogrodach przebywają osoby bezdomne, do których dotrą służby odpowiedzialne za rozwiązywanie tego typu problemów. Z wstępnych zgłoszeń wynika, iż w ROD w Zielonej Górze i miejscowościach ościennych zjawisko występuje w 3 ogrodach.

W trakcie narady, z krótkim wystąpieniem w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wystąpił Pan Ryszard Furtak- Dyrektor Lubuskiego Urzędu Dozoru Technicznego, który poinformował zebranych jakie urządzenia, które występują w hydroforniach ogrodowych powinny podlegać nadzorowi. Omówiono również, zasady bezpiecznego korzystania z butli gazowych, które są coraz częściej wykorzystywane w altankach w ROD.

Temat walnych zebrań omówił Prezes OZ- Pan Marian Pasiński, który w szczegółach przedstawił wszystkie aspekty przygotowania, przebiegu walnych zebrań oraz wszystkie druki dokumentów jakie w trakcie zebrania należy uchwalić.

Szczegóły dotyczące działalności finansowej ROD omówiła Główna Księgowa OZ- Pani Danuta Czarkowska.

Najważniejsze problemy jakie wynikają z kontroli ROD omówiła Pani Alina Nocuń- przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Przedstawiła najczęściej pojawiające się błędy jakie popełniają zarządy ROD, oraz omówiła jak ich uniknąć w przyszłości.

Prezesi ROD, z zadowoleniem przyjęli przekazane informacje. Padało bardzo wiele pytań odonośnie funkcjonowania nowych przepisów.

Omówiono również, sprawy związane z atakami medialnymi na Polski związek Działkowców kierowanymi ze strony Telewizji Publicznej oraz Gazety Wyborczej i TVN. W tej sprawie zgromadzeni wystosowali list do redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. (poniżej)

Poważnym tematem jaki, poruszali  w dyskusji uczestnicy narady jest nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Zielonej Górze. Z regulaminu wynika, że wszystkie ogrody w mieście objęte są obowiązkiem segregowania i cyklicznego wywożenia odpadów w trakcie sezonu działkowego. Przypomniano by koszty z tym związane były ujęte w tegorocznym preliminarzu.

w dyskusji podnoszono również, sprawę nowych przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów, oraz jak przepisy te powinny być interpretowane przez działkowców.

Poruszono temat problematycznych umów o dzieło, które kwestionuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prezesi ROD zostali ostrzeżeni, iż ZUS zamierza kontrolować zarządy ROD w tym zakresie.

Rafał Hawryluk

[pobierz] 1.2 MB pist-do-gazety-wyborczej

03.02.2017

"PZD jest gwarantem bezpieczeństwa prawnego"

"My wiemy, gdyby nie było Polskiego Związku Działkowców nasze piękne ogrody dawno by zlikwidowano bez namysłu. W naszym środowisku większość działkowców docenia zaangazowanie członków Krajowej Rady na czele z prezesem, organów statutowych ROD różnych szczebli w walce o zachowanie i istnienie ruchu działkowego" - piszą w stanowisku prezesi i sekretarze Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Lubska, Jasienia, Gubina i Krosna Odrzańskiego.

czytaj więcej


 

02.02.2017

Komunikat Krajowej Rady PZD ws. liczenia bezdomnych w ROD

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku we wszystkich województwach odbędzie kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych. W akcji liczenia osób bezdomnych wezmą udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy i gminni, pracownicy socjalni i wolontariusze. Wśród miejsc, które będą sprawdzane znajdują się m.in. altany i ogrody działkowe. Dlatego zwracamy się do wszystkich zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, by aktywnie włączyły się w tę akcję poprzez udostępnienie ogrodów działkowych dla służb gminnych, które odpowiadać będą za liczenie bezdomnych. 

czytaj więcej


02.02.2017

"Stosując takie metody przekroczyliście granice obiektywizmu"

"Zastanawia nas gdzie czerpał Pan red. Wójcik informacje na temat Związku, gdyż obraz w jakim został przedstawiony Związek jawi się wręcz jako organizacja przestępcza. Informacje zawarte w /w artykule mijają się całkowicie z prawdą i my jako prezesi ogrodów wyrażamy stanowczy protest przeciwko szkalowaniu PZD a tym samym nas działaczy Związku" - czytamy w liście do GW od działkowców z Żagania.

czytaj więcej


01.02.2017

Biuro Prawne w Krajowej Radzie już działa!

Od  1 lutego 2017 roku w Krajowej Radzie pracę rozpoczęło Biuro Prawne Polskiego Związku Działkowców, które zostało powołane decyzją Prezydium KR PZD. Jego powstanie jest odpowiedzią na potrzeby struktur związkowych oraz coraz większej ilości spraw o charakterze prawnym, które potrzebują nie tylko stałego nadzoru, ale także sprawnego i rzeczowego analizowania oraz merytorycznego opracowywania.  Dyrektorem Biura został mec. Bartłomiej Piech, zaś zastępca dyrektora mec. Tomasz Terlecki. W biurze pracować będzie w sumie czterech prawników. 

czytaj więcej


01.02.2017

"My działkowcy mamy w obronie Związku duże doświadczenie"

"Odbieramy to także jako kolejny atak na nasz Związek i próbę wywołania kolejnej presji i zamieszania w naszych szeregach. Cel jest jeden tzn. znalezienie nowego i skuteczniejszego niż w niedalekiej przeszłości sposobu na przejęcie gruntów ogrodowych, najpierw w atrakcyjnych rejonach w kraju, przez podmioty żywotnie tym zainteresowane. Musimy panu redaktorowi przypomnieć, że my działkowcy mamy w obronie Związku duże doświadczenie i tym razem teź damy radę w celu odparcia kolejnego ataku" - piszą Zarząd i Komisji Rewizyjnej ROD „Metalowiec" w Kożuchowie.

czytaj więcej


 

30.01.2017

Przygotowania do Walnych Zebrań w  ROD

W okręgu zielonogórskim kontynuowane są prace związane z  przygotowaniem kampanii sprawozdawczej.  W tym celu, w terminie od 25 stycznia do 8 lutego br., zaplanowano cykl szkoleń warsztatowych dla sekretarzy i prezesów zarządów ROD - w   7 rejonach, tj. w :

 • Żaganiu
 • Lubsku
 • Zielonej Górze
 • Szprotawie
 • Sulechowie
 • Nowej Soli
 • Żarach.

Tematem spotkań jest omówienie zadań związanych z organizacyjnym i merytorycznym przygotowaniem kampanii sprawozdawczej w roku 2017.

Pierwsza z cyklu narad odbyła się 25 stycznia br., – w Szprotawie - dla ogrodów ze Szprotawy i Kożuchowa. Uczestnikom spotkania przypominano zasady organizowania walnych zebrań i związane z tym konieczne czynności organizacyjne (w tym: sposób powiadomienia o zebraniu, przygotowanie list obecności, ustalenie miejsca i terminu spotkania z wykluczeniem zebrań „pod chmurką”, zabezpieczenie sprawnego prowadzenia zebrania oraz pracy komisji i protokólanta). Szczegółowo omówione zostały  dokumenty jakie zarząd zobowiązany jest przygotować, z podkreśleniem  przejrzystości materiałów sprawozdawczych (merytorycznych i finansowych),  zasad planowania zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poprawności podejmowanych uchwał.

Materiał szkoleniowy stanowiły wzory dokumentów opracowanych  przez KR PZD oraz własne - opracowane w OZ PZD.

W programie spotkań przewidziano również czas na informację i  rozmowę o funkcjonowaniu PZD, z uwzględnieniem sytuacji wynikającej z zeszłorocznej aktywności RPO, uchwał NSA oraz ataków medialnych na PZD.

W naradach uczestniczą i zajęcia prowadzą członkowie Prezydium OZ PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy biura OZ.

I Wiceprezes OZ PZD

mgr Joanna Mikolajczyk


25.01.2017

"Podważono naszą wiarygodność i autorytet"

"Przewodniczący kolegiów prezesów ROD z Okręgu zielonogórskiego Polskiego Związku Działkowców przyłączają się do wszystkich głosów oburzenia, które płyną niemal ze wszystkich regionów Polski, gdzie występują rodzinne ogrody działkowe. Uważamy, że media mają obowiązek ukazywać rzeczywistość, a nie być jej kreatorem i zniekształcać ją, tylko po to by uatrakcyjnić prezentowane przez siebie treści. Fakt, iż dziennikarze pokroju Anity Gargas z TVP czy pana Wójcika z Gazety Wyborczej zajmują się tropieniem afer nie upoważnia ich do wyolbrzymiania spraw i stawiania nieprawdziwych tez" - czytamy w stanowisku wysłanym do KRRiT.

czytaj więcej


23.01.2017

Czytajcie „działkowca”!

Działki również zimą są piękne i wymagają naszej uwagi. Warto więc i teraz regularnie je odwiedzać, korzystać ze spacerów na świeżym powietrzu, podziwiać uroki zimy, sprawdzać zimowe zabezpieczenia i robić inne niezbędne zabiegi. A znakomitym doradcą w tym zakresie będzie najnowszy, lutowy numer „działkowca”, w którym nie zabraknie ogrodniczych inspiracji, tematów ważnych dla zdrowia a także związanych z planowaniem nowego sezonu! Uwaga! Tylko do 19 lutego można jeszcze zamówić prenumeratę „działkowca” po starych cenach i cieszyć się korzyściami płynącymi z jego lektury!

czytaj więcej


17.01.2017

"Jeśli zajdzie potrzeba ponownie staniemy w obronie Związku"

"Działkowcy zadają sobie pytania jak to jest, że dziennikarze w sposób obrzydliwy i nieprawdziwy przedstawiają obraz Polskiego Związku Działkowców posługując się przy tym wypowiedziami ludzi, którzy byli i są przeciwnikami Związku. Ludzie ci od lat łamali prawo naginając je do własnych potrzeb, kiedy zostali pozbawieni praw do działki właśnie za łamanie prawa wystąpili bardzo ostro przeciw Związkowi twierdząc, że wobec nich zostało naruszone prawo" - zastanawia się Zbigniew Gepard z ROD "Niezapominajka" w Żaganiu w liście do prezesa TVP.

czytaj więcej


 

17.01.2017

"Zastanawiam się dlaczego media kłamią?"

"Na łamach Gazety Wyborczej ukazał się artykuł pt. "Ruch oporu na działkach", po jego przeczytaniu zastanawiam się dlaczego media kłamią. Jestem działkowcem od 35 lat. Był u mnie likwidowany teren ogrodu działkowego i działkowcy dostali zgodne z przepisami odszkodowania na podpsatwie spisu nasadzęń i naniesień przez powołanego rzeczoznawcę. Nikt ich nie oszukał" - pisze do redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Katarzyno Miszko z ROD "Jaśmin" w Lubsku.

czytaj więcej


16.01.2017

"I tym razem obronimy swoje racje"

"To nie pierwszy raz, kiedy Pan redaktor Wójcik obrzuca nasz związek błotem, dlatego mam pewność, że jest to działanie świadome. My działkowcy do tej pory dawaliśmy sobie radę bez pomocy gazet i mediów, więc mam pewność, że i tym razem obronimy swoje racje" - pisze zraząd ROD "Jedynka" w Nowej Soli do redaktora GW Marcina Wójcika.

czytaj więcej


 

16.01.2017

"Liczymy, że KR PZD skieruje sprawę na drogę sądową i zażąda oficjalnych przeprosin"

"Zarząd ROD im. K. Świerczewskiego w Zielonej Górze zwraca się do Pana Prezesa o konsekwentne wyjaśnienie spraw dotyczących ataków medialnych, w Telewizji Polskiej, na rodzinne ogrody działkowe w Warszawie i Międzyzdrojach. Na podstawie tych konkretnych przykładów przedstawiono w złym świetle cały Związek oraz wszystkie osoby, które zajmują się zarządzaniem ogrodami działkowymi. Według informacji przedstawianych przez Krajową Komisję Rewizyjną, oraz Okręg PZD w Szczecinie zawarte w programach „Magazyn Śledczy" autorstwa Anity Gargas „rewelacje" nie mają pokrycia w rzeczywistośc" - czytamy w liście do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

czytaj więcej


 

16.01.2017

Współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej
Z inicjatywy OZ PZD w Zielonej Górze w dniu 12 stycznia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami zarządu okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Obecni byli: sekretarz zarządu okręgowego PKPS - Zbigniew Pędziński i Janina Białowąs – członek zarządu oraz Andrzej Bocheński – radny Miejskiej Rady współpracujący z PKPS. Ze strony OZ PZD uczestniczyli: Prezes OZ Marian Pasiński i wiceprezes Joanna Mikolajczyk. Podczas spotkania omówiono możliwości dalszej współpracy PKPS i OZ PZD oraz zarządów ROD w organizowaniu wczasów dla seniorów. Ta forma działalności rozpoczęła się w roku ubiegłym w ROD „35 lecia” w Zielonej Górze i uzyskała pozytywna ocenę. Uznano, że ta forma działalności jest potrzebna i oczekiwana zarówno przez podopiecznych PKPS jak i Działkowców i stwierdzono, że w roku bieżącym istnieją możliwości rozszerzenia tej współpracy na bazie kolejnych sześciu ogrodów.

 

I Wiceprezes OZ PZD
Joanna Mikołajczyk


12.01.2017

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD. Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

czytaj więcej


12.01.2017

Biuletyn Informacyjny

W najnowszym Biuletynie Informacyjnym przeczytasz m.in. o uratowanym przez PZD ogrodzie "Bogatka" w Bogatce, o ostetecznym rozstrzygnięciu toczącej się przez wiele lat sprawy związanej z ROD przy Al. Waszyngtona, a także  poznasz wytyczne finansowe dla ROD oraz stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ws. medlowania w ROD. W związku z atakami medialnymi na PZD opublikowaliśmy także bardzo ważny Apel skierowany do wszystkich działkowców i zarządów ROD. Zachęcamy do czytania.

czytaj więcej


Podsumowanie współpracy  Burmistrza Żar z zarządami ROD

Pod hasłem „Aby osiągnąć sukces trzeba pracować i współpracować” odbyło się 9 stycznia br. w Żarach, z inicjatywy burmistrza Żar, spotkanie z przedstawicielami żarskich ogrodów działkowych (11 ROD): prezesów, wiceprezesów i przewodniczących komisji rewizyjnych. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy burmistrz Żar, Danuta Madej, ze strony OZ PZD udział wzięli: Marian Pasiński – prezes OZ oraz Wiceprezes - Joanna Mikołajczyk i Stanisław Reska – skarbnik oraz przedstawiciele żarskich ROD.
Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter, co świadczy o dużym uznaniu jakim cieszą się grody działkowe wśród władz miasta.
Celem spotkania było podsumowanie współpracy UM w Żarach z rodzinnymi ogrodami działkowymi w roku 2016. Pozytywnie oceniono udział ogrodów działkowych w konkursach „Piękno ROD w Żarach” oraz „Lato na działce”; dużym sukcesem była prezentacja dorobku żarskich ogrodów działkowych podczas obchodów okręgowych Dni Działkowca, które odbyły się w Żarach. Z zainteresowanie spotykała się prezentacja ogrodów działkowych na wystawie fotograficznej.
Pani burmistrz w wystąpieniu podkreśliła i doceniła pozytywną rolę, jaką spełniają ogrody działkowe w społecznym rozwoju miasta. Zadeklarowała również chęć dalszej współpracy. Zaprezentowane przez Urząd Miasta propozycje obejmowały kontynuację prowadzonych konkursów, które przybliżają środowisko działkowców i ogrodów działkowych mieszkańcom miasta. Kontynuowana będzie również akcja pn. „Drzewko za makulaturę”.
Podczas spotkania przedstawiono również ofertę wsparcia ogrodów w ramach Sektora 3, a w tym: szkolenie dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych dla stowarzyszeń, praktyczną naukę przygotowywania koniecznych dokumentów oraz możliwość promocji działań ogrodów.
Głos zabrał też przedstawiciel Fundacji „Sigma”- Maciej Dragończuk, który zachęcał uczestników spotkania do współpracy z placówkami oświatowymi, oferując pomoc merytoryczną w tym zakresie.
W swoim wystąpieniu prezes Pasiński z uznaniem odniósł się do inicjatyw i osiągnięć dotychczasowej współpracy Urzędu Miasta w Żarach z żarskimi ogrodami działkowymi, podkreślając iż jest to wzorcowy przykład wzajemnych relacji. Serdecznie podziękował pani Burmistrz za Jej życzliwość dla pracy rodzinnych ogrodów działkowych i docenianie pracy samorządów ogrodowych i działkowców oraz ich roli dla środowiska miejskiego. Prezes odniósł się tez do aktualnej sytuacji w PZD przedstawiając problemy wynikające z działań RPO oraz niektórych mediów. Uczestnicy spotkania przyjęli stanowisko w tych sprawach. (opublikowane 10.01.2017)

I Wiceprezes OZ PZD
Joanna Mikołajczyk


 

12.01.2017

Prezydent Zielonej Góry rozmawiał z działkowcami

10 stycznia br. w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z Prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim i wiceprezydentem Dariusze Lesickim. Ze strony OZ PZD w Zielonej Górze uczestniczyli: prezes OZ - Marian Pasiński oraz wiceprezesi - Joanna Mikołajczyk i Stanisław Trziszka.

W trakcie rozmów poruszono ważne dla ogrodów sprawy, w tym umiejscowienie ogrodów w planach przestrzennego zagospodarowania miasta  oraz możliwości rozwiązań w organizowaniu gospodarki odpadami w ogrodach działkowych. Zaproponowano by ogordy działkowe korzystały (podobnie jak wspólnoty mieszkaniowe) z możliwości bezpłatnego cyklicznego wywozu odpadów wielkogabarytowych .Podjęto także temat opracowania konkursu promującego działania ogrodów na rzecz społeczności miasta.

Prezydent Kubicki zapewnił o życzliwości Urzędu Miasta dla ogrodów działkowych  zwracając uwagę i doceniając pożyteczną społeczną funkcję, jaką pełnia ogrody dla miasta i jego mieszkańców.

Zadeklarował wsparcie dla rodzinnych ogrodów działkowych, stwierdził iż Miasto nie ma specjalnie na ten cel przeznaczonych funduszy ale w miarę możliwości rozważy wsparcie każdej inicjatywy z jaką zgłoszą się działkowcy.

Prezes Pasiński podziękował za dotychczasową dobrą współpracę, wyrażając przekonanie, iż będzie ona

kontynuowana również w roku bieżącym.

I Wiceprezes OZ PZD

Joanna Mikołajczyk


11.01.2017

Zbiór przepisów Związkowych dla wszystkich Zarządów ROD i OZ PZD

Informujemy, że Krajowa Rada PZD wydała oczekiwaną przez zarządy ROD, komisje statutowe i okręgowe zarządy publikację pt. „Zbiór przepisów Związkowych”, które są swego rodzaju kompendium wiedzy na temat funkcjonowania i prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.

czytaj więcej


11.01.2017

Pomoc prawna dla zarządów ROD i działkowców

Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD, dnia 30 listopada 2016 roku, podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD. Obsługa prawna będzie realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas, ma być dostępna dla wszystkich użytkowników - działkowcy oraz członkowie zarządów ROD będą mogli na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości wynikające z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD. Będą mogli uzyskać porady prawne w zakresie  interpretacji przepisów związkowych, członkostwa w PZD, warunków dzierżawienia działek przez działkowców, ustanawiania prawa do działek.

czytaj więcej


11.01.2017

"Nie damy się zwieść plotkarskim artykułom"

"Oczernianie PZD w oparciu wywiad z kilkoma niechętnymi dla związku działkowcami jest wysoce niesprawiedliwe i świadczy o niezrozumieniu społeczności działkowej i jej struktur. Myślę że aby uzyskać prawdziwy obraz stosunku działkowców do związku, należy rozmawiać ludźmi na ogrodach bo tam jest prawda, tam gdzie ciężką pracą uprawiana jest ziemia. Ogrody działkowe jak i inne organizacje pozarządowe mają swoją organizację czyli PZD , która w naszych oczach sprawdziła się w walce o naszą ustawę w obronie naszych praw a także przyczyniła się do opracowania i zarejestrowania statutu i regulaminu" - pisze Tadeusz Foremniak z ROD "Sawanna" w Ochli.

czytaj więcej


11.01.2017

"My działkowcy nieraz udowodniliśmy, że potrafimy walczyć o swoje"

"Nie ma sposobu, by nie zareagować na programy emitowane w telewizji publicznej, które poprzez pokazywanie materiałów skierowanych przeciw nam działkowcom chcą zwiększyć swoją oglądalność. Szerzenie podziałów i celowe manipulowanie działkowcami stało się właśnie tematem programu „Magazyn Śledczy Anity Gargas". Program ten zawierał szereg niesprawdzonych informacji, który zostały tak przedstawione, by oczernić Polski Związek Działkowców, a tym samym nas działkowców" - pisze Stanisław Trziszka z ROD „Jedynka" w Nowej Soli.

czytaj więcej


10.01.2017

"My, działkowcy nie raz udowodniliśmy, że potrafimy walczyć o swoje" -

"Z wielkim neizadowoleniem i oburzeniem dowiedziałem się jako stary działkowiec o próbie ponownego ataku an stowarzyszenie PZD. Nie ma sposobu, by nei zaeagować na programy emitowane w telewizji publicznej, które poprzez pokazywanie materiałów skierowanych przeciw nam działkowcom chcą zwiększyć swoją oglądalność" - Stanisław Trziszka z ROD jedynka w Nowej Soli.

czytaj więcej


10.01.2017

"Przeciwnicy Związku agresywnie przedstawiają swoje wersje zdarzeń"

"Uważamy, że opinia wyrażona w reportażu o Polskim Związku Działkowców, jako o monopolistycznej i skostniałej strukturze PRL-u jest nieprawdziwa i krzywdząca całe środowisko najliczniejszej pozarządowej organizacji społecznej. Dlatego też, w imieniu działkowców szanujących prawo działkowe, prosimy Pana o wyegzekwowanie od autorki reportażu sprostowania i przedstawienie rzetelnego materiału opartego na prawdziwych dowodach" - pisza do prezesa TVP samorządy ogrodowe ROD z Żar.

czytaj więcej


 

10.01.2017

List Kancelarii Prezydenta RP do Prezesa PZD

Z okazji minionego Jubileuszu 35-lecia Polskiego Związku Działkowców pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania dla dorobku ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

czytaj więcej


05.01.2017

Pismo do Prezesa TVP

Materiał zawarty w „Magazynie śledczym" Anity Gargas wyemitowany na antenie TVP jest tendencyjny nakierowany na zniesławienie Związku a co za tym idzie nas działkowców. W wyemitowanym programie Pani Gargas bez dokładnego zbadania sprawy przedstawiła obraz Związku w krzywym zwierciadle opierając się na informacjach ludzi, którym Związek był przeszkodą w realizacji własnych celów. Doświadczenie jakie zdobyłem uczy mnie, że zawsze znajdzie się ktoś komu przeszkadzają przypisy akceptowane przez większość...

pisze Pan Karol Wojtysiak z Żagania


02.01.2017

"Tak zwana dziennikarska wolność słowa została tu mocno nadużyta"

"Wypowiadamy się jako członkowie Polskiego Związku Działkowców. Nie życzymy sobie, aby garstka niezadowolonych, z własnych subiektywnych przyczyn, tworzyła opinię o milionowej organizacji, która istnieje ponad 35 lat, w której my nie czujemy się zniewoleni i nie musimy walczyć o żadną wolność, bo sami decydujemy o tym, co jest w naszym ogrodzie. Ubolewamy, że ci, którym to się nie udało, próbują własnymi błędami i potknięciami obarczyć również nas - bo tak to obieramy i przeciwko temu protestujemy" - piszą działkowcy z ROD 35-lecia w Zielonej Górze.

czytaj więcej


30.12.2016

Interpelacja poselska w sprawie wywozu śmieci z terenów ROD

W dniu 19.12.16 r. poseł Krzysztof Paszyk (PSL) złożył do Ministra Środowiska interpelację poselską nr 8817 w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W interpelacji tej występuje z zapytaniem, czy Ministerstwo Środowiska podejmie działania w celu wprowadzenia w w/w ustawie zmian ukierunkowanych na poprawę sytuacji polskich działkowców. W przedmiotowej interpelacji został poruszony bardzo istotny problem -wysokich opłat za wywóz śmieci z terenów ROD, którym Krajowa Rada PZD zajmuje się od dłuższego czasu.

czytaj więcej


16.12.2016

List Otwarty KR PZD do Prezesa Telewizji Polskiej

W ostatnim czasie Telewizja Polska przypuściła bezprecedensowy i zupełnie niezrozumiały atak na Polski Związek Działkowców. Tym samym oczerniono organizację, dzięki której w Polsce funkcjonuje tysiące ogrodów działkowych, służących ponad milionowi polskich rodzin. Na przestrzeni kilku miesięcy wyemitowano bowiem trzy napastliwe i tendencyjne materiały, których zasadniczym celem było zbrukanie dobrego imienia Związku.

czytaj więcej
   

XI posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 15 grudnia 2016  r. w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyło się XI posiedzenie Krajowej Rady PZD.  W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Tematyka posiedzenia była bardzo obszerna i ważna.

czytaj więcej

16.12.2016

Apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców

Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne stosowanie ustawy o ROD. Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. Nikt nie może dostarczać nawet pozorów wypaczania ustawy o ROD i przepisów związkowych. Równie ważnym aspektem jest okazywanie przez Zarządy ROD i działaczy ogrodowych empatii w relacjach z użytkownikami działek, a także - jeśli jest to możliwe - rozwiązywanie trudnych lub spornych spraw w oparciu o przepisy prawa z poszanowaniem zasad społecznych

czytaj więcej
   

16.12.2016

Stanowisko KR PZD w spraw

ie publikacji medialnych na temat PZD

W ostatnich tygodniach pojawiły się wyraźne sygnały wskazujące na wznowienie walki z Polskim Związkiem Działkowców. Członkowie Polskiego Związku Działkowców jednoznacznie oceniają w ten sposób cel wyemitowania dwóch programów z cyklu „Magazyn śledczy Anity Cargas" w TVP 1, artykułu zamieszczonego w „Gazecie Wyborczej"" autorstwa, znanego już środowisku działkowemu redaktora Marcina Wójcika, pt. „Ruch oporu na działkach" oraz reportażu nt. wyłączania prądu w ROD w okresie jesienno-zimowym w programie „Uwaga" w TVN.

czytaj więcej

15.12.2016

"Pani redaktor Gargas sugerujemy podjęcie tematów, które są naprawdę ważne, choć nie mamy pewności czy nie przerosłyby one możliwości śledczych"

"Zdziwienie i niesmak wywołują informacje o rzekomych nieprawidłowościach przypisywane PZD. Do znudzenia powielane są zarzuty dotyczące rozliczenia pieniędzy w związku z likwidacją ogrodów pod trasę S2 w Warszawie. Jeśli magazyn nazywający się „śledczy" nie zdołał wyśledzić jak odbywa się proces ustalania i wypłacania odszkodowań - przy pełnej dostępności materiałów - to może warto zmienić nazwę programu? Przepisy są znane, zarzuty sprawdzane w wielu czynnościach wyjaśniających nie potwierdziły się, odszkodowania wypłacone i przyjęte. A że nie były jednakowej wysokości i komuś szkoda, że sąsiad dostał więcej? Czy o to jest ta afera na całą Polskę?" - pisza działkwocy z ROD 35-lecia w Zielonej Górze.

czytaj więcej


 

14.12.2016

Narada Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD

W dniu 13 grudnia 2016r odbyła się narada szkoleniowo instruktażowa Przewodniczących Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu zielonogórskiego. Szkolenie prowadziła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Alina Nocuń. Uczestniczyło 80 osób. W szkoleniu wzięli i zabierali głos przedstawiciele Okręgu, Prezes- pan Marian Pasiński oraz Główna Księgowa pani Danuta Czarkowska. W szkoleni uczestniczyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

 Omówiono tematykę dotyczącą:

 • Kontroli działalności finansowej Zarządów ROD, w tym bilansów za rok 2016, projektów preliminarzy na rok 2017, przygotowania sprawozdań z działalności własnej i oceny zarządów ROD,
 • Najczęściej pojawiających się uchybień i nieprawidłowości w pracy zarządów ROD,
 • planu pracy komisji rewizyjnych
 • Roli i zadań komisji rewizyjnych w rozwoju i funkcjonowaniu ROD

Uczestnikom narady przekazano szereg materiałów pomocniczych w tym Uchwały KR PZD.  Prezes OZ PZD omówił szereg istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Polskiego Związku Działkowców oraz najważniejszymi problemami i zadaniami jakie rysuje przed rodzinnymi ogrodami działkowymi rzeczywistość. Przedstawił aktualną sytuację związaną z atakami medialnymi na Związek oraz obnażył przekłamania zawarte w ostatnich publikacjach Gazety Wyborczej i programach Telewizji Polskiej.

W tych sprawach przewodniczący przyjęli stanowiska. (w załącznikach plikowych poniżej)

 Główna Księgowa Okręgowego Zarządu przedstawiła wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2016 i preliminarzy na rok 2017 w sposób szczegółowy i w powiązaniu z uchwałami Krajowej Rady PZD i jego Prezydium

Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD brali bardzo aktywny udział w szkoleniu, kierowali wiele pytań związanych z tematem szkolenia ale również z innymi zagadnieniami występującymi w ich ogrodach w tym zwracali uwagę na duże trudności w pozyskaniu do komisji rewizyjnej członków posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Rafał Hawryluk

[pobierz] 2.1 MB stanowisko-narady-komisji-rewizyjnyvh
[pobierz] 2.6 MB stanowisko-narady-komisji-rewizyjnyvh-2

14.12.2016

"Działkowcy chcą spokoju i bezpieczeństwa, a nie ciągłej walki o swoje ogrody"

"Obecnie telewizja publiczna oraz jej reporteży przedstawiają w większości zmanipulowane i nieprawdziwe informacje. Szkoda, że Pani Redaktor Gargas nie zadała sobie trudu i nie zapoznała się z naszym Statutem i regulaminem rod przed wyemitowaniem swojego reportażu. Bez jego znajomości „opluła" nasze środowisko i władze oraz nas prezesów, którzy borykają się z codziennymi problemami w ogrodach" - pisze Zarząd ROD Kolejarz w Sulechowie.

czytaj więcej


13.12.2016

"To nie pierwszy raz, kiedy redaktor Wójcik obrzuca PZD błotem, dlatego mam pewność, że jest to działanie świadome"

"Uważam, że artykuł popełniony przez pana Wójcika jest wyjątkowo tendencyjny. Jako człowiek, który wykonuje swoją funkcje społecznie czuje się osobiście urażony, bo wiem doskonale jak funkcjonują ogrody działkowe i mam pełną świadomość, że nie wszyscy ludzie w ogrodzie działkowym są zadowoleni z decyzji podejmowanych na walnych zebraniach. Taki artykuł, jest dla nich jak miód na serce, powiedzą oni teraz-widzicie jak chcą nas okradają i defraudują nasze pieniądze, już nawet w gazetach o tym piszą. Przez taki artykuł, wkłada się nas wszystkich, społecznie pracujących- na różnych szczeblach Polskiego Związku Działkowców, do jednego worka i traktuje na równi z tymi, którzy łamią prawo" - pisze Prezes ROD Jedynka w Nowej Soli.

czytaj więcej


 

Dokumenty i materiały związane z reportażami na temat PZD w programie "Magazyn Śledczy Anity Gargas"

Na antenie TVP 1 w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” ukazały się wyjątkowo szkalujące materiały dotyczące PZD i ogrodów prowadzoncyh przez Związek. W załączeniu znajdują się wszystkie dokumenty, materiały, artykuły i stanowiska związane z tą sprawą.

czytaj więcej
     

Dokumenty i materiały związane z publikacją na temat PZD w Dużym Formacie Gazety Wyborczej

21 listopada br. w dodatku Duży Format do Gazety Wyborczej został opublikowany artykuł red. Marcina Wójcika pt."Ruch oporu na działkach", ukazujący w krzywym świetle PZD. W załączeniu znajdują się wszystkie dokumenty, materiały, artykuły i stanowiska związane z tą sprawą.

czytaj więcejv

13.12.2016

"Materiały przedstawiane na antenie powinny być prawdziwe"

"Media publiczne zobowiązane są do przedstawiania rzetelnych informacji, a nie manipulowanie faktami. Dziennikarz powinien przedstawić wszystkie strony konfliktu dotyczącego likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bohaterów Września" w Warszawie a nie tylko stanowisko wyodrębnionego stowarzyszenia ogrodowego. Przedstawiając spojrzenie jednej strony z pominięciem osób bezpośrednio związanych z likwidacją ogrodu na cele publiczne uważamy, że jest to typowa manipulacja jakiej dopuściła się pani Anita Gargas w czasie emisji programu w dniu 23 listopada 2016 roku" - piszą działkowcy z ROD Zacisze w Żaganiu.

czytaj więcej


08.12.2016

"Gazeta Wyborcza" zaczyna powoli sięgać bruku"

"Przez wiele lat, działkowcy wypracowali normy i zasady, których wszyscy powinni się trzymać by nie powstawały spory i nieporozumienia. Moje doświadczenie uczy mnie, że zawsze znajdzie się ktoś lub też grupa ludzi, która wbrew przyjętym przez ogół działkowców ustaleniom chce funkcjonować po swojemu, a demokratycznie przyjęte ustalenia traktuje jako zamach na swoje prawa. Na takich ludzi trafił właśnie Redaktor Wójcik, który jest autorem artykułu pt „Ruch oporu na działkach" - pisze Prezes ROD „Jedynka" w Nowej Soli.

czytaj więcej


 

08.12.2016

"Celem programu było świadomie wprowadzenie odbiorców w błąd"

"Osoby zamieszkujące na działkach są grupą najbardziej zacietrzewionych przeciwników PZD. Łamią przepisy, które mówią wyraźnie, nie wolno zamieszkiwać na stałe w ogrodach działkowych. Chcą być ponad ustawą ROD uważając że im wyrządza się największą krzywdę bo pobudowali sobie obiekty mieszkalne. Podając takie informacje, redakcja Pani programu wolała przytoczyć pomówienia, nieprawdę, Dowodzi to, że celem programu nie było rzetelne informowanie społeczeństwa a świadomie wprowadzenie odbiorców w błąd, podkopanie wizerunku PZD, osłabienie jej prestiżu wśród działkowców" - pisze Jerzy Komarnicki działkowiec z ROD a" w Zielonej Górze.

czytaj więcej

 


 

07.12.2016

"Trzeba mieć wyczucie, gdzie kończy się prawda a zaczyna niezdrowa fantazja"

"Jest faktem bezsprzecznym iż rozmówcy Pana redaktora to ludzie „którzy zostali usunięci ze związku lub nie udało im się oderwać swoich ogrodów od struktur związkowych, ponieważ działkowcy nie wyrazili takiej woli. W odwecie za swoje niepowodzenia osoby te z uporem udzielają nieprawdziwych informacji, choćby o podziale 13 mln złotych odszkodowań za likwidację ogrodów pod trasę S2 w Warszawie. Odszkodowania te zostały rozdzielone między działkowców zgodnie z prawem"- pisze w liście do Gazety Wyborczej prezes ROD "SAWANNA"
w Ochli.

czytaj więcej


06.12.2016

"Związek nigdy nie podobał się mącicielom i frustratom"

"Czy był Pan na ogrodzie i widział uzbrojonych ludzi chcących walczyc z kimkolwiek? A może Pan ma jakieś urojenia, bo ja jestem na działkach każdego dnia i nigdzie nie spotkałem nikogo, kto chciałby toczyć jakies boje. Myślę sobie, że zanim zacznie się pisac na jakiś temat, to najpierw trzeba go zgłębić - pisze w liście do redaktora Marcina Wójcika działkowiec i Prezes ROD "Zacisze" w Żaganiu Karol Wojtysiak.

czytaj więcej


02.12.2016

Stanowisko Prezydium KR PZD ws. przekłamań i oszczerstw nt. PZD w programie "Magazyn śledczy Anity Gargas"

"W związku z fałszywymi oskarżeniami i przekłamaniami nt. Polskiego Związku Działkowców zawartymi w materiałach filmowych wyemitowanych w ramach „Magazynu Śledczego Anity Gargas", Prezydium KR PZD informuje, że Związek będzie dochodził obrony swego dobrego imienia na drodze sądowej. Fakt publicznego wysunięcia wobec PZD szeregu nieprawdziwych zarzutów, jak również fałszywe przedstawienie warunków prawnych regulujących funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce, uzasadnia stwierdzenie, iż działania firmowane przez p. A. Gargas należy uznać za przykład sprzeniewierzenia się misji dziennikarza, jaką jest rzetelne informowanie społeczeństwa o faktach" -czytamy w stanowisku Prezdium KR PZD.

czytaj więcej


 

02.12.2016

Stanowisko Prezydium KR PZD ws. reportażu opublikowanego w Gazecie Wyborczej

Po zapoznaniu się z treścią reportażu pt. „Ruch oporu na działkach", autorstwa Marcina Wójcika, zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 21 listopada 2016 roku, Prezydium Krajowej Rady PZD opublikowało stanowisko, w którym stwierdza, że publikacja ta jest wyjątkowo stronnicza, tendencyjna i zakłamuje prawdziwy obraz funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców."Dziennikarz oparł bowiem swój materiał o poglądy zupełnie niewiarygodnych osób, które od dłuższego czasu zwalczają i oczerniają Związek" - czytamy w stanowisku.

czytaj więcej


02.12.2016

Stanowisko Prezydium OZ w Szczecinie w sprawie Magazynu Śledczego Anity Gargas

„Magazyn Śledczy Anity Gargas" z dnia 23.11 br., wyemitowany w TVP1, jest kolejnym atakiem na Stowarzyszenie ogrodowe PZD. Credo tego ataku zostało wyraźnie wyartykułowane we wstępie do tej emisji, gdzie autor jawnie sugeruje opinii publicznej, że ogrody działkowe zajmują najbardziej atrakcyjne tereny w miastach, a struktury w PZD są skostniałe, prezesi nieodwoływalni i bronią swoich przywilejów. Taki obraz przedstawia widzom „Magazyn Śledczy Anity Gargas".

czytaj więcej


 

 

25.11.2016

ROD Związkowiec w  Zielonej Górze walczy o budżet obywatelski

Do osiedla Słowackiego można dostać się pieszymi ciągami od ul. Słowackiego, od ul Strzeleckiej i od ul. Struga. Korzystanie z ciągu pieszego od ul. Struga jest przyjemne (ze względu na malownicze widoki) i bezpieczne w ciągu dnia. Korzystanie z tego ciągu późnym popołudniem (szczególnie jesienią i zimą) lub wieczorem jest niebezpieczne z jednej strony dlatego, że nie jest w ogóle oświetlona, a z drugiej dlatego, że wychodzi bezpośrednio na łuk ul. Krzemienieckiej i skrzyżowanie z ul. Wodna. Brakuje w tym miejscu odpowiednich znaków drogowych ostrzegających uczestników ruchu drogowego, spowalniaczy na ulicy, bezpiecznego przejścia przez jezdnię (odpowiednie znaki poziome na ulicy). Dodatkowo na całej długości ul. Krzemienieckiej usytuowane bramy wjazdowe na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego, które należało by odpowiednio oznakować znakami pionowymi i poziomymi (przejścia dla pieszych) ze względu na to iż zdecydowanie większą część użytkowników ogrodów stanowią ludzie starsi oraz rodziny z dziećmi.

Zakres zadania:
1. Oświetlenie łącznika (schody) od ul Struga do ul Krzemienieckiej,
2. Oznakowanie poziome i pionowe na ul. Krzemienieckiej przy łączniku,
3. Wykonanie spowalniacza przy łączniku,
4. Oznakowanie poziome i pionowe na ul. Krzemienieckiej przy bramach wjazdowych na Ogrody (5 oznaczonych bram, jedna oznaczona furtka).

Głosuj tutaj


25.11.2016

Przewodniczący Kolegiów Prezesów do Gazety Wyborczej

Kiedy czyta się artykuł Marcina Wójcika („Gazeta Wyborcza – Duży Format” z dnia 21.11.2016r.) podający „sensacyjne” informacje o na temat stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców i rzekomych przekrętach mających miejsce w ogrodach zrzeszonych w tym stowarzyszeniu pamięć przywołuje dziecięcą zabawę „kto się boi czarnego luda”.
Oto po jednej stronie jest „sprawiedliwy, obiektywny i rzetelny dziennikarz” z pełnym zapałem ukazujący „krzywdy” zniewolonych rozmówców, po drugiej stronie jest straszny, pazerny, niezniszczalny (choć by się chciało), nurzający się w finansowym błocie „czarny lud”, którego się wszyscy boją – czytaj: PZD.
Z treściami artykułu trudno nawet polemizować, nie są tego warte. piszą przewodniczący kolegiów prezesów czytaj więcej

 


 

 

24.11.2016

Obradowali Przewodniczący Kolegiów Prezesów

 

W dniu 23.11.2016r w Zielonej Gorze spotkali się przewodniczący kolegiów prezesów z Gubina, Lubska, Krosna Odrzańskiego, Nowej Soli, Żar, Żagania, Świebodzina, Sulechowa, Nowej Soli i Zielonej Góry.

 

Spotkaniu przewodniczył Prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński

 

W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Pani Alina Nocuń. Poruszono szereg tematów związanych z aktualną sytuacją prawną, w jakiej funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Podsumowano realizacje zaleceń, które sformułowano w uchwałach OZ i Prezydium OZ w sprawie przeglądów ROD.

 

Przewodniczący kolegiów Prezesów mieli okazje zapoznać się z poniedziałkowym artykułem „Gazety Wyborczej”, w którym szkaluje się Polski Związek Działkowców i ludzi, którzy są z Nim związani. Uczestnicy spotkania, uznali iż w/w artykuł jest następnym elementem wojny hybrydowej, w której stawką są grunty pod ogrodami w dużych miastach. Uznano, iż artykuł jest tendencyjny, a autor nie zadał sobie trudu zasięgnięcia opinii na temat swoich rewelacji ze strony przedstawicieli PZD, uznając za jedynie prawdziwe opinie swoich rozmówców, którzy od lat znani są jako zaciekli wrogowie ogrodów działkowych w Polsce.

 

W tej sprawie przyjęto stanowisko, które skierowano do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej.(w załączniku plikowym)

 

W trakcie spotkania omówiono możliwe skutki, orzeczenia NSA w sprawie obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę. Uznano, iż w niesprzyjających okolicznościach i przy złej woli orzeczenie NSA może być wykorzystywane przy ustalaniu odszkodowania za własność działkowca,  przy  likwidacji ogrodów działkowych. Znaczne obniżenie kosztów odszkodowań może być czynnikiem zachęcającym władze miast i gmin do likwidowania ogrodów. Uznano, iż tej sprawie należy się bacznie przyglądać.

 

Prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński poinformował o nowych zasadach prowadzenia inwestycji w ROD i o regułach współpracy miedzy OZ PZD i Zarządem ROD w tej sprawie. Zaznaczył, iż zgodnie z wolą delegatów na ostatnim Okręgowym Zjeździe, priorytetowym zadaniem jest zapewnienie wszystkim zarządom ROD pomieszczeń biurowo administracyjnych i na ten cel będzie można, w pierwszej kolejności, otrzymać dotacje z funduszu rozwoju ROD.

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej omówiła najczęściej pojawiające się uchybienia jakie Okręgowa Komisja Rewizyjna ujawniła w trakcie kontroli w ROD w 2016r, oraz nakreśliła jakie kroki należy przedsięwziąć by wyeliminować uchybienia w przyszłości.

 

Rafał Hawryluk

 

[pobierz] 1.2 MB stanowisko-zielona-gora

 

 24.11.2016

Narady dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych i Księgowych ROD

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze oraz Okręgowa Komisja Rewizyjna, mając na uwadze stałe podnoszenie kwalifikacji struktur odpowiedzialnych za gospodarkę finansową w rodzinnych ogrodach działkowych, planuje zorganizować w dniach 12-13 grudnia narady szkoleniowe dla przewodniczących komisji rewizyjnych ROD oraz osób zatrudnionych do prowadzenia księgowości w ROD.

W trakcie narad omówione zostaną najważniejsze tematy dotyczące:

·         sporządzania sprawozdań finansowych z działalności ogrodu w roku 2016,

·         zasad tworzenia preliminarzy finansowych na rok 2017,

·         przygotowania sprawozdań ogrodowych komisji rewizyjnych na walne zebrania,

·         planu pracy komisji rewizyjnych w ROD

·         świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy na rzecz ROD,

W trakcie narad omówione też, będą najczęściej powtarzające się problemy dotyczące funkcjonowania zarządów ROD, ujawnione w trakcie prowadzonych przez biuro OZ oraz Okręgową Komisję Rewizyjną, kontroli zarządów ROD.

Uczestnicy narad zapoznani zostaną z aktualnymi informacjami dotyczącymi działalności Polskiego Związku Działkowców.

Rafał Hawryluk


 

22.11.2016

Nowy Regulamin Utrzymania Porządku i Czystości w Zielonej Górze

W zielonogórskim ratuszu trwają prace nad uchwaleniem nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Mieście. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. W zeszłym tygodniu prezesi największych zielonogórskich ogrodów, debatowali czy i jak nowe zapisy wpłyną na funkcjonowanie ogrodów działkowych w Zielonej Górze. Ustalono, iż o interpretacje niektórych zapisów należy zapytać, u źródła.

Dziś (22.11.2016r) w siedzibie Zielonogórskiego ZGKIM odbyło się spotkanie przedstawicieli zielonogórskich ROD z dyrektorem Wojciechem Janką, który brał udział w przygotowywaniu projektu regulaminu. Pan Wojciech Janka wyjaśnił wszystkie wątpliwości dotyczące poszczególnych zapisów.

Uznano, iż projekt regulaminu w obecnym kształcie, pomimo iż zobowiązuje działkowców  do wywiązywania się z „ustawy śmieciowej” i nakazuje by w rodzinnych ogrodach działkowych w  trakcie sezonu działkowego (od 1.04 do 31.10) funkcjonowały pojemniki na odpady, to nie narzuca ogrodom działkowym wielkości pojemników i ilości odpadów. Będą one oszacowane przez zarządy ROD, na podstawie bieżących potrzeb.  Takie rozwiązanie, nie jest zmianą rewolucyjną, ponieważ większość zielonogórskich ogrodów już stosuje ten system.

Nowe prawo ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku. Na obecnym etapie Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze nie widzi potrzeby zgłaszania jakichkolwiek poprawek do projektu. Z uwagi na fakt, iż ustawa śmieciowa, nie przewiduje żadnych wyjątków dla ogrodów działkowych, działkowcy będą zobowiązani do ponoszenia kosztów wywozu odpadów ze swoich ogrodów. W porównaniu do innych miast w Polsce, gdzie współpraca między działkowcami, a samorządem gminnym nie układa się tak dobrze jak w Zielonej Górze, koszty wywozu odpadów z ROD zależą od samych działkowców i przy rozsądnej „gospodarce śmieciowej” w ROD oraz utrzymaniu właściwej dyscypliny mogą być niewielkim obciążeniem budżetu ogrodu.

Projekt uchwały zamieszczony jest w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta Zielona Góra

Rafał Hawryluk


22.11.2016

„Gazeta Wyborcza” kolejny raz uderza w PZD

Znany w środowisku dziennikarskim z dużej giętkości kręgosłupa Marcin Wójcik piszący dla dodatku „Gazety Wyborczej – Duży Format”, kolejny raz przygotował oparty na pomówieniach artykuł pt. „Ruch oporu na działkach”. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że obiektywizm redaktora Wójcika jest wysoce wątpliwy, podobnie jak uczciwość i rzetelność, co zostało mu już udowodnione po ostatnim spotkaniu tego dziennikarza z przedstawicielami PZD.

czytaj więcej


22.11.2016

Czytajcie „działkowca”!

Niezawodnym przewodnikiem w trakcie jesienno-zimowych prac na działkach, a także przygotowań do świąt będzie grudniowy numer „działkowca”! To również dogodna pora na zamówienie prenumeraty „działkowca” na kolejny rok. Nie zwlekajcie i wykorzystajcie pakiety korzyści dla prenumeratorów, obejmujące m.in. unikalne informatory ogrodnicze oraz nasiona kwiatów i warzyw! Zachęcamy do zakupu!

czytaj więcej


21.11.2016

JUŻ JEST! NOWY, GRUDNIOWY „Mój Ogródek” Cena tylko 2,49 zł!

W grudniowym numerze polecamy nowy cykl – „Iglaki nie muszą być nudne”, w którym przedstawiona została bogata oferta możliwości zastosowania tej grupy roślin na działce. Podpowiemy jak chronić krzewy przed rozłamaniem, czyli mechanicznym uszkodzeniem zdrewniałych pędów pod wpływem wiatru, ciężkiego śniegu lub zamarzającego deszczu. W numerze przedstawiamy zalety i wady uprawy warzyw metodą współrzędną, która poleca sadzenie kilku gatunków obok siebie. Zainspirujemy również do stworzenia na działce falistej rabaty – optycznie powiększającej działkę, a także przedstawiamy niezwykłą pasję działkowców tworzących oryginalne rzeźby i przedmioty w tykwach.

czytaj więcej


 

18.11.2016

Skandaliczna manipulacja TVP uderza w PZD i działkowców

W dniu 5 października 2016 roku na antenie TVP 1 w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” ukazał się wyjątkowo szkalujący i oparty na pomówieniach i przekłamaniach materiał dotyczący likwidacji ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie. Materiał ten poprzez liczne świadome przekłamania oraz manipulacje przedstawia w negatywnym świetle działania podejmowane przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD podczas likwidacji części ogrodów pod budowę autostrady S2. Rzeczywistość postrzegana oczami dziennikarki niestety daleko odbiega od prawdy. Dość manipulacji. Sprawa będzie miała swoją kontynuację.

czytaj więcej


 

15.11.2016

Święto niepodległości w Zbąszynku.

Dnia 11 listopada br. Delegacja z ogrodu ROD im. ,,Kolejarz" w Zbąszynku wraz ze sztandarem ogrodu jak co roku wzięła udział w obchodach święta niepodległości.  Pierwszym punktem uroczystości była oficjalna msza święta. Po Mszy św. delegacje pocztów sztandarowych stowarzyszeń, drużyn harcerskich i szkół uformowały  pochód, który przy dźwiękach dziecięcej Kapeli Koźlarskiej przeszedł pod pomnik Chrystusa Odkupiciela.  Następnie odśpiewano Hymn Narodowy, po czym przy dźwięku werbla, składano wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Salwą z armaty zakończono oficjalną część uroczystości.”

Dzień wcześniej 10 listopada w porozumieniu z organizatorami ,,Marszu po Niepodległość" przez Nasz ogród, jako jeden z etapów marszu, przemaszerowała grupa osób, które tym akcentem, uczcili i oddali hołd walczącym o wolną ojczyznę. Tego typu inicjatywa władz jest nie tylko znakiem chęci współpracy z naszym ogrodem, ale również zachęcaniem mieszkańców naszego miasta do przebywania w naszym pięknym ogrodzie.

Grzegorz Woźniak

Prezes ROD Kolejarz w Zbąszynku


 

26.10.2016

Burmistrz Żar docenia działkowców.
W dniu 20 października 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Żarach odbyło się podsumowanie konkursu ,,Piękno ROD w Żarach’’ oraz wystawa fotograficzna ,,Lato na działce’’.
W konkursie ,,Piękno ROD w Żarach uczestniczyło 11 rodzinnych ogrodów działkowych a w wystawie fotograficznej udział brały 3 ogrody działkowe ROD Spomasz, ROD Kolejarz, ROD 35-lecia . Na uroczystość przybyli działkowcy i samorządy ogrodowe.
Organizatorem konkursów i sponsorem nagród rzeczowych była Pani Danuta Madej – Burmistrz Miasta, która od wielu lat swoją życzliwością i zaangażowaniem wspiera i zachęca działkowców do udziału w konkursach.
Konkurs fotograficzny ,,Lato na działce ‘’ organizowany jest od 2011 roku i cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Wystawę fotograficzną działek można obejrzeć na korytarzu Urzędu Miasta w godzinach jego urzędowania.
W swoim wystąpieniu Pani Danuta Madej podkreśliła jak ważne jest dla niej istnienie i funkcjonowanie ogrodów działkowych. Pozytywnie oceniła współpracę z samorządami ogrodowymi i działkowcami.
Na zakończenie uroczystości podziękowano i wręczono kwiaty Pani Danucie Madej i jej współpracownikom.
Następnie Pani Burmistrz zaprosiła wszystkich uczestników na wernisaż wystawy i do degustacji przygotowanego poczęstunku.
Uroczystość uświetniły występy artystyczne zespołów.
Całość uroczystości transmitowana była przez TV Regionalną Żary i prasę lokalną Relację z tej uroczystości w całości można obejrzeć w programie pt. ,,Jesteśmy z Żar’’.

 

Jan Karpiński


 

17.10.2016

DEBATA SPOŁECZNA W ŻAGANIU
W dniu 14 października 2016 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” w Żaganiu odbyło się spotkanie przedstawicieli policji z działkowcami. W debacie na temat bezpieczeństwa ze strony działkowców udział wzięli gospodarze ogrodów wchodzących w skład ROD „Niezapominajka” oraz przedstawiciele z ogrodów „Bajka” i „Zacisze”. Natomiast Komendę Powiatową Policji w Żaganiu reprezentowali; I Zastępca Komendanta mł. insp. Daniel Gotthardt, Naczelnik Wydziału Prewencji Koordynator Zespołu Dzielnicowych podinsp. Dariusz Pankiewicz, Dzielnicowa mł. asp. Elżbieta Bąk, podinsp. Sylwia Woroniec oficer prasowy oraz Komendant Straży Miejskiej st. insp. st. miejs. Roman Kuczak.
Debata poświęcona była bezpieczeństwu działkowców oraz zabezpieczeniu mienia działkowego. Spotkanie prowadziła podinsp. Sylwia Woroniec, po powitaniu wszystkich przybyłych udzieliła głosu podinsp. Dariuszowi Pankiewiczowi, który zapoznał z rodzajami przestępstw na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem włamań dokonanych do altan na terenach ogrodów działkowych w latach 2015 i 2016. Omawiając poszczególne przypadki Pan inspektor zwrócił uwagę na to, że włamujący się do altan biorą wszystko to co można spieniężyć zagrabione przedmioty nie muszą przedstawiać dużej wartości wystarczy, że można ten przedmiot zbyć. Najwięcej włamań jest w okresie jesienno-zimowym jest to martwy sezon, mniejsza liczba działkowców przebywających na działkach powoduje wzrost włamań. Prelegent zwrócił się za pośrednictwem obecnych do wszystkich działkowców o odpowiednie zabezpieczenie mienia a najlepiej zabranie wartościowych przedmiotów z działki, jednocześnie przebywając na ogrodzie w tym czasie zwracać szczególną uwagę na osoby dziwnie się zachowujące i reagować. Ważnym również jest to aby wszystkie takie przypadki zgłaszać oraz wszelkie włamania jak i próby włamań zgłaszać na policje.
Następnie głos zabrał mł. insp. Daniel Gotthardt, który w swym wystąpieniu poruszył temat bezpieczeństwa w ruch drogowym na terenie miasta. W trakcie swego wystąpienia przedstawił najczęstsze przypadki łamania przepisów ruchu drogowego. Pan Komendant zwrócił szczególną uwagę na zachowanie się będąc pieszym jak i rowerzystą z tego względu, że znaczna ilość działkowców korzysta z rowerów dojeżdżając na działkę. Pamiętać należy o tym, że rowerzystę obowiązują takie same przepisy jak innych użytkowników drogi, zawsze należy zachować ostrożność a w szczególności pokonując skrzyżowania. W dalszej części swego wystąpienia Pan inspektor zapoznał aplikacją „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa” za pomocą tej mapy można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy, apelując jednocześnie o korzystanie z mapy i nie tylko w razie zagrożenia bezpieczeństwa kontaktować się ze swoim dzielnicowym co ułatwić może nam aplikacja mobilna „Moja Komenda”.
W trakcie dyskusji zebrani poruszali temat bezpieczeństwa w mieście zwracając szczególną uwagę na motocyklistów pędzących ulicami miasta z ogromną prędkością. Zaproponowano jednocześnie aby nieumundurowane patrole bliżej przyjrzały się zachowaniom pieszych w obrębie przejść. Przedstawiona została przez Prezesa Kolegium Prezesów propozycja spotkań w czasie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych wiosną 2017 roku co zostało przyjęte przez przedstawicieli policji z zainteresowaniem.

Karol Wojtysiak


 14.10.2016

Komunikat KKR w sprawie zasad likwidacji m.in. ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie i roli PZD

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w Warszawie będąc ustawowym i statutowym organem kontroli wewnętrznej Związku po obejrzeniu reportażu wyemitowanego w dniu 5 października 2016 roku przez TVP 1 w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” dotyczącym likwidacji ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, na wniosek Prezesa PZD przeprowadziła w dniach 11-13 października 2016 roku pełne badanie przebiegu procesu częściowej likwidacji ROD im. Bohaterów Westerplatte, ROD „Latawiec-Emeryci” i ROD „Krokus” w Warszawie pod budowę drogi ekspresowej.

czytaj więcej


12.10.2016

Zielone Lekcje- Zielone klasy w ROD Jutrzenka w Lubsku

W ROD „Jutrzenka” w Lubsku odbyły się we wrześniu pierwsze w roku szkolnym 2016/2017 zielone lekcje, organizowane pod nazwa „Zielone lekcje - zielone klasy”, które odbywają się w ramach współpracy Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Lubsku z Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Jutrzenka”.
Współpraca taka została zapoczątkowana w roku 2006r i trwa do dzisiaj. W ogrodzie realizowana jest program edukacyjny przystosowany dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Zielone lekcje odbywają się każdego roku wiosną i jesienią. Podczas spotkań w ogrodzie uczniowie opiekują się własnym małym ogródkiem, specjalnie wydzielonym na terenie ogólnym ogrodu. Uczestnicy zajęć odbywają również wycieczki po ogrodzie działkowym, gdzie mają okazję obserwować zmieniającą się przyrodę, a także odwiedzają zaprzyjaźnionych działkowców, od których uzyskują ciekawe informacje na temat ogrodnictwa.
W przedsięwzięcie, poza ROD „Jutrzenka” w Lubsku, zaangażowane są również Urząd Gminy w Lubsku oraz Nadleśnictwo Lubsko. „Zielone Lekcje” mają pełną akceptacje Kuratorium Oświaty. Dzięki wsparciu tych instytucji Zarząd ROD „Jutrzenka” pozyskuje środki na rozwój projektu. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu, przede wszystkim prezesa ROD - pana Władysława Kosiady, udało się wzbogacić infrastrukturę ogrodową o obiekty potrzebne do przeprowadzenia zajęć z dziećmi ale i wykorzystywane na potrzeby działkowców. Wybudowano zadaszoną altanę ogrodową, w której pomieści się około 40 osób, jest też miejsce do wspólnego biesiadowania przy ognisku oraz boisko sportowe.

Rafał Hawryluk


12.10.2016

Narady Prezesów ROD
Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze, organizuje cykl narad dla prezesów rodzinnych ogrodów działkowych. Stałe podnoszenie wiedzy zarządów w kwestiach prawnych i formalnych oraz profesjonalizacja działalności samorządu ogrodowego wynika z zapisów Statutu PZD oraz uchwały Okręgowego Zajazdu Delegatów PZD z 2015r. W tym celu przygotowano szereg tematów, które powinny być pomocne zarządom ROD w prowadzeniu ogrodów. Narady odbędą się w terminach:
• 24 października br. w Żarach, dla ogrodów z Żar, Żagania, Lubska, Jasienia, Nowogrodu Bobrzańskiego, Tuplic, Gozdnicy, Iłowy, Gubina.
• 25 października br. w Nowej Soli dla ogrodów z Nowej Soli, Nowego Miasteczka, Kożuchowa, Bytomia Odrzańskiego, Szprotawy, Małomic, Wschowy, Lginia, Szlichtyngowej, Sławy
• 26 października br. w Zielonej Górze dla ogrodów z Zielonej Góry, Wilkanowa, Świdnicy, Łochowa, Ochli, Nowego Kisielina, Droszkowa, Przylepu, Krosna Odrz, Czerwieńska.
• 27 października br. w Sulechowie dla ogrodów z: Sulechowa Świebodzina, , Kargowej, Babimostu, Zbąszynka, Ciborza,
Najważniejszymi zagadnieniami podnoszonymi w trakcie cyklu narad będą:
• Sytuacja w Związku
  - Obchody jubileuszu 35 lecia PZD w Okręgu i w ogrodach
  -zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich do Statutu PZD –stanowisko KR PZD i stanowisko OZ PZD.
• Stan zagospodarowania ogrodów i działek – uchwała nr 9/V/2016 Okręgowego Zarządu z dnia 30.09.2016 i uchwała Prezydium OZ z dnia 6.10.2016w sprawie zagospodarowania ogrodów i działek.
• Sytuacja prawna gruntów w ROD - (ROD a miejscowe plany zagospodarowania miast i gmin, niezagospodarowane tereny - uchwała nr 10/V/2016 Okręgowego Zarządu z dnia 30.09.2016r.)
• Inwestycje i remonty w ROD. Zdobywanie środków finansowych ( uchwały Prezydium KR ,uchwały Prezydium OZ, uchwały Walnych Zebrań).
• Bezpieczeństwo w ROD. Bezpieczeństwo działkowców i ich mienia
• Informacja prezesów ROD o stanie społecznej służby instruktorskiej w ROD
Poza najbliższą naradą Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze zamierza jeszcze w 2016r. przeprowadzić szkolenia dla księgowych ROD oraz samorządu ogrodowego- pod kątem przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań w ROD.

Rafał Hawryluk


03.10.2016

Obradował Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze
W dniu 30 września 2016r. Obradował Okręgowy Zarząd. Obradą przewodniczył prezes OZ PZD – Pan Marian Pasiński. Obrady odbywały się przy wysokiej frekwencji (90%). W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Pani Alina Nocuń.
W obradach uczestniczyli też członkowie Okręgowej Komisji do spraw zagospodarowania ogrodów i działek, którzy brali udział w powszechnym przeglądzie ogrodów i działek.
Miłym akcentem obrad było uhonorowanie odznaczeniami Związkowymi oraz okolicznościowymi dyplomami prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, z okazji jubileuszu 35lecia Polskiego Związku Działkowców.
Okolicznościowe podziękowania za wieloletnie pełnienie funkcji prezesa zarządu ROD wręczono Witoldowi Fersterowi- długoletniemu, byłemu prezesowi ROD „Wiarus” w Wilkanowie oraz Jackowi Małaczyńskiemu- długoletniemu, byłemu prezesowi ROD „Związkowiec” w Zielonaj Górze
Głównym tematem obrad było podsumowanie powszechnego przeglądu ROD i działek oraz wypracowanie działań dążących do zastosowania się zarządów ROD i działkowców do uwag i wniosków członków komisji ds. przeglądów.
Stwierdzono, iż dane zebrane w trakcie przeglądów stanowią bogaty materiał. Nie są to jedynie dane statystyczne. Z przedstawionego materiału można odczytać jakie działania należy w najbliższych latach podjąć by poprawić stan zagospodarowania ogrodów i działek i wyhamować niepokojące zjawiska, które ujawniają się w rodzinnych ogrodach działkowych. Zjawiska te dotyczą przede wszystkim stanu nasadzeń na działkach oraz zwiększającej się ilości wolnych działek w małych miejscowościach. W tej sprawie przyjęto stosowną uchwałę.
Omówiono również kwestię wolnych, niezagospodarowanych terenów, oraz problemy z ich przekazaniem właścicielowi.
Przedstawiono stan prawny gruntów rod, z naciskiem na ujęcie ich w planach miejscowego zagospodarowania miast i gmin oraz w planach studyjnych. Stwierdzono, iż każdy Zarząd ROD powinien monitorować sytuację w swojej gminie i w razie potrzeby, we współpracy z prezydium OZ, interweniować. W tej sprawie przyjęto stosowną uchwałę.
Przedstawiono zarzuty jakie wobec Statutu PZD postawił Rzecznik Praw Obywatelskich. Stwierdzono, iż są one całkowicie nieuzasadnione, a wręcz niezgodne z prawdą. Wystosowano do RPO stanowisko pod którym podpisali się wszyscy uczestnicy zebrania Okręgowego Zarządu. (Pismo w załączeniu)
W dyskusji, w której głos zabrało 10 osób podkreślano, że można być zadowolonym z wyników jakie osiągnięto w temacie przeglądów ROD i działek. Potwierdzono informacje dotyczące zagospodarowania ogrodów i ich wyposażenia. Zauważono, iż należy promować dobre rozwiązania i zasady funkcjonowania, tak by zyskały one poparcie we wszystkich ogrodach.
Wielu dyskutantów podkreślało, że nie wolno zmarnować dużego wysiłku włożonego przez 41 osobową komisję, która dokonywała przeglądów. Podkreślano, ze Prezydium OZ winno, w oparciu o materiały przyjąć program poprawy stanu zagospodarowania ROD i działek oparty głównie o wnioski zapisane w protokółach. Powinien to być temat na narady z prezesami ROD i na posiedzenia zarządów ROD i ogrodowych komisji rewizyjnych, tak aby zrealizować wytyczne jeszcze w bieżącej kadencji (w ciągu 3 lat) Podkreślano, że najważniejszym elementem realizacji wniosków komisji do spraw przeglądów będą walne zebrania w 2017r. gdzie należy omówić stan zagospodarowania ROD i działek ustalić zasady i przyjąć kierunki poprawy tego stanu.

Rafał Hawryluk

[pobierz] 0.7 MB uchwala-stan-prawny-gruntow
[pobierz] 1.1 MB uchwala-przeglady
[pobierz] 1.2 MB pismo-do-rpo-od-ozpzd-zg

8.09.2016

Dzień Działkowca w ROD Nowita w Zielonej Górze

W dniu 03.09.2016r odbyły się uroczystości w ROD Nowita. Przybyło około 50 osób. Działkowcy przygotowali i wystawy działkowych plonów. Wręczono wyróżnienia dla ja lepiej zagospodarowanych działek.
Prezes ROD- Pani Łucja Lasota wygłosiła referat odnośnie historii Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nowita” i 35lecia Polskiego Związku Działkowcow.
Przy muzyce i w doskonałych nastrojach biesiadowano do wieczora

Rafał Hawryluk

 


 

 28.09.2016

50 – Lecie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Metalowiec” w Jasieniu

W sobotę 24 września od godz. 15.00 działkowcy Rodzinnego Ogrodu „Metalowiec” w Jasieniu uroczyście świętowali jubileusz 50 – lecia Ogrodu połączony z Dniem Działkowca. Ze względu na doniosłość uroczystości impreza odbyła się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury. Działkowcy do wspólnego świętowania zaprosili również wielu znamienitych gości: Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze p. Mariana Pasińskiego, przewodniczącą Rady Powiatu p. Helenę Sagasz, przewodniczącego Rady Miasta p. Zbigniewa Walczaka, burmistrza Jasienia p. Andrzeja Kamyszka i wiceburmistrz p. Katarzynę Łuczyńską oraz przewodniczącego Kolegium Prezesów w Lubsku p. Władysława Kosiadę.
W części oficjalnej Prezes Mieczysława Pełka powitała zaproszonych gości i działkowców, a następnie przedstawiła historię powstawania Ogrodu oraz prowadzonych inwestycji przez poszczególne Zarządy. Nie zapomniano także o uczczeniu pamięci nie żyjących już byłych prezesów i działkowców minutą ciszy.
Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście , którzy oprócz złożonych gratulacji i życzeń dla działkowców wręczyli na ręce Pani prezes puchary, pamiątkowe dyplomy i kwiaty.
W imieniu Prezydium Okręgowego Zarządu, pamiątkowy puchar i dyplom z okazji 50lecia wręczył prezes OZ PZD- p. Marian Pasiński
Prezes OZ przedstawił historię powstania Polskiego Związku Działkowców. Podkreślił znaczenie i rangę Związku. Stwierdził, że ostatnie lata potwierdziły, że Związek był i jest gwarantem praw działkowców i istnienia rodzinnych ogrodów działkowych, że Związek był i jest potrzebny działkowcom. W ciepłych słowach wypowiedział się pod adresem i zagospodarowania ogrodu, pracy samorządu ogrodowego i Pani Prezes.
Prezes wręczył także odznaczenia związkowe – srebrne odznaki za zasługi dla PZD dla:
• Barbary Bartnickiej
• Krystyny Nowickiej
• Romana Winnickiego
Nagrodami książkowymi zostali uhonorowani byli prezesi Ogrodu.
Wyróżniono także za zaangażowanie i bezinteresowną pracę na rzecz rozwoju Ogrodu dyplomami i podziękowaniami 25 działkowców oraz 4 sympatyków / Beatę Biłat, Ewę Owsiany, Zbigniewa Jungiewicza , Tomasza Pełkę/ , na których pomoc zawsze możemy liczyć.
Po części oficjalnej jubileusz uświetniły występy artystyczne dzieci klas drugich Szkoły Podstawowej w Jasieniu oraz muzyczne Wiktorii Lalik, która zagrała na flecie poprzecznym Polonez Ogińskiego i marsz z opery J. Verdiego.
Część artystyczną zakończył występ kabaretu „Zośka” z Lubska, który umilił nasze świętowanie.
Było też wspólne ucztowanie i biesiadowanie z zespołem „Duomox” p. Kazimierza Janickiego. Jak przystało na 50 – lecie zabawa trwała do północy i przebiegała w bardzo wesołej i miłej atmosferze, która na długo zapisze się w pamięci działkowców.

Mieczysława Pełka
Prezes ROD „Metalowiec”


21.09.2016

Dzień Działkowca w ROD "Wiarus" w Wilkanowie

W dniu 27 sierpnia br na terenie  R.O.D.  ,,Wiarus’’ w Wilkanowie obył się festyn z okazji Dni Działkowca - 2016. Na wstępie prezes p. Krzysztof Andrzejewski  przywitał zaproszonych gości, działkowców i  członków ich rodzin. Zabawę poprzedziła miła uroczystość wręczenia odznaczeń. Przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD p. Jan Majewski  wręczył Odznakę   ,,Za Zasługi dla PZD’’  p. Stanisławowi Kalinowskiemu.

Odznakami ,,Zasłużony Działkowiec’’ zostali wyróżnieni:

 • Srebrną odznaką ,,Zasłużony Działkowiec’’ -  p. Zofii Załóg.
 • Brązową odznaką ,,Zasłużony Działkowiec’’ - p. Teresa Ross, p. Kazimierz Nolka, p. Danuta Solarz, p. Krystyna i Henryk Makutynowicz, p. Krystyna Ilkowska, p. Mieczysław Sikora, p. Maria Hebdzyńska, p. Jan Hajduła, p. Teresa Łagosz, p. Maria Sanowska, p. Elżbieta Szymańska, p. Barbara i Józef Białek, p. Teresa Kotwis, p. Urszula Stachowicz.

Całość imprezy przygotowanej przez Komitet Organizacyjny poprowadził p. Alfred Rutkowski. Pod jego kierunkiem zorganizowano wiele konkursów i zabaw dla uczestników, był rzut kaloszem na odległość, wbijanie gwoździ w pieniek i tor przeszkód z zasłoniętymi oczami. Dla najmłodszych dzieci wystąpił iluzjonista ,,TRISTO’’. Nie mogło oczywiście zabraknąć malowania twarzy dzieciom 

W przerwie tańców i zabaw wręczono dyplomy za najładniejsze działki dla:

Działki warzywno-sadownicze:

 1. miejsce działka nr    III/31  - (141 pkt.) – użytk. p. Durlik Janina, Mirosław

Działki rekreacyjne:

 1. miejsce działka nr    II/190 - użytk. p. Mierzwicka Agnieszka, Tomasz

Niespodzianką w  tym roku był pokaz gaszenia ognia w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej ze Świdnicy.

W 2016 roku za najładniejszą alejkę uznano al. Narcyzową, która to przez okres całego roku będzie oznaczona okolicznościowymi tabliczkami.

W trakcie festynu odbył się konkurs na najlepsze plony, który jak co roku wzbudza wiele kontrowersji.

Przy dobrym jedzeniu imprezę uświetniła nam orkiestra z Nowej Soli. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

 Krzysztof Andrzejewski


 

21.09.2016

NIE PRZEGAP! JUŻ NA RYNKU PAŹDZIERNIKOWY „Mój Ogródek”! Cena tylko 2,49 zł!

Z naszymi radami każda działka stanie się atrakcyjna i oryginalna. W październikowym numerze w cyklu „Rośliny na właściwym miejscu” podpowiemy, co posadzić na stanowisku cienistym i suchym, tak aby upiększyć też i te trudne miejsce na działce.

czytaj więcej


 

20.09.2016

 

Czytajcie „działkowca”! 

 

Sięgnij po najnowszy, październikowy numer „działkowca” – niezbędny i doskonały przewodnik podczas jesiennych prac na działce, który doradzi też m.in. jak dokonać najlepszych wyborów podczas zakupów, ponieważ właśnie w tym czasie nabywamy i sadzimy wiele nowych roślin! A oprócz tego porady i ciekawostki ogrodnicze, artykuły o ekologii, nawożeniu, uprawie w gruncie i pod osłonami oraz wiele innych, aktualnych tematów! Pamiętaj! „Działkowiec” to nie tylko wiedza ogrodnicza, to również recepta na zdrowy styl życia! Bądź z nami!

czytaj więcej

 


21.09.2016r

ROD Relaks I w Żarach Świętowano 35lat istnienia

Na uroczystości przybyli działkowcy oraz ludzie związani z historią ogrodu. W domu działkowca, który ledwo pomieścił przybyłych odbyła się oficjalna część uroczystości. Działkowcy wysłuchali jak ogród powstawał i co ciekawego wydarzyło się przez mienione 35 lat. Prezes ROD-Pan Ryszard Masłowski wygłosił referat, w którym podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju ogrodu.

Na uroczystości przybyli Prezes OZ PZD w Zielonej Górze- Pan Marian Pasiński, ks. Stanisław Pojnar, który poświęcił plony oraz Wójt gminy Żagań- Pan Leszek Mrożek.

Prezes OZ PZD w swym wystąpieniu podkreślił dorobek i wkład Polskiego Związku Działkowców w powstanie i rozwój rodzinnych ogrodu w działkowych, w tym i ROD „Relaks I”. Przypomniał, iż jubileusz ogrodu zbiegł się z jubileuszem 35lecia Polskiego Związku Działkowców. Prezes OZ wręczył zarządowi ROD okolicznościowy dyplom i puchar z okazji 35 lecia powstania ROD.

Do działkowców, z okazji jubileuszu wpłynął list gratulacyjny od Pani Danuty Madej- Burmistrza Żar, która ufundowała działkowcom wysokiej jakości pilarkę.

Działkowcy mogli obejrzeć ogrodową kronikę, gdzie zapisano historię ogrodu.

Wręczono okolicznościowe dyplomy, upominki książkowe oraz złote, srebrne i brązowe odznaczenia „Załużnego Działkowca”.  Zasłuzonych dekorował Prezes OZ PZD.

Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęła się zabawa przy muzyce. Były występy młodzieżowych zespołów ludowych oraz drobny poczęstunek.

Rafał Hawryluk


 

19.09.2016

W ROD Sawanna w Ochli uroczyście świętowano Dni Działkowca oraz jubileusz 35lecia PZD.
W dniu 17.09.2016r odbyły się uroczyste obchody Dni Działkowca w ROD „Sawanna” w Ochli (800 działek). Uroczystości otworzył i prowadził prezes ROD- Pan Jerzy Wogralik. W swym referacie prezes ogrodu podkreślił trudną drogę do jubileuszu. Wspominał zarówno wydarzenia bezpośrednio związane z ogrodem jak i te, które dotyczyły praw działkowców i walki o ich zapisanie w ustawach. W trakcie uroczystości odbyły się okolicznościowe konkursy wystaw plonów oraz gry i zabawy zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych działkowców. Wielu działkowców otrzymało dyplomy i upominki za wzorowo uprawiane działki.
Wręczono odznaczenia związkowe. Aktu dekoracji dokonał Prezes OZ PZD w Zielonej Górze- Pan Marian Pasiński. Prezes OZ PZD w swym wystąpieniu podkreślił dorobek i wkład Polskiego Związku Działkowców w powstanie i rozwój rodzinnych ogrodu w działkowych, w tym i ROD „Sawanna”.
W uroczystościach wziął udział Doradca Prezydenta Miasta Zielona Góra- Pan Marian Zalewski, który złożył wszystkim działkowcom gratulacje i życzenia z okazji ich święta.
Była biesiada oraz wielkie ognisko, przy którym działkowcy piekli kiełbaski oraz bawili się do późnych godzin wieczornych. W imprezie uczestniczyło około 300 osób.

Rafał Hawryluk


16.09.2016

Dalsze wzmocnienie ochrony danych osobowych działkowców

Od kilku już lat wszystkie jednostki i organy Związku mają obowiązek dołożenia szczególnej staranności w zakresie obchodzenia się z danymi osobowymi działkowców. Wyrazem tego jest uchwała nr 147/2009 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w jednostkach PZD.  Uchwała ta została podjęta w celu zapewnienia sprawnego wdrożenia i stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Związku, a zwłaszcza w rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej
     

16.09.2016

Likwidacje i regulacje prawne ROD rozpatrywane na posiedzeniu Prezydium KR PZD w dniu 15 września 2016 roku

Jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 15 września 2016 r., były likwidacje i regulacje prawne ROD. Mimo, iż spraw w tym bloku tematycznym było bardzo dużo, Prezydium KR PZD z każdą z nich dokładnie się zapoznało i podjęło odpowiednie decyzje.

czytaj więcej

16.09.2016

Komunikat Prezydium KR PZD ws. udzielania pomocy finansowej dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe

Prezydium KR PZD na posiedzeniu 15 września br po zapoznaniu się z wnioskami zarządów ROD o udzielenie pożyczek z Funduszu Samopomocowego, pozytywnie zaakceptowanymi przez Prezydia OZ PZD udzieliło pożyczek dla 7 ROD na łączną kwotę 230.420 zł. Taka forma pomocy finansowej od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród ogrodów.

czytaj więcej

 


 

16.09.2016

Piknik Rodzinny w ROD 35Lecia

W ROD ”35 lecia” w Zielonej Górze odbyło się integracyjne spotkanie z podopiecznymi Ośrodka Terapii Zajęciowej „Arkadia”. W imprezie uczestniczyło około 60 osób.

Spotkanie zostało zorganizowane przez zarządy ROD „35 lecia” i „Leśne Oczko” w Nowym Kisielinie i przy współpracy z OTZ oraz rodzicami.

Podopieczni Ośrodka zaprezentowali swoje talenty.  Były pokazy muzyczne, wokalne oraz prezentacja ręcznie wykonanych figur z różnych materiałów. Wystawiono    interesujące przedstawienie teatralne przygotowane przy pomocy wychowawców, a także przygotowano liczne konkursy i inne atrakcje. Przy słonecznej pogodzie i muzyce, wśród działkowej zieleni  czas upływał w dobrej atmosferze i miłym, radosnym nastroju.

Wśród uczestników spotkania przebywali: dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych,   kierownik OTZ „Arkadia” oraz prezes OZ PZD w Zielonej Górze – Marian Pasiński, który wyraził zadowolenie z pobytu w ogrodzie wychowanków OTZ oraz zaprosił ich także do innych ogrodów.  Podkreślił, iż Polski Związek Działkowców zawsze były i jest otwarty na wszelkie działania prospołeczne i takie formy współpracy ze środowiskiem, w którym funkcjonują nasze ogrody działkowe,  warto kontynuować. Wyraził przekonanie, że ośrodek „Arkadia” oraz inne tego typu placówki mogą zawsze liczyć na współprace ze strony samorządów ogrodowych i Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.

 czytaj również na cuo.zgora.pl

pismo OTZ Arkadia w załączniku plikowym poniżej

[pobierz] 0.4 MB pismo-arkadia

13.09.2016

Nasi delegaci na Krajowych Dniach Działkowca

Skromna, 10 osobowa delegacja reprezentująca rodzinne ogrody działkowe okręgu zielonogórskiego wzięła udział w uroczystościach jubileuszu 35lecia PZD organizowanych w Zabrzu.

Członkowi naszej delegacji, na czele z Prezesem OZ PZD- Marianem Pasińskim godnie reprezentowali ogrody z południowej części województwa lubuskiego. Wystawiono poczet sztandarowy i zaprezentowano dorodny kosz z kwiatami i plonami symbolizujący obfitość i urodzaj plonów w naszych ogrodach.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD zabrał głos przed uczestnikami Jubileuszu z krótkim wystąpieniem (wystąpienie w załączeniu).

ponadto wśród odznaczonych znalazło się dwoje reprezentantów naszego okręgu. Odznaczeniem „Za zasługi dla PZD”:

-   Pani Bogumiła Czerkawska- Prezes ROD „Kolejarz” w Zielonej Górze

-   Pan Jan Karpiński- Prezes ROD „Oaza” w Żarach

Mimo skromnej reprezentacji, możemy być dumni, ponieważ nasi przedstawiciele nie byli jedynie biernymi uczestnikami uroczystości ale czynnie włączyli się w jej przebieg i na pewno zapisali się w pamięci wszystkich uczestników jubileuszu.

W ocenie naszej delegacji, impreza była przygotowana i przeprowadzona bardzo dobrze. Podkreślono dorobek i wkład Polskiego Związku Działkowców w wszechstronny rozwój ogrodów działkowych na terenie miast i miasteczek w naszym Kraju.

Rafał Hawryluk

[pobierz] 0.6 MB Wystąpienie prezsea

 


 

13.09.2016

DZIEŃ DZIAŁKOWCA w ROD ,,PRZYLESIE” w SULECHOWIE
W dniu 10 września br na terenie ROD ,, Przylesie” w Sulechowie odbyły się obchody Dnia Działkowca.

W obchodach oprócz licznie zebranych działkowców uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

-  Członek KR PZD, Prezes OZ PZD w Zielonej Górze Marian Pasiński'

-  Wice Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Tomasz Wontor

-  Przewodniczący Rady Powiatu Województwa Lubuskiego Edwin Łazicki

-  Prezesi ROD ,,Kolejarz” Janina Nowak, ,,Promień”  Romualda Jarecka-Cieślak

Uroczystość otworzył Członek Zarządu OZ PZD w Zielonej Górze, Prezes Zarządu ROD ,,Przylesie” w Sulechowie Jan Gwóźdź.

W swoim wystąpieniu nawiązał do 35 Rocznicy Polskiego Związku Działkowców, dorobku i znaczenia istnienia Stowarzyszenia PZD dla funkcjonowania i rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce.

W dalszej części wystąpienia omówił dorobek ogrodu w ostatnich latach ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć 2016 roku.

Po wystąpieniu odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Zasłużonego Działkowca

którą otrzymało 16 działkowców.

Następnym punktem było podsumowanie Konkursu ,,Najładniejsza Działa 2016 roku” w ROD Przylesie

Tytuł Laureata Konkursu otrzymało 11 działkowców, których nagrodzono dyplomami, pięknymi statuetkami oraz krzesełkami ogrodowymi.

W uroczystości głos zabrali:

-  Prezes OZ PZD w Zielonej Górze Marian Pasiński'

-  Wice Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Tomasz Wontor

-  Przewodniczący Rady Powiatu Województwa Lubuskiego Edwin Łazicki

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na kiełbaski i piwa.

Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach oraz konkursie śpiewu, a nagradzane były

słodyczami i licznymi upominkami.

W czasie trwania uroczystości przygrywał zespół muzyczny, a zabawa trwała do północy na kolorowo oświetlonym placu.

 Jan Gwóźdź


09.09.2016

Zdumiewające omyłki RPO na temat Statutu PZD

Wydając postanowienie o rejestracji Statut PZD Sąd potwierdził jego zgodność z obowiązującym prawem. Stąd informację o zastrzeżeniach Rzecznika Praw Obywatelskich wobec Statutu PZD przyjęto ze zdumieniem. Stało się ono jeszcze większe, gdy argumentację RPO poddano analizie. Oczywiste omyłki, błędne interpretacje, wreszcie powoływanie się na bezpodstawne pomówienia – wszystko to można znaleźć w oficjalnym dokumencie sygnowanym podpisem dr A. Bodnara i zamieszczonym na stronie Biura RPO. Stanowisko w tej bulwersującej sprawie zajęło Prezydium KR PZD.

czytaj więcej
     

09.09.2016

Prezydium KR PZD sprzeciwia się oskarżeniom RPO

Prezydium KR PZD udzieliło odpowiedzi na pismo RPO dr Adama Bodnara, którym zakwestionował on zapisy Statutu PZD oraz sposób działania organizacji. Prezydium stwierdziło, iż wystąpienie RPO zawiera szereg nieprawdziwych twierdzeń, a wręcz pomówień, a inicjatywę tą można uznać za próbę nieuprawnionej ingerencji organu państwa w funkcjonowanie stowarzyszenia, co narusza prawo o stowarzyszeniach. Prezydium uznało też, że sposób postępowania dr A. Bodnara -  uwiarygodnił pomówienia wobec PZD i uczynił to publicznie - uzasadnia skierowanie do niego apelu o większą wstrzemięźliwość w działaniach podejmowanych wobec organizacji.

czytaj więcej

09.09.2016

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie interpelacji poselskich 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażają swoje głębokie oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec treści zawartych w interpelacjach posłów na Sejm RP Pani Beaty Małeckiej-Libery (interpelacja nr 3797) i Pana Tomasza Cimoszewicza (interpelacja nr 3718), którzy swymi wystąpieniami zmierzają de facto do podważania ustawy o ROD z 2013 roku.

czytaj więcej
     

09.09.2016

Światełko w tunelu w pozyskiwaniu środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przypominamy, że w lipcu b.r. Krajowa Rada PZD wystąpiła do Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW - Artura Michalskiego, w celu włączenia stowarzyszeń ogrodowych, w tym PZD do programów priorytetowych, jako beneficjentów korzystających z dofinansowań, jakie oferuje NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

czytaj więcej

08.09.2016

Spotkanie z Burmistrzem Żar

W zeszłym tygodniu delegacja Prezydium OZ PZD w Zielonej Górze , na czele z prezesem Marianem Pasińskim spotkała się, w Urzędzie Miejskim w Żarach, z panią Burmistrz Danutą Madej.

Prezes Marian Pasiński wraz z I Wiceprezesem-Panią Joanną Mikołajczyk i członkiem Prezydium –Panią Zdzisławą Kasprolewicz przekazali, na ręce Pani Burmistrz, w imieniu działkowców biorących udział w Okręgowych Dniach Działkowca (27.08.2016 w Żarach) podziękowania za pomoc merytoryczną, organizacyjną i wsparcie finansowe imprezy. Omówiono dalsze kierunki współpracy Miasta z samorządami ogrodowymi w Żarach.

Okręgowe Dni Działkowca w Żarach były doskonałą promocją zarówno Miasta jak i Polskiego Związku Działkowców, i pokazały że dobra współpraca między miastem, a PZD pozawala na rozwój ogrodów działkowych z korzyścią dla wszystkich.

 

poniżej:

 Pismo prezydium OZ – podziękowania dla Burmistrza Żar oraz podziękowania dla ogrodów- uczestników Okręgowych Dni Działkowca w Żarach

Rafał Hawryluk

[pobierz] 0.1 MB podziekowania-dla-pani-burmistrz
[pobierz] 0.1 MB podziekowania-dla-ogrodow-za-udzial-w-imprezie

07.09.2016

Trudna droga do jubileuszu

W maju 1981 roku Sejm uchwalił nową, wypracowaną dzięki doświadczeniom ruchu ogrodniczego w Polsce, ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych (POD). Pod koniec czerwca 1980 r. odbył się I Zjazd PZD, który został powołany mocą tej ustawy. Tak właśnie zaczęło się 35-lecie PZD, które w tym roku obchodzimy i doceniamy.

czytaj więcej


 

05.09.2016

Dzień Działkowca ROD Wypoczynek w Zielonej Górze

Dzień 27.08.2016 r. to dzień , który pozostanie na długo w pamięci Działkowców ROD Wypoczynek w Zielonej Górze oraz zaproszonych gości i sympatyków ROD,, Wypoczynek ‘’.Komitet Dożynkowy wraz z Zarządem poczynił wiele starań , aby Dzień Działkowca wypadł niezwykle okazale .
Cudowna , wręcz rodzinna atmosfera panująca wśród zebranych , wprowadziła wszystkich od początku uroczystości w dobry humor i pobudziła zmysły do radosnej zabawy .
Uroczystości rozpoczęła się od wręczenia działkowcom odznaczeń PZD tj. złotych , srebrnych i brązowych odznak PZD.
Jubileusz 35-lecia istnienia PZD to szczególna okazja , aby uszanować i podziękować całej społeczności działkowej za pracę włożoną w propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w Polsce , niekiedy wbrew wielu trudnościom i problemom .
Nie obyło się bez wzruszających chwil w trakcie dekoracji działkowców , gdyż wyróżnienia te stanowiły dla nich sporą niespodziankę i powód do radości . Następnie wręczono wyróżniającym się działkowcom dyplomy i wiele wspaniałych nagród książkowych o tematyce ogrodniczej , stanowiących obszerną i fachową pomoc .
Rozstrzygnięto konkursy i wręczono dyplomy zwycięzcom w następujących kategoriach :

 • Najładniejsza działka ,
 • Najokazalszy owoc , warzywo czy kompozycja w koszu ,
 • Fotograficzny ,
 • Zręcznościowe dla dzieci i dorosłych ,
 • Sportowo – taneczne .

Najwięcej wesołości wywoływały radosne tańce działkowców , którzy momentami osiągali poziom popularnych gwiazd telewizyjnych , występujących w Tańcu z Gwiazdami ! Przez cały dzień , aż do późnych godzin nocnych działkowcom towarzyszyła muzyka porywająca do tańca i wprawiająca wszystkich w szampański nastrój.
Gdy zapłonęło ,, OGNISKO ‘’ zrobiło się wokół bardzo przytulnie i wyjątkowo nastrojowo. Przygotowane wcześniej kiełbaski pieczone nad ogniskiem , bardzo wszystkim smakowały i stanowiły wyśmienitą zakąskę do dużego piwka z pianką .
Na specjalne wyróżnienie i słowa podziękowań zasługują bardzo zapracowane Panie, Mila Banaszak ,Wiesia Groszek – które przygotowały menu ze smakowitymi potrawami, zadawalając nawet najbardziej wybrednych smakoszy!. Pajda chleba ze smalcem i ogóreczki małosolne , rozpoczęły bogatą listę potraw a pieczone udka z kurczaka i przepyszny żurek wprawiły w zachwyt wszystkich uczestników uroczystości.
Na działkowców czekała jeszcze jedna niespodzianka , która zaskoczyła niemal wszystkich a był to wspaniały pokaz sztucznych ogni . Oglądając to magiczne widowisko , działkowcy stali wpatrzeni w niebo, rozkoszując się bajecznym widokiem barw .
Impreza była bardzo, bardzo udana, działkowcy już z niecierpliwością czekają na na następną w przyszłym roku

 

Prezes ROD ,, Wypoczynek ‘’

Jan Raczyński.


03.09.2016

Obchody Krajowch Dni Działkowca w Zabrzu

W Zabrzu zakończyły się uroczyste obchody Krajowych Dni Działkowca, w których uczestniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, władze Zabrza na czele z Prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz wiceprezydentami Katarzyną Dzióbą i Krzysztofem Lewandowskim oraz zaproszeni goście i politycy. W uroczystości uczestniczyło też. ok. 800 działkowców z całej Polski.

czytaj więcej
     

03.09.2016

Galeria zdjęć z Krajowych Dni Działkowca 2016

Podczas działkowego święta w Zabrzu było wiele wspaniałych i wzruszających chwil, które na długo zapadną w sercach obecnych. Zachęcamy do zobaczenia zdjęć z tej uroczystości. Galeria będzie w dalszym ciągu uzupełniana o kolejne zdjęcia. GALERIA ZDJĘĆ

czytaj więcej

30.08.2016

Okręgowe Dni Działkowca, Żary 2016

W okręgu zielonogórskim odbyły się w dniu 27.08.2016r, w Żarach okręgowe Dni Działkowca oraz uroczysty jubileusz 35 lecia Polskiego Związku Działkowców.
Działkowe dożynki odbyły się w na głównym placu Parku Przypałacowego. Tam od samego rana prezentowali swój dorobek działkowcy, którzy ustawili ponad 30 bardzo atrakcyjnych stoisk wystawowych z owocami, warzywami, kwiatami oraz przetworami. czytaj więcej

 


 

26.08.2016

W ROD ”35 lecia” obchodzono Dni Działkowca
Obecnych było około 120 działkowców wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście współpracujący z ogrodem: przedstawiciele klubu „Wierni kwiatom” UTW oraz Lubuskiego ZW PKPS.
Pierwsza cześć uroczystości przeznaczona była dla dzieci, które uczestniczyły w grach, zabawach i konkursach, w tym w konkursie wiedzy o roślinach.
Podczas spotkania z działkowcami wyróżniającą się grupę uhonorowano odznaczeniami „Zasłużony Działkowiec”. Rozstrzygnięto konkurs „Najpiękniejsza działka w naszym ogrodzie - 2016” i „Najładniejsza alejka w naszym ogrodzie-2016”.
Działkowcy przygotowali wystawy plonów, przetworów, win i nalewek, kronik działkowych, koszy i bukietów oraz ciast.
Szczególnym akcentem uroczystości było spotkanie z grupą
działkowców, którzy w poprzednich kadencjach pełnili funkcje w samorządzie ogrodowym. Spotkanie, zorganizowane z okazji 35 lecia PZD, wypełniły wspomnienia z przeszłości ogrodu, jego powstania i rozbudowy infrastruktury. Podkreślano duży wkład Polskiego Związku Działkowców w powstanie ogrodu i jego rozwój.
Zaproszeni działacze otrzymali listy gratulacyjne i drobne upominki wraz z podziękowaniem za pracę na rzecz ogrodu w poprzednich latach i aktywne uczestniczenie w jego rozwoju.
Po poczęstunku bawiono się przy muzyce mechanicznej do późnych godzin nocnych.

Joanna Mikołajczyk


26.08.2016

Jubileusz 45lecia Wzgórze w Gubinie

Z okazji 45 lecia Ogrodu działkowego ''WZGÓRZE'' w Gubinie i 35 lecia Polskiego Związku Działkowców w ROD „Wzgórze w Gubinie w dniu 14.08.2016r. odbyły się dożynki . Na święto ogrodowe przybyło wielu gości . Okręgowy Zarząd PZD reprezentowali Pan Jerzy Komarnicki- sekretarz OZ . W części oficjalnej po otwarciu i przywitaniu gości ,bieżące sprawy w PZD i ogrodowe przedstawił Prezes ogrodu . Następnie głos zabrali goście ,jako pierwszy pan Jerzy Komarnicki przedstawiciel OZ, goście z Niemiec- działkowcy ogrodu WIESENGRUNT z Guben i przedstawiciele Stowarzyszenia współpracującego z ogrodem. Następnie ogród z okazji jubileuszu otrzymał piękny puchar i dyplom , goście z Niemiec wręczyli też upominek, a działkowcy ogrodu zostali odznaczeni odznaczeniami Zasłużony Działkowiec, wręczono też dyplomy od Zarządu Ogrodu. W części oficjalnej ksiądz z miejscowej
parafii podziękował za plony i błogosławił działkowcom i ogrodowi na następne lata.
Po części oficjalnej był poczęstunek i zabawa na świeżym powietrzu. W święcie ogrodu wzięło udział około 90 Działkowców i ich gości.
Zarząd ROD „Wzgórze” wyraża wdzięczność władzom OZ PZD i Panu Burmistrzowi
Gubina za dofinansowanie święta w ROD, dla Pań za upieczenie ciasta oraz wszystkim, którzy pomogli przy organizacji Jubileuszu.

Czesław Czyżowski-prezes ROD Wzgórze


 

24.08.2016

„Wczasy na działkach”

W ROD „35 lecia” w Zielonej Górze odbyły się z inicjatywy  radnego  Andrzeja Bocheńskiego oraz Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS (od 8 do 21 sierpnia br). wczasy dla seniorów. Projekt nosił nazwę „Wczasy na działkach” i powstał przy pełnej akceptacji Prezydium OZ PZD i Zarządu ROD 35Lecia w Zielonej Górze.

Zarząd ROD oddał do dyspozycji dom działkowca, gdzie Seniorzy każdego dnia przebywali,  prowadzili rozmowy,  spotykali się z ciekawymi ludźmi, uczestniczyli w konkursach, odbywali spacery po ogrodzie, bawili się przy muzyce. Dużą zaletą była możliwość przebywania na świeżym powietrzu, w naturalnym środowisku, wśród zieleni. Opiekunami wczasowiczów byli na co dzień Janina Białowąs i  Zbigniew Pędziński z Lubuskiego ZW PKPS oraz gospodyni domu działkowca ROD 35Lecia.

Wczasowiczów odwiedził Prezes OZPZD Marian Pasiński i  wiceprezydent Zielonej Góry, Wioleta Haręźlak. Odbyły się spotkanie z lubuskim bardem -  Maciejem Wróblewskim, z dziennikarzem „Gazety Lubuskiej” – Czesławem Wachnikiem,  prawnikiem -  Kazimierzem Pańtakiem, dzielnicową – Izabelą Walentynowicz. Gośćmi wczasowiczów były dzieci z Fundacji „Klub Otwartych Drzwi”. W wszystkich spotkaniach mogli uczestniczyć również działkowcy.

 „Wczasy na działkach” organizowane były w takiej formie po raz pierwszy i inicjatywa ta została bardzo dobrze przyjęta przez uczestników. Dobrze rokuje też nawiązana współpraca Lubuskiego  ZW PKPS  i zarządu ROD „35 lecia”, jest więc nadzieja, że zebrane w tym roku doświadczenia  będą owocować w roku przyszłym – z dużym pożytkiem dla ludzi trzeciego wieku.

 

            Joanna Mikołajczyk


 

22.08.2016

Dotacje i pożyczki dla ROD

Prezydium KR PZD na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia br. rozpatrzyło kolejne wnioski o dotacje i pożyczki dla ROD. Prezydium KR PZD przyznało dotacje na inwestycje i remonty w Rodzinnych Ogrodach Działkowych z Funduszu PZD przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD które ucierpiały wskutek  intensywnych opadów deszczu  i wichur. Wsparcie było pilne i niezbędne, aby zabezpieczyć i wyremontować uszkodzone  Domy Działkowca.

czytaj więcej
     

19.08.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie zamieszkiwania i zameldowania osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się ze zgłoszoną interpelacją poselską nr 3865 Pana Posła Tomasza Szymańskiego w sprawie zakazu meldunku osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, jej odpowiedzią przedstawioną przez Pana Tomasza Zdzikota, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz interpelacją nr 1630 Pani Poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie osób eksmitowanych z ogrodów działkowych i odpowiedzią przedstawioną przez Pana Kazimierza Smolińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

czytaj więcej

19.08.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji poselskich i odpowiedzi Ministra Środowiska w sprawie śmieci

Prezydium Krajowej Rady PZD informuje, że zapoznało się z interpelacją posła Wojciecha Szaramy (PiS), posła Stanisława Lamczyka (PO) oraz odpowiedziami Ministra Środowiska na w/w interpelacje poselskie w sprawie śmieci.

czytaj więcej
     

19.08.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie opłaty audiowizualnej dla działkowców

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się ze zgłoszoną interpelacją poselską nr 3130 Pani Poseł Krystyny Sibińskiej w sprawie opłaty audiowizualnej dla działkowców. W podnoszonej w ww. interpelacji sprawie wypowiedziało się już Prezydium Krajowej Rady PZD w formie komunikatu z dnia 27 kwietnia 2016 r.

czytaj więcej

Prezydium KR PZD w/s interpelacji dwojga posłów PO

W dniu 17.08 br. Prezydium KR PZD rozpatrzyło sprawę interpelacji dotyczących ustawy o ROD, złożonych przez posłów Beatę Małecką - Liberę oraz Tomasza Cimoszewicza. Prezydium uznało za konieczne oficjalnie zaprotestować wobec nieprawdziwych informacji i krzywdzących sugestii nt. PZD oraz ustawy o ROD, zawartych w pismach posłów. W przyjętym stanowisku zarząd krajowy PZD odnosi się również do odpowiedzi udzielonej posłom przez resort infrastruktury. Stanowisko zaprezentowane przez ministra K. Smolińskiego dowodzi bowiem, że władze ministerstwa nie tylko znają, ale i rozumieją przesłanki, dla których działkowcy są przeciwni zmianom ustawy o ROD postulowanym przez dwójkę posłów PO. 

czytaj więcej

       

19.08.2016

Czytajcie „działkowca”!

Rozpoczyna się jesienny szczyt działkowych prac, w których najlepszym przewodnikiem i doradcą będzie wrześniowy numer „działkowca” – bogaty w aktualne porady i inspiracje ogrodnicze!

czytaj więcej

08.07.2016

Uroczyste świętowanie Krajowych Dni Działkowca i Jubileuszu PZD

Krajowe Dni Działkowca to wielkie święto ruchu działkowego, które co roku organizowane jest pod koniec wakacji. To również okazja do integracji i spotkania działkowców z całego kraju. W tym roku świętowanie będzie jeszcze bardziej uroczyste i doniosłe. Wspólnie cieszyć się będziemy nie tylko z działkowych plonów oraz konkursowych sukcesów działkowców i ogrodów, ale też hucznie świętować będziemy urodziny PZD.

czytaj więcej


08.07.2016

Zielona Rzeczpospolita na lato

W najnowszym numerze Zielonej Rzeczpospolitej przeczytaj koniecznie: Ogrody działkowe rosną w siłę - wywiad z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim, Biedni z autem za sto tysięcy, Czy wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zagrozi altanom?, Gorący temat - Zawyżone opłaty za śmieci, Ogrody przyjazne niepełnosprawnym, Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek, Nie trujmy siebie i innych.

(wersja elektroniczna)

czytaj więcej


 

06.07.2016

Komunikat KR PZD w sprawie zadań dla struktur PZD związanych z funkcjonowaniem w ROD ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W związku z docierającymi do KR PZD sygnałami o niekorzystnym funkcjonowaniu w ogrodach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym o horrendalnych opłatach za wywóz śmieci, Krajowa Rada PZD postanowiła zbadać wymiar tego problemu, ustalić jego przyczyny i skutki oraz ustalić, jak reagują na ten problem zarządy ROD i działkowcy.

czytaj więcej


06.07.2016

Komunikat Prezydium KR w sprawie aktualnego stanu przeprowadzonych przeglądów w ramach Projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”

Rodzinne Ogrody Działkowe to ważne miejsce zarówno dla działkowców jak i społeczności lokalnej. Służą one nie tylko prowadzeniu upraw ogrodniczych na potrzeby działkowca, ale pełnią również wiele ważnych funkcji socjalno-rekreacyjnych, także dla społeczności lokalnej. Ogrody jako zielony obszar podnoszą dodatkowo standardy ekologiczne miejskiego otoczenia. Estetyczne i prawidłowo funkcjonujące stanowią najlepszą wizytówkę Związku i jego członków. Niezwykle istotny jest zatem pozytywny wizerunek ROD, jako ważny argument w uzasadnieniu potrzeby ich dalszego istnienia. Informacje na temat stanu zagospodarowania i funkcjonowania ROD pozwolą na uzyskanie wiedzy i oddadzą pełny obraz sytuacji w ogrodach w zakresie ich prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania pod kątem zgodności z celami i funkcjami ROD, ustawą o ROD, statutem PZD, regulaminem ROD i polityką Związku. 

czytaj więcej


 

W najnowszym numerze przeczytaj koniecznie: PZD reaguje na wniosek Rzecznika do NSA; Startuje "Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek"; Kasa płynie do ogrodów; Rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury; Co słychać w ogrodach działkowych?; Klucz do wiedzy; Porady ogrodnicze; Porady prawne.

(wersja elektroniczna)

czytaj więcej

 


 

01.07.2016

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

W dniu 30 czerwca 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich  dr Adam Bodnar spotkał się z delegacją PZD. Związek reprezentowali Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Sekretarz PZD Izabela Ożegalska, Wiceprezes Okręgu w Poznaniu Robert Klimaszewski oraz radcowie prawni Tomasz Terlecki i Bartłomiej Piech. Ze strony RPO w spotkaniu uczestniczyli również dyr. Kamilla Dołowska, naczelnik Artur Zalewski oraz Michał Chylak pracownik z zespołu pr. cywilnego.

czytaj więcej


 

17.06.2016

Czytajcie „działkowca”!

Na rynku ukazał się już najnowszy, lipcowy numer „działkowca” –  pełen aktualnych porad pomocnych w letniej uprawie działki a także zdrowym, wakacyjnym wypoczynku!

czytaj więcej


17.06.2016r

Narady prezesów ROD : przeglądy, wniosek RPO i porządek wokół ogrodów
W okręgu zielonogórskim odbyły się w dniach 06-15.06.2016r. rejonowe narady prezesów rodzinnych ogrodów działkowych. Zorganizowane zostały w Krośnie Odrz., Żarach, Szprotawie, i Zielonej Górze (2narady), Świebodzinie i Nowej Soli. Naradom przewodniczył Prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński, udział wzięli członkowie prezydium i Okręgowego Zarządu.
Uczestnicy narad zapoznali się z oceną przygotowania i przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych, jakiej dokonano na posiedzeniu OZ, omówiono sprawy dotyczące zamieszkiwania na działkach i występowania altan ponadnormatywnych oraz stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich wobec obiektów budowlanych nie wymagających zezwolenia ujęte w wystąpieniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przedstawiono i omówiono plan okręgowych uroczystości 35 lecia Polskiego Związku Działkowców, które odbędą się w sierpniu, w Żarach.
Szeroko omówiono założenia powszechnego przeglądu zagospodarowania ogrodów i działek, przedstawiony został harmonogram oraz zakres tych przeglądów w okręgu.
W kontekście przeglądów wiele uwagi poświecono problemowi zagospodarowania odpadów komunalnych i zielonych. Temat ten wywołał dyskusję zwłaszcza podczas narady w Zielonej Górze, w której uczestniczył pan Edward Kraszewski - zastępca dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Zielonej Górze oraz pan Arkadiusz Orzeszko - Leśniczy Lasów Komunalnych w Zielonej Górze.
Zarówno uczestnicy narady, jak i goście byli zgodni co do tego, że troska o środowisko i ochrona naturalnych zasobów jest jednym z ważniejszych zadań współczesnych czasów. Zwracano uwagę na konieczność prowadzenia w ogrodach działkowych właściwej gospodarki odpadami, akcentowano znaczenie edukacji ekologicznej. Przedstawiciele Urzędu Miasta w Zielonej Górze apelowali do prezesów ROD oraz Okręgowego Zarządu o zdyscyplinowanie działkowców i skuteczne przeciwdziałanie zaśmiecaniu terenów wokół ROD. Uznano, że przeciwdziałanie zaśmiecaniu środowiska powinno się odbywać przy ścisłym współdziałaniu z Policją, Strażą Miejską i Strażą Leśną.
Prezesi ROD zadeklarowali chęć pełnej współpracy w tej kwestii, zwracali jednak uwagę, iż utrzymanie czystości środowiska wokół ogrodów działkowych to problem nie tylko użytkowników działek, ale również mieszkańców miast korzystających z zielonych terenów.
Prezes OZ PZD w Zielonej Górze - pan Marian Pasiński zadeklarował, iż okręg zintensyfikuje działania w zakresie gospodarki śmieciowej w ogrodach zielonogórskich. Działania powinny przebiegać dwutorowo. Z jednej strony należy promować właściwe zachowania, edukować działkowców i ostrzegać o grożących konsekwencjach, a z drugiej strony należy bezwzględnie tępić „śmieciarzy” w ROD i wyciągać konsekwencje z wypowiedzeniem umowy dzierżawy włącznie. Podkreślił, iż rozpoczynający się powszechny przegląd powinien służyć również i tej sprawie.

Rafał Hawryluk


13.06.2016

Stanowczo sprzeciwiamy się stanowisku, jakie wyraża Pan we wniosku skierowanym do NSA w sprawie interpretacji prawa budowlanego

"Prawo w Polsce powinno wychodzić naprzeciw obywatelom, a każdy, kto w dobrej wierze, z poszanowaniem obowiązujących przepisów podejmuje jakiekolwiek przedsięwzięcie, powinien mieć przeświadczenie i pewność, że prawo stoi po jego stronie" - piszą prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Czerwieńska, Droszkowa, Wilkanowa, Świdnicy, Nowego Kisielina, Ochli, Przylepu.

czytaj więcej

 


 

10.06.2016

Wystąpienie Prezydium KR PZD do NSA ws. wniosku RPO

W dniu 7 czerwca br. Prezydium KR PZD przyjeło stanowisko prawne ws. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, które zostało skierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ten sposób jednocześnie włącza się w postępowanie przed NSA.

czytaj więcej

 


 

07.06.2016

"Niech ten Jubileusz będzie kamieniem milowym do kolejnych jubileuszy"

"Proza codzienności życia nie zawsze skłania nas do refleksji i pochylenia głowy nad tym, co zostało osiągnięte. Upływający czas zbudował kolejny jubileusz jako niezwykłe święto. Jubileusz 35-lecia PZD jest dużym osiągnięciem naszej organizacji. Jako działkowcy jesteśmy tego w pełni świadomi" - piszą członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Zielonej Górze.

czytaj więcej


06.06.2016

Rozmawialiśmy z dziennikarzem, czy cenzorem?

Po publikacji w dn. 2 czerwca br. w dodatku do „Gazety Wyborczej” – Duży Format, artykułu pt. „Bunt w ogródku”, w którym zamieszczono jedynie wybiórczy zapis wywiadu udzielonego red. Marcinowi Wójcikowi przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, mec. Bartłomieja Piech i Agnieszkę Hrynkiewicz z Działu Medialnego, zdecydowaliśmy się na publikację zapisu całej rozmowy. Była ona nagrywana za zgodą dziennikarza, dlatego też nie sądziliśmy, że jej ujawnienie może wzbudzić u redaktora jakiekolwiek negatywne emocje.

czytaj więcej


06.06.2016r

Dzień Dziecka w ROD 35Lecia

Z okazji Dnia Dziecka odbyło się 4 czerwca br. w ROD „35 lecia” w Zielonej Górze rodzinne spotkanie.
Dzieci uczestniczyły w wielu atrakcyjnych konkursach i zawodach. Wykonały też wspólnie plakat, który ozdobi salę w domu działkowca. Nagrodą był słodki poczęstunek.
Do zawodów stanęli również rodzice i dziadkowie.
Czas przyjemnie upływał przy muzyce i dobrej pogodzie.


 

03.06.2016r

Obradował Okręgowy Zarząd

W dniu 2 czerwca br. Obradował Okręgowy Zarząd. Obradom przewodniczył Prezes OZ PZD w Zielnej Górze, Pan Marian Pasiński.

Okręgowy Zarząd dokonał oceny przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2016 roku oraz zgodności podejmowanych uchwał ze statutem PZD i przepisami prawa związkowego. Uznano, że pomimo pojedynczych niewielkich niedociągnięć, kampanię sprawozdawczą należy ocenić pozytywnie.

Przyjęto  zbiorcze sprawozdanie finansowego z ROD za 2015rok i preliminarz finansowy ROD na 2016 rok. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Pani Alina Nocuń zapoznała zgromadzonych z protokółem z badania zbiorczego sprawozdania finansowego z ROD za 2015 rok i z badaniem zbiorczego preliminarza finansowego z ROD na 2016 rok dokonanym  przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna pozytywnie odniosła się do sprawozdań i preliminarzy, oceniając gospodarkę finansową w rodzinnych ogrodach działkowych jako poprawną, oszczędną i zrównoważoną.

Poinformowano Członków Okręgowego Zarządu o skali zamieszkiwania w ROD i występowania altan ponadnormatywnych. Problem jest niewielki i kontrolowany. Z analiz wynika, iż altany ponadnormatywne występują w  13 ROD.

W 11 ogrodach altany ponadnormatywne występują w pojedynczych przypadkach.  Nie przekraczają 1% ogólnej liczby działek w ROD, a uchybienia dotyczące norm budowlanych polegają na minimalnym przekroczeniu powierzchni zabudowy lub wysokości.

Przypadki zamieszkiwania w altankach występują w 10 ROD. W sumie występuje 25 przypadków zamieszkiwania w altanach na działkach.  Są to pojedyncze przypadki.

W sprawie problemu zamieszkiwania i samowoli budowlanych w ROD  przyjęto stosowną uchwałę.

Omówiono wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do NSA w sprawie stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Przedstawiono jakie mogą występować w związku z tym zagrożenia dla działkowców. W tej sprawie przyjęto stanowisko, które skierowano do RPO.

Członkowie Okręgowego Zarządu zostali zapoznani Uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie Powszechnego przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku. Przedstawiono Okręgowy projekt przeglądu i omówiono najważniejsze działania jakie należy podjąć by projekt zrealizować.

Członkowie OZ skierowali na ręce Prezesa PZD list gratulacyjny z okazji 35Lecia PZD. Odczytano i przyjęto Apel w sprawie obchodów 35 licea PZD w rodzinnych ogrodach działkowych (pismo przesłano do zarządów ROD)

W dyskusji krytycznie odniesiono się do uchybień powstałych w trakcie walnych zebrań w ROD. Uznano, iż pomimo szeregu szkoleń i przygotowanych materiałów, wytycznych i druków nadal występują sporadyczne niedociągnięcia w przygotowaniu, dokumentowaniu i przebiegu walnych zebrań. Należy wzmóc działania by w przyszłości nie popełniano podobnych uchybień.

Pozytywnie oceniono potrzebę dokonania powszechnego przeglądu ROD.

Członkowie Okręgowego Zarządu wnosili o jak najszybsze wdrożenie komputerowego programu finansowo księgowego do obsługi ROD.

poniżej przyjęte uchwały, listy i stanowiska.

[pobierz] 0.4 MB uchwala-w-sprawie-budownictwa
[pobierz] 1.2 MB 35lecie-pzd list do prezesa
[pobierz] 1.7 MB stanowisko dorpo

02.06.2016

Przedstawiciele PZD na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury 

W dniu 31 maja br. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Sekretarzem Stanu Kazimierzem Smolińskim. Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli wiceprezes PZD Zdzisław Śliwa oraz radcy prawni Bartłomiej Piech oraz Tomasz Terlecki. Ze strony rządowej obok Ministra udział wzięli Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła, Zastępca Dyrektora tego departamentu Edyta Lubaszewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budownictwa  Anita Grabowska – Wlaź oraz Błażej Korczak główny specjalista w Departamencie Budownictwa i Magdalena Dawid starszy specjalista w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami.

czytaj więcej


02.06.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie samowoli budowlanych i zamieszkiwania w ROD 

W związku z publikacjami prasowymi, w których powielane są niezgodne ze stanem faktycznym informacje nt. skali i źródeł samowoli budowlanych oraz zamieszkiwania na terenach ROD, informujemy, że problematyka ta została zbadana przez PZD. Zostały jej poświęcone odrębne komunikaty, poniżej przypominamy podstawowe informacje.

czytaj więcej


02.06.2016

Jak wyglądała rozmowa Gazety Wyborczej z przedstawicielami PZD 

24 maja br. w siedzibie PZD w Warszawie odbyła się rozmowa Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego z dziennikarzem Dużego Formatu (dodatek Gazety Wyborczej) Marcinem Wójcikiem. W spotkaniu uczestniczył także radca prawny Bartłomiej Piech oraz Agnieszka Hrynkiewicz z Działu Medialnego KR PZD. Spotkanie to odbyło się na prośbę przedstawiciela Gazety Wyborczej.

czytaj więcej


 01.06.2016

Ruina i slumsy. Tak poznańska Temida zniszczyła ogród

Jeszcze kilka lat temu ROD im. 23 Lutego w Poznaniu niczym nie różnił się od tysięcy ogrodów w Polsce. Zadbane alejki, niewielkie altany, morze zieleni, drzew i kwiatów, które zachwycały i przyciągały mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych. Wszystko to zostało zniszczone w ciągu zaledwie kilku lat przez niezrozumiałe wyroki sądowe i ułomne prawo, które wykorzystane zostało do wzbogacenia się jednej osoby kosztem kilkuset rodzin. Dziś to, co stało się z tym ogrodem budzi żal i przerażenie.

czytaj więcej


01.06.2016

Biuletyn Informacyjny

W najnowszym Biuletynie Informacyjnym: VII posiedzenie KR PZD, Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku, Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ocena realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2015 roku, Interpretacja statutu PZD, Pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych, Komunikaty Prezydium KR PZD i KR PZD, Listy i stanowiska w sprawie zamieszkiwania i altan ponadnormatywnych, Umowy zlecenia po 1 stycznia 2016 r. oraz informacja w sprawie badania opłat za śmieci w ROD przez KR PZD.

(zobacz wersję elektroniczną)

czytaj więcej

01.06.2016
"MOJA DZIAŁKA" "MÓJ OGRÓD" - KONKURSY "DZIAŁKOWCA"!
  Konkurs2016
Drodzy Czytelnicy, ogłaszamy kolejną edycję konkursów „Działkowca": „Moja Działka" i „Mój Ogród", których celem, zgodnie z założeniami naszego pisma, jest m.in. propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania działek i ogrodów, promocja różnych ich funkcji, obok typowo rekreacyjnych – również tych uprawowych, związanych z produkcją własnych owoców i warzyw. Ważna jest także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami, którzy mogą pochwalić się swoimi pomysłami.

Czytaj więcej..


 

01.06.2016

ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim składa życzenia z okazji 35-lecia PZD

Z okazji Jubileuszu 35-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców w imieniu Zarządu i wszystkich działkowców pragniemy pogratulować wieloletniej inicjatywy promującej ogrodnictwo działkowe oraz wyrazić wdzięczność za ogromne zaangażowanie w działalność na rzecz wszystkich działkowców. Dziękujemy za dotychczasowe działania i wierzymy w to, że nadal wspólnie będziemy tworzyć lepsze jutro.

czytaj więcej


01.06.2016

Narady Prezesów ROD

Okręgowy Zarząd PZD, w Zielonej Górze w trosce o jakość zarządzania rodzinnymi ogrodami działkowymi oraz przekazania prezesom ROD najważniejszych informacji dotyczących funkcjonowania PZD i potencjalnych zagrożeń dla działkowców płynących z wystąpienia Recznika Praw Obywatelskich do NSA w sprawie interpretacji prawa budowlanego zorganizował cykl narad dla prezesów ROD. Narady odbędą się w terminach:


• 06.06.2016r. w domu działkowca w ROD 100lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim (ul. Działkowca) , dla prezesów ROD z Krosna Odrzańskiego, Gubina, Lubska, Jasienia
• 07.06.2016r. w domu działkowca ROD Flora w Żarach (ul. Szarych Szeregów) dla prezesów ROD z Żar, Żagania, Iłowy, Gozdnicy, Tuplic, Nowogrodu Bobrzańskiego
• 08.06.2016r. w domu działkowca ROD im. B. Chrobrego w Szprotawie(ul.Chodkiewicza) dla prezesów ROD z Szprotawy, Kożuchowa, Małomic
• 09.06.2016r. w domu działkowca ROD 35Lecia w Zielonej Górze(ul. Podwójna),dla prezesów ROD z rejonu rejon Zielonej Góry (Jędrzychowa), Wilkanowa, Droszkowa, Czerwieńska, Łochowa, Ochli, Przylepu, Nowego Kisielina
• 10.06.2016r. w domu działkowca ROD 35Lecia w Zielonej Górze(ul. Podwójna),dla prezesów ROD z rejonu Zielona Góra- miasto
• 14.06.2016r. Biurze ROD 1000Lecia w Świebodzinie (ul. Za Groblą), dla prezesów ROD z Świebodzina, Sulechowa, Ciborza, Zbąszynka, Babimostu, Kargowej
• 15.06.2016r. w domu działkowca ROD Odra w Nowej Soli (ul. Południowa) dla prezesów ROD z Nowej Soli, Wschowy, Lginia, Sławy, Szlichtyngowej, Bytomia Odrzańskiego

Tematyka narad
1. Ocena i przebieg walnych zebrań sprawozdawczych w ROD
2. Budownictwo ponadnormatywne i zamieszkiwanie na działkach.
3. Przeglądy zagospodarowania ROD i działek.
4. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do NSA dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.
5. Obchody 35 licea PZD w ogrodach, Okręgu i na szczeblu centralnym.
6. Sprawy różne
- inwestycje i remonty w ROD- pozyskiwanie środków z funduszy unijnych oraz budżetów gminnych i miejskich  

Rafał Hawryluk


30.05.2016

ROD Zacisze Żagań- DBAMY O ŚRODOWISKO !!!

W dniach 28 i 29 maja 2016 roku w ROD Zacisze w Żaganiu została przeprowadzona zbiórka odpadów; urządzeń AGD, sprzętu audiowizualnego, elektronarzędzi, folii ogrodniczej, doniczek, skrzynek, zużytego sprzętu turystyczno-wypoczynkowego, złom metali kolorowych itp.

Akcje przeprowadzono po raz pierwszy i jak na początek efekty były dobre bo zebrano około 300 kg wszelkiego rodzaju folii i pojemników plastikowych, do tego lodówki, telewizory, kosiarki, elektronarzędzia oraz zużyty sprzęt wypoczynkowo-turystyczny.
Przeprowadzenie zbiórki było możliwe dzięki firmie RECYKLING – EU BEŁZ , która dokonała odbioru zebranych odpadów i wystawiła kartę odbioru odpadów. Firma RECYKLING-EU BEŁZ zapewniła nas, że w przyszłości udzieli ROD Zacisze pomocy w przeprowadzeniu podobnej akcji.

zarząd ROD Zacisze


25.05.2016

KR PZD ustosunkowała się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Podczas VII posiedzenia Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, które odbyło się w dniu 18 maja 2016 r. bardzo szeroko omówiono wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich skierowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego wywołującego rozbieżności w orzecznictwie sądowym, który dotyczy możliwości stosowania przez organy budowlane rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, ponieważ obejmuje on również altany działkowe.

czytaj więcej


25.05.2016

Uwaga! Konkursy dla działkowców!

Drodzy Działkowcy, redakcja „działkowca” ogłasza kolejną edycję konkursu „Moja Działka” przeznaczonego dla użytkowników działek w ROD. Jego celem jest m.in. propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania działek, promocja różnych ich funkcji, obok typowo rekreacyjnych – również tych uprawowych, związanych z produkcją własnych owoców i warzyw.

czytaj więcej


25.05.2016

Podziękowania dla Prezesa PZD od działkowców z ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim

Z okazji Jubileuszu 35-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców w imieniu Zarządu i wszystkich działkowców pragniemy pogratulować wieloletniej inicjatywy promującej ogrodnictwo działkowe oraz wyrazić wdzięczność za ogromne zaangażowanie w działalność na rzecz wszystkich działkowców.

czytaj więcej


25.05.2016

Informator Działkowca już w Twoim ogrodzie

W najnowszym Informatorze Działkowca polecamy lekturze artykuły: Walne zebrania w ROD dobiegły końca, Co zrobić z gałęziami, by ich nie spalać?, Opłata audiowizualna a działkowcy, Kleszcze, ślimaki i warzywa, Dzieje się w ogrodzie, Kodeks dobrych praktyk dla działkowców. 

czytaj więcej


,

17.05.2016

Rozpoczęcie Sezonu w ROD 35Lecia w Zielonej Górze
W ROD "35 lecia" w Zielonej Górze tradycyjnie, z udziałem zaproszonych ogrodników, rozpoczął się sezon działkowy 2016. Działkowcy mogli się zaopatrzyć w rozsady kwiatów i warzyw, sadzonki krzewów ozdobnych i jagodowych, były nasiona i cebulki, a także serwis kosiarek. Słoneczna pogoda i miła oprawa muzyczna zachęcały do odwiedzenia stoisk i poczynienia zakupów. Dzieci chętnie zatrzymywały się przy stoisku z goframi. W taki sposób sezon w ogrodzie rozpoczyna się po raz czwarty.

Joanna Mikołajczyk


13.05.2016

35 lat Polskiego Związku Działkowców w Radiu Zielona Góra
Wczoraj (12.05.2016r) z okazji jubileuszu jaki obchodzi w tym roku Polski Związek Dzialkowców, w Radiu Zielona Góra wyemitowano obszerny wywiad z Prezesem OZ PZD w Zielonej Górze, Panem Marianem Pasińskim. Fragmenty rozmowy można odtworzyć na stronach rzg.pl.


 

12.05.2016

Komunikat KR PZD w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

Ogrody działkowe pełnią wiele ważnych funkcji. Zaspakajają potrzeby wypoczynkowe, rekreacyjne działkowców i ich rodzin oraz potrzeby socjalne członków społeczności lokalnych. Dają m.in. możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także okazję do odpoczynku oraz innych form aktywności umysłowej i ruchowej. ROD mają nie tylko walor socjalny dając korzyści bezpośrednim użytkownikom działek. Podnoszą one również standardy ekologiczne otoczenia i są dobrodziejstwem dla całej społeczności, jako tereny zielone w miastach. Diagnoza potrzeb i oczekiwań względem ogrodów działkowych przeprowadzona przez Krajową Radę pokazała, że konieczne staje się jeszcze większe rozwinięcie niektórych funkcji prospołecznych, oświatowych i edukacyjnych, a co za tym idzie potrzebna jest modernizacja i unowocześnienie infrastruktury niektórych ogrodów.

czytaj więcej


06.05.2016

Z Burmistrzem Żar o Okręgowych Dniach Działkowca
W piątek 29 Kwietnia w Urzędzie Miejskim w Żarach odbyło się spotkanie poświęcone organizacji Okręgowych Dni Działkowca. Ustalono, iż impreza będzie odbywała się 27 sierpnia br. Omówiono wstępne założenia co do miejsca oraz przebiegu imprezy.
Okręgowe Dni Działkowca, połączone z jubileuszem 35lecia Polskiego Związku Działkowców Odbędą się pod honorowym patronatem Pani burmistrz Żar, Danuty Madej oraz Prezesa OZ PZD, Pana Mariana Pasińskiego.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony PZD Członkowie OZ z Żar Pani Zdzisława Kasprolewicz, Franciszek Bors, Jan Karpiński oraz Prezes OZ PZD Marian Pasiński.
Pani Burmistrz Przedstawiła konkretne propozycje dotyczące organizacji imprezy tj. udostępnienia przez miasto
miejsca pod wystawy i część oficjalną  oraz wsparcia finansowego na organizację konkursów dożynkowych.
Liczymy, że impreza będzie udana i przyciągnie wielu mieszkańców Żar i pozwoli zaprezentować dorobek działkowców zrzeszonych w PZD.

Rafał Hawryluk.


06.05.2016

Zamieszkiwanie w ROD, czyli grzech nieuczciwych działkowców

Rozjeżdżone alejki, pożary instalacji elektrycznej, horrendalne opłaty za śmieci i zużycie prądu spowodowane kradzieżami i całorocznym zużyciem – tak wygląda rzeczywistość w ogrodach, gdzie pojawiają się dzicy lokatorzy. Choć robią to bezprawnie, narzędzia służące do eliminowania tego zjawiska są - kolokwialnie mówiąc - niewystarczające. Zarządy ROD obrzucane są obelgami i zwyczajnie zastraszane, nie dziwne więc, że unikają podejmowania zdecydowanych działań, a problemy z bezprawnymi mieszkańcami próbują rozwiązać polubownie.

czytaj więcej


06.05.2016

Jubileusz Polskiego Związku Działkowców

12 maja PZD obchodzić będzie 35-lecie swojego istnienia. To nie tylko dobra okazja do wspólnego świętowania, ale także do podsumowań minionych lat i zaprezentowania dorobku ogrodów i Związku. W ciągu tych 35 lat nie tylko powstało bardzo wiele nowych ogrodów, ale też dzięki aktywnej prospołecznej działalności tysięcy działaczy PZD w całej Polsce udało się zbudować ogromną społeczność sympatyków ogrodnictwa działkowego oraz potwierdzić funkcje i znaczenie, jakie ogrody pełnią dla całego społeczeństwa.

czytaj więcej


06.05.2016

Działkowcu pochwal się swoją altaną. Konkurs „WZOROWA ALTANA”

Altany są dla działkowców nie tylko elementem infrastruktury, ale często sercem całej działki. Bywają murowane, drewniane, porośnięte bluszczem, kolorowe, a czasem małe i skromne, jednak często mają w sobie to „coś”, co każe nam przystanąć, by podziwiać ich piękno. Prezydium Krajowej Rady doceniając nie tylko rolę i piękno altan, ale także trud pracy działkowców, podjęło uchwałę o ogłoszeniu konkursu krajowego „Wzorowa Altana”.

czytaj więcej  


 06.05.2016

Komunikat KR PZD w sprawie przydziału działek na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo dla mieszkańców innych regionów kraju

 

Kwestia dotycząca przydziału działki uregulowana w art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, zgodnie z którym przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę.

czytaj więcej


05.05.2016

Tani Domek Działkowy? Uważaj- ostrzega Gazeta Lubuska
Wczoraj (04.05.2016r.) w Gazecie Lubuskiej ukazał się obszerny artykuł autorstwa Katarzyny Borek dotyczący norm prawnych jakie obowiązują altany w rodzinnych ogrodach działkowych. W artykule naświetlono na co należy zwrócić szczególną uwagę nabywając prawo do działki. W roli eksperta wystąpił prezes OZ PZD w Zielonej Górze, Pan Marian Pasinski. Artykuł w załączniku plikowym.

[pobierz] 2.4 MB gazeta_lubuska_tani_domek_dzialkowy_39ce1

 

02.05.2016

Komunikat KR PZD w sprawie opłaty audiowizualnej

Do Krajowej Rady PZD napływa coraz więcej pytań od działkowców dotyczących projektu ustawy o składce audiowizualnej. Wynikają one z obaw, że zmiana prawa spowoduje konieczność uiszczania opłaty, mającej zastąpić  obecny tzw. abonament radiowo – telewizyjny, zarówno w domu, w którym mieszkają, jak i na działce. Zgodnie z projektowaną ustawą opłata ma być bowiem doliczana do każdego rachunku za prąd.

czytaj więcej


 

02.05.2016

 

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD walnych zebrań sprawozdawczych

 

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. dokonało wstępnej oceny przygotowań, przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych, które odbyły się w ogrodach do dnia 10 kwietnia 2016 r. na podstawie informacji uzyskanych z okręgów PZD.        

czytaj więcej


 

 

 

 

26.04.2016

Mieszkańcy Osiedla Zdrojowego i Działkowcy ROD „Kolejarz” walczą o zachowanie lasu

Wspólna inicjatywa działkowców i mieszkańców Osiedla zdrojowego, którzy zawiązali grupę inicjatywną przy okazji obrony terenu zielonego jakim jest lasek pomiędzy ulicami  Zdrojową a Ruczajową. Zwracają się do Prezydenta Miasta oraz Radnych Miejskich o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Wnoszą o zmianę w zapisie z budowlanego na teren zielony, a tym samym zakaz jego zabudowy. Obecnie jest to jedyna enklawa między blokami - i właśnie dlatego należy zadbać by pozostała i przekształcić ją w przyszłości w park.

Petycja oraz podpisy w wersji elektronicznej  zbierane są tutaj

Zarząd ROD Kolejarz


 

26.04.2016

Sąd Najwyższy rozstrzyga wątpliwości dotyczące art. 37 ustawy o ROD

W myśl przepisów ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej działkowcowi, który uporczywie nie przestrzega przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminu ROD. Powody wypowiedzenia wymienione są w art. 36 ustawy. Kolejny artykuł ustawy stanowi, że działkowiec nie godzący się z decyzją Zarządu ROD – może w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę – wytoczyć przed sądem powództwo o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne albo o przywrócenie prawa do działki na poprzednich warunkach.

czytaj więcej


25.04.2016

Narada prezesów i dyrektorów biur OZ

W dniu 22 kwietnia br. W Warszawie odbyła się narada dla prezesów i dyrektorów biur OZ, której przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie poświęcone było aktualnej sytuacji Związku oraz działań podejmowanych w różnych dziedzinach przez struktury PZD. Podczas narady m.in. oceniono dotychczasowy przebieg walnych zebrań oraz problemy ogrodów i działkowców związane z opłatami za  śmieciami, inwestycje w ROD i zdobywanie środków unijnych oraz krajowych na ten cel, jak również realizację art. 76 ustawy o ROD.

czytaj więcej


25.04.2016

Biuletyn Informacyjny

W najnowszym Biuletynie Informacyjnym: VI posiedzenie KR PZD, Wolne tereny i wolne działki, Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD, Zamieszkiwanie na działkach, Stan posiadania PZD, Konkurs krajowy "Wzorowa altana" i wiele innych informacji, które polecamy lekturze.

(wersja elektroniczna)

czytaj więcej
       

25.04.2016

Informator Działkowca już w Twoim ogrodzie!

W najnowszym Informatorze Działkowca szczególnie polecamy: Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada na list otwarty PZD, Ministerstwa odpowiadają na interpelację Krysty Sibińskiej, Coraz więcej ogrodowych inicjatyw, Jakie odsetki obowiązują w PZD?, Wjazd do ROD, Usuń azbest ze swojego ROD.

(wersja elektroniczna)

czytaj więcej

21.04.2016

Czytajcie „działkowca”!

W maju ogrody całkowicie zmieniają swoje oblicze, na morzu soczystej zieleni pojawiają się licznie bajecznie kolorowe kwiaty. To przecież najbardziej ukwiecony miesiąc w roku! Podziwiajmy zatem piękno przyrody, nie zapominajmy jednak o roślinach, które wymagają w tym czasie wyjątkowo intensywnej pielęgnacji. A w wiosennych pracach bardzo pomocny okaże się z pewnością majowy numer „działkowca” – najlepsze źródło aktualnych porad ogrodniczych i ciekawych pomysłów na zagospodarowanie działki!

czytaj więcej
       

21.04.2016

Plakat „Zadbajmy o owady zapylające” dla ROD

Wraz z wysyłką najnowszego numeru Biuletynu Informacyjnego (nr 3/2016) oraz Informatorem Działkowca na maj, do zarządów ROD trafi także plakat informacyjny pt. „Zadbajmy o owady zapylające”.

czytaj więcej

20.04.2016

Nie przegap - nowy numer już w kioskach! "Mój Ogródek", tylko 2,49 zł!

Maj to czas kiedy możemy nie wychodzić z działki, bo wszystko chcemy zrobić już, natychmiast. Z „Moim Ogródkiem” rozsądnie rozplanujesz pracę i zajdziesz jeszcze czas dla siebie! 

czytaj więcej

 

 

ROZPOCZĘCIE SEZONU DZIAŁKOWEGO w ROD- 35 lecia w ZIELONEJ GÓRZE

30 KWIETNIA br., GODZ. 13°°

Zarząd ROD „35 lecia” serdecznie zaprasza do udziału w imprezie.

Jak co roku można będzie zaopatrzyć się w materiały przydatne w uprawie działki.

Proponujemy:

 • stanowiska z rozsadą warzyw ziół oraz dużą gamą pomidorów,
 • stanowisko  z sadzonkami truskawek,
 • stanowisko z cebulkami kwiatów,
 • stanowisko z sadzonkami kwiatów rabatowych i doniczkowych,
 • stanowisko z krzewami  rododendronów, azalii itp.,
 • stanowisko z sadzonkami  drzew, krzewów (w tym borówka  amerykańska),
 • stanowisko z pełną gamą nasion,
 • serwis  kosiarek tzn. części zamienne, naprawa oraz sprzedaż,
 • przedstawiciel  sklepu NASZ DOM  z nawozami, środkami ochrony roślin oraz narzędziami rolniczymi,
 • PRZYSTANEK  NALEŚNIK  (w tym gofry, naleśniki, wata cukrowa, popcorn.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd ROD „35 lecia”


 

15.04.2016

List posłanki Krystyny Sibińskiej w sprawie interpelacji i odpowiedź Prezesa PZD

Posłanka Krystyna Sibińska skierowała list do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego w sprawie swojej interpelacji. Niniejszy list oraz odpowiedź na niego Prezesa PZD zamieszczamy w załączeniu.

LIST POSŁANKI KRYSTYNY SIBIŃSKIEJ

ODPOWIEDŹ PREZESA PZD

czytaj więcej


14.04.2016

Odpady Zielone - problem czy dobrodziejstwo?

Powoli dobiega końca czas w którym tradycyjnie działkowcy zajmują się cięciem drzew i krzewów owocowych. Zabieg  ten jest bardzo ważny dla optymalnego i corocznego owocowania. jednakże w trakcie cięcia powstaje znaczna ilość odpadów zielonych, głównie w postaci dość grubych gałęzi i konarów, które nie nadają się do kompostowania. Powstaje pytanie- jak się tego pozbyć? Z uwagi na fakt, iż regulamin ROD oraz kilka innych aktów prawnych, uniemożliwia przetwarzanie tego typu odpadów termicznie (poprzez spalanie) stają się one dość uciążliwe dla działkowców. (na zdjęciu Prezes ROD OAZA w Żarach- Jan Wróblewski)

czytaj więcej


13.04.2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na pismo Prezydium KR PZD

W odpowiedzi na stanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców wobec pisma Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji osób zamieszkujących na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje: Pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, w odpowiedzi na swoje wystąpienie, został poinformowany, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej monitoruje sytuację osób bezdomnych, szczególnie tych przebywających poza placówkami, w tzw. miejscach niemieszkalnych, do których należą m.in. pustostany, domki i altany działkowe.

czytaj więcej
     

13.04.2016

Działkowcy w Marsylii bronią ważnych dla siebie i społeczeństwa ogrodów działkowych. PZD wspiera ich działania

W związku z zamierzoną likwidacją rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Marsylii we Francji, publikujemy materiał w tej sprawie. Jak widać, problemy z jakimi zmagają się polscy działkowcy występują także w innych krajach europejskich, w tym we Francji. Polski Związek Działkowców popiera działania francuskich działkowców na rzecz zachowania ROD na tamtym terenie. Ogrody te są bowiem ważne ze względu na ich znaczenie dla działkowców i społeczności lokalnej. Funkcje i role jakie pełnią są zbliżone do działań jakie podejmuje PZD w ramach uchwalonego "Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD". 

czytaj więcej

13.04.2016

Spalanie w ROD surowo zabronione!

Wiosna na dobre zawitała już do ogrodów, a wraz z nią rozpoczęły się pozimowe porządki. Warto zatem przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie w ROD i palenie ognisk rekreacyjnych na jego terenie jest surowo zabronione.

czytaj więcej

07.04.2016

Pokazy Ciecia Drzew i Krzewów Owocowych w ROD

W ubiegłym oraz w bieżącym tygodniu , zgodnie z decyzją Prezydium OZ odbyły się otwarte szkolenia dla działkowców oraz instruktorów ogrodowych z zakresu cięcia drzew i krzewów owocowych. Szkolenia odbywały się w Rodzinnych ogrodach Działkowych w Lubsku, Szprotawie, Szlichtyngowej, Nowej Soli, Zielonej Górze, Sulechowie, Świebodzinie i w Żarach.

Pokazy organizowane były przez Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze przy współudziale zarządów ROD. Wszystkie szkolenia prowadził instruktor OZ PZD- inż. Rafał Hawryluk. Osoby uczestniczące w pokazach otrzymały książki z wydawnictwa działkowiec.

Na Szczególna uwagę i pochwałę zasługuje Prezes oraz Zarząd ROD „Oaza” w Żarach. Pokaz Ciecia drzew owocowych zorganizowany w tym ogrodzie przyciągną dużą grupę działkowców (50 osób).  W trakcie szkolenia, które było połączone z prezentacją zakupionej przez zarząd rozdrabniarki do gałęzi, działkowcy mieli okazję przekonać się jak szybko i w zgodzie z naturą można przetworzyć i wykorzystać odpady zielone, które powstają w trakcie cięcia drzew i krzewów.

Zarząd ROD „Oaza”, dla wszystkich uczestników szkolenia przygotował drobny poczęstunek w postaci grillowanych kiełbasek oraz owoców.

W szkoleniu uczestniczyła Pani Danuta Madej- Burmistrz Żar, która wsparła to wydarzenie, przyznając zarządowi ROD „Oaza” MikroDotacje–Wspieram lokalnie 

Pani Burmistrz w swoim wystąpieniu podczas szkolenia omówiła dalsze działania jakie zamierza organizować Miasto Żary przy udziale Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. Już niebawem rusza kolejna edycja akcji „Drzewko za makulaturę”, punkty odbioru makulatury zlokalizowane będą w ROD w Żarach. Następnie Pani Burmistrz poinformowała, iż Miasto Żary zorganizowało konkurs na najlepszy Ogród Działkowy w Żarach. Regulaminy konkursów już trafiły do zarządów ROD.  Ponadto Miasto Żary będzie  współorganizatorem Okręgowych Obchodów Dni Działkowca w 2016r. Okręgowy Zarzad PZD w Zielonej Górze jest w stałym kontakcie z Panią Burmistrz. Impreza odbędzie się w trakcie „Dni Żar” w ostatnim tygodniu sierpnia.

W szkoleniu w ROD „Oaza” w Żarach wzięli udział przedstawiciele zarządów pozostałych żarskich ogrodów, którzy pozytywnie ocenili to wydarzenie przekonali się na własne oczy, iż przy odrobinie wysiłku, inwencji i pozytywnym nastawieniu można zorganizować ciekawą i atrakcyjna dla działkowców akcję. W Szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele regionalnych mediów. Relacje z tego wydarzenia opublikujemy na naszej stronie.

Okręgowy Zarząd PZD dziękuję Pani Burmistrz oraz wszystkim prezesom i zarządom ROD  za współorganizację szkoleń, licząc iż przyczynia się one do poprawy stanu drzew i krzewów owocowych na działkach.

poniżej galeria zdjęci z pokazu w ROD „Oaza”.

Rafał Hawryluk


06.04.2016

Komunikat KR PZD w sprawie odsetek obowiązujących w PZD

W związku z tym, że od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady ustalanie wysokości odsetek ustawowych, Krajowa Rada pragnie zwrócić uwagę, że wprowadzono trzy różne stawki tych odsetek. Wszystko to za sprawą ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830). Informacja te jest szczególnie ważna dla zarządów ROD, które pobierają należne opłaty i dla działkowców, którym zdarza się z różnych powodów nie uiszczać ich terminowo.

czytaj więcej


06.04.2016

Wiosenny numer "Zielonej Rzeczpospolitej" już w Twoim ogrodzie!

W najnowszym numerze "Zielonej Rzeczpospolitej" polecamy uwadze artykuły: Rzecznik Praw Obywatelskich promuje patologie w ROD?, Sezon na walne zebrania w ROD, Skutki nieprzestrzegania regulaminu ROD, Jak kupić altanę?, Sukces PZD w Sądzie Najwyższym, Skąd wziąć pieniądze na inwestycje w ROD?, Usuwanie azbestu z terenów ROD oraz Porady prawne. Polecamy lekturze!

ZOBACZ WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ

czytaj więcej
       

06.04.2016

Interpelacja poselska w sprawie ustawy śmeiciowej Poseł na Sejm Krzysztof Paszyk z Klubu Parmamentarnego PSL zwócił się interpelacją poselską do Ministra Środowiska w sprawie gospodarki odpadami. W treści interpecaji poseł wskazuje, iż "[...] W praktyce zrównano właścicieli ogródków działkowych z właścicielami domów letniskowych. Powoduje to wzrost stawek opłat ryczałtowych za odbiór odpadów na poziomie kilkuset procent". 

czytaj więcej

06.04.2016

„To dla mnie ważne” – konkurs grantowy Fundacji Aviva

Fundacja Aviva po raz czwarty uruchomiła konkurs grantowy skierowany do lokalnych społeczności, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rodziców i ich dzieci w wieku od 0 do 13 lat. Jeśli na terenie ogrodu lub w jego pobliżu brakuje placu zabaw, albo ogród chciałby, aby Dom Działkowca pełnił również funkcję świetlicy dla młodszych dzieci, być może ogród ma też miejsce, aby przy współpracy z innymi sąsiadami zrobić specjalne sportowe miejsce dla dzieci, coś dla rozwoju ich pasji? Jeśli tak – to jest szansa aby pozyskać na to środki finansowe.

czytaj więcej
       

06.04.2016

Biuletyn Informacyjny

W nowym numerze Biuletynu Informacyjnego zapoznaj się z dokumentami z V posiedzenia KR PZD oraz dokumentami w sprawie ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania w ROD. Czytaj także o jubileuszu 35-lecia PZD, krajowych konkursach na "ROD Roku 2016" oraz "Wzorową Działkę Roku 2016". Uwadze polecamy również artykuł "Altana na działce w ROD. Czyli co każdy działkowiec wiedzieć powinien?".

ZOBACZ WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ

czytaj więcej

 

05.04.2016

Minister Infrastruktury i Budownictwa odpowiada na interpelację posłanki Krystyny Sibińskiej

"Altana działkowa nie jest lokalem mieszkalnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W związku z tym osoba zamieszkująca w takiej altanie na terenie rodzinnego ogrodu działkowego nie może być uważana za lokatora w rozumieniu tej ustawy. Z tego powodu, w przypadku orzekania przez sąd obowiązku wydania działki po wygaśnięciu prawa do działki, brak jest podstaw prawnych do przyznania przez sąd w wyroku uprawnienia do lokalu socjalnego. Uprzejmie informuję, że brak jest uzasadnienia do zmiany stanu prawnego w tym zakresie. Prawo powinno chronić te stany faktyczne, które są zgodne z prawem" - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na interpelację posłanki Krystyny Sibińskiej.

czytaj więcej


05.04.2016

Minister Infrastruktury i Budownictwa odpowiada na interpelację posłanki Krystyny Sibińskiej

"Altana działkowa nie jest lokalem mieszkalnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W związku z tym osoba zamieszkująca w takiej altanie na terenie rodzinnego ogrodu działkowego nie może być uważana za lokatora w rozumieniu tej ustawy. Z tego powodu, w przypadku orzekania przez sąd obowiązku wydania działki po wygaśnięciu prawa do działki, brak jest podstaw prawnych do przyznania przez sąd w wyroku uprawnienia do lokalu socjalnego. Uprzejmie informuję, że brak jest uzasadnienia do zmiany stanu prawnego w tym zakresie. Prawo powinno chronić te stany faktyczne, które są zgodne z prawem" - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na interpelację posłanki Krystyny Sibińskiej.

czytaj więcej


04.04.2016

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Zielonej Górze w sprawie zamieszkiwania na działkach w ROD

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku w sposób jednoznaczny i wyraźny reguluje sprawę zamieszkiwania na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Ustanowiona norma prawna zakazuje zamieszkiwania na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

czytaj więcej


 

31.03.2016

Komunikat KR PZD w sprawie osób eksmitowanych z ogrodów działkowych

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnim czasie bardzo nasiliły się niepokojące działania pewnych osób i instytucji, które mają na celu zburzenie obecnego sytemu funkcjonowania ogrodnictwa działkowego, poprzez uchylenie ustawy o ROD oraz zmarginalizowanie roli Związku. Uznać więc należy, że w zasadzie dążą one do usunięcia dwóch podstawowych filarów, które zapewniają prawidłowe funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce. Zostały one zapoczątkowane wystąpieniem członków stowarzyszenia „Forsycja” w Poznaniu, którzy ogłosili, że Związek rozpoczął kampanię „rugowania” ludzi z działek.

czytaj więcej


29.03.2016

RPO odpowiada na List Otwarty PZD

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar odpowiedział na List Otwarty KR PZD. W swoim liście zaprzeczył jakoby celem jego działań było dążenie do akceptacji tzw. altan ponadnormatywnych i pozbawienia organów nadzoru budowlanego i stowarzyszeń ogrodowych narzędzi służących do jego likwidacji. Odpowiedzi na poruszone w liście RPO pytania i zagadnienia znajdują się w stanowisku, jakie podjęło Prezydium KR ZPD, a które niestety dotarło do Rzecznika w tym samym czasie, gdy wystosował on już swoją odpowiedź.

czytaj więcej
         

29.03.2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada RPO ws. zamieszkiwania w ROD

Podsekretarz Stanu w ww. ministerstwie odpowiedziała na list RPO ws. zamieszkiwania w ROD osób bezdomnych. Dane dotyczące skali tego problemu, które przytacza ministerstwo na podstawie zebranych przez wojewodów informacji pokrywają się z tymi, które prezentuje na podstawie własnych badań PZD. Kolejne źródło potwierdza zatem, że skala problemu bezdomności nie jest masowa, jak zakładał RPO. Co więcej ministerstwo wskazuje także na złożoność problemu, bowiem, jak informuje powodów zamieszkiwania w ROD jest więcej niż tylko bieda, w wśród nich są m.in.: niechęć do dzielenia mieszkania z innymi, zakup tańszego domu, niższe koszty utrzymania takiego lokum i inne.

czytaj więcej

24.03.2016

Pismo ROD 35Lecia w Zielonej Górze do RPO

Polski Związek Działkowców i zarządy ogrodów działkowych nie mogą brać odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie zamieszkujących na działkach, bo ogród działkowy nie jest do tego przystosowany - zwłaszcza zimą. Nie ma też naszej zgody na zamienianie ogrodów działkowych w osiedla mieszkaniowe dla wybranych. Nie ma też zgody na tolerowanie cwaniactwa kosztem innych. Piszą działkowcy z ROD 35Lecia w Zielonej Górze. Pismo poniżej.

[pobierz] 1.0 MB pismo

Zgłoś swoją altanę do konkursu krajowego "Wzorowa Altana"!

Uważasz, że Twoja altana jest na medal? Masz okazję się tym pochwalić, zgłaszając ją do krajowego konkursu pod nazwą "Wzorowa Altana". W dn. 21 marca br. Prezydium KR PZD podjęło uchwałę o ogłoszeniu konkursu krajowego "Wzorowa Altana". Jest to konkurs otwarty, do którego mogą zgłaszać się bezpośrednio wszyscy działkowcy z ROD zrzeszonych w PZD. Zgłoszenia można przesyłać do biura KR PZD do dnia 25 maja br.

czytaj więcej  


 

23.03.2016

KR PZD uchwaliła "Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD"

Podczas VI posiedzenia w dn. 22 marca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła "Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD". Jest to zbiór propozycji, wiedzy i narzędzi, które w rękach zarządów ROD mogą stać się zalążkiem wielu wspaniałych inicjatyw. Chodzi bowiem nie tylko o otwarcie bram ogrodów dla społeczeństwa, lecz także o przeobrażenie ogrodów działkowych w miejsca bezpieczne, lubiane i chętnie odwiedzane przez społeczność lokalną. W programie znajdują się m.in. propozycje wydarzeń jakie można zorganizować w ROD, przepisy prawne oraz katalog źródeł finansowania. Realizacja Programu pozwoli zjednoczyć wysiłki PZD i całego środowiska działkowego w słusznym oraz potrzebnym działaniu na rzecz całego społeczeństwa.

czytaj więcej

   

23.03.2016

Obradowała Krajowa Rada PZD

W Warszawie, 22 marca 2016 r. odbyło się VI w tej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes Związku.

czytaj więcej

23.03.2016

"Mam nadzieję, że w przyszłości stanie Pan w obronie obywateli, którzy nie łamią prawa"

"Zdumiony jestem treścią listów jakie wystosował Pan do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach. Pragnę Panu przypomnieć, że art. 12 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 roku stanowi, iż obowiązuje zakaz zamieszkiwania jak i prowadzenia działalności gospodarczej i innej zarobkowej na terenie działki" - pisze Karol Wojtysiak z ROD w Żaganiu.

czytaj więcej


22.03.2016

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji nr 1630 Poseł Krystyny Sibińskiej dotyczącej osób eksmitowanych z ogrodów działkowych

W związku z interpelacją nr 1630 Poseł Krystyny Sibińskiej złożoną do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób eksmitowanych z ogrodów działkowych Prezydium Krajowej Rady PZD uznaje za konieczne odniesienie się do poglądów zawartych w tym wystąpieniu. 

czytaj więcej
   

22.03.2016

Interpelacja, która stała się jednocześnie kompromitacją posłanki Krystyny Sibińskiej (PO)

Krystyna Sibińska środowisku działkowemu jest doskonale znana z czasów, gdy w sejmowej podkomisji toczyły się zacięte boje o zapisy obowiązującej teraz ustawy działkowej. Określająca się mianem „przyjaciela działkowców” posłanka  wielokrotnie udowadniała, że całkowicie nie liczy się ze zdaniem tego środowiska.

czytaj więcej

22.03.2016

Najnowszy Informator Działkowca już w Twoim ogrodzie!

W najnowszym numerze Informatora Działkowca przeczytaj koniecznie: List otwarty PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Infrastruktury i Budownictwa przeciwny zmianie ustawy o ROD, Zbliżają się walne zebrania sprawozdawcze oraz 35 - lecie PZD. Polecamy lekturze!

(zobacz wersję elektroniczną)

czytaj więcej
   

17.03.2016

List Prezydium OZ w Zielonej Górze do Rzecznika Praw Obywatelskich

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze z niepokojem przyjmuje wyrażone przez Pana  opinie dotyczące samowoli budowlanych i zamieszkiwania na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

 15.03.2016

Odbyły się Kolegia Prezesów ROD
W ubiegłym tygodniu odbyły się spotkania prezesów ROD z poszczególnych rejonów naszego Okręgu. Kolegia obradowały w Szprotawie(07.03.16), Żarach(09.03.16), Nowej Soli(10.03.16), Gubinie(14.03.16). W naradach uczestniczył Prezes OZ PZD- Pana Marian Pasiński, I Wiceprezes OZ PZD- Joanna Mikołajczyk, Sekretarz OZ PZD- Jerzy Komarnicki oraz pracownicy biura OZ.
Głównym tematem spotkań był stan przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczych w ogrodach. Jeszcze raz szczegółowo omówiono najważniejsze sprawy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem walnego zebrania. Zwrócono uwagę na przygotowanie inwestycji i remontów w ROD oraz związane z tym pozyskiwanie środków finansowych, w tym pożyczek oraz dotacji z funduszy Krajowej Rady PZD. Tematem, który zawsze budzi problemy w ogrodach są sposoby rozliczania zużycia energii elektrycznej oraz wody. Omówiono wytyczne zawarte w uchwale Prezydium KR dotyczące opłaty energetycznej i opłaty wodnej.
Poza tematyką związaną z zebraniami sprawozdawczymi poruszono szereg problemów z jakimi borykają się zarządy ROD. Jednym z najważniejszych problemów jakie są w ogrodach w mniejszych miejscowościach jest duża ilość wolnych działek oraz niezagospodarowane tereny. Podnoszono problem szkód wyrządzanych przez dziki i inną zwierzynę leśną w ROD.
Omówiono stan przygotowań do Okręgowych obchodów dni działkowca oraz jubileuszu 35lecia Polskiego Związku Działkowców.
Przedstawiono Informacje dotyczące działań Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie budownictwa ponadnormatywnego w ROD i problemu zamieszkiwania na działkach. Prezesi ROD zaniepokoili się tezami stawianymi przez Rzecznika odnośnie zmiany ustawy o ROD pod pretekstem rzekomo nieprecyzyjnych zapisów dotyczących zakazu zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego oraz związanych z tym sankcji. W tej sprawie postanowiono skierować pisma do RPO. (pisma poniżej)
Z przeprowadzonych spotkań wynika, iż zarządy ROD są na różnym etapie przygotowań do walnych zebrań. Prezes OZ PZD zadeklarował, iż biuro OZ i członkowie Okręgowego Zarządu udzielą pomocy merytorycznej zarządom ROD przy kampanii sprawozdawczej. Prezesi ROD pozytywnie ocenili materiały i druki oraz wytyczne, jakie dotarły do zarządów z Krajowej Rady PZD.

Rafał Hawryluk

[pobierz] 0.8 MB Pismo do RPO Gubin
[pobierz] 2.9 MB pismo-do-RPO Nowa Sól-

15.03.2016r

Komunikat w sprawie dojazdu do ROD „22Lipca” w Zielonej Górze
Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze w nawiązaniu do doniesień medialnych na temat utrudnień w dojeździe do ROD 22Lipca w Zielonej Górze informuje, iż jest w stałym kontakcie z władzami Miasta i wykonawcą przebudowy ulicy Kętrzyńskiej. Prezydent Zielonej Góry w oficjalnym stanowisku zapewnił, iż mimo utrudnień w trakcie budowy dojazd do ogrodu będzie możliwy.
Projekt przebudowy ulicy Kętrzyńskiej nie przewiduje skrzyżowania z ulica Giżycką. Dojazd do ulicy Giżyckiej jest zaplanowany od strony szosy Kisielińskiej, wzdłuż wschodniego ogrodzenia ogrodu. Inwestycja ma być realizowana w trybie pilnym. Poniżej pismo Prezydenta Zielonej Góry

 

[pobierz] 0.7 MB pismo-prezydenta-zg

14.03.2016

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie stosunku Rzecznika Praw Obywatelskich do problemu zamieszkiwania i ponadnormatywnego budownictwa w ROD

W związku z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie regulacji prawnych dotyczących zamieszkiwania i samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych (znak: IV.7006.37.2016.KD/ZA), które zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezydium Krajowej Rady  PZD uznaje za konieczne odniesienie się do poglądów zawartych w tych wystąpieniach. 

czytaj więcej


 

11.03.2016

Głos Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ustawy o ROD

W mediach społecznościowych został opublikowany list od Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który zabrał głos w sprawie zamieszkiwania w ROD i obowiązującej ustawy o ROD. Związek uznał za stosowne opublikowanie wspomnianego listu na stronie pzd.pl ze względu na to, że sprawa jest przedmiotem uwagi całego środowiska działkowego i mediów. 

czytaj więcej

 


 

07.03.2016

Relacja z narady prezesów i dyrektorów OZ PZD

W dniach 2 i 3 marca br. w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyła się dwudniowa narada dla dyrektorów i prezesów OZ PZD. Posiedzenie poświęcone było aktualnym tematom dotyczącym Związku i samych działkowców. 

czytaj więcej


04.03.2016

List otwarty Prezydium KR PZD do Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara

Spokój środowiska działkowego kolejny już raz został zburzony. Wszystko za sprawą Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który odpowiadając na prośby garstki osób szukających usprawiedliwienia dla faktu bezpardonowego łamania prawa, szukają wsparcia u organów państwowych. Niestety RPO bez dokładnego przeanalizowania sprawy, a także bez podjęcia dyskusji z reprezentującą milion działkowych rodzin organizacją, skierował list do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sugerując konieczność przyjrzenia się funkcjonowaniu nowej ustawy działkowej. Dlatego też Prezydium KR PZD zdecydowało się udzielić wyczerpującej odpowiedzi na podnoszone kwestie - pod postacią Listu otwartego, by w sposób jawny wyjaśnić wszelkie wątpliwości, jakie mogą pojawiać się po wystąpieniu RPO.

czytaj więcej


04.03.2016

Uchwały KR PZD ws. ogłoszenia konkursów krajowych - „Wzorowa Działka Roku 2016” oraz „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016”

W dniu 2 marca 2016 r. Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców przyjęło Uchwałę Nr 44/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016” oraz Uchwałę Nr 45/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Wzorowa Działka Roku 2016”.

czytaj więcej


29.02.2016

Dziennik Trybuna: Związek uregulował stan prawny gruntów ROD

Związek od lat bardzo poważnie traktuje kwestie regulacji stanów prawnych do gruntów na których zlokalizowane są ogrody działkowe. Znając sytuację blisko 1/3 gruntów ROD, gdzie PZD nie był w stanie wylegitymować się tytułem prawnym, zadbał aby projekt obywatelski ustawy o ROD normował również te kwestie. Choć działkowcy od dziesiątek lat w dobrej wierze użytkują ogrody działkowe, a ich tereny przejęli od władz publicznych, to w wielu przypadkach brakowało potwierdzenia tego faktu w odpowiednich dokumentach formalno-prawnych. Niemożność wylegitymowania się przez PZD tytułem prawnym do gruntów dotyczyła przede wszystkim ogrodów, które powstały przed 1981 rokiem i były zakładane przez gminy i zakłady pracy.

 czytaj więcej


29.02.2016

Instruktorzy odwiedzili MTOiAK "Gardenia"

W sobotę 27.02.201r., z inicjatywy Prezydium OZ PZD w Zielonej Górze, grupa instruktorów ogrodowych odwiedziła Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu „Gardenia” w Poznaniu. Targi były doskonałą okazją aby zapoznać się z najnowszą ofertą producentów materiału roślinnego, a także maszyn i urządzeń dla ogrodnictwa. Instruktorzy, którzy w większości są członkami zarządów ROD zainteresowani byli również elementami małej architektury ogrodowej (nawierzchnie, bramy, ogrodzenia),  rozwiązaniami dotyczącymi sieci wodociągowych i metodami pozyskiwania energii odnawialnej. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz Ogrodniczy, gdzie można było zaopatrzyć się w różnego rodzaju artykuły. Była okazja do udziału seminariach dotyczących różnych aspektów sztuki ogrodowej.

W zgodnej opinii uczestników wyjazdu, taka forma poszerzania wiedzy ogrodniczej jest bardzo wartościowa z uwagi, iż każdy uczestnik targów miał okazję zapoznać się z tym co go najbardziej interesuje, porozmawiać z fachowcami oraz nawiązać kontakty z przedsiębiorcami zajmującymi się branżą ogrodniczą.

 Rafał Hawryluk


 

26.02.2016

Obradował Okręgowy Zarząd
W dniu 25.02.2016r. obradował Okręgowy Zarząd. Obrady odbywały się przy wysokiej frekwencji- 93%. Obradą przewodniczył prezes OZ, pan Marian Pasinski, który zapoznał zgromadzonych z najważniejszymi wydarzeniami dotyczącymi Polskiego Związku Działkowców oraz ustaleniami przyjętymi podczas zeszłotygodniowych obrad Krajowej Rady PZD. W obradach uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pani Alina Nocuń.
Dokonano podsumowania roku 2015. Dokonania Okręgowego Zarządu zostały pozytywnie ocenione przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Przewodnicząca, pani Alina Nocuń podkreśliła, iż Okręgowy Zarząd prowadził oszczędną gospodarkę finansową, a wszystkie wydatki były przemyślane i uzasadnione.
Dobrze oceniono plan pracy i preliminarz finansowy OZ na 2016r. Głównymi zadaniami jakie przyjął OZ do realizacji na rok 2016 są:
• Propagowanie i wdrażanie dorobku VIII Okręgowego Zjazdu delegatów PZD, XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz zapisów Ustawy, Statutu PZD i Regulaminu ROD.
• Przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej w ROD.
• Podjęcie intensywnych działań dla pozyskania dotacji z Funduszy Unijnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszy samorządów gminnych ( Funduszy Inicjatyw Obywatelskich).
• Doskonalenie zarządzania Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. Stwarzanie odpowiednich warunków udzielania pomocy dla pracy samorządów ogrodowych.
• Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem zapisów ustawowych oraz regulaminowych w sprawie budownictwa ponadnormatywnego, zamieszkiwania i zameldowania na działkach.
• Poprawa stanu zagospodarowania ROD i działek ( przeglądy, szkolenia, konkursy, inwestycje i remonty). Wykorzystywanie działek, terenów i obiektów w ROD.
• Promowanie i wdrażanie modernizacji ogrodów i działek ( estetyka altan)
• Zintensyfikowanie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ROD ochrona bezpieczeństwa Działkowców i ich mienia.
• Uściślanie współpracy OZ i zarządów ROD z samorządem wojewódzkim i samorządami lokalnymi głównie dla rozwoju, funkcjonowania i zachowania ROD w planach przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowań.
• Kształtowanie polityki medialnej – wypracowanie i podejmowanie przez OZ i zarządy ROD nowych zasad współpracy z mediami lokalnymi i wojewódzkimi.
• Promowanie idei ogrodnictwa działkowego – dorobku Związku, OZ i zarządów ROD. Wspieranie inicjatyw w ROD.
W dyskusji udział wzięło 11 osób. Pozytywnie oceniono prace prezydium i biura OZ. Podnoszono potrzebę pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji i remontów w ROD (z Funduszy Unijnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszy samorządów gminnych, Funduszy Inicjatyw Obywatelskich). Pytano jaki jest tryb uzyskania dotacji z Krajowego Funduszu Rozwoju ROD lub pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD. Apelowano o zmianę podejścia do planowania i prowadzenia inwestycji w ROD. Powinny być one zaplanowane w programach długofalowych, a zabezpieczenie środków powinno być rozłożone na kilka lat.
Podkreślano, iż nadal kontynuowane powinny być szkolenia dla nowych działkowców, by każdy nowy działkowiec był szkolony obowiązkowo.
Składano podziękowanie dla KR PZD za druki i wytyczne do walnych zebrań sprawozdawczych
Apelowano do członków OZ o bardzo poważne potraktowanie funkcji obsługującego zebranie sprawozdawcze i przygotowanie się na wszelkie okoliczności, wynikające zarówno z przepisów statutu i regulaminu oraz z specyfiki każdego ogrodu.
Obrady podsumował prezes OZ, złożył podziękowania za pracę członkom OZ, Okregowej Komisji Rewizyjnej i pracownikom biura. Zwrócił się o aktywny udział w zebraniach sprawozdawczych. Podkreślił, iż ważne jest by obsługujący zebranie zapoznał uczestników z programem Polskiego Związku Działkowców wynikającym z uchwał krajowego i okręgowego zjazdu delegatów.

 

Irena Woźny


 

22.02.2016

Stanowisko KR PZD ws. ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania w ROD

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ustawy o ROD i regulaminu ROD na działce można wybudować altanę, której powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m². Ustawa o ROD w art. 12 wyraźnie zakazuje również zamieszkiwania na działce. W ślad za tym regulamin ROD także zawiera przepisy dotyczące wymiarów altany i jej przeznaczenia. 

czytaj więcej
   

22.02.2016

Uchwała KR PZD ws. 35-lecia Polskiego Związku Działkowców

W dniu 12 maja 2016 r. przypada jubileusz 35-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców. Ten dzień to święto niezależności, samodzielności i samorządności ruchu ogrodnictwa działkowego. Polski Związek Działkowców skupia prawie milion rodzin użytkujących działki. Czyni to naszą organizację jedną z największych nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

czytaj więcej

22.02.2016

Uchwała KR PZD ws. oceny realizacji przez PZD art. 76 ustawy o ROD i dalszych działań związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD

W dniu 19 lutego br. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców przyjęła Uchwałę w sprawie oceny realizacji przez PZD art. 76 ustawy o ROD i dalszych działań związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD. 

czytaj więcej
   

22.02.2016

Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do członków Związku ws. uczczenia Jubileuszu 35-lecia istnienia PZD

6 maja 1981 roku to data powstania Polskiego Związku Działkowców, a więc w 2016 roku mija 35 lat istnienia naszej samodzielnej, samorządnej i pozarządowej organizacji społecznej.

czytaj więcej

19.02.2016

Dziennik Trybuna: Czarne owce w ROD. Działkowcy mają dosyć!

Znikomy odsetek osób bezprawnie zamieszkujących w rodzinnych ogrodach działkowych, najczęściej w ponadnormatywnych altanach, za wszelką cenę próbuje kreować się w mediach na grupę pokrzywdzoną przez samorządy, instytucje państwowe oraz PZD. Jednak z perspektywy działkowców stosujących się do przepisów obowiązujących w ROD - a to przecież bezwzględna większość tej społeczności - sprawa wygląda zgoła inaczej. Jak długo jeszcze osoby lobbujące na rzecz łamania prawa w ROD będą skrywały swoje prawdziwe oblicze, zasłaniając się troską o najuboższych? Wydaje się, że ich „argumenty” powoli się wyczerpują, a parafrazując słowa klasyka można rzec, że „ciemny lud raczej tego nie kupi”.

czytaj więcej


18.02.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie zasad rozliczania wywozu śmieci przez działkowców zamieszkujących na terenie ROD

Zjawisko zamieszkiwania na terenie ROD stanowi problem, z którym od lat zmaga się Polski Związek Działkowców. Mimo, że zakaz zamieszkiwania na terenie ROD jest uregulowany w ustawie o ROD oraz Regulaminie ROD ciągle znajdują się działkowcy, którzy łamiąc przepisy prawa przenoszą się na działkę z rodziną i całym swoim dobytkiem.

czytaj więcej


 

18.02.2016

Czytajcie „działkowca”!

Przedwiośnie ogarnęło ogrody, przyroda budzi się do życia, a działki – coraz piękniejsze, z pierwszymi wiosennymi kwiatami –­ zapraszają do odwiedzin. Trzeba też o nie odpowiednio zadbać. Po zimie zawsze jest wiele prac porządkowych, zdejmowanie osłon, cięcie... Na szczęście w sprzedaży pojawił się już marcowy numer „działkowca” – źródło aktualnych porad ogrodniczych, inspiracji i ciekawych pomysłów na zagospodarowanie działki.

czytaj więcej
   

18.02.2016

Mój Ogródek w sprzedaży od 19 lutego!

W marcowym „Moim Ogródku” polecamy byliny i rośliny cebulowe na nowy sezon! Doradzimy jak rozmnożyć modne i lubiane storczyki oraz jak przyspieszyć kwitnienie kanny i begonii bulwiastej, aby zdobiły ogród już pod koniec wiosny. Podpowiemy, jak ciąć drzewka jabłoni, a także jak zapobiec infekcjom na roślinach sadowniczych.

czytaj więcej

12.02.2016

Przygotowania do walnych zebrań
W dniach 10-11 Lutego 2016r odbyły się narady szkoleniowe prezesów rodzinnych ogrodów działkowych, ukierunkowane głównie na sprawne przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej w ROD.
Narady prowadził prezes OZ PZD, Pan Marian Pasiński. Odbywały się one przy dużej frekwencji (84%). Świadczy to o dużym zaangażowaniu samorządów ogrodowych w przygotowanie walnego zebrania oraz o poważnym podejściu do tej sprawy.
W naradach uczestniczyli członkowie prezydium OZ oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Pani Alina Nocuń
Z uwagi, iż 30 uczestników narady objęło funkcję prezesa ROD po raz pierwszy, postanowiono omówić wszystkie zagadnienia związane z zebraniem sprawozdawczym w najdrobniejszych szczegółach. Przedstawiono zadnia i obowiązki jakie powinien realizować zarząd ROD przed walnym zebraniem, w jego trakcie oraz po walnym zebraniu. Szczegółowo omówiono uchwały walnego zebrania, z naciskiem na uszczegółowienie zasad rozliczania zużycia wody i energii elektrycznej w ROD. Przedstawiono też najważniejsze zasady prowadzenia inwestycji i remontów w ROD oraz możliwych źródeł ich finansowania (partycypacja działkowców, w tym ich praca na rzecz inwestycji, środki z funduszy unijnych i WFOŚ, fundusze gminne i budżety obywatelskie, granty oraz fundusz rozwoju PZD).
Prezes OZ omówił zagadnienia dotyczące najważniejszych zadań jakie zarządy ROD i Okręgowy Zarząd powinny realizować w bieżącym roku, które wynikają z wytycznych Okręgowego i Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, Ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pani Alina Nocuń przedstawiła wnioski do pracy zarządów rod wynikające z przeprowadzonych kontroli. Zwrócono uwagę, iż dotychczasowe formy zatrudniania działkowców do wykonywania niezbędnych prac w ogrodach na podstawie umowy o dzieło, mogą być kwestionowane przez zewnętrzne organy kontroli, np. ZUS. Postulowano by całkowicie odstąpić od umów o dzieło, gdyż wiele czynności kwalifikowanych do tej pory jako „dzieło” może być zakwestionowane. Brak jest jasnych przepisów w tej sprawie, a ich interpretacja zależy od dobrej woli urzędników.
W dyskusji dominowały pytania o czysto techniczne sprawy prowadzenia zebrań, takie jak forma wysyłki zaproszeń oraz układ i czytelność sprawozdań finansowych.
W podsumowaniu, Prezes OZ zapoznał uczestników z zasadami wykorzystania dochodów z majątku trwałego PZD oraz z „polityką” Polskiego Związku Działkowców dotyczącą budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na działkach. Oznajmił, iż problem ten zaczyna być podnoszony, przez członków wyodrębnionych z PZD stowarzyszeń, do rangi ogólnokrajowej.
W trakcie narady wydano prezesom ROD materiały, wytyczne oraz druki do sprawnego przeprowadzenia zebrań.


Rafał Hawryluk


10.02.2016

Komunikat KR PZD w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną

UWAGA OSTRZEŻENIE!!!

Nie kupuj kłopotów

Na wielu popularnych portalach internetowych, gdzie zamieszcza się różnego rodzaju informacje o kupnie, sprzedaży lub wynajmie nieruchomości ukazują się również ogłoszenia, w których oferowana jest sprzedaż domu mieszkalnego na działce rekreacyjnej. Sprzedający wszelkimi sposobami i metodami zachwalają swoje budynki, ich wyposażenie, usytuowanie i wszystkie wygody, w jakie zostały wyposażone prezentowane domy. Dołączają też wiele zdjęć, na których widać, że rzeczywiście są to bardzo ładne i gotowe do zamieszkania domy jednorodzinne. Ceny oferowane przez sprzedających są zróżnicowane, ale wydają się rażąco niskie w porównaniu z cenami domów na innych terenach. I to powinno u każdego, kto choćby z ciekawości przegląda ogłoszenia o zamiarze nabycia działki z altaną, zrodzić podstawowe pytanie: dlaczego tak jest i czy to aby nie jest ogłoszenie, które wprowadza potencjalnego kupca w błąd i nie przysporzy mu w przyszłości samych kłopotów?

czytaj więcej


05.02.2016

Kolegium Prezesów w Żaganiu

W dniu 4.02.2016 roku na terenie ROD „Zacisze” w Żaganiu odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta Żagania. W posiedzeniu udział wzięli; Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński oraz Pan Zbigniew Tarwacki Inspektor ds. inwestycji OZ. Zebranych powitał i jednocześnie posiedzeniu przewodniczył Prezes Kolegium Prezesów Karol Wojtysiak.

Prezes OZ Pan Marian Pasiński zapoznał zebranych z działaniami OZ w roku 2015, oraz nakreślił najważniejsze kierunki działania w 2016 roku wynikające z Uchwał XII Krajowego Zjazdu Delegatów, jak i VIII Okręgowego  Zjazdu Delegatów PZD, Ustawy o ROD, Statutu PZD i regulaminu ROD. Na podstawie powyższych uchwał przyjęto między innymi takie zadania do realizacji jak;

- propagowanie dorobku XII Krajowego Zjazdu Delegatów, oraz VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów,

- przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej w ROD,

- pozyskiwanie środków z Funduszy Unijnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i    Gospodarki Wodnej oraz funduszy samorządowych (projekty budżetów obywatelskich),

- wzmożenie działań Zarządów nad ustawową rolą działek (budownictwo ponadnormatywne, zamieszkiwanie i zameldowanie na działkach)

- poprawa stanu zagospodarowania ROD i działek poprzez organizowanie przeglądów, szkoleń, konkursów itp.

- promowanie idei ogrodnictwa działkowego – dorobku Związku, OZ  i Zarządów ROD w środkach masowego przekazu.

Pan Zbigniew Tarwacki omówił zagadnienia z zakresu prowadzenia remontów i inwestycji w ROD oraz co się z tym wiąże źródeł ich finansowania.

W związku z przedstawionymi zagadnieniami wywiązała się ciekawa i interesująca dyskusja, gdyż przedstawione zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony prezesów. Padały również pytania, na które udzielono wyczerpujących odpowiedzi.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze takiej jaka panuje w ogrodach żagańskich co stwierdzono na zakończenie.

Karol Wojtysiak


 

03.02.2013

Pismo Posłanki Katarzyny Osos
Pani Poseł Katarzyna Osos przesłała do biura OZ pismo z deklaracją dalszej współpracy oraz z zaproszeniem do swojego nowego biura poselskiego. przypominamy, że Pani Katarzyna Osos jeszcze jako Wojewoda Lubuski wspierała działania Polskiego Związku Działkowców i apelowała do prezydentów, burmistrzów i wójtów o wspieranie rodzinnych ogrodów działkowych. Pismo w załączniku plikowym poniżej.

[pobierz] 0.4 MB pismo-

02.02.2016

Mieszkać na działce czy wypoczywać? - konferencja prasowa w Okręgowym Zarządzie PZD w Poznaniu

W poniedziałek 1 lutego w siedzibie Okręgu Poznańskiego PZD odbyła się konferencja prasowa poświęcona nagłośnionym w ostatnich dniach przez media problemom zamieszkiwania oraz ponadnormatywnych altan na  Rodzinnych Ogrodach Działowych. Konferencja ta była swego rodzaju odpowiedzią na pikietę działkowców zamieszkujących na działkach, która miała miejsce w piątek 29 stycznia br. pod Urzędem Miasta Poznania. 

czytaj więcej
   

02.02.2016

OZ w Poznaniu skierował pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zamieszkiwania na terenie ROD i budowy ponadnormatywnych altan

W ostatnim czasie palący pozostaje problem budowy ponadnormatywnych altan na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i całoroczne  w nich zamieszkiwanie. Tymczasem przepisy prawa powszechnego i związkowego jasno określają parametry altan w ROD (do 35 m kw.), jak również zawierają zakaz zamieszkiwania na ich terenie.

czytaj więcej

02.02.2016

Prawdziwe oblicze ROD im. Elizy Orzeszkowej - relacja z Poznania

 

Temat zamieszkiwania w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w dodatku w ponadnormatywnych altanach, w ostatnim czasie wzbudza niemałe emocje. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że tzw. „ponadnormatywne altany” to w większości przypadków tak naprawdę kilkupiętrowe domy jednorodzinne, których w ROD nie powinno w ogóle być z uwagi na obowiązujące prawo. 

czytaj więcej
   

02.02.2016

Zimowa wizyta w ROD

W zimowy i mroźny dzień odwiedzam Rodzinny Ogród Działkowy „Czerniaków” w Warszawie. Powstał on w 1955 roku i obejmuje 299 zadbanych działek. Ze zgiełku i szumu głośnych dróg i tras uciekam w ciszę… zimową ciszę. 

czytaj więcej

02.02.2016

Altany i zamieszkiwanie w ROD według prawa działkowego

Temat budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach  jest ponownie podejmowany przez Krajową Radę  PZD, ponieważ stanowi poważny problem, z którym Związek zmaga się od wielu lat. Nie ulega wątpliwości, że altany o wymiarach przekraczających dopuszczalne normy powstawały w różnych okresach istnienia ogrodów. Mimo że ta kwestia była  szczegółowo regulowana w rożnych przepisach, zawsze znaleźli się działkowcy, którzy łamali ustalone normy i budowali altany o powierzchni znacznie przekraczającej dopuszczalne wymiary. Tak sytuacja trwa niestety do dziś.

czytaj więcej
   

02.02.2016

Ogrody zimą

Wydawać by się mogło, że ogrody działkowe zimą są opuszczone i nic się w nich nie dzieje. Wcale to nie jest prawdą! Również w tym czasie spotkać tam można osoby, które upodobały sobie te miejsca na codzienne spacery (również z dziećmi na sankach), ale także np. „nordic walking” i bieganie na nartach – ogrody są przecież wymarzone do takiej aktywności – znacznie spokojniejsze od miejskich ulic a nawet parków, z dużą ilością wygodnych alejek. 

czytaj więcej

01.02.2016

Spotkanie Kolegium Prezesów w Lubsku

W dniu 28 stycznia 2016r., w Miejskim Domu Kultury w Lubsku odbyło się zebranie kolegium prezesów zarządów ROD z rejonu Lubska oraz Jasienia z udziałem Prezesa OZ PZD, pana Marian Pasiński oraz pracownika działu inwestycji.

Prezes OZ omówił najważniejsze zadania do realizacji przez rodzinne ogrody działkowe i Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze wynikające z uchwał XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD i VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD.

Omawiano głównie wytyczne do  przeprowadzenia w tym roku walnych zebrań sprawozdawczych, w odniesieniu do nowych przepisów w PZD. Prezes Marian Pasiński w szczegółach omawiał procedurę przeprowadzenia Walnych Zebrań, które w niektórych wypadkach tj. z uwagi na potrzebę dokooptowania nowych członków zarządów ogrodów mogą mieć charakter Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych.

W kontekście aktualnych przepisów i wytycznych w PZD, omawiano także zagadnienia z zakresu prowadzenia inwestycji i remontów w ogrodach oraz źródeł ich finansowania.

Omówiono także temat dotyczące występowania altan ponadnormatywnych w ogrodach w odniesieniu do przepisów PZD i Prawa Budowlanego, problematykę zamieszkiwania na działkach, wytyczne w sprawie występowania azbestu w ogrodach i obowiązek jego usuwania przez ogrody.

Pan Prezes, Marian Pasiński przedstawił kierunki rozwoju i unowocześniania rodzinnych ogrodów działkowych, w tym wprowadzenie jednolitego, komputerowego programu finansowo księgowego do obsługi ROD.

Przedstawiona tematyka wzbudziła duże zainteresowanie ze strony prezesów. Były zapytania, na które udzielano wyczerpujących odpowiedzi. Całe spotkanie odbyło się w merytorycznej i ciepłej atmosferze.

Inspektor ds. Inwestycji – Zbigniew Tarwacki

 

27.01.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie udzielania pożyczek dla ROD z Funduszu Samopomocowego w 2016 roku

Widząc systematyczny wzrost potrzeb w zakresie wyposażania ogrodów działkowych w niezbędne urządzenia infrastruktury ogrodowej, a także modernizację już istniejących urządzeń, Polski Związek Działkowców udziela ogrodom wszechstronnej pomocy w realizacji zamierzonych celów inwestycyjno – remontowych. Jedną z form tej pomocy jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Samopomocowego. Fundusz ten został utworzony na mocy uchwały Krajowej Rady PZD w 2002 roku. Obecnie natomiast funkcjonuje w oparciu o uchwałę nr 12/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1.10.2015r., w sprawie Funduszu Samopomocowego PZD i zasad jego funkcjonowania

czytaj więcej


26.01.2016

Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu z terenów rodzinnych ogrodów działkowych

Krajowa Rada PZD informuje, że działkowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu ze środków z budżetu gminy, w której położony jest ogród. Dotyczy to demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Usunąć można m.in. płyty eternitowe faliste lub płaskie czy rury azbestowo-cementowe. Uwaga, dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów położenia nowego poszycia dachu.

czytaj więcej
 
 

20.01.2016

Biuletyn

Informacyjny

Do Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych został już wysłany "Biuletyn Informacyjny (1/2016 nr 271)", w którym publikujemy m.in. informację na temat budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD, komunikaty KR PZD dotyczące udzielonych dotacji i pełnomocnictw do występowania o dofinansowanie z UE oraz uchwały KR PZD. Zamieszczone zostały również wybrane artykuły publicystyczne i obszerne podsumowanie wydarzeń w 2015 roku. W związku ze zbliżającymi się walnymi zebraniami w ROD, do Biuletynu Informacyjnego dodana została broszura zawierająca "Wzory druków do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w latach 2016-2018". Zachęcamy do czytania! (pobierz wersję elektroniczną)

czytaj więcej
   

20.01.2016

Już w kioskach! Nowy numeru miesięcznika „Mój Ogródek”, nie przegap! Tylko za 2,49 zł! -

W styczniowym numerze „Mojego Ogródka” oprócz aktualnych porad ogrodniczych, znaleźć można również wiele ciekawostek ze świata roślin, a także informacje dotyczące zdrowia i urody. W bieżącym numerze doradzimy jak stworzyć atrakcyjne roślinne nasadzenia, nawet gdy jesteśmy zapracowani. Podpowiemy jak ciąć zimą drzewa i krzewy owocowe, tak aby obficie owocowały w sezonie. Zachęcimy do uprawy jabłoni, a także wskażemy do czego zastosować biohumus (cenny nawóz organiczny) w ogrodzie i jak go pozyskać samemu. Doradzimy również jak skutecznie przechytrzyć szkodnika, aby cieszyć się tylko zdrowymi owocami.

czytaj więcej

 

 

19.01.2016

Czytajcie „działkowca”!

Zima na dobre zagościła w ogrodach, a działki przybrały piękne, ośnieżone oblicze. Warto je odwiedzać w tym czasie! Również ze względów praktycznych, a w długie wieczory planować nasadzenia ulubionych roślin oraz zmiany w planowanych uprawach. W sprzedaży pojawił się już lutowy numer „działkowca” – największy, najpoczytniejszy magazyn ogrodniczy na rynku, który jest niewyczerpanym źródłem inspiracji i pomysłów w zagospodarowaniu działki!

czytaj więcej


 12.01.2016

KR PZD rozesłała do okręgów książkę „Ekologiczna ochrona roślin na działce”

Krajowa Rada PZD w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie wartościową i niezwykle pomocną działkowcom publikacją, jaką jest „Ekologiczna ochrona roślin na działce” autorstwa prof. dr hab. Kazimierza Wiecha,  postanowiła rozprowadzić dodatkowe 40 tys. egzemplarzy ww. książki.

czytaj więcej


 

31.12.2015

Obrady Prezydium KR PZD

W dniu 29 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu wzięła udział także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt. Porządek posiedzenia był bogaty i Prezydium KR PZD omówiło wiele ważnych dla funkcjonowania ogrodów i Związku spraw.

czytaj więcej

 


 

30.12.2015

Dziennik Trybuna: Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki

"Grudzień to nie tylko miesiąc kończący rok w kalendarzu, ale także czas podsumowań mijającego okresu. Rok 2015 był dla środowiska działkowego niezwykle udany, ale też i bardzo pracowity" - czytamy w Dzienniku Trybuna. 

czytaj więcej

     

29.12.2015

Podsumowanie wydarzeń w 2015 roku

Rok 2015 obfitował w ważne dla działkowców wydarzenia. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

czytaj więcej

22.12.2015

Uchwała nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie §134 ust. 2 pkt  1 i 7 statutu PZD, postanawia" Wprowadzić wytyczne w sprawie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w okresie niniejszej kadencji w Polskim Związku Działkowców oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań.

czytaj więcej
     

22.12.2015

Wytyczne w sprawie przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD PZD w okresie kadencji

Niniejsze wytyczne wskazują zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych zarządzanych przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców w okresie obecnej  kadencji w Związku.

czytaj więcej

22.12.2015

Uchwała nr 338/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia zarządów ROD do występowania z wnioskami o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich

Prezydium KR PZD, działając na podstawie §134 ust. 2 pkt 7 statutu PZD oraz uchwały nr 3/XXX/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia założeń dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby PZD i ROD, postanawia: (wymienione w treści uchwały).

czytaj więcej
     

22.12.2015

Uchwała nr 350/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w ROD

Prezydium Krajowej Rady PZD działając na podstawie §134 ust. 2 pkt. 2 statutu PZD, postanawia: wprowadzić zasady ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z wody dostarczanej przez dostawcę zewnętrznego. Opłaty wodnej nie stosuje się w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z własnych ujęć. Opłata wodna ma na celu pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody.

czytaj więcej

22.12.2015

Uchwała nr 354/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zakupu książki pt. „Ekologiczna ochrona roślin na działce”

Prezydium Krajowej Rady PZD  korzystając z  uprawnień  zawartych  § 134 ust. 2 pkt 1 statutu PZD na wniosek Komisji Oświaty Ogrodniczej KR PZD postanowiło: zakupić książkę pt. „Ekologiczna ochrona roślin na działce” autorstwa Kazimierza Wiecha w ilości 40 000 egzemplarzy.

czytaj więcej
     

22.12.2015

Uchwała nr 362/2015 Prezydium KR PZD z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD

Prezydium Krajowej Rady PZD działające na podstawie zobowiązania zawartego w uchwale nr 1/IV/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenie działek w ROD do przygotowania, opracowania i wydania uchwały regulującej problem ponadnormatywnych altan, zamieszkiwania na działkach i bytowania na nich osób bezdomnych, postanawia: W celu zapobiegania i wyeliminowania zjawiska budownictwa ponadnormatywnego na terenie działek w ROD zobowiązać zarządy ROD do podejmowania działań (wymienione w treści uchwały).

czytaj więcej

21.12.2015

Czytajcie "działkowca"!

Działki również w zimowej szacie mogą być piękne i atrakcyjne a wiele roślin nawet w tym okresie wymaga naszej uwagi. Sięgnijmy zatem po styczniowy numer „działkowca” – największego, najbardziej poczytnego magazynu ogrodniczego, który dysponuje ogromnym doświadczeniem w przekazywaniu rzetelnej wiedzy ogrodniczej i nie tylko!

czytaj więcej

21.12.2015

Obradował Okręgowy Zarząd
  We wtorek (15.12.2015r.) obradował Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze. Obradom przewodniczył prezes OZ PZD, pan Marian Pasiński. Prezydium OZ przedstawiło pod obrady ocenę i kierunki dalszego działania OZ i zarządów ROD, w celu poprawy stanu zagospodarowania ROD i działek. Najważniejszym kryterium oceny było wyposażenie w niezbędną infrastrukturę i stan zagospodarowania działek (ilość wolnych działek). Podkreślono, że zagospodarowanie  ROD i działek jest dobre, że wszystkie ROD (121 ROD) posiadają ogrodzenia, są zaopatrywane w wodę, 93 ROD posiadają energię elektryczną, a 83 posiada pomieszczenia administracyjno magazynowe (w tym 24 domy działkowca). Zaznaczono, że jest to wynik dużych nakładów inwestycyjnych w ostatnich latach. Każdego roku (w ciągu ostatnich pięciu lat) wykonano zadań inwestycyjno remontowych na kwotę 1mln zł., przy znacznym wsparciu ze środków z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD. Każdego roku wspomagano ogrody kwotą około 270-320tyś. Wszystkie ogrody, które wystąpiły o wsparcie- takie otrzymywały. Dynamiczny rozwój inwestycji i remontów przy dużym zaangażowaniu prezesów i zarządów ROD oraz przy zrozumieniu potrzeb przez działkowców spowodował ,w ciągu ostatnich pięciu lat, wzrost majątku trwałego w ROD o 13%.
  W materiałach prezydium podkreśliło dalszą potrzebę unowocześniania infrastruktury pomimo minimalnych środków na Okręgowym Funduszu Rozwoju ROD.
   W dyskusji dominowały głównie zagadnienia dotyczące źródeł finansowania inwestycji i remontów.  Uznano, iż warunkiem niezbędnym by pozyskiwać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków samorządowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Unii Europejskiej jest ścisła współpraca ogrodów z samorządem lokalnym i uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności. Na terenach wiejskich (w gminach do 20tyś. mieszkańców) należy zgłaszać swoje projekty i ogrody do „Lokalnej Grupy Działania”, jest to istotne by uczestniczyć w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Ważna jest przy tym wymiana informacji między zarządami ogrodów, które mają już doświadczenie i tymi, które stawiają pierwsze kroki w  tej materii.
   Podkreślono że, każda inwestycja i przedsięwzięcie powinno być dobrze przygotowane i umotywowane. Działkowcy będą chętniej partycypować w kosztach, jeżeli procesy inwestycyjne będą przejrzyste i transparentne, a ich efekty widoczne i przydatne.
Okręgowy Zarząd przyjął uchwały:
• w sprawie oceny i kierunków dalszego działania OZ i zarządów ROD, w celu poprawy stanu zagospodarowania ROD i działek,
•  w sprawie powołania komisji problemowych,
•  w sprawie regulaminu Okręgowego Zarządu.
   Na zakończenie obrad Prezes OZ PZD podziękował członkom OZ i Okręgowej Komisji Rewizyjnej za duży wkład pracy w mijającym roku oraz  przekazał wszystkim członkom OZ  i za ich pośrednictwem wszystkim przedstawicielom samorządów ogrodowych i działkowcom życzenia świąteczno noworoczne- dobrego zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
Podziękował za dobrą współpracę, w mijającym roku prezesowi PZD, panu Eugeniuszowi Kondrackiemu, członkom krajowej Rady PZD, jej prezydium, pracownikom biura oraz pani Marii Fojt, przewodniczącej  Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Rafał Hawryluk


21.12.2015

„Mój Ogródek” pomaga, radzi, inspiruje…

Już w kioskach! Nowy numeru miesięcznika „Mój Ogródek”, nie przegap! Tylko za 2,49 zł! W każdym numerze „Mojego Ogródka” oprócz aktualnych porad ogrodniczych, znaleźć można również wiele rad i ciekawostek ze świata roślin, a także zdrowia i urody. 

czytaj więcej

     

18.12.2015

PZD dołączy do ogólnopolskiego projektu „Więcej niż energia”

Z inicjatywy czterech organizacji: Greenpeace Polska, Polska Zielona Sieć, WWF Polska i ClientEarth powstał ruch poparcia dla energetyki odnawialnej pod hasłem „Więcej niż energia”. Wśród wielu organizacji pozarządowych i branżowych, samorządów oraz organizacji samorządowych i instytucji, które działają na rzecz rozwoju OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), zaproszony został do współpracy także Polski Związek Działkowców.

czytaj więcej

16.12.2015

Dziennik Trybuna: Czy świat stoi w obliczu ekologicznej katastrofy?

"Globalne ocieplenie spędza sen z powiek naukowcom i politykom z całego świata. W celu wypracowania wspólnych działań, które powstrzymałyby to niebezpieczne zjawisko, 20 listopada -11 grudnia br. w Paryżu odbył się szczyt klimatyczny C0P21. Jego znaczenie jest przełomowe, bowiem po raz pierwszy w historii delegaci z aż 195 państw wypracowali wspólne działania w celu ratowania klimatu. To także sygnał, że szczególną troską powinniśmy objąć tereny zielone" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej
     

15.12.2015

PZD teraz także na Facebooku

W świecie nieskrępowanego dostępu do Internetu i powszechnego wykorzystywania nowych form komunikacji – w tym m.in. mediów społecznościowych, dostrzegamy potrzebę wdrażania nowoczesnych rozwiązań, które przyspieszają i usprawniają informowanie społeczeństwa o sprawach ważnych. Dlatego Polski Związek Działkowców uruchomił swój oficjalny profil na Facebooku.

czytaj więcej

 

16.12.2015

Spotkanie opłatkowe w ROD Zacisze w Żaganiu
Dnia 12 grudnia br. w ROD „Zacisze” odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu, w którym udział wzięli zaproszeni wyróżniający się działkowcy. Posiedzenie to połączone było z tradycyjnym spotkaniem opłatkowym.
Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Karol Wojtysiak, który serdeczne powitał wszystkich przybyłych. Szczególnie gorąco powitał przybyłego wiceprezesa Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze, Pana Stanisława Trziszkę-Ozgowicza oraz Honorowego Prezesa, Pana Władysława Gałka. W swym wystąpieniu Pan Prezes podziękował zgromadzonym za cało roczną pracę dla dobra ogrodu, stwierdzając, że dzięki zaangażowaniu każdego z obecnych rok bieżący możemy zaliczyć do udanych. Kończąc swoje krótkie wystąpienie Prezes Zarządu złożył zebranym, a za ich pośrednictwem wszystkim działkowcom serdeczne życzenia świąteczno – noworoczne, aby zbliżające się święta upłynęły w serdecznej rodzinnej atmosferze, w blasku choinkowych świec, zdrowiu. Nadchodzący Nowy Rok przyniósł wiele radości, spełnienia marzeń, a działki wydały obfite plony.
Następnie głos zabrał Pan Stanisław Trziszka-Ozgowicz poinformował zebranych, że ogród oceniany jest bardzo wysoko, a to za sprawą dobrej pracy Zarządu ogrodu jak i dobrej atmosfery jaka panuje w ogrodzie. Kończąc swoje wystąpienie przekazał pozdrowienia i życzenia świąteczne i noworoczne od Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze, życzył wszystkim dużo zdrowia, ciepła rodzinnego oraz wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku 2016.
Po złożonych życzeniach zebrani połamali się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia. Atmosfera w trakcie spotkania była ciepła i serdeczna tak jak przystało na rodzinę działkową co stwierdzili zebrani - inaczej być nie może bo to przecież jest - RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY.


zaciszezagan.manifo.com


15.12.2015

Narada Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD

W dniu 11 grudnia 2015r odbyła się narada szkoleniowo instruktażowa Przewodniczących Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu zielonogórskiego. Szkolenie prowadziła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Alina Nocuń .Udział w szkoleniu wzięła znacznie większa ilość przedstawicieli Komisji Rewizyjnych jak w roku ubiegłym .Uczestniczyło 80 osób tj 65,6%, a ponadto 5 komisji usprawiedliwiło swoją nieobecność. W szkoleniu wzięli i zabierali głos przedstawiciele Okręgu , Prezes pan Marian Pasiński oraz Główna Księgowa pani Danuta Czarkowska. Współuczestniczyli w szkoleniu również członkowie OKR.
Zasadniczymi tematami ,które zostały zaprezentowane i omówione przez Przewodniczącą i Zastępców Przewodniczącej były:
1. Regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenie ogrodowe , wprowadzony Uchwałą nr 7/III/2015 z dnia 12.11.2015r przez Krajową Komisje Rewizyjną i obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016r,
2. Obowiązki Komisji Rewizyjnych ROD dotyczące przygotowania materiałów na walne zebrania w ogrodach jak:
• opracowanie protokołu z badania sprawozdań finansowych za rok 2015
• przeprowadzenie oceny preliminarzy finansowych na 2016,
• opracowanie sprawozdania z własnej działalności i oceny działalności zarządu ROD za rok 2015 z wnioskami do ich przedstawienia na walnym zebraniu działkowców.
3. Uchwały KR PZD z m-ca października i listopada br. z wskazaniem Biuletynów Informacyjnych gdzie zostały opublikowane,
4. Regulamin ROD stowarzyszenie ogrodowe PZD uchwalony przez KR PZD w dniu 1 październik 2015r ,który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
5. W sprawach różnych przedstawiono najważniejsze zagadnienia jakie były przedmiotem szkolenia zorganizowanego przez Krajową Komisje Rewizyjną PZD w Warszawie dla Przewodniczących OKR.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnych przekazano szereg materiałów pomocniczych w tym ksero Uchwał KR PZD. Wskazywali oni (szczególnie z ogrodów o małej liczebności działek) na trudności w dostępie do Biuletynów Informacyjnych KR PZD z powodu małej ich ilości w Ogrodzie.
Prezes OZ PZD omówił szereg istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Polskiego Związku Działkowców oraz najważniejszymi problemami i zadaniami jakie rysuje przed rodzinnymi ogrodami działkowymi rzeczywistość.
Główna Księgowa Okręgowego Zarządu przedstawiła wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2015 i preliminarzy na rok 2016 w sposób szczegółowy i w powiązaniu z wydanymi uchwałami przez Krajową Radę PZD i jego Prezydium, ogłoszonymi w Biuletynie Informacyjnym 7/2015/Nr 269 oraz wydanymi w m-cu listopadzie br , mające wpływ na prawidłowe ujęcia danych w sprawozdawczości finansowej i preliminarzach. ROD.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD brali bardzo aktywny udział w szkoleniu , kierowali wiele pytań związanych z tematem szkolenia ale również z innymi zagadnienia występującymi w ich ogrodach w tym zwracali uwagę na duże trudności w pozyskaniu do komisji rewizyjnej członków posiadających odpowiednie kwalifikacje.


Alina Nocuń

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD


 

11.12.2015r

Szkolenie Księgowych
W dniu 10 grudnia 2015r w Zielonej Górze odbyło się szkolenie instruktażowe dla księgowych ROD. Szkolenie prowadziła Głowna Księgowa Okręgu, pani Danuta Czarkowska. Frekwencja wyniosła 80% tj.97 osób. W szkoleniu udział wzięli i zabierali głos Prezes Okręgu, pan Marian Pasińki, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pani Alina Nocuń i Instruktor ds. ogrodniczych, pan Rafał Hawryluk .
Szkolenie przebiegało z tematyką przyjętą przez Prezydium Okręgowego Zarządu PZD. Główna Księgowa OZ omówiła sprawy, w tym:
•    Wytyczne Prezydium KR PZD w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych ROD za 2015r, zgodnie z nowym Zakładowym Planem Kont PZD z dnia 14.04.2015r.,
•    Zasady sporządzania preliminarzy finansowych ROD na 2016r zgodnie z Wytycznymi przyjętymi przez Prezydium KR PZD. Omówiono druki do preliminarzy finansowych ROD na 2016r.,
•    Gospodarowanie środkami Funduszu Oświatowego zgodnie z uchwałami KR PZD z dnia 1.X.2015r.,
•    Podstawy finansowo prawne działalności PZD w zakresie rozwoju i inwestycji oraz pomocy ogrodom działkowym na podstawie Uchwał KR PZD z dnia 1.X.2015r.
•    Omówiono nowe regulacje prawno-finansowe w tym Uchwały KR PZD z dnia 1.X.2015r.
Prezesa OZ PZD przedstawił nowe podstawy prawne funkcjonowania Związku zgodnie z Ustawą z dnia 13.12.2013r o rodzinnych ogrodach działkowych, Statutem PZD uchwalonym przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 2.07.2015r i Regulaminem ROD uchwalonym przez Krajową Radę PZD w dniu 1.X.2015r, który wchodzi w życie z dniem 1.I.2016r. Omówił zasady pozyskiwania środków unijnych, z Lubuskiego Programu Operacyjnego „Lubuskie 2020 oraz programu współpracy trans granicznej Polska (lubuskie)- Brandenburgia.
Zapoznał z tematami jakimi w br. zajmowała się Krajowa Rada PZD oraz Okręgowy Zarząd. Podkreślił, że Prezydium OZ  przywiązuje duża uwagę do zebrań sprawozdawczych w 2016r., ponieważ zebrania te będą odbywać się w oparciu o nowe przepisy. Dlatego  odbędzie się szkolenie 30 osobowego aktywu OZ do obsługi tych zebrań. Nadmienił, że 15 grudnia bm. odbędzie się zebranie OZ, które oceni stan zagospodarowania ogrodów i działek, a także przyjmie kierunki w jakich należy podążać.
Dzisiaj najważniejszą sprawą jest zdobycie środków na inwestycje i remonty w ROD. Środki te należy pozyskiwać przy współpracy z samorządami gminnymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz środowisk lokalnych.
Prezes podziękował księgowym za pracę. Stwierdził i że niedługo sfinalizowane zostaną pracę nad programem finansowo księgowym dostosowanym do potrzeb zarządzania ROD. Wyraził nadzieję, iż dzięki temu prowadzenie księgowości stanie się znacznie prostsze. Życzył zdrowia, wesołych Świąt i wszystkiego dobrego.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Alina Nocuń omówiła obowiązki księgowego ROD w zakresie przygotowania  sprawozdań do badania przez Komisje Rewizyjne ROD i do zatwierdzenia przez Walne Zebranie ROD oraz nadzór nad gospodarką w ROD, kontrole –instruktażowe.
Instruktor ds. ogrodniczych omówił. Stan organizacyjny ROD - zgodność z rejestrem ROD i stanem rzeczywistym, przygotowanie do Uchwały Prezydium OZ i KR PZD w sprawie ustalenia powierzchni działek użytkowych w celu wyliczenia partycypacji, stanowiących podstawę do przygotowania preliminarzy finansowych ROD , OZ i KR PZD na rok 2016 .

Danuta Czarkowska – Gł. Księgowa OZ


07.12.2015

Posłanka Katarzyna Osos spotkała się z Prezesem OZ
W piątek (04.12.2015r), Prezes OZ PZD w Zielonej Górze gościł Panią Poseł Katarzynę Osos. Pani Poseł, jeszcze jako Wojewoda Lubuski współpracowała z Okręgowym Zarządem.  Bardzo cieszy fakt, iż nadal podtrzymuje chęć współpracy.
W trakcie spotkania omówiono rolę jaką ogrody działkowe powinny spełniać w przyszłości  oraz jak powinna wyglądać współpraca samorządów lokalnych z Polskim Związkiem Działkowców. Już dziś wiadomo, że aby starać się o fundusze publiczne i dotacje z różnych źródeł Rodzinne Ogrody Działkowe powinny rozszerzyć swoje funkcje  i stać się obiektem dostępnym dla szerszej grupy mieszkańców miast niż dotychczas. Prezes OZ poinformował panią poseł, iż jeszcze w tym roku Okręgowy Zarząd PZD dokona oceny stanu zagospodarowania i przyjętych kierunków rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Pani Poseł podtrzymała swoją deklarację, iż będzie popierać  wszelkie inicjatywy działkowców dążące do poprawy warunków bytowania w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Pan Prezes Marian Pasiński pogratulował pani Poseł wyboru i wyraził nadzieję, iż rozpoczęta współpraca i dobre układy będą kontynuowane.

Rafał Hawryluk

 


 

02.12.2015

Komunikat KR PZD w sprawie wydania i dystrybucji Statutu PZD, Regulaminu ROD i innych dokumentów

Krajowa Rada PZD informuje, że Prezydium Krajowej Rady w ostatnim czasie podjęło kilka decyzji o wydaniu pozycji, które ułatwią funkcjonowanie i właściwe zarządzanie organom PZD, a działkowcom ułatwią korzystanie z prawa w PZD.

czytaj więcej


 

01.12.2015

Rekord Ustanowiony!
W I edycji konkursu na „Największą Dynię” zwyciężył Pan Roman Horbowy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zacisze w Żaganiu. Największa dynia w Naszym Okręgu waży 55,5kg, a jej obwód wynosi 137,5cm. Pierwszy wynik jest zarazem nowym rekordem. Liczymy, iż konkurs się przyjmie i następne edycje pozwolą zaprezentować równie piękne okazy jak ten prezentowany na zdjęciu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a zwycięzcy gratulujemy.

Rafał Hawryluk

 


 

01.12.2015

Komunikat KR PZD w sprawie pomocy finansowej dla ROD

Polski Związek Działkowców w trzech kwartałach 2015 roku przekazał na rzecz 368 rodzinnych ogrodów działkowych środki finansowe w formie dotacji w wysokości blisko 2 miliony 700 tysięcy złotych. Środki przeznaczane są dla ROD, które podejmują się realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową nowej lub modernizacją istniejącej ogólnoogrodowej infrastruktury. 

czytaj więcej
   

01.12.2015

Komunikat KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r. zapoznała się ze stanem zaawansowania działań w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD. Temat jest na bieżąco monitorowany, gdyż regulacja stanu prawnego gruntów ROD jest niezwykle istotna dla dalszego ich funkcjonowania oraz zabezpieczenia praw działkowców i PZD. Dotychczas zakwalifikowano 1684 ROD o powierzchni bliskiej 10tyś ha do regulacji stanu prawnego na podstawie art. 76 ustawy o ROD.

czytaj więcej

01.12.2015

Komunikat KR PZD: Opłaty w ROD bez zmian

W dniu 25 listopada 2015 r. KR PZD podjęła decyzje finansowe odnoszące się do wszystkich ROD prowadzonych przez PZD. Jak wynika z przyjętych uchwał, w 2016 r. te z obciążeń finansowych działkowców, o których wysokości decyduje KR PZD, mają pozostać na tegorocznym poziomie.

czytaj więcej

27.11.2015

IV posiedzenie Krajowej Rady PZD

W Warszawie, w dniu 25 listopada 2015 r. odbyło się czwarte w tej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Tematyka posiedzenia była bardzo obszerna i ważna z punktu widzenia ogrodów działkowych i praw działkowców.

czytaj więcej


 

27.11.2015

Prezydium OZ obradowało w Kożuchowie
Prezydium OZ PZD , realizując cykl spotkań z samorządami ogrodowymi spotkało się tym razem z przedstawicielami samorządów ROD z Kożuchowa.
Omówiono najważniejsze problemy z jakimi borykają się zarządy ROD oraz działkowcy. Członkowie prezydium OZ mieli okazję uzyskać informacje z „pierwszej ręki”  jak wygląda sytuacja w Kożuchowie i jakie problemy mają działkowcy. Z relacji poszczególnych uczestników spotkania wynika, iż stan rodzinnych ogrodów w Mieście odzwierciedla przekrój coraz bardziej starzejącego się i ubożejącego  społeczeństwa Kożuchowa.
Wnioski jakie nasuwają się ze spotkania jasno wskazują, iż należy doinwestować prawie wszystkie ogrody w Kożuchowie, ponieważ stają się one coraz mniej atrakcyjne dla mieszkańców Miasta i powoli zaczynają się wyludniać.

Prezesi ROD, którzy prawie wszyscy pełnią swoje funkcję po raz pierwszy mieli okazję dowiedzieć się jak działa fundusz rozwoju przy Okręgowym Zarządzie, jakie są możliwości uzyskania dotacji na inwestycje i remonty z Okręgowego Zarządu i Krajowej Rady PZD. Omówiono też możliwość pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych.


Prezes OZ PZD w Zielonej Górze, Pan Marian Pasiński, złożył deklaracje wszechstronnej pomocy zarówno w realizacji zadań inwestycyjno remontowych jak i w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje i remonty. Padła również propozycja reorganizacji ogrodów by usprawnić ich zarządzanie.  Oświadczył że Okręgowy Zarząd potraktuje Kożuchów priorytetowo, ale inicjatywa dotycząca inwestycji w ROD musi wyjść od zarządów i uzyskać akceptacje działkowców.
Wspólnie uznano, że poczyniono pierwszy krok by odwrócić coraz bardziej wyraźny trend porzucania działek. Liczymy, iż kolejne spotkania wskażą kierunki rozwoju, którymi  ROD w Kożuchowie powinny podążać.

 

Rafał Hawryluk


27.11.2015

Nowa Droga i ogrodzenie do ROD Zacisze w Żaganiu z Budżetu Obywatelskiego

Już jest długo oczekiwana droga! Dojazd do ROD Zacisze w Żaganiu odbywał się  po dziurach, błocie w trakcie suszy w potężnym kurzu. Była to „droga przez mękę”, którą pokonywano przez wiele lat by dojechać do działek. Każdego roku podejmowane były próby utwardzenia nawierzchni, jednak kończyły się one jeszcze większymi dziurami i nierównościami. Pokonanie drogi na działkę z każdym dniem był coraz to trudniejsze.

W ubiegłym roku angażując się w zbieranie podpisów pod projektem obywatelskim budżetu Miasta Żagań dotyczącym przebudowy odcinka ul. Starowiejskiej prowadzącego do położonego przy nim ROD „Zacisze” działkowcy przyczynili się do wygranej właśnie tego projektu.
W dniu dzisiejszym z satysfakcją możemy stwierdzić, że zaangażowanie działkowców przyniosło oczekiwane rezultaty w postaci dobrej nawierzchni jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej oraz oświetlenia. Działkowcy mają dobry dojazd do działek ale jest również nowy płot, który zastąpił stary wysłużony po ponad 30 latach.

                                 

zaciszezagan.manifo.com/


 

20.11.2015

Informator Działkowca już w Twoim ogrodzie!

Najnowsze wydanie "Informatora Działkowca" możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. W najświeższym wydaniu przeczytasz m.in.: „Środki unijne to priorytet”, „Stan prac PZD nad regulacją sytuacji prawnej ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD”, „Budżety obywatelskie szansą dla ROD”.  Zapraszamy do lektury!

czytaj więcej
   

20.11.2015

„Mój Ogródek” pomaga, radzi, inspiruje…

Uwaga! Nie przegap nowego numeru miesięcznika „Mój Ogródek”! Już w kioskach w atrakcyjnej cenie tylko 2,49 zł! Jesteśmy na rynku od dwóch lat! Jeśli nas jeszcze nie znasz, warto to zmienić! „Mój Ogródek” to poradnik ogrodniczy przeznaczony dla wszystkich działkowców. W każdym numerze oprócz aktualnych porad ogrodniczych, znaleźć można również wiele rad i ciekawostek ze świata roślin, a także zdrowia i urody.

czytaj więcej

20.11.2015

Czytajcie „działkowca”!

„Działkowiec” to największy, najbardziej poczytny magazyn ogrodniczy, dysponujący ogromnym doświadczeniem w przekazywaniu rzetelnej wiedzy ogrodniczej! Potwierdzają to również statystyki – „Działkowiec” jest aktualnie liderem sprzedaży w segmencie miesięczników o tematyce ogrodniczej! Sięgnijmy zatem po najnowszy, grudniowy numer miesięcznika „działkowiec”, który będzie niezawodnym przewodnikiem i doradcą w pracach ogrodniczych i nie tylko!

czytaj więcej

 

13.11.2015

Dziennik Trybuna: Aktywny senior to przepis na długie życie

"Świat się starzeje, a Polska jest w czołówce najszybciej starzejących się państw europejskich. Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia WHO, w ciągu najbliższych 10 lat ilość seniorów podwoi się, a już niedługo po raz pierwszy w historii ludzkości, liczba osób dorosłych w wieku 65 lat i starszych będzie przewyższała liczbę dzieci w wieku poniżej 5 roku życia. To oznacza, że na świecie będzie żyło więcej osiemdziesięciolatków i dziewięćdziesięciolatków niż kiedykolwiek wcześniej" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZD

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD działając na podstawie § 140 pkt.2 Statutu PZD postanawia wprowadzić do stosowania i przestrzegania Regulamin Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców.

czytaj więcej
 

13.11.2015

Obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD

W dniu 12 listopada br. odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców, działającej na podstawie § 140 pkt. 2 Statutu PZD. Tematem przewodnim był projekt Regulaminu KKR, który w wyniku dyskusji został przyjęty przez członków Komisji. Członkowie Komisji omówili wyniki kontroli w wybranych ROD oraz sprawy bieżące. Ponadto, zapoznali się z efektem prac dotyczących zakupu programu finansowo-księgowego dla ROD.

czytaj więcej

13.11.2015

Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD działając na podstawie § 140 pkt 2 Statutu PZD w związku z § 26 Regulaminu Komisji Rewizyjnych Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców przyjętego w dniu 12 listopada 2015r. postanawia: wprowadzić wzory protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach komisji rewizyjnych działających w PZD od dnia 1 stycznia 2016r., których tekst stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

czytaj więcej
 

13.11.2015

Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD

W dniu 12 listopada 2015 roku Krajowa Komisja Rewizyjna uchwaliła regulamin Komisji Rewizyjnych PZD. Dokument w ząłączeniu (zobacz regulamin Komisji Rewizyjnych PZD)

czytaj więcej

09.11.2015

Ziemnidor
Od wielu lat wśród działkowców funkcjonuje (większy lub mniejszy) podział na zwolenników uprawy pomidorów oraz tych, którzy uprawiają ziemniaki. ogólnie przyjęta zasada (potwierdzona naukowo) głosi, iż obie te rośliny nie powinny być uprawiane w bezpośrednim sąsiedztwie, z uwagi na chorobę- zarazę ziemniaka, która doskonale rozwija się na obu gatunkach i jest prawdziwym utrapieniem miłośników pomidorów. Za swoje nieszczęście obwiniają oni głownie miłośników ziemniaków.
Na tym tle w ogrodach niekiedy dochodzi do poważnych dyskusji, a niekiedy konfliktów. Starsi działkowcy (miłośnicy pomidorów) twierdzą nawet, iż w ROD jest całkowity zakaz uprawy ziemniaków. Sytuacja jest patowa, mimo iż w regulaminie brak jest takich zapisów.
Na początku października ukazała się informacja, która być może pozwoli rozwiązać problem i pogodzić obie strony. Jak donosi BBC- Brytyjska firma Thompson and Morgan zaprezentowała  roślinę nazwaną TomTato. Jest ona o tyle unikalna, że jednocześnie potrafi ona dawać owoce pomidora oraz bulwy pędowe ziemniaka, które mają smakować identycznie jak te znane nam ze stołów.
Producent zapewnia, że nowa roślina nie jest wynikiem modyfikacji genetycznych lecz udało się ją uzyskać z pomocą stosowanej od wieków tradycyjnej metody szczepienia. Do tej pory wszystkie takie próby nie udawały się z tego względu, że smak produkowanych przez roślinę owoców i bulw pozostawiał wiele do życzenia.
Do tego TomTato nie produkuje w nadmiernej ilości solaniny - toksycznego glikozydu, który może być obecne zarówno w ziemniakach jak i pomidorach nieodpowiednio hodowanych lub przechowywanych (na ziemniaku objawia się to zazielenieniem miąższu, a u człowieka może wywoływać biegunkę i wymioty, a w najbardziej drastycznych przypadkach śpiączkę).
TomTato ma zostać pierwszą tego typu rośliną produkowaną na skalę przemysłową, a może ona dać spore oszczędności w rolnictwie - z tej samej powierzchni można będzie bowiem uzyskiwać dwukrotnie większe plony.
Rośliny są jednoroczne, a w czasie gdy pomidory są dojrzałe, gotowe do zbioru mają być także ziemniaki.
Polscy internauci szybko ochrzcili roślinę i nadali jej polską nazwę „Ziemnidor” liczymy, iż w niedługim czasie trafi ona na Polski rynek i działkowcy sami będą mogli spróbować uprawy tej niezwykłej hybrydy.

Rafał Hawryluk


05.11.2015

Szkolenie Nowo wybranych Prezesów i Sekretarzy

W dniu 4 listopada, w Zielonej Górze odbyło się szkolenie warsztatowe dla nowo wybranych prezesów i sekretarzy Rodzinnych Ogrodów Działkowych.  Szkolenie prowadzili najbardziej doświadczeni, znający „od podszewki”  pracę w zarządzie ROD: Pani Joanna Mikołajczyk (I wiceprezes OZ i prezes ROD „35Lecia- 700 działek); Pan Stanisław Trziszka- Ozgowicz (wiceprezes OZ i prezes ROD Jedynka- 379 działek); Pan Jan Gwóźdź (członek OZ, prezes ROD Przylesie-420działek); Pani Alina Nocuń- Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy biura OZ: Pani Danuta Czarkowska- główna Księgowa, Pan Rafał Hawryluk- instruktor ds. ogrodniczych. Szkolenie otworzył i przywitał uczestników Prezes OZ PZD – Pan Marian Pasiński.  
w trakcie szkolenia mówiono tematy :
•    Podstawa prawna działania – ustawa, statut, regulamin, uchwały zjazdów (oz i krajowych) oraz uchwały OZ i KR
•    Dokumentacja ROD – karta A i B
•    Funkcjonowanie zarządu
•    Zagospodarowanie ogrodu i działek 
•    Walne zebrania
•    Dokumentacja finansowo – księgowa
•    Inwestycje i remonty
•    Dotacje – zasady przyznawania i rozliczania
Według uczestników szkolenia największe problemy w codziennej pracy w zarządzie ROD sprawiają codzienne kontakty z działkowcami oraz dokumentacja finansowo- księgowa i bieżące dokumentowanie pracy zarządu.
Obszerna tematyka oraz wiele zmian jakie wynikają z nowej ustawy o ROD, statutu PZD i niedawno uchwalonego regulaminu ROD sprawił, iż szkolenie pomimo, iż trwało dość długo nie wyczerpało wszystkich założonych tematów. Dla uczestników szkolenia przygotowano materiały poglądowe oraz wzory poszczególnych druków.
W trakcie szkolenia prezesi poszczególnych ROD mieli okazję poznać „swoich kolegów po fachu” oraz wymienić poglądy i doświadczenia na temat pracy w zarządzie ROD.
W szkoleniu udział wzięło 40 przedstawicieli samorządów ogrodowych.  

Rafał Hawryluk


03.11.2015r

Wiceprezydent Zielonej Góry spotkał się z Prezesem OZ
W dni 28.10.2015r. Wiceprezydent Zielonej Góry- Pan Dariusz Lesicki przyjął prezesa OZ PZD- Pana Mariana Pasińskiego. Celem spotkania było omówienie najważniejszych zagadnień związanych z Budżetem Obywatelskim na rok 2016, do którego trwa w tej chwili nabór wniosków. Omówiono też  możliwością pozyskania przez ogrody działkowe zrzeszone w Polskim Związku Dziłkowców funduszy z budżetu gminy przeznaczonych na działalność stowarzyszeń. Pan Prezydent zachęcił wszystkie ROD położone na terenie Miasta do wzięcia udziału zwłaszcza w budżecie obywatelskim gdyż obszar działań objety tym programem jest znacznie  szerszy niż w przypadku współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, gdzie ograniczenia wprowadza Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rafał Hawryluk


27.10.2015

Dziennik Trybuna: Rodzinne ogrody działkowe wolne od dymu

"Na świecie przez zanieczyszczone powietrze corocznie umiera 3,5 mln osób, w Polsce zagrożonych utratą życia z tego powodu jest co roku okoto 45 tysięcy osób. Liczba ofiar zatrutego powietrza w naszym kraju jest więc ponad dziesięć razy wyższa niż ofiar wypadków drogowych, w których ginie co roku ponad 3 tys. osób. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli alarmuje: Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Niestety, mimo znacznych nakładów samorządów na ograniczenie tego negatywnego zjawiska, efekty są raczej marne. Rząd postanowił zatem rozwiązać problem systemowo. 6 października br. prezydent RP podpisał tzw. ustawę antysmogową, która ma na celu ograniczenie szkodliwych substancji w powietrzu. Ustawa ta ma także zastosowanie w stosunku do rodzinnych ogrodów działkowych" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


 

26.10.2015

Działkowcy ROD Oaza w Szprotawie zakończyli sezon ogrodowy.
23 października br.  odbyła się impreza podsumowująca sezon działkowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Oaza” w Szprotawie. Prócz działkowców w imprezie udział wziął  Prezes Zarządu Okręgu PZD w Zielonej Górze, Pan Marian Pasiński oraz przedstawiciele władz samorządowych: Marszałek Województwa Lubuskiego – Stanisław Tomczyszyn, Członek Zarządu Powiatu – Mirosław Gąsik, Burmistrzowie Szprotawy – Józef Rubacha i Paweł Chylak.
Uroczystości otworzył i prowadził Prezes ROD „Oaza”- Pan Jan Wróblewski. Prezes Podsumował mieniony sezon, podziękował wszystkim za pracę na rzecz ogrodu. Najbardziej wyróżniającym się działkowiczom wręczono odznaczenia Związkowe (1-złote, 3-srebrne, 2- brązowe). Dekoracji dokonał Prezes OZ PZD, Pan Marian Pasiński.
W trakcie uroczystości uhonorowano laureatów konkursów ogrodowych.
•    Najładniejsza Działka Warzywna- Wiesława i Franciszek Łagowscy
•    Najładniejsza Działka Warzywno- Rekreacyjna- Bronisława Molęda
•    Najładniejsza Działka Rekreacyjna– Emilia Tubacka
W swoim wystąpieniu Prezes OZ PZD podziękował działkowiczom za ich sumienną pracę na rzecz swojego ogrodu oraz pogratulował dobrego zarządu, którego aktywność wykracza daleko poza obowiązki statutowe. Oznajmił zebranym, iż Polski Związek Działkowców zakończył w tym roku procedury rejestracji Statutu oraz zakończyły się prace nad regulaminem ROD. Podkreślił, iż mimo niesprzyjających warunków Związek potrafił wywiązać się z zapisów ustawy o ROD.
Wielkie uznanie i ciepłe słowa otrzymały Panie przygotowujące stoisko plonów jak i  za wypieki dekoracje/kwiaty, wieńce/ na XV, XVI i XII Wojewódzkie Święto Plonów. W podziękowaniu Panie otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Marszałka Stanisława Tomczyszyna i Burmistrza Szprotawy Józefa Rubachę. Miłym akcentem było również wręczenie pamiątkowych dyplomów i drobiazgów Działkowcom, którzy mimo upływu wielu lat swojego życia nadal wzorowo prowadzą swoje działki i udzielają się społecznie.
Marszałek Stanisław Tomczyszyn podziękował działkowcom  za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej i makroregionu, zaprosił na kolejne Dożynki Wojewódzkie. Szczególne słowa podziękowania skierował do prezesa ROD Jana Wróblewskiego , który jak się okazało odnosi również sukcesy jako pszczelarz. W ramach działań ”Smaki i Tradycja” promuje nasze województwo na różnych imprezach w kraju i zagranicą. Duże słowa uznania padły  od Burmistrza Szprotawy, który podziękował działkowcom za udział w Dożynkach Gminnych.
Posumowaniem tych podziękowań było wręczenie Panu Janowi Wróblewskiemu –medalu „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznany przez Ministra Rolnictwa na wniosek Prezydium OZ PZD w Zielonej Górze. Posypały się gratulacje i podziękowania od Działkowców.
Po części oficjalnej nastąpił czas na zabawę i degustacje pysznych ciast przygotowanych przez Działkowiczki . Do tańca przygrywał zespół, przy  dźwiękach którego bawiono się  do późnych godzin nocnych.


Rafał Hawryluk, korzystając z tekstu Wiewióry- Działkowiczki z „OAZY


23.10.2015

Komunikat KR PZD w sprawie pozyskiwania środków z budżetu gminy

Finance Cash Receiving iconKrajowa Rada PZD przypomina zarządom ROD o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu Gmin. Obecne unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD, a w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD. Zatem warto potrzebami ogrodów i działkowców zainteresować włodarzy gmin pamiętając, że gminy mają obowiązek do dnia 15 listopada każdego roku opracować projekt planu budżetu swojej gminy, który następnie zazwyczaj do końca roku musi zostać uchwalony.

czytaj więcej


23.10.2015

Drugi dzień narady dyrektorów biur okręgów

Przyszłoroczne walne zebrania sprawozdawcze w ROD będą pierwszymi po uchwaleniu nowego statutu PZD, dlatego konieczne będzie opracowanie zupełnie nowych wytycznych, a także nowych wzorów druków. Trzeba wykorzystać przy tym również doświadczenia z zebrań tegorocznych, szczególnie jeśli chodzi o opłaty. Uczestnicy narady potwierdzili, że jest oczekiwanie na takie dokumenty i konieczne jest ich stosunkowo wcześniejsze wydanie, aby był czas na szkolenie dla zarządów ROD i osób obsługujących walne zebrania.

czytaj więcej
   

23.10.2015

OZ i ROD otrzymają Statut PZD

zoom search 2 iconKrajowa Rada PZD wydała STATUT stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców w nakładzie 60 tys. egzemplarzy z przeznaczeniem dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz okręgowych zarządów PZD. Koszty wydania i dystrybucji pokryły  KR PZD i OZ PZD. Cały nakład został wysłany do okręgowych zarządów PZD oraz zarządów ROD.

czytaj więcej

23.10.2015

Biuletyn Informacyjny

W Okręgowych Zarządach i w Zarządach ROD dostępny jest już najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego. Wydanie zawiera pełną treść nowego regulaminu ROD, który wejdzie w życie już od 1 stycznia 2016 roku. Ponadto w numerze: dokumenty uchwalone przez Prezydium KR i Krajową Radę PZD, komunikaty KR PZD w sprawie - ustawy "antysmogowej", pozytywnej decyzji SKO w Kielcach w zakresie nieodpłatnego nabywania przez PZD prawa użytkowania gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD, jak również w sprawie ustawy krajobrazowej. Warte uwagi są również liczne materiały publicystyczne, w tym na temat inwestycji budowlanych realizowanych w sąsiedztwie ROD. Zachęcamy do lektury!

czytaj więcej
   

23.10.2015

Informator Działkowca już w Twoim ogrodzie!

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: Statut PZD obowiązuje, Działkowcu, sprawdź co Ci wolno, czyli regulamin ROD w pigułce, Związek walczy o unijną kasę, Zakaz spalania w ROD oraz Włącz się do regulacji stanu prawnego ROD. Bądź na bieżąco z informacjami z ogrodów i z życia Związku - czytaj Informatora Działkowca i stronę pzd.pl..

czytaj więcej

23.10.2015

Komunikat KR PZD w sprawie pozyskiwania środków z budżetu gminy

Finance Cash Receiving iconKrajowa Rada PZD przypomina zarządom ROD o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu Gmin. Obecne unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD, a w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD. Zatem warto potrzebami ogrodów i działkowców zainteresować włodarzy gmin pamiętając, że gminy mają obowiązek do dnia 15 listopada każdego roku opracować projekt planu budżetu swojej gminy, który następnie zazwyczaj do końca roku musi zostać uchwalony.

czytaj więcej


23.10.2015

Drugi dzień narady dyrektorów biur okręgów

Przyszłoroczne walne zebrania sprawozdawcze w ROD będą pierwszymi po uchwaleniu nowego statutu PZD, dlatego konieczne będzie opracowanie zupełnie nowych wytycznych, a także nowych wzorów druków. Trzeba wykorzystać przy tym również doświadczenia z zebrań tegorocznych, szczególnie jeśli chodzi o opłaty. Uczestnicy narady potwierdzili, że jest oczekiwanie na takie dokumenty i konieczne jest ich stosunkowo wcześniejsze wydanie, aby był czas na szkolenie dla zarządów ROD i osób obsługujących walne zebrania.

czytaj więcej
   

23.10.2015

OZ i ROD otrzymają Statut PZD

zoom search 2 iconKrajowa Rada PZD wydała STATUT stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców w nakładzie 60 tys. egzemplarzy z przeznaczeniem dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz okręgowych zarządów PZD. Koszty wydania i dystrybucji pokryły  KR PZD i OZ PZD. Cały nakład został wysłany do okręgowych zarządów PZD oraz zarządów ROD.

czytaj więcej

23.10.2015

Biuletyn Informacyjny

W Okręgowych Zarządach i w Zarządach ROD dostępny jest już najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego. Wydanie zawiera pełną treść nowego regulaminu ROD, który wejdzie w życie już od 1 stycznia 2016 roku. Ponadto w numerze: dokumenty uchwalone przez Prezydium KR i Krajową Radę PZD, komunikaty KR PZD w sprawie - ustawy "antysmogowej", pozytywnej decyzji SKO w Kielcach w zakresie nieodpłatnego nabywania przez PZD prawa użytkowania gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD, jak również w sprawie ustawy krajobrazowej. Warte uwagi są również liczne materiały publicystyczne, w tym na temat inwestycji budowlanych realizowanych w sąsiedztwie ROD. Zachęcamy do lektury!

czytaj więcej
   

23.10.2015

Informator Działkowca już w Twoim ogrodzie!

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: Statut PZD obowiązuje, Działkowcu, sprawdź co Ci wolno, czyli regulamin ROD w pigułce, Związek walczy o unijną kasę, Zakaz spalania w ROD oraz Włącz się do regulacji stanu prawnego ROD. Bądź na bieżąco z informacjami z ogrodów i z życia Związku - czytaj Informatora Działkowca i stronę pzd.pl..

czytaj więcej

23.10.2015r

Rusza Zielonogórski Budżet Obywatelski 2016

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze informuje, iż od 20 października do 20 listopada trwa nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2016. Zachęcamy wszystkie rodzinne ogrody działkowe z terenu Miasta do realizacji inwestycji w ROD w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016r. Wszystkie ROD zgłaszające swój projekt mogą liczyć na promocje i pomoc Okręgowego Zarządu w zbieraniu poparcia pod projektami.

Propozycja zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego następuje przez złożenie „Wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim Miasta Zielona Góra” zwanym dalej „Wzorem wniosku zgłoszeniowego”.Wzór wniosku zgłoszeniowego należy wypełnić i odesłać na adres mail: budzet2016@um.zielona-gora.pl lub osobiście  w Biurze Obsługi Interesantów (parter) Urzędu Miasta Zielona Góra w godzinach funkcjonowania urzędu; w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju Urzędu Miasta Zielona Góra przy Aleja Niepodległości 13.

 

Harmonogram

20.10.2015 r.- 20.11.2015 r.

Zgłaszanie propozycji zadań

21.11.2015 r. – 31.12.2015 r.

Weryfikacja zadań

11.01.2016 r. – 05.02.2016 r.

Głosowanie

29.02.2016 r.

Ogłoszenie wyników

 

Załączniki

 

Rafał Hawryluk


 

22.10.2015

Pierwszy krok w stronę Unijnych Funduszy.
Dziś (22.10.2015) w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze odbyła się narada poświęcona pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój ROD. Prezentowano możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020 oraz z Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia.
Naradę prowadził Pan Stanisław Trziszka- Ozgowicz- wiceprezes OZ PZD.
Prelekcje prowadziły wykwalifikowane przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze i Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie.
Omówiono i zaprezentowano jak działają poszczególne programy i jakie warunki muszą spełnić Rodzinne Ogrody Działkowe aby w nich uczestniczyć. Zaznaczono, iż dzisiejsze spotkanie jest wstępem do stałej współpracy, a szczegóły dotyczące konkretnych projektów będą konsultowane z Zarządami ROD i Przedstawicielami Okregowego Zarządu, kiedy wystąpią z wnioskiem i staną się beneficjentem projektu.
Okazuje się, iż największe szanse powodzenia mają programy, w których ogrody będą współuczestniczyły jako partner samorządu lokalnego lub przy współpracy ze stroną niemiecką. Poprawa infrastruktury w ROD wymaga dopasowania potrzeb ogrodu do założeń i wymogów konkretnego programu. Stąd też podkreślano by rozszerzyć swoje dotychczasowe poglądy na temat inwestycji i remontów w ROD i dopasować je do potrzeb społeczności lokalnej oraz gmin, miast i miasteczek w których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe.
Wszyscy uczestnicy narady zostali wyposażeni w materiały szkoleniowe oraz broszury poglądowe na temat zrealizowanych inwestycji w Województwie Lubuskim. W naradzę uczestniczyło 50 osób.

Rafał Hawryluk


 

20.10.2015

Uwaga, wolne działki w Ogrodach do wzięcia od zaraz!

Wychodząc naprzeciw zapytaniom wielu internatów i osób chętnych do zagospodarowania wolnych działek uruchamiamy  nową zakładkę. „Wolne Działki w ROD”. Zapraszamy do skorzystania z serwisu w poszukiwaniach działki, którą chcieli byście zagospodarować.Wykaz wolnych działek w ROD.

 


 

Uwaga Konkurs

Prezes Okręgowego Zarządu zaprasza wszystkich działkowców naszego Okręgu do udziału w „Konkursie na największą dynię”.  Zasady konkursu tutaj.

 

 


19.10.2015

Czytajcie „działkowca”!

Pogoda w listopadzie nie rozpieszcza nas – jesienne szarugi, coraz krótsze dni i niskie temperatury. Najwyższy czas aby przygotować rośliny i działki do zimowego spoczynku! Ważne też są prace porządkowe po sezonie, a dopóki nie nadejdą mrozy – można jeszcze sadzić drzewa i krzewy. Sięgnijmy zatem po listopadowy numer miesięcznika „działkowiec”, który właśnie ukazał się w sprzedaży i będzie niezawodnym przewodnikiem i doradcą w jesiennej pielęgnacji  działki! Znajdziecie w nim m.in. przewodnik po nowym Regulaminie ROD czy ciekawe propozycje niedrogiej a efektownej renowacji altany. Nie zabraknie też inspiracji związanych z aranżacją działki. A oprócz tego porady i przypomnienia ogrodnicze, artykuły na temat ekologii, zdrowia, uprawy i ochrony roślin, oraz wiele innych aktualnych tematów! 

czytaj więcej
   

20.10.2015

„Mój Ogródek” pomaga, radzi, inspiruje…

Późna jesień to czas kiedy wszyscy szykują się do zimy. My wciągamy ciepłe płaszcze, szaliki i czapki, a rośliny…? Coraz częściej sadzimy na działkach gatunki obcego pochodzenia wrażliwe na mrozy, które wymagają odpowiedniego „ciepłego” okrycia. Wato więc sięgnąć do najnowszego – listopadowego numeru „Mojego Ogródka” i sprawdzić – co i kiedy osłaniamy, oraz jakie jeszcze inne prace pielęgnacyjne wykonujemy na działce tuż przed nadejściem zimy.

czytaj więcej

14.10.2015

Najnowszy numer Zielonej Rzeczpospolitej już w Twoim ogrodzie!

Do ogrodów w całej Polsce trafił już jesienny numer Zielonej Rzeczpospolitej. A w nim: wyborcze propozycje polityków dla działkowców, pomysły skąd wziąć pieniądze na inwestycje w ogrodach, a także poradnik jak przygotować  działkę i altanę na zimę.

czytaj więcej

 

 

 

 

 

 


14.10.2015

Dziennik Trybuna: Działkowcy w sieci urzędniczych absurdów

"Niespełna cztery miesiące zostało Polskiemu Związkowi Działkowców na uregulowanie stanu prawnego gruntów rodzinnych ogrodów działkowych. Nabycie do nich prawa użytkowania umożliwiła nowa ustawa o ROD. Przez minione ponad półtora roku Związek wykonał tytaniczną pracę w tym zakresie. Niestety, mimo przepisów, które w rzeczywistości pozwalają na potwierdzenie stanu faktycznego, niektóre gminy piętrzą przed PZD trudności i zwlekają z wydaniem decyzji, działając ze szkodą dla działkowców" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


12.10.2015

TV Regionalna w ROD „Flora” w Żarach
Telewizja Regionalna zagościła tym razem w ROD „Flora” w Żarach, gdzie zaprezentowano sylwetki Działkowców oraz ich ogrody. ROD „Flora” jest jednym z lepszych ogrodów w Polsce. W przeszłości był laureatem wielu konkursów okręgowych i krajowych. Dzięki wysiłkom zarządu ROD i Działkowców dziś jest wizytówką Polskiego Związku Działkowców i miejscem wypoczynku i relaksu dla wielu mieszkańców Żar.

Rafał Hawryluk


09.10.2015

O nowym Regulaminie ROD w listopadowym numerze „działkowca” 

Od 1 stycznia 2016 r. działkowców obowiązywać będzie nowy Regulamin ROD. Warto zapoznać się z nim jak najwcześniej. Pomoże w tym listopadowy numer miesięcznika „Działkowiec”, w którym ukaże się przewodnik po nowym regulaminie. Krótko, rzeczowo i kompetentnie przedstawi on jego najważniejsze przepisy. Listopadowy numer „Działkowca” w sprzedaży już 19 października! 

czytaj więcej


09.10.2015

Burmistrz Żar z Prezesem OZ o Dożynkach w 2016r.
W czwartek (08.10.2015) Burmistrz Żary, Pani Danuta Madej przyjęła Prezesa Okręgowego Zarządu PZD, Pana Mariana Pasińskiego wraz z Panią Zdzisławą Kasprolewicz- członkiem prezydium OZ i Panem Franciszkiem Borsem – członkiem OZ.
Pani burmistrz bardzo ciepło odniosła się do propozycji Prezesa OZ- pomysłu organizacji w przyszłym roku Okręgowych Dni Działkowca w Żarach. Ze strony Pani Burmistrz padły konkretne propozycje dotyczące lokalizacji imprezy oraz udziału Miasta w imprezie.
Na spotkaniu omówiono też sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego gruntów Żarskich ogrodów. Okręgowy Zarząd od lat stara się przekazać na rzecz gminy zbędne tereny. Liczymy, iż współpraca Urzędu Miasta w Żarach ze Starostwem Powiatowym w Żarach pozwoli zakończyć sprawę.
Poruszono też tematy dotyczące wsparcia przez miasto Rodzinnych Ogrodów Działkowych (13 ROD) z budżetu Gminy oraz pomoc ogrodom w pozyskiwaniu środków unijnych na modernizacje infrastruktury w ROD.
Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze. Pani Burmistrz nie od dziś postrzegana jest przez żarskich działkowców jako przyjaciel Polskiego Związku Działkowców i orędownik idei ogrodnictwa działkowego.

Rafał Hawryluk


 

07.10.2015

Komunikat KR PZD w sprawie tzw. „ustawy antysmogowej”

Polska to kraj o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Próbą zmiany tej sytuacji jest nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, którą 6 października 2015 r. podpisał Prezydent RP. Prezydent złożył podpis pod tzw. „ustawą antysmogową”, ponieważ dotyczy zdrowia ludzi. Wyposaża ona samorządy w narzędzia, które pozwolą powalczyć o lepsze powietrze w Polsce.

czytaj więcej
   

07.10.2015

Dziennik Trybuna: Unijne pieniądze w polskich ogrodach

"W rodzinnych ogrodach działkowych nastał spokój. Polski Związek Działkowców zadbał o uchwalenie wszelkich aktów prawnych, które gwarantują stabilizację i ich dalsze istnienie. Wśród nich jest ustawa o ROD, ustawa wprowadzająca do zapisów prawa definicję altany, statut PZD i regulamin ROD. Dziś, kiedy działkowcy mogą czuć się bezpiecznie pod skrzydłami Związku, przyszedł czas na rozwój i modernizację ogrodów. Potrzeby jednak są bardzo duże, które samorządy zaspokajają dotacjami tylko w niewielkim stopniu. Polski Związek Działkowców postanowił zatem poszukać pieniędzy w innych źródłach. Jednym z nich są fundusze europejskie, które mogą okazać się dużym zastrzykiem gotówki dla polskich ogrodów" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

05.10.2015

III posiedzenie Krajowej Rady PZD -

W dniu 1 października br. w Warszawie odbyło się III posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu udział wzięli ponadto Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz prezesi okręgowych zarządów nie będący członkami KR PZD. Tematyka posiedzenia to szeroko pojęte prawo w PZD. Najważniejszy dokument uchwalony na tym posiedzeniu to Regulamin ROD. Konsultacje nad tym regulaminem trwały w Związku od lutego br. Jeszcze w przeddzień posiedzenia Prezydium Krajowej Rady ustosunkowało się do ostatnich wniosków zgłaszanych do projektu. Regulamin wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej


30.09.2015

Dziennik Trybuna: Środki unijne szansą na rozwój ogrodów

"Rodzinne ogrody działkowe spełniają szereg ważnych funkcji ekologicznych, ochronnych i estetycznych niezbędnych każdemu człowiekowi. Pozwalają obcować na co dzień z przyrodą i mają znaczący wpływ na poprawę warunków socjalnych i komfortu życia ich użytkowników. Jednak z roku na rok coraz więcej ludzi dostrzega w ogrodach działkowych potencjał nie tylko wypoczynkowy czy socjalny, ale także integracyjny dla lokalnej społeczności. Dlatego niezwykle ważny jest rozwój ogrodów działkowych by stawały się coraz bardziej przyjazne dla społeczeństwa i miast. Jednocześnie ich rozwój to także sposób na ich obronę przed likwidacją i sprzedażą ich gruntów na cele komercyjne" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


 

29.09.2015

Fenomen Szlichtyngowej
Rodzinny Ogród Działkowy „Jedności Robotniczej” w Szlichtyngowej został utworzony w 1964r. na gruntach należących do Skarbu Państwa. Wydawało się, że ogród najlepsze lata ma już za sobą i w liczącej niewiele ponad 1000 mieszkańców Szlichtyngowej jest niepotrzebny. Od lat 90 ubiegłego wieku ROD „Jednosi Robotniczej” systematycznie pustoszał. Powiększające się połacie nieużytków zarastały dziką roślinnością. Pozostawione altany i elementy ogrodzenia zostały rozkradzione i zdewastowane. Nie było chętnych do pracy w samorządzie ogrodowym.
Jeszcze całkiem niedawno w Okręgowym Zarządzie PZD zastanawiano się nad przyłączeniem ogrodu do ROD Związkowiec w Wschowie lub na oddaniu terenu dla gminy i likwidacji ROD. Panowało przekonanie, iż mimo wielu prób przywrócenia ogrodu do przyzwoitego stanu jest on skazany na porażkę. W roku 2013 ponad połowa ze 144 działek była porzucona, a nieużytki porastały krzewy i duże, ponad 10letnie drzewa.
W roku 2014 po długich poszukiwaniach udało się utworzyć nowy Zarząd, prezesem został Pan Waldemar Rodak. Dzięki staraniom przedstawicieli Okręgowego Zarządu ze Wschowy i Sławy udało się uporządkować dokumentacje i księgowość ogrodu.
Pan Waldemar Rodak, bardzo energicznie przystąpił do pracy, angażując w swoja wizje przywrócenia ogrodu do dawnej świetności władze Miasta na czele z burmistrzem- panią Elżbietą Rahnefeld, miejscowym proboszczem oraz Okręgowym Zarządem PZD w Zielonej Górze.
Na efekty nie trzeba było długo czekać, a są one fenomenalne. W 2015r w ROD „jedności Robotniczej” brak jest wolnych działek, co więcej utworzyła się lista osób oczekujących na działki. Wykarczowano wszystkie chaszcze, założono nowe ogrodzenie, wyremontowano bramy. W przyszłym roku Zarząd ROD przymierza się do doprowadzenia do ogrodu energii elektrycznej i nowego przyłącza wodociągowego. Pytany o tajemnice swojego sukcesu, prezes Rodak odpowiada, że postawił na promocje ogrodu na internetowych stronach urzędu miejskiego i w mediach społecznościowych. Okazało się, że ogród w Szlichtyngowej jest bardzo atrakcyjnym miejscem nie tylko dla mieszkańców Miasta ale też dla mieszkańców pobliskiego Głogowa, gdzie o działkę jest bardzo trudno, a ceny za altankę i nasadzenia są dla wielu nie do udźwignięcia. Informacja o wolnych działkach rozeszła się bardzo szybko i w krótkim czasie w ROD „Jedności Robotniczej” pojawili się nowi- chętni do pracy i pełni entuzjazmu działkowcy.
Uwieńczeniem sukcesu były zorganizowane w zeszłą sobotę (26.09.2015r) dni działkowca. To była pierwsza tego typu impreza w od ponad 50lat. Dni Działkowca zorganizowano w miejscowym Domu Kultury z uwagi, iż ogród nie posiada jeszcze odpowiedniej infrastruktury. Odbyła się msz św. w intencji ogrodu działkowców i plonów z działki. Na imprezie gościł Prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński oraz przedstawiciele OZ PZD z Wschowy, Pan Henryk Rodak i Sławy, Pan Ryszard Dudkowiak. Nie zabrakło też przedstawicieli władz samorządowych w tym, Pana Cezarego Burzyńskiego- wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i Pani Elżbieta Rahnefeld- Burmistrz Szlichtyngowej.
Na imprezie pojawił się około 80 osób, które przy muzyce i w dobrych humorach bawiły się do późnych godzin wieczornych. Najładniej zagospodarowane działki zostały nagrodzone, uhonorowano też najstarszych działkowców, którzy pomimo problemów z jakimi borykał się ogród, nieprzerwanie od 50 lat uprawiają działki.
Prezes OZ PZD w Zielonej Górze, Pan Marian Pasiński w swoim wystąpieniu, poinformował zgromadzonych, iż Polski Związek Działkowców zabezpieczył prawa działkowcow, uczestnicząc w procedowaniu ustawy o ROD z 2013r, uregulował sprawy związane z rejestracją Statutu oraz, że na ukończeniu są prace nad nowym regulaminem ROD. Gratulował zarządowi i działkowcom niewątpliwego sukcesu jaki osiągnęli. Zaznaczył, że taki historie zdarzają się niezwykle rzadko. Życzył dalszych sukcesów, zadeklarował dalszą pomoc ze strony Polskiego Związku Dziakowców i apelował do przedstawicieli Urzędu Miasta o wsparcie i współprace z ROD.
Na odpowiedz nie trzeba było długo czekać. Pani Burmistrz zadeklarowała, że doprowadzi przyłącze wodne do granic ogrodu.
Działkowcom i zarządowi ROD „Jedności Robotniczej” życzymy podtrzymania dobrej passy i wielu dalszych sukcesów.

Rafał Hawryluk


25.09.2015

Tajemnice Naszych Ogrodów- Rodzinny Ogród Działkowy "Relaks" w Żarach

Zapraszamy do kolejnej relacji z żarskich ogrodów działkowych udostępnionej przez TV Regionalna.Tym razem gościmy w ROD "Relaks" w Żarach. Prezentowane są ciekawe historie działkowców, którzy uprawiają swoje działki od początku istnienia ogrodu (46lat) oraz nowych działkowców, którzy prezentują z dumą swoje uprawy.

Rafał Hawryluk


 


 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 22 września 2015r
zmarł
Czesław Reguła


Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Lumel” w Zielonej Górze  w latach 2010-2015, Członek Okregowego Zarzadu PZD w latach 2010-2015

 

pragniemy złozyć Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia

 

Okręgowy Zarząd PZD

w Zielonej Górze

 


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 25września 2015r, mszą św. o godzinie 12.00 w kaplicy w Łagowie Lubuskim
Po mszy odbędzie się pogrzeb na miejscowym cmentarzu


23.09.2015

Apel Wojewody Lubuskiego do prezydentów, burmistrzów i wójtów

Zgodnie z zapowiedziami Pani Katarzyna Osos- Wojewoda Lubuski wystąpiła do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów z apelem o współpracę z Polskim Związkiem Działkowców.  Pani Wojewoda zwróciła się do władz samorządowych o pomoc w pozyskiwaniu środków europejskich na inwestycje, remonty i inne przedsięwzięcia w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zrzeszonych w PZD

.
Rafał Hawryluk

apel poniżej

[pobierz] 0.8 MB apel-wojewody-lubuskiego

23.09.2015

Komunikat KR PZD w sprawie pozytywnej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w zakresie nieodpłatnego nabywania przez PZD prawa użytkowania gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD

Od ponad 1,5 roku PZD podejmuje szereg działań związanych z uregulowaniem stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Na dzień 31.08.2015 r. PZD złożył wnioski o potwierdzenie użytkowania PZD w stosunku do 1208 ROD o powierzchni ponad 7440 ha, a w stosunku do 233 ROD o powierzchni ponad 1217 ha uzyskał pozytywne decyzje o stwierdzeniu użytkowania PZD do gruntów ROD.

czytaj więcej

22.09.2015

Komunikat KR PZD w sprawie ustawy krajobrazowej

Emblems emblem important iconKrajowa Rada na bieżąco monitoruje zmiany jakie zachodzą w polskim prawie. Dotyczy to w szczególności ustaw, które mogą w sposób bezpośredni lub nawet pośrednio obejmować działkowców, ich uprawnienia bądź obowiązki. Od 11 września zaczęła obowiązywać tzw. ustawa krajobrazowa, a dokładnie USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Ustawa weszła w życie po 3 miesiącach od chwili ogłoszenia, to zaś miało miejsce 10 czerwca 2015 r. Z tego względu zaczęła obowiązywać dopiero 11 września 2015 r.

czytaj więcej

   

22.09.2015

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Toolbar Info iconKrajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 22 września 2015 roku odbyła w Warszawie, drugie w obecnej kadencji, planowane posiedzenie w pełnym składzie. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD. 

czytaj więcej

21.09.2015

„Mój Ogródek” tworzymy razem z naszymi czytelnikami!

Jesienna aura zapanowała w każdym zakątku działki. Ciepłe kolory liści i kwiatów sprawiają, że ta pora roku jest równie piękna jak wiosna i lato. Warto więc jak najdłużej przebywać na działce i cieszyć się urokami jesieni – również i tymi związanymi z pracą. Październik to doskonały czas na sadzanie roślin, w tym gatunków cebulowych. Zbliżająca się zima wymaga również wiele prac pielęgnacyjnych, których szczegółowy opis znaleźć można w bieżącym – październikowym wydaniu „Mojego Ogródka”.

czytaj więcej

   

21.09.2015

Czytajcie „działkowca”!

Opadające z drzew liście, chłodniejsza, często deszczowa pogoda, to znak, że jesień zagościła już na dobre. W ogrodach to jednak gorąca końcówka sezonu! Wiele roślin jeszcze pięknie kwitnie i potrzebuje pielęgnacji, kontynuujemy zbiory warzyw i owoców, czas też przygotować uprawy i ogrodowe urządzenia do zimy. Sięgnijmy zatem po październikowy numer miesięcznika „działkowiec”, który właśnie ukazał się w sprzedaży i z pewnością będzie najlepszym przewodnikiem i doradcą w jesiennej pielęgnacji działki! Znajdziecie w nim m.in. najpiękniejsze kwiaty jesieni, pomysły na kobierce z krzewów czy ciekawe propozycje niedrogiej a efektownej renowacji altany. Nie zabraknie również inspiracji związanych z aranżacją działki. A oprócz tego porady i przypomnienia ogrodnicze, artykuły na temat ekologii, zdrowia, uprawy i ochrony roślin, oraz wiele innych aktualnych tematów!

czytaj więcej

Fundusze unijne dla ROD

Polski Związek Działkowców stawia na rozwój ogrodów. Bez wątpienia środki unijne oraz  środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą stać się nieocenionym wsparciem w modernizacji i ekologizacji ROD. Programów unijnych jest dużo. Pozostaje jednak pytanie, z których może skorzystać PZD. W odpowiedzi na potrzeby działkowców wyjaśniamy poniżej, o jakie program unijne chodzi.

czytaj więcej
   

18.09.2015

List Premier Ewy Kopacz do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

"Szanowny Panie Prezesie, pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe przyjęcie oraz pomoc w organizacji spotkania w Tczewie w ramach 56. Krajowych Dni Działkowca. Proszę również przyjąć wyrazy najwyższego uznania dla wszystkich współpracowników, zaangażowanych w działanie kierowanego przez Pana Związku. Dzięki Państwa zaangażowaniu, pasji i pozytywnej energii, radosne wspomnienia z tej wizyty pozostaną na długo w mojej pamięci jako jedne z najmilszych" - pisze w liście do Prezesa PZD Premier Ewa Kopacz.

czytaj więcej

18.09.2015

Narada inspektorów OZ PZD ds. terenowo-prawnych

W dniach 16-17 września 2015 r. odbyła się w Warszawie narada dla inspektorów OZ PZD ds. terenowo-prawnych. Narada została zorganizowana i przeprowadzona przez Krajową Radę PZD. Program narady był ukierunkowany na realizację priorytetowych zadań wynikających z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz wynikających z programu działania przyjętego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

czytaj więcej

17.09.2015

Dzień Działkowca w ROD "Zorza" w Gubinie

W dożynkach w dniu 12.09.2015 wzięli udział : Prezes Okręgowego Zarządu PZD Marian Pasiński ,Prezesi ogrodów z Gubina  : Paulina Gdańska , Czesław Czyżowski ,Wojciech Białek .Zarząd ROD Zorza
Prezes Franciszek Ptak ,,Marzena Cieślik ,Jan Kwiecień ,Jerzy Kostrzewa ,Jan Skóra ,Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystyna Kaczmarek-Skóra. Radny Tomasz Romanowski.
Prezes Marian Pasiński wręczył Prezesowi ROD Zorza Złotą Odznakę za zasługi dla PZD.
Srebrne :  otrzymali Janina Panek ,Krystyna Astramowicz .
Brązowe : Antonina Święconek ,Iwona Moritz ,Ryszard Wiechciński ,Jan Orłowski ,Marek Roszak ,Paweł Sikora ,Mariusz Sikora ,Irena Turowska .
Prezes OZ PZD, pan Marian Pasiński pogratulował zarządowi ROD i działkowcom wspaniałej uroczystości, pięknych wystaw, pysznych ciast nalewek i przetworów. Poinformował zebranych, iż Polski Związek Działkowców zakończył nareszcie procedurę rejestracji statutu. Zaznaczył, że jest to wielki sukces całego środowiska działkowców, którzy wciąż muszą się zmagać z różnymi przeciwnościami.
Przeprowadzono konkursy na : ciasto ,nalewki ,wino ,bukiet kwiatów ,przetwory ,konkurs strzelania z wiatrówki ,konkursy dla dzieci -WSZYSTKO z NAGRODAMI ( 400zł dofinansowanie od Burmistrza Bartłomieja Bartczaka )
Prezes OZ PZD Marian Pasiński i Radny Tomasz Romanowski posadzili krzewy ,upamiętniając nasze święto .
Frekwencja dopisała -ponad 100 działkowców z rodzinami.
Pan Edward Dobrochłop przeprowadził szkolenie na temat  szczepienia drzewek .
Jan Skóra przygotował wystawę TALERZY i  ciekawych doświadczeń matematycznych dla dzieci.
Przebrani w stroje  ; uczennice  Daria  Rogowska i Katarzyna Kuźmin, Pani Marzena Cieślik i sułtan Jan Skóra uświetnili uroczystość .
Świetne jadło : grochówka ,kiełbaski ,kaszanka ,chlebek ze smalcem ,napoje.
Przy orkiestrze i miłej atmosferze działkowcy bawili się do późnych godzin wieczornych.

 

    Jan Skóra

 


 

14.09.2015

50Lat ROD Promień w Sulechowie
W sobotę (12 września) Działkowcy ROD „Promień” w Sulechowie świętowali 50lecie istnienia ogrodu. Przy muzyce i poczęstunku z kuchni polowej zabezpieczonej przez miejscową jednostkę Wojska Polskiego działkowcy biesiadowali i wspominali mienione czasy, kiedy zakładano i urządzano ogród.
Działkowców oraz przybyłych gości przywitała pani Romualda Jarecka- Cieślak- Prezes ROD. Pani prezes przedstawiła historię ogrodu oraz wizję jego rozwoju. W jubileuszu uczestniczył sekretarz Okręgowego Zarządu PZD- pan Jerzy Komarnicki oraz instruktor ds. ogrodniczych OZ- Rafał Hawryluk którzy przekazali działkowcom okolicznościowy puchar oraz pamiątkowy list gratulacyjny od prezesa OZ.
W imprezie uczestniczył Burmistrz Sulechowa, pan Ignacy Odważny oraz Poseł na Sejm RP, pan Bogusław Wontor (SLD), którzy gratulowali pięknego jubileuszu i życzyli następnych owocnych lat zarówno dla ogrodu jak i całej społeczności działkowej w regionie. Padły deklaracje dalszej współpracy oraz pomocy w rozwiązywaniu nękających działkowców problemów.
Przedstawiciele zaprzyjaźnionych ogrodów sulechowskich również przyłączyli się do życzeń i przekazali pamiątkowe upominki dla zarządu i działkowców ROD „Promień”
W trakcie imprezy udekorowano odznaczeniami związkowymi zasłużonych działkowców.

Rafał Hawryluk

 

 


 

11.09.2015

Narada Prezesów ROD w Nowej Soli
W czwartek (10 września br.) Prezesi ROD z Bytomia Odrzańskiego, Wschowy, Sławy, Kożuchowa, Szprotawy i Nowej Soli spotkali się by omówić  wytyczne wynikające z planu pracy przyjętego przez Okręgowy i krajowy Zjazd Delegatów PZD. Najważniejszym omawianym tematem była współpraca Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgowym Zarządem oraz Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim w celu pozyskiwania środków na inwestycje w ROD.
Naradę prowadził Prezes OZ PZD w Zielonej Górze, pan Marian Pasiński, który podkreślał, iż należy maksymalnie wykorzystać środki z funduszy unijnych oraz wojewódzkich na poprawę i unowocześnianie infrastruktury w ROD.  Zaznaczył, że Okręgowy Zarząd nawiązał w tej kwestii współprace z Urzędem Marszałkowskim, który udzieli pomocy merytorycznej zarządom ROD zamierzającym realizować projekty.
Obecny na naradzie Wicemarszałek Województwa Lubuskiego- Stanisław Tomczyszyn, potwierdził gotowość do współpracy i zadeklarował, że udzieli konkretnej pomocy w przeszkoleniu prezesów ROD w przygotowaniu i rozliczaniu konkretnych projektów z „Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020”.
Pan Marszałek omówił też trwający właśnie proces likwidacji części ogrodów działkowych w Nowej Soli w ramach programu budowy systemu ochrony przeciwpowodziowej na rzece Odrze. Zapewnił, iż ruszająca w przyszłym roku inwestycja zapewni bezpieczeństwo dla mieszkańców nadodrzańskich miejscowości. Będzie ona realizowana z pełnym poszanowaniem praw działkowców. Zapewnił, że w razie jakich kol wiek problemów, osobą która nadzoruje projekt jest pan Wojciech Kozieja- dyrektor departamentu rolnictwa i rozwoju wsi- który również był obecny na naradzie. Pan dyrektor zadeklarował gotowość do współpracy.
W dalszej części narady omówiono realizacje zapisów ustawy o ROD dotyczących regulowania stanu prawnego gruntów ROD oraz projekt nowego regulaminu ROD.
W dyskusji  postulowano by przywrócić „dawne” zapisy regulaminu dotyczące dopuszczenia spalania na działkach porażonych części roślin w miesiącach jesienno-zimowych.
Prezesi ROD zgodnie uznali, że kwestia pozyskiwania środków na inwestycje oraz unowocześnianie infrastruktury w ROD będzie jednym z najważniejszych, jakimi musimy się zająć w obecnym okresie, tematów

Rafał Hawryluk


10.09.2015

KRS zarejestrował nowy statut PZD

9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także zarejestrowano go w KRS (zobacz dokument).

czytaj więcej


09.09.2015

Prezesi ROD Spotkali się z Wojewodą Lubuskim
W środę (9 września br.) Odbyła się narada prezesów ROD z Zielonej Góry. Głównym tematem spotkania były możliwości i perspektywy pozyskiwania środków na inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych z funduszy unijnych oraz wojewódzkich i regionalnych funduszy i programów operacyjnych.
Naradę prowadził prezes OZ PZD- Marian Pasiński. Prezes zapoznał zgromadzonych z planem działania Okręgowego Zarządu PZD, zakładającym szkolenia dla samorządów ogrodowych w zakresie definiowania potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych oraz dopasowywania ich do konkretnych programów i występowania o dotacje, granty i inne formy pomocy.
Pani Katarzyna Osos- Wojewoda Lubuski zadeklarowała, iż udzieli wszechstronnej pomocy w tym zakresie zarządom ROD, a konkretnie oddeleguje wykwalifikowanych pracowników Urzędu Wojewódzkiego do przeszkolenia zarządów ROD.
Pani Wojewoda zadeklarowała też, iż przedstawi apel Zjazdu PZD, kierowany do władz samorządowych, o współpracę z PZD na najbliższym spotkaniu wójtów i burmistrzów województwa lubuskiego (w dniu 15 września 2015r) oraz zwróci się o wspieranie działalności ogrodów działkowych w swoich miejscowościach.
Prezesi ROD uczestniczący w naradzie wyrażali zainteresowanie tematyką podkreślając jednocześnie, iż pomoc w tym zakresie deklarowana zarówno przez Panią Wojewodę jak i Urząd Marszałkowski będzie niezbędna, ponieważ do każdej inwestycji i projektu należy się solidnie przygotować, zgromadzić niezbędne środki finansowe i uzyskać akceptacje walnego zebrania w ROD.
W trakcie narady omówiono też szansę na udział ROD w przyszłorocznym budżecie obywatelskim w Zielonej Górze oraz w konkursach grantowych organizowanych przez różnego rodzaju fundację.
Omówiono projekt nowego Regulaminu ROD. Prezes OZ zaapelował do zgromadzonych o przesyłanie swoich uwag do regulaminu bezpośrednio do Krajowej Rady PZD. Zaznaczył, że nowo uchwalony regulamin powinien zapewnić sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie ROD. Z dyskusji wynikło, iż regulamin powinien cechować się elastycznością i pozostawiać wiele decyzji do walnego zebrania- tak jak jest np. w przypadku hodowli gołębi na działkach.
W dyskusji podnoszono również tematy dotyczące zapobiegania szkodom wyrządzanym przez dziki i inną zwierzynę leśną oraz przebywania na ogrodach działkowych kotów i problemach z tym związanych.
Kierunki pracy i omówione zagadnienia zostały dobrze przyjęte przez prezesów ROD.

Rafał Hawryluk


08.09.2015

Jubileusz 60 lecia ROD "KOLEJARZ" w Sulechowie

W ładnie udekorowanej sali domu działkowca ROD "KOLEJARZ" w Sulechowie odbyły się 5 września br. obchody Dni Działkowca, podczas których świętowano jubileusz 60 lecia istnienia ogrodu założonego przez kolejarzy.
Na uroczystościach jubileuszowych spotkali się obecni działkowcy oraz zaproszeni goście: prezes OZ PZD Marian Pasiński, poseł na Sejm Bogusław Wontor, z-ca burmistrza Sulechowa Danuta Jurzak oraz prezesi zaprzyjaźnionych ROD z Sulechowa: "Przylesie"- Jan Gwóźdź, "Promień"- Romualda Jarecka-Cieślak, „Jutrzenka" - Grażyna Ziobrowska.
Po przywitaniu obecnych działkowców i gości prezes ROD "KOLEJARZ" Janina Nowak przedstawiła rys historyczny Ogrodu i przekazała serdeczne wyrazy podziękowania wszystkim, którzy w tym Ogrodzie i dla tego Ogrodu pracują.
Marian Pasiński - Prezes OZ i członek Krajowej Rady PZD przekazał w imieniu prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego list gratulacyjny, okolicznościowy dyplom i puchar oraz zestaw wydawnictw książkowych z przeznaczeniem dla wyróżniających się działkowców oraz dla biblioteki ogrodowej. Dyplom i puchar otrzymał też ogród od prezesa OZ wraz z listem gratulacyjnym. Listy gratulacyjne odczytano i przyjęto z dużym aplauzem. .

Ogród otrzymał też ryngraf, który w imieniu burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego wręczyła jego zastępca. Symboliczne upominki przekazali ogrodowi prezesi ROD z Sulechowa.
Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach odnieśli się do dobroczynnego wpływu rodzinnych ogrodów działkowych na środowisko naturalne i integrację społeczeństw lokalnych. Wyrażali uznanie dla działań podejmowanych przez ROD "Kolejarz". Prezes OZ PZD- Marian Pasiński oraz Poseł Wontor podkreślali znaczenie jedności Związku, która okazała się tak ważna w ostatnich latach, zwracali też uwagę na konieczność utrzymywania tej jedności.
Uhonorowano:
• 4 działkowców- złotymi odznaczeniami „Zasłużonego Działkowca”,
• 4 działkowców- srebrnymi odznaczeniami „Zasłużonego Działkowca”
• 6 działkowców- brązowymi odznaczeniami „Zasłużonego Działkowca” .
Wręczono również dyplomy i nagrody rzeczowe od zarządu ROD Kolejarz.
Miłym akcentem były przygotowane przez działkowców wystawy plonów, które z zainteresowaniem oglądano.
Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na spotkanie towarzyskie, rozmowy i zabawę przy muzyce.

I Wiceprezes OZ PZD
Joanna Mikołajczyk


 

07.09.2015

DZIEŃ DZIAŁKOWCA w ROD "Zacisze" w Żaganiu
              Dnia 5 września br. w ROD "Zacisze" w Żaganiu świętowano Dzień działkowca – 2015. Na uroczystości licznie przybyli działkowcy, których powitał Prezes ogrodu, a zarazem członek prezydium OZ PZD- Pan Karol Wojtysiak. Bardzo serdecznie powitani zostali: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Pan Zbigniew BIAŁKOWSKI, Honorowy Prezes naszego ogrodu Pan Władysław GAŁEK z małżonką oraz przybyli na naszą uroczystość Prezesi ogrodów działkowych Żagania – Pani Krystyna LEŚNIK-Prezes ROD „Bajka”, Pani Kazimiera WDOWIK – Prezes ROD „Jedność” oraz Pan Zbigniew GEPARD Prezes ROD „Niezapominajka”. 

Tradycją stało się, że w bardzo uroczysty sposób podsumowujemy wszystko to co w ciągu minionego roku wydarzyło się w Związku jak i w ogrodzie. Powiedzieć trzeba, że miniony rok do łatwych nie należał choć zapowiadało się, że będzie inaczej. Jednak dzień dzisiejszy to dzień świętowania, dzień radości stwierdził Pan Prezes otwierając Dzień Działkowca – 2015 w naszym ogrodzie.
Najaktywniejsi działkowcy wyróżnieni zostali odznakami „Zasłużonego Działkowca” Srebrną: Panowie Lechosław ECHNER oraz Krzysztof KALINA, brązową Panowie; Roman HORBOWY, Michał LEONIEWSKI i Robert MĄDRY. 
Laureatami Konkursów w poszczególnych kategoriach zostali;
Moja działka – Pani Sylwia STOLIŃSKA, Państwo Beata i Piotr WĘGLIK oraz Pan Andrzej URBAŃSKI;
Moja altana – Pan Krzysztof HORBOWY;
Moje kwiaty – Pan Ryszard DYRKACZ, Państwo Lucyna i Lucja TAŃCZYK, Państwo Renata i Zdzisław WINIARSCY oraz Pan Mariusz WRÓBLEWSKI;
Natomiast w trakcie trwania Dnia Działkowca rozstrzygnięty został konkurs na Moje okazy – decyzją komisji nagrodzono następujące osoby:
Panów Henryk AŁDAŚ, Robert PATELA i Mieczysław DOROCIAK.
Znakomicie naszym dzieciom czas wypełniła Pani Kasia organizują konkurs rysunkowy, którego tematyką były minione wakacje. Efekt wysiłków uwieczniony został w galerii.
Obsługę prasową naszych uroczystości zapewniła nam Pani Justyna Bareła „Gazeta Regionalna”. Bawiliśmy się znakomicie do późnych godzin wieczornych przy obficie zastawionych stołach. W wyroby masarsko-wędliniarskie zaopatrzył nas Pan Motyka Zbigniew. Zakład przetwórstwa mięsnego Wrzesiny. Zapraszamy za rok na kolejny Dzień Działkowca.

                                                                          <więcej zdjęć w galerii ROD Zaacisze>


31.08.2015

Wojewoda Lubuski uczestniczyła w posiedzeniu prezydium OZ PZD w Zielonej Górze
Na zaproszenie prezesa OZ PZD w Zielonej Górze w dniu  31.08.br. w posiedzeniu prezydium OZ PZD uczestniczyła pani Katarzyna Osos - Wojewoda Lubuski.
Spotkanie otworzył prezes Marian Pasiński, który przedstawił skład prezydium oraz scharakteryzował działalność PZD w regionie. Zapoznał z programem działania wyznaczonym przez okręgowy i krajowy zjazd PZD.
Pani Joanna Mikołajczyk - wiceprezes OZ PZD poinformowała o funkcjonowaniu ogrodów działkowych w okręgu zielonogórskim oraz o problemach nurtujących obecnie działkowców i zarządy ogrodów.
Pani Wojewoda stwierdziła, iż jej wizyta jest odpowiedzią na otrzymane za pośrednictwem OZ  dokumenty krajowego zjazdu PZD dotyczące współpracy z samorządami. Zaznaczyła, że obowiązkiem władz samorządowych jest wsłuchiwanie się w głos mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Pani Wojewoda doceniła wkład lokalnych struktur Związku w społeczny rozwój miast i miasteczek naszego województwa. Zwłaszcza zauważyła dobroczynny aspekt funkcjonowania ogrodów działkowych w środowiskach, w tym wśród osób starszych, ale także wśród młodych małżeństw.
Pani Wojewoda zadeklarowała pomoc Rodzinnym Ogrodom Działkowym  w dostępie do wiedzy na temat pozyskiwania środków na inwestycje i remonty w ROD z funduszy gminnych oraz unijnych. Obiecała pomoc w merytorycznym przeszkoleniu Prezesów ROD przy udziale kompetentnego pracownika Urzędu Wojewódzkiego.
Pani Wojewoda zadeklarowała również, iż na najbliższym spotkaniu wójtów i burmistrzów województwa lubuskiego (w dniu 15 września 2015r) zwróci się o wspieranie działalności ogrodów działkowych w swoich miejscowościach.
Spotkanie przebiegło w miłej i życzliwej atmosferze.


I Wiceprezes OZ PZD
    Joanna Mikołajczyk


31.08.2015

„Święto działkowców” i 30 - lecia istnienia ROD Sławianka w Sławie
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście:

 • Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze - Stanisław Trziszka
 • Wicemarszałek Woj. Lubuskiego - Stanisław Tomczyszyn
 • Dyrektor Depart. Roln. Środowiska i Rozw. Wsi U.M. - Wojciech Koziej
 • Burmistrz miasta Sława - Cezary Sadrakuła
 • Komendant Post. Policji w Sławie - Marek Biedak
 • Komendant Straży Miejskiej w Sławie - Jerzy Rudnicki

Po przywitaniu działkowców i ich rodzin oraz gości zaproszonych, o historii ogrodu i zrealizowanych inwestycjach w okresie istnienia ogrodu opowiedział prezes ogrodu Ryszard Dudkowiak. Następnie zasłużeni działkowcy, otrzymali z rąk wiceprezesa Okręgowego Zarządu, odznaczenia związkowe, srebrne i brązowe odznaki „Zasłużony Działkowiec”
Rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszą działkę, Komisja konkursowa przyznała dyplomy i upominki dla 10 najpiękniejszych działek w ogrodzie, które wręczył prezes ogrodu.
W zawodach wędkarskich o puchar prezesa ROD, zwyciężył działkowiec Jerzy Dziurawiec, ponadto puchary za 2 i 3 miejsce otrzymali Piotr Downar i Stanisław Chrostowski. Pozostali uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy. Następnie prezes ogrodu podziękował zaproszonym gościom za wieloletnią współpracę, a szczególnie policji za wykrycie i zatrzymanie sprawcy włamań do altan które miały miejsce w okresie zimowym tego roku. Zaproszeni goście złożyli serdeczne życzenia działko wieżom z okazji święta, i podziękowania za włożoną pracę w rozwój ogrodu. Część oficjalną uświetniły występy zespołu tanecznego Sławskiego Centrum Kultury. Następnie zaproszono dzieci na przejażdżkę kolejką turystyczną po ogrodzie i okolicy co sprawiło im wiele radości. Dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych odbyły się konkursy

sprawnościowe oraz loterie fantowe, dla działkowców i ich rodzir przygotowany został gorący posiłek , a dla dzieci słodycze, ciasto i napoje. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna na powietrzu, która trwała do późnych godzin nocnych.

Prezes ROD

Ryszard Dudkowiak

Zdjęcia


29.08.2015

Galeria zdjęć z Krajowych Dni Działkowca - Tczew 2015

Do Tczewa na Krajowe Dni Działkowca przyjechało setki sympatyków ogrodnictwa miejskiego. Zdjęcia z obchodów tego największego święta działkowców możesz obejrzeć tutaj: GALERIA ZDJĘĆ Z KRAJOWYCH DNI DZIAŁKOWCA. Zachęcamy do obejrzenia!

czytaj więcej

     

29.08.2015

Zakończyły się Krajowe Dni Działkowca w Tczewie

„Prawdziwe zwycięstwo demokracji” pod takim hasłem przewodnim na Bulwarach Nadwiślańskich w Tczewie odbyły się 56. obchody Krajowych Dni Działkowców. Było tłumnie, gwarnie i radośnie. Razem z działkowcami świetowali zacni goście na czele z  premier Ewą Kopacz, ministrem środowiska, parlamentarzystami wszystkich ugrupowań i przedstawicielami władz lokalnych, w tym Prezydenta Tczewa i Marszałka Województwa Pomorskiego.

czytaj więcej

29.08.2015

Prezes PZD podcza Krajowych Dni Działkowca: mamy przed sobą przyszłość

- Dziś wielkie święto demokracji, bo możemy razem to święto obchodzić z poparciem rządu, sejmu i senatu – mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podkreślając, że dzisiejsze święto obchodzi 1,1mln członków Związku. Prezes wskazywał na ważne sukcesy Związku, dzięki którym działkowcy mogli w tym roku kolejny raz spotkać się wspólnie, by świętować i cieszyć się z tego, co razem udało się osiągnąć. Prezes PZD podziękował władzom miasta Tczewa za zaproszenie i pomoc w organizacji oraz życzliwy stosunek do ogrodów i działkowców. Podziękował także za wszystko strukturom związku, OZ, zarządom ROD i działkowcom. - Nie byłoby nas dziś tutaj, gdyby nie wy i wasza wytrwała praca – podkreślał.

czytaj więcej
     

29.08.2015

Goście podczas Krajowych Dni Działkowca

Uroczystość Krajowych Dni Działkowca w Tczewie swoją obecnością zaszczycili m.in. parlamentarzyści wszystkich ugrupowań politycznych oraz przedstawiciele władz lokalnych. - Jesteście przyjaciółmi samorządów, którzy wpływają na budowę społeczeństwa obywatelskiego - mówił Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. - Ogrody wciąż powstają, a to znaczy, że jest na nie zapotrzebowanie – mówił z kolei Prezydent Tczewa Mirosłąw Pobłocki, współgospodarz imprezy. Głos zabrali także wiceprzewodnicząca SLD Joanna Senyszyn i burmistrz ChodzieżyJacek Gursz.

czytaj więcej

Premier Ewa Kopacz: macie we mnie prawdziwego przyjaciela na zawsze

Przybyła na uroczystości wspólnego świętowania wraz ze środowiskiem działkowców Krajowych Dni Działkowca Premier Ewa Kopacz kolejny raz zadeklarowała swoją przyjaźń i potwierdziła chęć pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów środowiska działkowego. Premier podkreślała, że istnienie ogrodów to dowód na to, jak szybko buduje się w naszym kraju społeczeństwo obywatelskie.

czytaj więcej  
     

List Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP do Prezesa PZD w sprawie uwag do ustawy o ROD

W nawiązaniu do listu otwartego Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, a także stanowisk nadsyłanych do Sądu Najwyższego przez różne jednostki organizacyjne PZD w ostatnich tygodniach i miesiącach, kieruję na Pana ręce następującą odpowiedź w sprawie" - pisze w liście do Prezesa PZd Eugeniusza Kondrackiego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  prof. dr. hab. Małgorzata Gersdorf.

czytaj więcej

26.08.2015

Spotkanie Prezesów ROD z Żar z Burmistrzem

Z inicjatywy Kolegium Prezesów w Żarach 13 sierpnia 2015 r. odbyło się spotkanie Prezesów7 ROD z Burmistrz Miasta Żary Panią Danutą Madej.
W spotkaniu uczestniczyła : Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Pani Elżbieta Maj. Poruszono problemy nurtujące ogrody działkowe i działkowców min. odpłatność za wywóz nieczystości z terenów wszystkich ogrodów zlokalizowanych na terenie miasta Żary. W tej sprawie Prezesi ogrodów rozmawiali na wcześniejszych spotkaniach na których ustalono ilość wytwarzanych odpadów z działki. Prezesi ogrodów chcą aby w regulaminie utrzymania porządku i czystości był zapis  „odbiór odpadów odbywać się będzie na zgłoszenie telefoniczne”
Kolejnym tematem spotkania było uczestniczenie ogrodów w Dniach Żar organizowane w dniach 28-30 sierpnia br. Chęć uczestnictwa zgłosiło 4 ogrody działkowe. Rozmawiano też na temat konkursu na „Najładniejszy Ogród 2016 r.. który ma być’ organizowany przez Panią Burmistrz w przyszłym roku. Bardzo ważnym tematem było uzyskanie informacji jak ogrody mogą pozyskiwać środki unijne z miasta i na jakie cele można je przeznaczyć. Zarówno Pani Burmistrz jak i Pani Naczelnik szczegółowo udzieliły  informacji odnośnie budżetu obywatelskiego do kiedy należy składać wniosek o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim miasta na 2016r. Jest jeden warunek , ogród musi się znajdować na gruntach miasta a nie starostwa.
Bardzo interesującą propozycją ze strony władz miasta było włączenie się ogrodów do projektu ekologicznego działkowców. Tutaj propozycji było wiele , każdy ogród sam musi wybrać w jakim kierunku będzie prowadził swoje działania. Pomoc w realizacji projektów zadeklarowała Pani Burmistrz jak i podlegli jej urzędnicy. Spotkanie odbyło się miłej i przyjaznej atmosferze.

Przewodnicząca Kolegium Prezesów ROD z Żar

Zdzisława Kasprolewicz


26.08.2015

 Dziennik Trybuna: Krajowe Dni Działkowca już w tę sobotę

Już w najbliższą sobotę Tczew stanie się centrum miłośników ogrodnictwa działkowego. Setki działkowców z całej Polski weźmie udział w 56. obchodach Krajowych Dni Działkowca. Ta doroczna impreza Polskiego Związku Działkowców to najlepszy dowód na to, że idea ogrodnictwa działkowego jest wciąż żywa. W tym wielkim święcie polskiego e ogrodnictwa działkowego weźmie udział ponad 700 działkowców, którzy będą reprezentować rodzinne ogrody działkowe z całej Polski. (czytaj więcej).


 

24.08.2015

Dzień Działkowca w ROD,, Wypoczynek ‘’ w Zielonej Górze.

W dniu 22.08.2015 r.  na terenie naszego ogrodu obchodziliśmy Dzień Działkowca .    Podobnie jak w poprzednich latach , tak i w tym roku uroczystości przebiegały               w bardzo radosnej atmosferze .    Uroczystość rozpoczęto hymnem Polskiego Związku Działkowców 

                                                                                                                                          

 Nasi działkowcy bardzo polubili te integracyjne spotkania , organizowane już od wielu lat . Zarząd ROD ,,Wypoczynek ‘’ wraz z Komitetem Dożynkowym włożył wiele wysiłku , aby wszyscy działkowcy czuli się ,  jak w jednej wielkiej rodzinie .

Program uroczystości obejmował takie punkty jak :

 • Powitanie działkowców i przybyłych gości ,
 • Wręczenie odznaczeń PZD dla działkowców  /srebrne i brązowe /
 • Wręczenie dyplomów dla wyróżniających się działkowców ,
 • Rozstrzygnięcie konkursów na :

- najładniejszą działkę ,

- najokazalszy owoc , warzywo lub kompozycję w koszu ,

- fotograficzny / najładniejsze zdjęcia z naszych działek /

- sportowe

 • zakończenie części oficjalnej oraz życzenia dla działkowców ,
 • zabawa / sympatyczne spotkanie przy muzyce , piwku i kiełbaskami pieczonymi na ognisku ,

Spotkanie otworzył Prezes Jan Raczyński , który powitał wszystkich działkowców oraz przybyłych gości. W uroczystościach uczestniczył również  Członek Prezydium Okręgowego Zarządu PZD   w Zielonej Górze  Pan Stanisław Reska , który wręczył Prezesowi Janowi Raczyńskiemu  odznakę ,, ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW ‘’ nadaną Uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD.

Wręczono odznaczenia oraz dyplomy oraz nagrody książkowe dla zwycięzców konkursów :

 • Najładniejsza działka  – I miejsce - Marianna i Marian Prokopik
 • Najładniejsza kompozycja w koszu – I miejsce - Danuta Zając
 • Najładniejsze zdjęcia – I miejsce  - Anna Leda

     Odbyło się wiele konkursów sportowych , w których  ,,wysoki poziom’’  rywalizacji  wywoływał  wśród działkowców wiele wesołości . Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani  nagrodami i upominkami , nie tylko za zwycięstwa , ale i udział                        w konkursach.

Przez cały czas trwania imprezy towarzyszyła nam wspaniała rozrywkowa muzyka wprawiająca działkowców w szampański nastrój . Tańce trwały do późnych godzin nocnych , były też wesołe przyśpiewki i popisy gry na gitarze .

W nastrojowej atmosferze , przy ognisku  pieczono kiełbaski i oddawano się ogólnej wesołości. 

Na uwagę zasługują słowa przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze , który zwracając się do działkowców powiedział , że jest mile zaskoczony wspaniałą  organizacją uroczystości i cudowną atmosferą panującą wśród działkowców , stwierdzając na koniec , że patrząc na nas ,, JEST ZBUDOWANY".  Taka ocena bardzo nas cieszy i daje nam siłę do dalszego wysiłku do pracy na rzecz naszego środowiska działkowego.   DZIĘKUJEMY !

Z dużą radością i satysfakcją obserwujemy coraz większe zainteresowanie działkowców , jak i postępującą integrację naszego środowiska działkowego.                    Ten pozytywny proces jest zauważalny wśród lokalnych społeczności , budzi nutkę zazdrości i sprawia , że coraz więcej mieszkańców pragnie dołączyć do naszego środowiska.

Do zobaczenia za rok !

Prezes ROD ,, Wypoczynek ’’   w Zielonej Górze – Jan Raczyński.


21.08.2015

Komunikat KR PZD: zmieniają się zasady wycinki drzew i krzewów

W dniu 28 sierpnia br. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Te zasady określono w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej: „ustawą”), która ostatnio została gruntownie zmieniona przez nowelizację z 25 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Co ta zmiana oznacza dla działkowców?

 


 

21.08.2015

Krajowe Dni Działkowca

29 sierpnia br. na Bulwarze Nadwiślańskim przy ul. Sambora w Tczewie odbędą się  uroczyste obchody Krajowych Dni Działkowca, które będą miały charakter otwartego festynu. W wydarzeniu weźmie udział ponad 700 działkowców z całego kraju, a także mieszkańcy Tczewa i okolic. Polski Związek Działkowców do wspólnego świętowania zaprosił również wielu znamienitych gości - przedstawicieli władz krajowych i lokalnych, parlamentarzystów oraz polityków wszystkich ugrupowań.

czytaj więcej

     

21.08.2015

Fundusze unijne – nowa zakładka na stronie PZD.PL!

Od dziś wszystkie informacje o funduszach unijnych dla ROD znajdziesz w jednym miejscu. Strona pzd.pl wzbogaciła się o nową zakładkę: aktualności – fundusze unijne. W zakładce znajdziesz wszystkie informacje dotyczące pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na modernizację i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

14.08.2015

Relacja z II posiedzenia Krajowej Rady PZD

13 sierpnia 2015 r. odbyło się w Warszawie II posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Porządek obrad był bardzo obszerny, ponieważ Krajowa Rada musiała podjąć decyzje w wielu ważnych dla Związku sprawach. Krajowa Rada wysoko oceniła przebieg, przygotowanie i wyniki XII Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się 2-3 lipca w Warszawie. Uznała, że był to jeden z najlepiej przeprowadzonych zjazdów pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Krajowa Rada po omówieniu XII Krajowego Zjazdu Delegatów wydała stanowisko w sprawie jego oceny.

czytaj więcej
     

14.08.2015

List otwarty Krajowej Rady PZD do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf

W związku z doniesieniami o wątpliwościach zgłaszanych przez Panią Profesor w stosunku do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Krajowa Rada PZD, jako demokratycznie wybrany reprezentant przeszło miliona działkowców zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, czuje się zobowiązana poinformować Panią Profesor, iż sytuacja ta wywołuje poważne zaniepokojenie w środowisku użytkowników działek. W odczuciu zdecydowanej większości działkowców uchwalenie przez Sejm w 2013 r. aktu opartego o założenia obywatelskiego projektu, popartego podpisami blisko miliona obywateli, było olbrzymim sukcesem, nie tylko działkowców, walczących o zachowanie swych praw, ale również idei społeczeństwa obywatelskiego.

czytaj więcej

14.08.2015

Stanowisko KR PZD w sprawie oceny przebiegu XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

Krajowa Rada wysoko ocenia przygotowanie, przebieg i wyniki XII Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w dniach 2-3 lipca 2015 r. w Warszawie. Jego dorobek potwierdza, że był on świętem samorządu działkowców i sukcesem całej społeczności działkowej. Krajowa Rada uznaje, że był to jeden z najlepiej przeprowadzonych Zjazdów pod względem organizacyjnym. Na wysokie uznanie zasługuje również strona merytoryczna.

czytaj więcej
     

14.08.2015

Stanowisko KR PZD w sprawie okręgowych zjazdów delegatów PZD

 

Okręgowe zjazdy delegatów odbyły się w tym roku w trudnych warunkach logistycznych, gdyż w zasadzie bezpośrednio po walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, które wybierały delegatów na te zjazdy. We wszystkich okręgach przygotowania przeprowadzono w sposób sprawny i zgodny z wymogami statutu PZD. W dniach od 30 maja 2015 r. do 13 czerwca 2015 r. odbyło się 26 okręgowych zjazdów. Z wybranych w ROD 4609 delegatów w zjazdach uczestniczyło 3818 – średnia frekwencja wyniosła 82,83%. Największa frekwencja była na zjeździe Okręgu Śląskiego - 91,52%, który jednak został poprzedzony rejonowymi konferencjami przedzjazdowymi. Najniższa frekwencja była na zjeździe Okręgu w Bydgoszczy - 70,02%.

czytaj więcej

 

14.08.2015

Stanowisko KR PZD w sprawie zintensyfikowania działań w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD

Polski Związek Działkowców niezwłocznie od wejścia w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku, podjął działania w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Było to konieczne, gdyż PZD nie do wszystkich terenów rodzinnych ogrodów działkowych może wylegitymować się tytułem prawnym do gruntów. W latach ubiegłych udało się uregulować 63% gruntów, poprzez ustanowienie na rzecz PZD prawa użytkowania wieczystego, część gruntów posiada także decyzje użytkowania. Jednakże około 13 000 ha, które użytkują ogrody, to tereny o nieuregulowanym stanie prawnym lub wręcz tereny roszczeniowe. Sprawa często dotyczy ogrodów, które Związek przejmował w latach ubiegłych w dobrej wierze. Związek zawsze priorytetowo traktował uregulowanie stanów prawnych gruntów ROD. Zabiegał o to aby unormowania prawne umożliwiały takie działanie. Program działania Polskiego Związku Działkowców przyjęty przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD również obejmuje ten temat.

czytaj więcej

14.08.2015

Broszury - nowa zakładka na stronie pzd.pl!

Krajowa Rada PZD regularnie wydaje broszury informacyjne skierowane do działkowców zrzeszonych w PZD. Broszury wydawane są w nakładzie 150 tys. egzemplarzy i cały koszt ich wydania pokrywa KR PZD. Każdy działkowiec może bezpłatnie pobrać broszury w okręgowych zarządach i zarządach ROD.

czytaj więcej


14.08.2015

UWAGA! MIESZKAŃCY KROSNA I OKOLIC miłośnicy ogrodnictwa, sadownictwa, świeżego powietrza, zieleni i przyrody!

Zarząd ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim dysponuje wieloma atrakcyjnymi i dogodnie połozonymi wolnymi działkami. Wiele z nich jest dobrze wyposażona i zagospodarowana. Część posiada altanki.  Aktualny wykaz wolnych działek jest TUTAJ Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy. Godziny pracy biura zarzadu i dane kontaktowe znajdziecie Państwo na naszej stronie "KONTAKT"


10.08.2015r

Tajemnice Naszych Ogrodów- Rodzinny Ogród Działkowy "Oaza" w Żarach
Rodzinny Ogród działkowy "Oaza" w Żarach odwiedzili z kamerą reporterzy "TV Regionalna". Zachęcamy do zapoznania się z relacją z ogrodu oraz wysłuchania wspomnień działkowców, którzy użytkują swoje działki od 40 lat.

Rafał Hawryluk


 

 

 

07.08.2015

Dziwaczna dyrektywa UE
Dotarliśmy do informacji na temat wytycznych Unii Europejskiej dotyczących używania herbicydów. Okazuje się, że urzędnicy postanowili ograniczyć dostęp do środków chwastobójczych dla przeciętnego ogrodnika i działkowca. Pod pozorem dbałości o środowisko, wprowadzono do handlu detalicznego „słabsze wersje” herbicydów, a te mocniejsze mają być dostępne tylko dla specjalistów.
Należy zauważyć jednak, że dostępne w marketach wersje „light” są droższa niż dostępne w Internecie  (i tu ciekawostka: bez pytania o uprawnienia) wersje profesjonalne.
Dbałość o środowisko, spisek koncernów farmaceutycznych czy nadmierna biurokracja UE? Polecam artykuł  Tomasza Molga z serwisu  naTemat.pl.

Rafał Hawryluk


Koniec z wypalaniem chwastów „randapem”. Unia Europejska: przeciętny działkowiec jest za głupi na zabawę herbicydami

Oprysk chemiczny, do tej pory rolnicy i amatorzy mogli używać tych samych substancji. UE wprowadza słabszą chemie dla "nieprofesjonalistów"
Producenci środków ochrony roślin muszą rozcieńczać swoje preparaty i przygotować je w wersji „dla amatorów”. Dziwaczna dyrektywa UE dzieli działkowców, ogrodników i właścicieli przydomowych ogródków na idiotów oraz profesjonalistów. Tylko profesjonaliści mają prawo zakupu naprawdę skutecznych środków ochrony roślin.
Odkąd koncern Monstanto wyprodukował Roundup, świat działkowców i właścicieli przydomowych ogródków zmienił się nie do poznania. Po co pielić ziemię i brudzić ręce wyrywaniem chwastów. Wystarczy 5 minut pracy z opryskiwaczem. Po trzech dniach rośliny żółkną, a po dwóch tygodniach zostaje z nich tylko pokręcony susz.
Hasła „wypalić randapem” czy „wyrandapować” weszły na stałe do słownika działkowców oraz w rolnictwie. Herbicyd z grupy totalnych - działa na wszystkie chwasty wypalając je do korzeni, znajduje się na półce każdego marketu ogrodniczego. Jego zabójcza skuteczność to zarazem wada. Bo w rękach amatora preparat zmienia się w biologiczną broń zagłady.
Ewa na forum prawnym o konflikcie z sąsiadem pisze tak: – Cały pas za altanką, z kompostownikiem oraz tuje polał randapem. Spaliło wszystko, kwiaty które miałam tam posadzone , słoneczniki , chrzan, ozdobną trawę. Myślę że doleciało też do tuji, bo nagle, od strony sąsiada zrobiły się rude. Spalone, wszystko zniszczone. Tak po ludzku chce mi się wyć.
Porachunki z chwastkillerem
Piotr, rolnik z okolic Lublina na forum ogrodniczym opisuje jak sąsiad spalił mu hektar uprawy rzepaku. Pokłócili się o miedzę, rolnik wskoczył na opryskiwacz i "zaznaczył swoje" herbicydem. Po kilku dniach okazało się, że tam gdzie powiał wiatr, na wiele metrów od granicy pól, chemia wypaliła rośliny do ziemi.
To się nie powtórzy. Za temat wzięli się urzędnicy Unii Europejskiej, a ci uwielbiają wychowywać głupiutkich konsumentów. Najpierw weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ograniczeniu dostępu w handlu środkami ochrony roślin. Rok temu unijne przepisy zatwierdziła w Polsce ustawa, wprowadzając definicję amatora i profesjonalisty posługującego się środkami ochrony roślin.
Profesjonalista to zawodowy rolnik, leśnik lub sadownik, ewentualnie absolwent szkoły o takim kierunku. Amator to każdy inny, czyli działkowiec, właściciel ogrodu czy balkonowej rabaty z pelargoniami itp. Do czerwca 2015 roku wszystkie preparaty muszą uzyskać odpowiednią kategorię.
Unia zabrania sprzedaży amatorom co bardziej skutecznych środków ochrony roślin, bo okazuje się, że przeciętny działkowiec to idiota, który nie czyta lub nie rozumie ulotek. Efekt to nie tylko spalone grządki, ale pozostałości chemii w badanych próbkach wiejskiego jedzenia oferowanego na targach.
- Najsilniejsze i najbardziej skuteczne dostępne będą tylko dla profesjonalistów, bo tylko ci mają niezbędną wiedzę, profesjonalny sprzęt, potwierdzony stan techniczny opryskiwaczy. Na użytek amatorów przeznaczone będą środki, którymi potencjalne nieprawidłowe użycie wyrządzi mniej szkody człowiekowi i środowisku - mówi naTemat Marcin Bieliński-Biliński, naczelnik Wydziału Obrotu Środkami Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa. Urzędnik podkreśla, że producenci będą musieli popracować nad instrukcjami, by w wersji amatorskiej były bardziej czytelne niż teraz.
Towar spod lady
Tej wiosny z półek marketów ogrodniczych zaczęły znikać pierwsze preparaty. - Nieprofesjonaliści mają do wyboru tylko 26 środków ochrony roślin - podaje Wioletta Kmiećkowiak z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.– Oryginalny Roundup 360 został zastąpiony wersją Hobby lub Ultra 170. Poza zasięgiem amatorów będzie też Fusilade, popularny środek chwastobójczy do zwalczania perzu, którym pryskano truskawki, porzeczki, a także grządki z kapustą i marchwią - wylicza Cezary Łajewski z Centrum Ogrodniczego Zielen24.pl w Olsztynie.
Podział na amatorów i profesjonalistów nie załatwia problemu. – Zarówno wśród rolników jak i działkowców można znaleźć specjalistów jak i kompletnych ignorantów w bezpiecznym obchodzeniu się z agrochemikaliami – dodaje Łajewski.
Na przykład wielu rolników stosuje dosuszanie rzepaku poprzez oprysk pola właśnie Roundupem. Podobno w ten sposób polepsza się parametry rzepaku zbieranego z mokrego pola. Ile herbicydu pozostaje w ziarnach podczas wytłaczania oleju?
Do 2010 roku Roundup był sprzedawany w Polsce jako środek, na którym widniał napis "Ulega biodegradacji”. Informacja ta wprowadzała jednak klientów w błąd, bo takich właściwości herbicyd nigdy nie miał. Firma Monsanto przegrała w tej sprawie procesy we Francji i USA i musiała usunąć z opakowań nieprawdziwą informację.
W całym zamieszaniu sprzedawcy wietrzą lobbing koncernów chemicznych. Rynek środków ochrony roślin w Polsce warty jest 490 mln euro (7. miejsce w Europie). Tymczasem amatorskie, a więc słabsze wersje preparatów, zamiast być tańszymi, są znacznie droższe od profesjonalnych.

Tomasz Molga, naTemat.pl


OKręgowa Komisja Rewizyjna
OKręgowa Komisja Rewizyjna

30.07.2015

Obradowała Okręgowa Komisja Rewizyjna
Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Zielonej Górze wybrana została w dziewięcioosobowym składzie i w tej kadencji składa się w 30%  z nowych członków.
W dniu 29 lipca br. odbyło się drugie posiedzenie komisji, na którym: 

 • dokonano podziału i przypisano obowiązki do wykonania poszczególnym członkom komisji,
 • utworzono cztery zespoły kontrolne,
 • przyjęto plan pracy na okres II półrocza, a w nim zaplanowano przeprowadzenie do końca br.  kontroli Okręgowego Zarządu oraz co najmniej jednej kontroli w miesiącu Zarządów ROD. Przewidziano również  szkolenie dla Komisji Rewizyjnych ROD;
 • omówiono sprawy organizacyjne.

Na posiedzeniu podjęto również decyzje o wdrożeniu nowej formy pracy członków komisji z myślą o zwiększeniu pomocy Zarządom i Komisjom Rewizyjnym ROD.
Okręgowa Komisja Rewizyjna zamierza kontynuować i rozszerzać nowy wizerunek działania. Jego celem jest wzbogacenie  typowych kontroli instruktażem i szkoleniem w ogrodzie na bazie ogrodowych dokumentów. Dotychczasowe doświadczenie podpowiada, że  typowe kontrole są nie wystarczające, a połączone z instruktażem będą  mniej stresujące a bardziej pomocne i efektywniejsze. Takie wskazówki rozwieją wiele wątpliwości i będą pomocne w prowadzeniu dokumentacji  w zgodności z przepisami. W dniu posiedzenia przeprowadzono również, między innymi, kontrolę gospodarki finansowej OZPZD.

Zastępca Przewodniczącej O K R 
Elżbieta Gomuła.


 

28.07.2015

Dzień działkowca w ROD „Leśne Oczko”

W dniu 25.07.2015 r. obchodziliśmy kolejny na naszych ogrodach, w Nowym Kisielinie, Dzień działkowca. W południe odbył się mecz siatkówki pomiędzy działkowcami a zaraz po nim mogliśmy uczestniczyć w konkursie strzeleckim z pistoletu pneumatycznego. O godz. 15.15 rozpoczęliśmy oficjalnie nasze świętowanie. Całość imprezy poprowadzili nasi młodzi działkowcy Ewelina i Leszek Furtak, którzy popisywali się sprawną konferansjerką. Na początku głos zabrali: prezes ROD Ryszard Furtak oraz przedstawiciel Okręgowego Zarządu Rafał Hawryluk, który przekazał nam list gratulacyjny od prezesa OZ Mariana Pasińskiego. Prezes OZ życzył w nim wszystkim działkowcom między innymi: pomyślności, zdrowia, pogody ducha oraz gratulował, że nasze ogrody w Drzonkowie i Nowym Kisielinie tak dobrze się rozwijają i z roku na rok stają się coraz piękniejsze. Dziękujemy za tak miłe słowa, które dadzą nam sił do dalszej pracy! Później mieliśmy tradycyjne wręczenie dyplomów dla debiutantów na ogrodach oraz rozpoczęła się biesiada przy muzyce przygotowanej przez naszych działkowców p. Konopczyńskich. Przedstawiciele Zarządu ROD przygotowali przeróżne konkursy, zawody i popisy karaoke. Wiele serca w organizację Dnia działkowca włożyli szczególnie: Bożena Majchrzak, Urszula Furtak, Krzysztof Najborowski, Maciej Nienadowski i Rudolf Konopczyński. Dziękuję Wam za Waszą pracę!

prezes ROD „Leśne Oczko”
Ryszard Furtak

zdjecia z imprezy


27.07.2015

Zawiązały się Kolegia Prezesów ROD

Zakończył się okres sprawozdawczo wyborczy w Polskim Związku Działkowców. Ostatnim jego akcentem było ustalenie regionalnych (miejscowych)Kolegiów prezesów- ciał, które stanowią forum wymiany doświadczeń i ustalają kierunek współpracy ROD z samorządem terytorialnym. Kolegia prezesów ROD zawiązały się w:

 

 • Żarach- przewodniczącym wybrano Zdzisławę Kasprolewicz
 • Żaganiu – przewodniczącym wybrano Karola Wojtysiaka
 • Lubsku- przewodniczącym wybrano Władysława Kosiadę
 • Gubinie- przewodniczącym wybrano Czesława Czyżowskiego
 • Szprotawie- przewodniczącym wybrano Krzysztofa Gbyla
 • Sulechowie- przewodniczącym wybrano Jana Gwoźdźia
 • Świebodzinie- przewodniczącym Wybrano Tadeusza Traczyńskiego

 

We wszystkich spotkaniach, na których ustalano kolegia prezesów uczestniczył Prezes OZ PZD Marian Pasiński. Omówiono szereg najważniejszych spraw, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności. Są to przede wszystkim inwestycje w ogrodach, dokonanie inwentaryzacji terenów niezagospodarowanych i powołanie w tym celu komisji problemowych.

 

Prezes OZ poruszył też temat finansowania inwestycji i przedsięwzięć w ogrodach oraz pozyskiwania na ten cel środków z funduszy unijnych i funduszy celowych miast i gmin.

                Rafał Hawryluk


27.07.2014

Tajemnice Naszych Ogrodów- Rodzinny Ogród Działkowy "35Lecia" w Żarach

Rodzinny Ogród działkowy "35Lecia" w Żarach odwiedzili z kamerą reporterzy "TV Regionalna". Zachęcamy do zapoznania się z relacją z ogrodu. Szczególnie warte polecenia są unikatowe ujęcia ogrodu wykonane przy użyciu drona.

Rafał Hawryluk


21.07.2015r

AKCJA PRZECIWKO KOMAROM NA TERENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH  2015


OKRĘGOWY ZARZĄD POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW ORAZ ZGKJM W ZIELONEJ GÓRZE
Zwracamy się z prośbą do wszystkich użytkowników ogrodów działkowych o przyłączenie się do akcji przeciwko komarom. Polega ona na zabezpieczeniu zbiorników wodnych tak, aby zlikwidować możliwość rozmnażania się w nich larw i poczwarek tych uciążliwych owadów. czytaj więcej


 

20.07.2015

Specjalny komunikat Krajowej Rady PZD

Uwaga działkowcy! W całym kraju odnotowuje się przypadki poparzeń przez barszcz Sosnowskiego. To imponujących rozmiarów, piękna roślina –jednak niezwykle groźna dla zdrowia, a nawet życia ludzi i zwierząt, już po minutowym kontakcie w niewielkiej odległości. Barszcz wkracza na tereny ogrodów działkowych, o czym informują okręgowe zarządy PZD m.in. w Zielonej Górze (ROD „Metalowiec” w Jasieniu) i Gdańsku. Wobec tak dużego zagrożenia ze strony tej rośliny oraz zakazu samodzielnego jej zwalczania, konieczne jest informowanie działkowców o zagrożeniu, sposobach rozpoznania rośliny, konieczności zachowania ostrożności po jej rozpoznaniu i potrzebie zgłaszania jej występowania odpowiednim służbom. Krajowa Rada PZD zwraca się do wszystkich zarządów ogrodów o szczególne zainteresowanie się czy roślina ta nie występuje już na terenach ogólnych ogrodów lub na działkach i szybkie podjęcie odpowiednich działań, zgodnie z instrukcją przedstawianą w poniższym tekście. Krajowa Rada PZD

 czytaj więcej


20.07.2015

Informator Działkowca już w Twoim ogrodzie

W ogrodach pojawił się już najnowszy numerem Informatora Działkowca, w którym można się zapoznać z relacją z XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbył się 2- 3 lipca br. w Warszawie. Zachęcamy do lektury!

czytaj więcej
   

20.07.2015

Wyniki konkursu "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015" i "Wzorowa Działka Roku 2015"

W dniu 15 lipca br. Prezydium Krajowej Rady PZD podjęło uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015" i "Wzorowa Działka Roku 2015". Z uchwałami i galerią zdjęć zwycięskich ogrodów można zapoznać się na stronie pzd.pl w zakładce aktualności - konkursy - krajowe.

czytaj więcej

 

17.07.2015

Uwaga na Barszcz Sosnowskiego!!
W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Metalowiec” w Jasieniu zauważono „Barszcz Sosnowskiego”. Zarząd ROD z zaniepokojeniem zauważa, że roślina już kwitnie i w niedługim czasie może się rozsiać w całym ogrodzie. czytaj więcej

 


 

17.07.2015

Mój Ogródek” tworzymy razem z naszymi czytelnikami!

Początek lata, pomimo pięknego słońca, był problematyczny dla wielu działkowców. Wysoka temperatura i brak opadów spowodowały dużą suszę na działce, a co za tym idzie osłabienie roślin. Natomiast duża amplituda temperatury pomiędzy nocą a dniem przyczyniła się do rozwoju groźnych chorób, m.in. mączniaka. Aby pomóc sobie, a przede wszystkim rośliną, warto sięgnąć po najnowszy – sierpniowym numer „Mojego Ogródka” i skorzystać z naszych rad i pomysłów, które sprawią, że działka nabierze zdrowego i atrakcyjnego wyglądu. Zajrzyj do „Mojego Ogródka”, naprawdę warto!

czytaj więcej
   

17.07.2015

Realizacja postanowień XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD przyjął program, który określa zadania na kolejną kadencję władz PZD. Zjazd uchwalił także 8 stanowisk i 2 apele, które określają politykę Związku na najbliższą przyszłość. Odnoszą się one do najważniejszych problemów, z którymi zmaga się dzisiaj PZD, jak również do tych, które mogą wystąpić w przyszłości. Stanowiska te i apele adresowane są przede wszystkim do struktur PZD i działkowców, aby mieli oni świadomość jaką należy prezentować postawę w sprawach, które poruszają owe stanowiska. Należy jednak znaczyć, że nie można realizować działań wynikających ze stanowisk bez współpracy z sejmem, rządem, partiami politycznymi, klubami parlamentarnymi, a przede wszystkim z samorządami. 

czytaj więcej

17.07.2015

Krajowe Dni Działkowca odbędą się 29 sierpnia br. w Tczewie

Trwają przygotowania do tegorocznych uroczystych obchodów Krajowego Dnia Działkowca, które odbędą się 29 sierpnia br. w Tczewie. Prezydium KR PZD zaprosiło do wspólnego świętowania wszystkie okręgi. W wydarzeniu tym weźmie udział zatem liczna, bo aż 700-osobowa reprezentacja działkowców z całego kraju. Ponadto we  wspólnym festynie uczestniczyć będą także mieszkańcy i działkowcy z Tczewa i pobliskich okolic.

czytaj więcej


17.07.2015

I Kolegium Prezesów ROD w Żaganiu

Dnia 16 lipca 2015 roku na terenie ROD "Zacisze" odbyło sie I w bieżącej kadencji posiedzenie Kolegium Prezesów ogrodów działkowych z terenu miasta Żagania. W posiedzeniu udział wziął Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński. Posiedzenie otwarł i wszystkich serdecznie powitał
Prezes ROD "Zacisze" Karol Wojtysiak.
W posiedzeniu udział wzięli;
Pani Krystyna LEŚNIK Prezes ROD "Bajka";
Pani Kazimiera WDOWIK Prezes ROD "Jedność";
Pan Karol WOJTYSIAK Prezes ROD "Zacisze";
Pan Władysław GAŁEK Prezes Honorowy ROD "Zacisze":
oraz Pan Franciszek DUCHNOWSKI jako przedstawiciel ROD "Niezapominajka"
Na wstępie dokonano wyboru Prezesa Kolegim, którym został Pan Karol Wojtysiak, zastępcą Pan Zbigniew Gepard a sekretrzem Pani Krystyna Leśnik.
Prezes OZ zapoznał zebranych z przebiegiem Krajowego Zjazdu jak i decyzjami podjętymi przez Prezydium OZ w sprawie powołania Komisji Problemowych przy Okręgowym Zarządzie, oraz z zakresem ich działania. Prezesi natomiast podzielili się problemami z jakimi spotykają się w codziennej pracy, szczególną uwagę skupili na inwestycjach jakie należy w nadchodzącym czasie wykonać na terenach poszczególnych ogrodów. Inwestycje te to remonty i naprawy istniejącej infrastruktury, która po ponad 30-latach używalności wymaga odnowy. W związku z powyższym postanowiono, że należy doprowadzić do spotkania z Panem Burmistrzem naszego miasta aby rozmawiać o możliwościach wsparcia przez miasto poczynań Zarządów. Postanowiono, że spotkania Kolegium odbywać należy w miarę potrzeb. Na tym posiedzenie zakończono.

Karol  Wojtysiak


15.07.2015

Dziennik Trybuna: Polski Związek Działkowców ocalił śląskie ogrody

 

"Patologiom reprywatyzacji nie ma końca. Urzędnicy oddali Jastrzębskiej Spółce Węglowej 950 działkowców razem z gruntami ośmiu śląskich ogrodów. JSW dostrzegła nadarzająca się okazję i postanowiła sprzedać ogrody. Nieporadność, a właściwie zła wola urzędników doprowadziła do absurdalnej sytuacji, kiedy to Polski Związek Działkowców był zmuszony wykupić grunty ogrodów użytkowane przez działkowców od ponad 40 lat, i których utworzenie sami niegdyś sfinansowali. Zadziwiające jest, że w zgodnej komitywie lokalne władze i JSW – dawny pracodawca działkowców, zrobił wszystko, aby na gruntach ogrodów jak najwięcej ugrać" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

 

 


 

15.07.2015

Plan inwestycji i remontów w ROD na 2015 rok przyjęty przez Prezydium OZ PZD w Zielonej Górze.
W dniu 14 lipca br. Prezydium OZ przyjęło plan inwestycji i remontów w ROD na 2015 rok. Ujęto w planie 31 zadań z 31 ROD na ogólną  wartość 744 565 zł. Opierając się  głównie na opinii komisji inwestycyjnej, która rozpatrzyła w dniu 8 lipca br. wszystkie wnioski, Prezydium przyznało dla ogrodów na zadania ujęte w planie  dotację w wysokości 106.000 zł.
Największą pozycję w planie stanowią zadania inwestycyjno-remontowe związane z budową i modernizacją wodociągów w ROD – 3  ROD na wartość 54 500 zł , budowę  i remont ogrodzenia  zewnętrznego - 9 ROD na wartość  210 611 zł, budowa bądź remont istniejącej sieci energetycznej - 5 ROD  na wartość 253 600 zł.
Skromne środki finansowe na Funduszu  Rozwoju ROD nie pozwoliły w pełni usatysfakcjonować potrzeb ogrodów, z których wpłynęły wnioski o dotację na kwotę 224800 zł.


Irena Woźny


14.07.2015

Wybory Kolegium Prezesów w Żarach
W Żarach odbyło się pierwsze w nowej kadencji kolegium prezesów ROD. W zebraniu uczestniczył Prezes OZ PZD w Zielonej Górze- Marian Pasińsk. Nowym przewodniczącym  kolegium prezesów wybrano Panią Zdzisławę Kasprolewicz, prezesa ROD „Flora”. W trakcie spotkania omówiono również kierunki działania dla wszystkich struktur Związku wyznaczone przez Okręgowy i Krajowy Zjazd delegatów PZD. Rozmawiano też o możliwościach pozyskiwania środków na inwestycje i remonty w ROD z funduszy Unijnych i środków gminnych.

Rafał Hawryluk

Relacja ze spotkania w „Gazecie Regionalnej” w załączniku plikowym poniżej.

[pobierz] 2.1 MB Tygodnik "Gazeta Regionalna"

"Wybory u Działkowców"

 

 


 

14.07.2015

Tajemnice Naszych Ogrodów- Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz" w Żarach

Rodzinny Ogród działkowy "Kolejarz" w Żarach odwiedzili z kamerą reporterzy "TV Regionalna". Zachęcamy do zapoznania się z relacją z ogrodu. ROD Kolejarz jest jednym z najstarszych ogrodów w naszym Okręgu.

Rafał Hawryluk

 


 

10.07.2015

Prezes OZ PZD spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego

06 lipca 2015r w biurze OZ PZD prezes Marian Pasiński spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem  oraz dyrektorem departamentu  Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi- Wojciechem Kozieją.
Prezes OZ zapoznał gości z przebiegiem XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz z kierunkami rozwoju ogrodnictwa działkowego przyjętymi przez Związek i nowymi zadaniami dla struktur PZD wynikającymi z uchwały programowej Zjazdu. Prezes podniósł sprawę pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych gmin. Podniesiono także problem szkód wyrządzanych w ROD przez zwierzęta leśne, zwłaszcza dziki.
Marszałek zadeklarował wszelką pomoc, oraz obiecał rozeznać temat pozyskiwania środków na dofinansowanie inwestycji i remontów w ROD.  Dyrektor Wojciech Kozieja poinformował, że wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzęta leśne należy zgłaszać. Zgłoszenia będą rozpatrywane, a poszkodowanym będą wypłacane odszkodowania.
Obie strony wyraziły chęć dalszej, dobrej współpracy.

Irena Woźny


08.07.2015

Dziennik Trybuna: Święto demokracji. Działkowcy zadecydowali o swojej przyszłości

"W dniach 2-3 lipca br. odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Do Warszawy przyjechało 264 delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w 4707 rodzinnych ogrodach działkowych, a następnie na zjazdach okręgowych. Poza nimi w Zjeździe wzięli też udział członkowie ustępujących władz krajowych, nie będący delegatami. Zjazd był ogromnym wydarzeniem dla wszystkich struktur związku. Decyzje podjęte podczas obrad będą miały kolosalne znaczenie dla PZD przez następne pięć lat" - pisze Dziennik Trybuna.

czytaj więcej


03.07.2015

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD wybrał władze PZD na kolejną kadencję

W drugim dniu obraz XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD delegaci stawili się rano, by pełni nowych sił obradować i dyskutować nad przyszłością i programem PZD na kolejną kadencję. Delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności KR PZD w kadencji 2012-2015. Wybrali też nowe władze, w tym członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Rady, Prezydium i Prezesa PZD. - Mam świadomość, że przed nami trudna droga. Jestem pewny, że tym zjazdem stworzyliśmy warunki do dalszego działania i rozwoju ogrodów działkowych - mówił wybrany na kolejną kadencję Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej
   

03.07.2015

Galeria zdjęć z drugiego dnia obrad Zjazdu

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z drugiego, ostatniego dnia obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbywał się 2-3 lipca br. w Warszawie. W Zjeździe uczestniczyli delegaci z całej Polski. ZOBACZ ZDJĘCIA

czytaj więcej

03.07.2015

Głosy i wystąpienia delegatów podczas Zjazdu

Podczas drugiego dnia Zjazdu delegaci w swoich wystąpieniach podnosili różne sprawy m.in. problemy, z jakimi boryka się Związek – roszczenia, a także przypominali wszystkie najtrudniejsze momenty minionej kadencji oraz akcentowali zamierzenia i cele na kolejną kadencję, takie jak otwarcie ogrodów, korzystanie z dofinansowania od samorządów i ze środków unijnych, organizowanie wypoczynku dla młodzieży, seniorów i wykorzystanie ogrodów oraz ich otwarcie dla szerszej społeczności.

czytaj więcej
   

03.07.2015

Politycy na Zjeździe działkowców

Wśród licznych gości, którzy przyjęli zaproszenie PZD do uczestniczenia w XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD podczas pierwszego dnia obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD nie zabrakło przedstawicieli prawie wszystkich ugrupowań politycznych, władz samorządowych i organizacji społecznych. - Wszyscy obecni na Zjeździe goście, w szczególności politycy, wyrazili pozytywny stosunek do PZD i okazali dużo dobrej woli, a także wysoko ocenili doświadczenia Związku – mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej

Galeria zdjęć z XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pierwszego dnia odbywającego sie w dniach 2-3 lipca 2015 roku XII Krajowego Zjazdu Dlegatów PZD. Zobacz zdjęcia TUTAJ.

   

02.07.2015

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD uchwalił statut

Podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów dużą część obrad poświęcono dyskusji nad zapisami i zmianami wprowadzonymi do statutu PZD. - Byliśmy zmuszeni wprowadzić zmiany w statucie, by odpowiadał on organowi nadzoru i by nie było żadnych wątpliwości ani formalnych ani merytorycznych - mówił Prezes. Mecenas Tomasz Terlecki przedstawił delegatom wprowadzone zmiany, a w dyskusji delegaci z wszystkich okręgów wyrażali swoje opinie co do statutu i wprowadzonych do niego zmian. Statut został jednogłośnie uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

czytaj więcej

02.07.2015

Premier Ewa Kopacz gościem na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD

Wniesieniem sztandarów i odśpiewaniem narodowego i związkowego hymnu rozpoczął się XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Uroczystego otwarcia zjazdu dokonał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Zjazd swoją obecnością zaszczyciła Premier Ewa Kopacz.

czytaj więcej
   

02.07.2015

Przemówienie Prezesa PZD podczas Zjazdu

- W dniu dzisiejszym zamykamy pewien etap wdrażania ustawy o ROD – uchwalimy statut. Zaplanujemy też działania na przyszłość przyjmując program Związku na następną kadencję - mówił podczas przemówienia na XII Krajowym Zjeździe PZD Prezes Eugeniusz Kondracki. Przypomniał zmagania i problemy, jakie wystąpiły w ciągu ostatniej kadencji i podkreślił, że w dalszym ciągu jednym z najważniejszych zadań Związku pozostaje realizacja ustawy. Prezes apelował o szerszą współpracę z samorządami, aby ogrody działkowe stały się jeszcze bardziej atrakcyjne i potrzebne społeczeństwu i miastom. 

czytaj więcej


26.06.2015

Uchwała KR PZD w sprawie przyjęcia założeń dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby PZD i ROD

Rodzinne ogrody działkowe spełniają szereg ważnych funkcji ekologicznych, ochronnych i estetycznych niezbędnych każdemu człowiekowi. Pozwalają obcować na co dzień z przyrodą i odpoczywać na łonie natury. Mają także duży wpływ na poprawę warunków socjalnych społeczności lokalnej. Dlatego też słuszne, a nawet konieczne, jest podjęcie przez jednostki organizacyjne PZD działań zmierzających do uzyskania pomocy ze środków unijnych.

czytaj więcej


26.06.2015

Uchwała KR PZD w sprawie pozyskiwania środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowa Rada stwierdza, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są ważnym źródłem finansowania przedsięwzięć ekologicznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają możliwość skorzystania rodzinne ogrody działkowe. Pozyskane środki mogą być przeznaczone na szeroko rozumianą ochronę środowiska, w tym przywracanie różnorodności biologicznej oraz edukację ekologiczną.

czytaj więcej


 

25.06.2015

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

czytaj więcej


 

26.06.2015

Ogrody działkowe ratują przed degradacją środowisko naturalne

Ponad pięćdziesiąt lat temu, kiedy świat balansował na krawędzi kryzysu nuklearnego, papież Jan XXIII napisał encyklikę, w której nie ograniczał się jedynie do odrzucenia wojny, ale chciał przekazać propozycję pokoju. Obecnie, w obliczu globalnej degradacji środowiska, papież Franciszek próbuje nawiązać dialog podejmując ten niezwykle ważny temat dotyczący środowiska naturalnego w kontekście współczesnych problemów związanych ze zmianami klimatycznymi i ekologią w swojej drugiej encyklice „Laudato si”. Encyklika jest najważniejszym dokumentem skierowanym przez papieża do biskupów i wiernych na całym świecie w kwestii nauczania. Wyżej od niej stoi tylko dekret nazywany konstytucją apostolską.

czytaj więcej


 


24.06.2015

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

W dniach 22-24 czerwca 2015 r. odbyło się ostatnie w obecnej kadencji posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców. Krajowa Komisja Rewizyjna zgodnie ze statutowymi kompetencjami dokonała badania sprawozdania finansowego Związku za okres 19.01-31.12 2014 roku.

czytaj więcej

24.06.2015

Dziennik Trybuna: Państwo sprzedało swoich obywateli

"Agencja Mienia Wojskowego to prawdziwa stajnia Augiasza. W mediach co i rusz pojawiają się artykuły o licznych nadużyciach przy organizowaniu przetargów i wszelkiej maści + machinacji, do których dochodzi w tej agendzie państwowej. Tym razem poszkodowanymi zostali działkowcy, których sprzedano prywatnemu inwestorowi wraz z ponad 50-letnim dobytkiem. ROD Na Wirażu to piękny ogród w Warszawie, który istnieje już od ponad 53 lat" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


23.06.2015

"Zielona Rzeczpospolita" już w Twoim ogrodzie

W najnowszym numerze Zielonej Rzeczpospolitej szczególnie polecamy wywiad z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim podsumuwujący kadencję władz PZD oraz materiały o reprywatyzacji i pozyskiwaniu funduszy unijnych dla ROD. Zachęcamy do lektury!

czytaj więcej


22.06.2015

Biuletyn Informacyjny

W najnowszym numerze Biuletynu Informacyjnego można zapoznać z informacjami w sprawie statutu PZD i działań nadzorczych Prezydenta Warszawy, pozyskiwania funduszy z UE i problemami działkowców z opłatami za wywóz śmieci z ROD. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej
   

22.06.2015

Czytajcie „działkowca”!

Lato na działkach to przede wszystkim czas wypoczynku. Często spędzamy tam czas relaksując się i podziwiając piękno przyrody. Nie zapominajmy jednak o pielęgnacji roślin, które nieustannie wymagają naszej uwagi, a oprócz podlewania czy nawożenia coraz większego znaczenia nabiera w tym czasie ochrona przed szkodnikami i chorobami. Zbieramy też pierwsze plony warzyw i owoców. Sięgnijmy zatem po lipcowy numer miesięcznika „działkowiec”, który właśnie ukazał się w sprzedaży i będzie naszym najlepszym przewodnikiem i doradcą w letniej pielęgnacji działki!

czytaj więcej

22.06.2015

"Mój Ogródek” tworzymy razem z naszymi czytelnikami!

Długi, słoneczny dzień, upalne ranki i popołudnia, oznaczają jedno – lato rozgościło się już na dobre. Również i my staliśmy się stałymi bywalcami naszych działek, na których odpoczywamy, oraz pielęgnujemy i podlewamy rosnące rośliny. Aby ułatwić sobie zadanie – czyli wszystko zrobić poprawnie i w terminie, warto sięgnąć po najnowszy – lipcowy numer „Mojego Ogródka” i skorzystać z naszych rad i pomysłów, tak aby działka, taras i balkon latem były jeszcze piękniejsze. Zajrzyj do „Mojego Ogródka”, naprawdę warto!

czytaj więcej
   

22.06.2015

Informator Działkowca

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz ROD przekazany został najnowszy numer „Informatora działkowca” w którym można znaleźć m.in. obszerną relację ze spotkania Premier Ewy Kopacz z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim i działkowcami, , informację o Okręgowych Zjazdach Delegatów PZD i zapowiedź XII Krajowego Zjazdu PZD.

czytaj więcej

17.06.2015

Dziennik Trybuna: Ogrody przyszłości powstają dzisiaj

"Ogrody działkowe zmieniają się na naszych oczach Z niewielkich poletek uprawnych, tyle że ulokowanych w miastach, zmieniły się w miejsce pracy, ale częściej wypoczynku. Teraz już coraz więcej z nich pełni rolę terenów rekreacyjnych dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Ciekawej, a nawet ciekawszej alternatywy dla miejskich parków" - czytamy w najnowszym Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

 


 

08.06.2015

Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

w dniu 06.06.2015 w Zielonej Górze odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów PZD . Zapraszamy  do relacji z tego wydarzenia.  czytaj wiecej


29.05.2015

O czym nie napisała Gazeta Wyborcza

W dniu dzisiejszym w GW ukazał się obszerny artykuł dotyczący roszczeń do terenu ROD przy al. Waszyngtona w Warszawie. Niestety materiał ten nie oddaje całokształtu sprawy. W szczególności zabrakło w nim informacji, że wg Prokuratury teren ten w ogóle ie jest objęty roszczeniami, bo zostały one dawno spłacone, a spółka zgłaszająca roszczenia, została ostatecznie wykreślona z rejestru jako nieistniejąca. Co więcej, mając wyrok WSA, który dawał szansę na zachowanie terenu jako publicznego, miasto złożyło od niego skargę kasacyjną – NSA jej nie uwzględnił.

czytaj więcej


29.05.2015

Udzielamy pełnego poparcia Prezydium Krajowej Rady w działaniach dotyczących rejestracji nowego statutu"

"Jako osoby zarządzające Rodzinnym Ogrodem Działkowym "Jaśmi" w Lubusku zwracamy się z prośbą o dokonanie rejestracji nowego statutu Polskiego Związku Działkowców. Jesteśmy przeciwni odmowie rejestracji. Nowy statut był konsultowany z działkowcami i w pełni zabezpiecza działalność rodzinnych ogrodów działkowych. Udzielamy pełnego poparcia Prezydium Krajowej Rady w działaniach przyspieszenia rejestracji nowego statutu"- piszą członkowie zarządu ROD "Jaśmin" w Lubsku.

czytaj więcej


 


27.05.2015

OZ w Zielonej Górze w sprawie działań organu nadzoru nad PZD

"Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach organ nadzoru reprezentowany przez Prezydenta Warszawy ma obowiązek dbać, aby PZD realizował swoje cele statutowe. Przyglądając się działaniom Pani Hanny Gronkiewicz - Waltz można odnieść wrażenie, że organ nadzoru raczej przeszkadza niż wspiera. PZD, zgodnie z nową ustawą o ROD, stał stał się stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim. Działania organu nadzoru, prowadzące do zakwestionowania przez Sąd Rejonowy w Warszawie nowego statutu PZD sprawiają, że 4700 ogrodów działkowych w Polsce może mieć poważne problemy z funkcjonowaniem, zarówno jeśli chodzi o rozliczenia i sprawy wewnętrzne, jak i sprawy związane z administracją publiczną i dostawcami podstawowych mediów i usług" - pisze OZ w Zielonej Górze.

czytaj więcej


27.05.2015

Dziennik Trybuna: Ustawa reprywatyzacyjna - dlaczego wciąż jej nie ma?

"Roszczenia do gruntów ROD to ogromny problem, z którym zmagają się działkowcy i ich organizacja Polski Związek Działkowców. Obecnie obejmują one w całej Polsce 338 ROD składających się z prawie 30 tysięcy działek o powierzchni ponad 1211 ha. Dominują roszczenia osób fizycznych, ale wśród zgłaszających roszczenia znajdują się też związki wyznaniowe, samorządy terytorialne, agencje mienia wojskowego i rolnego. Obok żądań wydania gruntów, zostały zgłoszone również roszczenia finansowe o tzw. bezumowne korzystanie z gruntów. Dzisiaj ich wartość to już ponad 33,5 mln złotych" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


27.05.2015

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie nowelizacji przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

 

Prezydium KR podziela pogląd wyrażony w propozycjach rządowego projektu dotyczącego zmiany ustawy o ochronie przyrody, ponieważ obowiązujące przepisy zbyt restrykcyjnie chronią stan zadrzewień i krzewów w Polsce, przez co są szczególnie uciążliwe dla działkowców. Działki w ROD mają służyć w głównej mierze rodzinom do produkcji warzyw i owoców, jak również do wypoczynku i rekreacji. Dlatego, aby je uatrakcyjnić w wielu ogrodach sadzone są drzewa i krzewy ozdobne. PZD zaleca oczywiście sadzenie drzew i krzewów słabo rosnących . Jest to jednak tylko zalecenie, a nie wymóg formalny. Szczególnie krzewy ozdobne, które chętnie są sadzone w ogrodach po wielu latach tracą na atrakcyjności i zajmują zbyt dużo miejsca na małych powierzchniowo działkach.

czytaj więcej


26.05.2015

Drzewko za makulaturę!
 Burmistrz Żar oraz Prezesi Rodzinnych ogrodów Działkowych w Żarach zapraszają do udziału w III ekologicznej akcji "Drzewko za makulaturę". Wystarczy 5 kg makulatury, aby otrzymać sadzonkę. Przygotowano sadzonki drzew iglastych i krzewów. Więcej informacji na załączonej ulotce.

[pobierz] 0.2 MB drzewko_za_makulature

22.05.2015

KOMUNIKAT Krajowej Rady PZD w sprawie stanowiska Ministra Środowiska dotyczącego opłaty ryczałtowej za wywóz śmieci z terenów ROD

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej, która wprowadziła opłatę ryczałtową za wywóz śmieci z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym ROD. O zmianie przepisów Krajowa Rada PZD informowała zarządy ROD i działkowców z ROD objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w komunikacie z dnia 14 kwietnia i 12 maja 2015 r. (na stronie internetowej PZD).

czytaj więcej


22.05.2015

"Organ nadzorujący PZD nadużywa swoich uprawnień i chce doprowadzić do paraliżu naszej organizacji"

Uważamy, że organ nadzoru, który jest reprezentowany przez Prezydenta m.st. Warszawy, jest szczególnie uprzedzony do Polskieo Związku Działkowców z uwagi, iż PZD jest największą przeszkodą na drodze do likwidacji ROD w Warszawie. Trwające procesy sądowe o wydanie gruntów, w których Prezydent Warszawy jest stroną, toczą się o wielki majątek - grunty warte miliony złotych. Uważamy, że sprawa blokowania statutu PZD jest elementem nacisku na Związek wymierzonym w osłabienie naszej organizacji - piszą do Premier Ewy Kopacz delegaci z rejonu żarskiego na Okręgowy Zjazd PZD w Zielonej Górze.czytaj więcej


22.05.2015

"Nadzór nad PZD utrudnia pracę samorządów ogrodowych i wprowadza niepotrzebny zamęt"

"Uważamy, że organ nadzoru celowo torpeduje dzialanie PZD i kwestionuje jego statut, by doprowadzić do paraliżu organizacji i wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora nad PZD. Sądzimy, że jest to działanie celowe, ponieważ Prezydent Warszawy, który zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach pełni funkcję organu nadzoru, jest zaangażowany w procesy reprywatyzacyjne, które dotyczą warszawskich gruntów, w tym zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe" - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz delegaci na Okręgowy Zjazd PZD w Zielonej Górze.

czytaj więcej


 

21.05.2015

List Delegatów na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców w Zielonej Górze do Premier RP Ewy Kopacz

"Liczymy, że dzięki Pani osobistemu wstawiennictwu i zaangażowaniu w sprawę Polski Związek Działkowców będzie mógł w końcu porozumieć się z organem nadzoru i działkowcy zyskają pewność, że uchwały i decyzje podejmowane przez organy PZD mają solidną podstawę prawną" - piszą w swoim liście do Premier RP Ewy Kopacz Delegaci na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców w Zielonej Górze z ROD z Sulechowa, Zbąszynka, Ciborza, Babimostu, Kargowej,Świebodzina, Czerwieńska, Nowogrodu Bobrzańskiego, Gubina, Nowego Kisielina, Droszkowa, Łochowa, Przylepu i Krosna Odrzańskiego.

czytaj więcej


20.05.2015

Spotkanie Pani Premier z działkowcami

19 maja na terenie ROD Bemowo II odbyło się spotkanie Pani Premier Ewy Kopacz z działkowcami na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Pani Premier towarzyszyła Minister Małgorzata Kidawa-Błońska. W otoczeniu piękniej zieleni i w miłej atmosferze Pani Premier wysłuchała, z jakimi problemami muszą się dziś mierzyć polscy działkowcy.

czytaj więcej
     

20.05.2015

O spotkaniu z działkowcami na stronie premier.gov.pl

Relację z wtorkowego spotkania Pani Premier Ewy Kopacz z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim i warszawskimi działkowcami zamieszczono także na oficjalnej stronie Prezesa Rady Ministrów RP – premier.gov.pl.

czytaj więcej

20.05.2015

Media o spotkaniu Premier Ewy Kopacz z działkowcami

Wtorkowe spotkanie Pani Premier Ewy Kopacz z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim i warszawskimi działkowcami odbiło się szerokim echem w krajowych mediach. Wszystkie podkreślały merytoryczny charakter spotkania i dobrą atmosferę, w jakiej się odbyło. Na spotkanie z Panią Premier w warszawskim ROD Bemowo II przybyło nie tylko ok. 40 działkowców, ale i podobnie liczna grupa dziennikarzy z najważniejszych krajowych mediów. Byli przedstawiciele wszystkich stacji telewizyjnych, wielu rozgłośni radiowych i redakcji prasowych. Nic dziwnego – temat spotkania dotyczył przecież spraw istotnych dla niemal miliona obywateli i ich rodzin, a osoba Pani Premier potwierdzała, że są one ważne nie tylko dla reprezentującego tak dużą część społeczeństwa Polskiego Związku Działkowców.

czytaj więcej
     

20.05.2015

Premier Kopacz spotkała się z działkowcami

"Szefowa rządu spotkała się z działkowcami oraz przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców w jednym z warszawskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Po spotkaniu Kopacz oświadczyła, że dzięki nowelizacji Prawa budowlanego i kilku innych ustaw - podpisanej w kwietniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego - 950 tys. należących do działkowców małych domków może nadal funkcjonować. "Nikt tego nie będzie kazał burzyć" - podkreśliła premier" - czytamy na stronie internetowej www.wiadomosci.gazeta.pl

czytaj więcej

20.05.2015

Uwaga! Konkurs dla działkowców!

Drodzy Działkowcy, ogłaszamy kolejną edycję konkursu „Moja Działka” przeznaczonego dla użytkowników działek w ROD i organizowanego przez redakcję „działkowca”. Jego celem jest m.in. propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania działek, promocja różnych sposobów ich zagospodarowania oraz wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami.

czytaj więcej
     

20.05.2015

Czytajcie „działkowca”!

Nadchodzi lato, a życie na działkach kwitnie nie mniej niż w maju. Naszym roślinom nie grożą już co prawda późnowiosenne przymrozki, jednak pogodowe huśtawki narażają je wciąż np. na susze lub silne deszcze. Zanim więc pochłoną nas myśli o wakacyjnym wypoczynku, warto poświęcić czas działce, aby przez cały sezon dostarczała nam dobrych wrażeń i satysfakcji. Sięgnijmy zatem po czerwcowy numer miesięcznika „działkowiec”, który właśnie ukazał się w sprzedaży i będzie najlepszym przewodnikiem i doradcą w pielęgnacji działki!

czytaj więcej

20.05.2015

Mój Ogródek” tworzymy razem z naszymi czytelnikami!

 

Bujność liści i kwiatów na drzewach, krzewach i roślinach zielnych świadczy, że wiosna przechodzi w kolejną porę roku – w lato. Kolory stają się mniej jaskrawe, a bardziej pastelowe. My również przechodzimy w inne ogrodowe prace – z przycinania, formowania i sadzenia, w pielęgnację, czekając na obfite zbiory. Warto sięgnąć do nowego, czerwcowego wydania „Mojego Ogródka” i skorzystać z naszych rad i pomysłów, tak aby działka, taras i balkon latem były jeszcze piękniejsze. Zajrzyj do „Mojego Ogródka”, naprawdę warto!

czytaj więcej

19.05.2015

Stanowisko ROD im. F. Chopina w Nowej Soli w sprawie Statutu PZD

"Zarząd ROD  im. F. Chopina w Nowej Soli w imieniu działkowców z głębokim niepokojem odbiera Postanowienie Referendarza Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy z 7 stycznia 2015 r. odmawiając rejestracji Statutu PZD uchwalonego 23.X.2014 roku przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku" .

czytaj więce

 


19.05.2015

Spotkanie Pani Premier z działkowcami

19 maja na terenie ROD Bemowo II odbyło się spotkanie Pani Premier Ewy Kopacz z działkowcami na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Pani Premier towarzyszyła Minister Małgorzata Kidawa-Błońska. W otoczeniu piękniej zieleni i w miłej atmosferze Pani Premier wysłuchała, z jakimi problemami muszą się dziś mierzyć polscy działkowcy.

czytaj więcej

 

 


 

19.05.2015

Strona Internetowa ROD "Luwena" w Lubsku

ROD Luwena w Lubsku poszerzył grono ogrodów działkowych posiadających stronę internetową w naszym okręgu. Zapraszamy do zapoznania się z witryną. Twórcą i administratorowi życzymy wiele wejść, a odwiedzającym stronę www.rodluwena.pastelka.zgora.pl  zawsze świeżych  informacji.


 14.05.2015

Wystąpienie Prezydium KR PZD do Premier RP Ewy Kopacz w sprawie rejestracji statutu PZD w KRS

W nawiązaniu do wystąpienia skierowanego do Pani Premier przez Krajową Radę PZD w dniu 21 kwietnia 2015 roku, oraz licznych pism z ogrodów i od indywidualnych działkowców, Prezydium KR PZD, jako organ reprezentujący Związek na szczeblu krajowym, czuje się zobligowane poinformować Panią Premier o narastającym wśród działkowców zaniepokojeniu sprawą zablokowania rejestracji statutu PZD w KRS.

czytaj więcej


13.05.2015

Dziennik Trybuna : Ogrodowy stalking

Władze Warszawy nękają działkowców.

Sytuacja warszawskich ogrodów nie napawa optymizmem. Nierozwiązane od lat przez stołecznych urzędników problemy związane z roszczeniami wynikającymi z dekretu Bieruta i nieuregulowany stan prawny gruntów ROD stały się języczkiem uwagi. To, co kiedyś było tylko nierozwiązaną sprawą, dziś stało się koronnym argumentem w walce o wyrzucenie działkowców z warszawskich ogrodów i ich masową likwidację - czytamy w Dzienniku Trybuna

czytaj więcej


11.05.2015

Pozyskiwanie funduszy unijnych przez PZD

Podczas narady prezesów i dyrektorów biur OZ., która odbyła się w dniach 7-8 maja 2015 r. podjęto problem dotyczący możliwości pozyskiwania funduszy unijnych dla rodzinnych ogrodów działkowych, ponieważ  Polski Związek Działkowców może ubiegać się o środki z budżetu unijnego.

czytaj więcej


11.05.2015

List Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Zielonej Górze do Pani Premier Ewy Kopacz

Okręgowa Komisja Rewizyjna w zielonogórskim okręgu PZD kieruje do Pani Premier prośbę o wsparcie swoim autorytetem działań mających na celu pełne wdrożenie ustawy o ROD i zapewnienie działkowcom bezpieczeństwa prawnego. Piszemy do Pani Premier w przekonaniu, że znajdziemy zrozumienie i pomoc, a także obronę przed działaniami urzędu stołecznego Warszawy jako organu nadzorującego PZD. Działaniami tymi jesteśmy zbulwersowani, bo odczytujemy w nich chęć utrudniania naszej organizacji, a przez to również działkowcom, możliwości działania, jekie daje ustawa o ROD.

czytaj więcej


11.05.2015

"Statut PZD ma służyć działkowcom, nie urzędnikom"

Nadzwyczajny Zjazd PZD został zwołany na podstawie obowiązującego wówczas statutu Związku, który został zbadany i zarejestrowany przez KRS w 2006 r. Obecnie ten sam KRS, przyjmując bezkrytyczne uwgi Pani Prezydent m.st. Warszawy do trybu zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu PZD, odmową rejestracji zaprzecza sam sobie. Odmowy rejestracji dokonał referendarz, który podjął decyzję w imieniu KRS. Mamy poczucie, że sądy w naszym kraju są zależne i nic w nich nie jest niezawisłego. Szkoda, że to wszystko dzieje się z krzywdą dla miliona działkowców i przeciwko nim - piszą do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz uszestnicy Walnego Zebrania w ROD "Relaks" w Babimoście.

czytaj więcej


11.05.2015

"ROD na przestrzeni kilku ostatnich lat stały się celem ataków mających na celu pozbawienie prawie miliona obywateli prawa do użytkowania ziemi"

"Po zaskarżeniu zapisów ustaw w zakresie zrzeszania się, obrotu działkami na wolnym rynku, problemami z roszczeniami Związku Miast Polskich, interwencjami Rzecznika Praw Obywatelskich, a w końcu próbami zanegowania użytkowego charakteru altan ogrodowych, kręgi nieprzychylne ruchowi działkowemu podjęły dalszy desperacki atak w celu odebrania części obywateli prawa do ich majątku. Za pomocą absurdalnych i nielogicznych twierdzeń odebrano możliwość finansowania działalności Związku oraz podważono cały dotychczasowy tok legislacyjny wprowadzania zapisów ustawy o ROD. Sytuacja ta tym bardziej mnie boli, że postępowanie to firmuje swoim autorytetem i nazwiskiem Prezydet m.st. Warszawy" - pisze do Premier RP, Pani Ewy Kopacz, Tadeusz Traczyński z ROD w Świebodzinie.

czytaj więcej


11.05.2015

"Motywem postępowania Prezydent Warszawy jest wywieranie nacisku na PZD w sprawie wywłaszczenia gruntów warszawskich ogrodów"

"Pani Przydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zakwestionowała tryb uchwalenia nowego statutu, jednocześnie pomimo braku prawomocnego rozstrzygnięcia tej sprawy przez sąd, zażądała od PZD uchylenia wszystkich swoich uchwał. Z pozoru działania te mogą się wydawać troską o działkowców, w rzeczywistości nie są niczym innym, jak dezorganizacją pracy ogrodów działkowych. Zwracamy się do Pani o interwencję w tej sprawie i udzielenie nam, organom samorządów ogrodowychnskupionych w PZD, wsparcia" - pisze do Pani Premier Ewy Kopacz zarząd ROD "Flora" w Żorach.

czytaj więcej

 


11.05.2015

List zarządu ROD "Jutrzenka" w Lubsku do Pani Premier Ewy Kopacz

Prosimy Panią Premier o powstrzymanie uruchomionego już procesu odmowy rejestracji satutu stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców. Odbieramy to jako "ciąg dalszy niedokończonej wojenki" z działkowcami i naszym Związkiem a jednocześnie naszym mecenasem po to, by skutecznie i nieodwracalnie doprowadzić do likwidacji naszej organizacji. Tak wielkie zaangażowanie się Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz Prezydent Warszawy w ten proces źle wróży naszej sprawie. Tym samym znów znaleźliśmy się "na równi pochyłej", który to już raz zresztą? I jak tu mówić o spokojnym uprawianiu działki i odpoczynku na działce w gronie rodzinnym?

czytaj więcej


08.05.2015

Początek Sezonu Działkowego

W ROD "35 lecia" w Zielonej Górze rozpoczął się 2 maja br. kolejny sezon działkowy. Zgromadzeni na centralnym placu ogrodnicy oferowali rozsady warzyw, kwiatów, ziół i krzewów oraz drzewek ozdobnych, wytwórcy zachęcali do kupienia domków dla ptaków, hotelików dla pszczół i wyrobów dekoracyjnych z drewna. Można też było zakupić nasiona i nawozy. 

Imprezie towarzyszyła  muzyka, a dobra pogoda sprzyjała zakupom.


08.05.2015

"W naszym odczuciu niezarejestrowanie Statutu to nic innego jak chęć pozbawienia gruntów na których usytuowane są ogrody warszawskie"

"Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze" w Żaganiu zwraca się do Pani Premier z gorącym apelem o wstrzymanie blokowania rejestracji Statutu Polskiego Związku Działkowców".

czytaj więcej


 

07.05.2015

Stanowisko działkowców z rejonu Nowa Sól w sprawie utrudniania rejestracji Statutu PZD

"Aktualna sytuacja wskazuje jednoznacznie, że jesteśmy w stanie otwartej wojny z organem nadzoru. Walka ze związkiem przybiera różne formy. Zamieszcza się w mediach deskredytujące działania związku, artukuły, które w sposób skuteczny mogą poczynić zamęt w głowach działkowców" - piszą do Premier RP, Prezydenta m.st. Warszawy i Sądu Rejestrowego działkowcy z rejonu Nowa Sól,

czytaj więcej


06.05.2015

Dziennik Trybuna : KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ... I NIE ŚMIECĘ

Sezon na wypoczynek na daczach i w ogrodach działkowych można uznać za otwarty. W związku z tym w rejonach turystycznie atrakcyjnych pojawiły się tłumy urlopowiczów. Niestety nie wszyscy z nich zostawiają po sobie porządek - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej
   

06.05.2015

„Świat się kręci”… wokół ogrodów

Ogrody działkowe były tematem wyemitowanego 5 maja w telewizyjnej „Jedynce” programu „Świat się kręci”. Ograniczony czas nie pozwolił na omówienie wszystkich spraw związanych z sytuacją ROD w Polce, ale widzowie programu mogli się przekonać, czym są ogrody działkowe,  jakie dobro stanowią dla działkowców, ale i dla całego otoczenia. Nie dziwi więc wynik głosowania sms-owego, w którym telewidzowie mogli się wypowiedzieć, czy ich zdaniem ogrody są potrzebne. Aż 98 proc. z nich odpowiedziało „TAK”.

czytaj więcej

 

link do tvp- Świat się kręci


04.05.2015

Obradował Okręgowy Zarząd
W dniu 04.05.2015r obradował Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze. Zebranie prowadził prezes OZ PZD, Pan Marian Pasiński. W obradach uczestniczyli posłowie RP- Pan Bogusław Wontor (SLD) i pan Jerzy Materna (PiS). Obecni byli  pan Jan Gwóźdź członek Krajowej Rady PZD i pani Alina Nocuń- przewodnicząca okręgowej komisji rewizyjnej.
Prezes OZ na wstępie poinformował zgromadzonych o aktualnej sytuacji działkowców, ogrodów działkowych i Związku. Przedstawił sytuację związaną z rejestracją statutu PZD i działaniami organu nadzoru nad PZD, jakim jest Prezydent Warszawy. Pan Prezes omówił szczegółowo najważniejsze zastrzeżenia jakie zgłasza prezydent Warszawy oraz okoliczności w jakich te zastrzeżenia zostały sformułowane. Odniósł się również do sprawy roszczeń byłych właścicieli gruntów warszawskich i zmiany ustawy reprywatyzacyjnej. Zaznaczył, że wszystkie te sprawy są ze sobą powiązane.
Poseł Bogusław Wontor poinformował zgromadzonych, iż ustawa o stowarzyszeniach będzie nowelizowana i dostosowana do obecnych warunków. Zaznaczył, że organ nadzoru może nanosić uwagi do statutu PZD. Omówił jak działa procedura sądowa dotycząca rejestracji statutu PZD.
Poseł Jeży Materna- Uważa że sprawa ze Statutem PZD jest kolejnym po altanach i ustawie o ROD elementem walki z Polskim Związkiem Działkowców. Jest przekonany, iż PiS będzie dalej wspierał działania PZD.
Posłowie zadeklarowali wspólnie złożenie interpelacji poselskiej, złożyli zapewnienie o swoim poparciu dla działań podejmowanych w tym względzie przez Związek.
W sprawie Statutu PZD i trwających prac nad nowelizacją ustawy reprywatyzacyjnej przyjęto Stanowiska

[pobierz] 1.2 MB stanowisko-do-organu-nadzoru
[pobierz] 1.2 MB stanowisko-do-premier-rp
[pobierz] 1.0 MB w-sprawie-reprywatyzacji

Ze sprawozdaniem za okres kadencji zapoznała zgromadzonych pani Joanna Mikołajczyk- wiceprezes OZ. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności oraz ocenę pracy Okręgowego Zarządu przedstawiła przewodnicząca komisji Alina Nocuń. Przyjęto projekt programu działania Okręgowego Zarządu na następną kadencję. Okręgowy Zarząd przyjął dokumenty oraz chronogram prac w celu sprawnego przygotowania Zjazdu Okręgowego.

Rafał Hawryluk


 

Dziennik Trybuna: Polski Związek Działkowców pod ostrzałem

"Polityczny festiwal pomysłów na "ratowanie" ogrodów poprzez likwidacją Polskiego Związku Działkowców trwa w najlepsze. Tym razem najcięższe działa wytoczyła Prezydent Warszawy, uderzając w podwaliny prawne PZD. Jako organ nadzoru zakwestionowała nowo uchwalony statut Związku i wezwała do uchylenia wszystkich uchwał podjętych na jego podstawie" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej  


30.04.2015

Minister Skarbu Państwa odpowiada na interpelację poselską w sprawie reprywatyzacji

"W odniesieniu do postulatów Polskiego Związku Działkowców dotyczących zablokowania możliwości restytucji mienia należy zauważyć, że roszczenia reprywatyzacyjne dawnych właścicieli lub ich następców prawnych co do zasady nie mogą być zaspokajane poprzez zwrot nieruchomości w tych sytuacjach, w których nieruchomość została zbyta na rzecz osoby trzeciej - podmiotu prywatnego, tj. gdy decyzja nacjonalizacyjna wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takim przypadku sąd powszechny zasądza odszkodowanie. Jednak w zależności od okoliczności konkretnej sprawy sąd może uznać, że nie zachodzą nieodwracalne skutki prawne i brak jest podstaw do odmowy zwrotu danej nieruchomości w naturze, jednak ocena taka leży w wyłącznej kompetencji sądu" - odpowiada Minister Skarbu Państwa na interpelację poselską Macieja Orzechowskiego z PO w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej.

czytaj więcej


24.04.2015

Komunikat KR PZD w sprawie opłat w ROD w 2015 r. -

W związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi opłat ogrodowych w 2015 r. informujmy, iż dokonana 21.04.15r. zmiana uchwały KR PZD odnoszącej się do kwestii opłat ogrodowych, nie wpływa na sposób ich ustalania oraz wymiar w 2015 r. Wprowadzone zmiany odnoszą się wyłącznie do kwestii formalnoprawnych i nie rzutują na kompetencje walnych zebrań ROD w zakresie uchwalania opłat służących pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD.

 czytaj więcej


 

Zarząd ROD „35 lecia” w Zielonej Górze (ul. Podwójna b/n) uprzejmie zaprasza
wszystkich działkowców z rodzinami i przyjaciółmi na tradycyjne już spotkanie z okazji rozpoczęcia sezonu działkowego.


Spotkanie odbędzie się 2 maja br. przy domu działkowca.
Początek o godz. 14°°.
Podczas spotkania można będzie obejrzeć i zakupić :

 

1. Rozsady warzyw, kwiatów i ziół.
2. Kwitnące kwiaty (doniczkowe).
3. Krzewy i drzewka ozdobne.
4. Rozsady pomidorów.

 

W trakcie imprezy można będzie zakupić piwo z Browaru „EDI” (niepasteryzowane, o różnych smakach)

Z miłym zaproszeniem


Zarząd ROD „35 lecia” w Zielonej Górze

 


 

23.04.2015

Relacja z XXVIII posiedzenia Krajowej Rady PZD

 

21 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyło się XXVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD zwołane w trybie nadzwyczajnym, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyli także wszyscy członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. 

czytaj więcej


23.04.2015

Stanowisko KR PZD z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.

Uchwalenie przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którą procedowano z inicjatywy działkowców, całe środowisko przyjęło z wielkim zadowoleniem i jednocześnie z ulgą. Ustawa weszła w życie 19 stycznia 2014 r., a więc na dwa dni przed terminem wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny i w ten sposób zachowane zostały prawa działkowców do działek i mienia na działce, a także zapewniono dalsze funkcjonowanie ogrodów. Ustawa spotkała się z pełnym poparciem działkowców, którzy ocenili ją bardzo pozytywnie, bowiem spełnia ich oczekiwania, mimo nałożenia wielu rygorów i obowiązków.

czytaj więcej

 


16.04.2015

Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wejdzie w życie przed majówką

15 kwietnia br. ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że już od 30 kwietnia br. stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy wywalczyli prawo, które

ochroni przed rozbiórka 900 tys. altan.

czytaj więcej


23.04.2015

List KR PZD do Prezydenta Warszawy

"W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia br. w sprawie zastosowania określonych środków nadzorczych wobec Polskiego Związku Działkowców, Krajowa Rada PZD przesyła niniejszym stosowną informację o podjętych w tym zakresie działaniach, a jednocześnie pragnie przekazać swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie. Na wstępie Krajowa Rada PZD czuje się w obowiązku wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec działań organu nadzorującego. W naszej ocenie niedopuszczalne jest wykorzystywanie przysługujących środków nadzorczych do wymuszenia na Związku zmiany stanowiska, które prezentuje w toczącym się – z Państwa udziałem – postępowaniu sądowym dotyczącym rejestracji zmiany statutu PZD" - pisze Krajowa Rada PZD w liście do Pani Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz.

czytaj więcej
     

23.04.2015

Informacja KR PZD o realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przez PZD

Polski Związek Działkowców z mocy ustawy stał się stowarzyszeniem ogrodowym. Zachowana została jego ciągłość prawna i organizacyjna. Wejście nowego prawa oznaczało jednak konieczność dostosowania wewnątrz-organizacyjnego oraz dopełnienia szeregu obowiązków, a także podjęcia nowych wyzwań, związanych z regulacją stanu prawnego ROD. Dlatego minione 12 miesięcy stanowiło dla PZD okres olbrzymiego wysiłku. Zaczynając okres wdrażania nowej ustawy o ROD Polski Związek Działkowców posiadał w swoich strukturach 4926 rodzinnych ogrodów działkowych,  o powierzchni ponad 43 236 ha i ponad 963 tys działek rodzinnych.

czytaj więcej
         

Komunikat KR PZD w sprawie działań nadzorczych nad PZD

W ostatnim czasie wśród działkowców i organów PZD niepokój wywołały rozmaite informacje dotyczące działań podjętych przez Prezydenta Warszawy jako organu nadzorującego wobec PZD. W mediach pojawiły się doniesienia jakoby miał on uchylić uchwały Krajowej Rady PZD, a tym samym – pozbawić możliwości podejmowania najważniejszych decyzji dla funkcjonowania ROD i całego Związku. W celu skorygowania tych błędnych informacji Krajowa Rada PZD niniejszym przedstawia rzeczywisty stan rzeczy wynikający z trwającego sporu sądowego z organem nadzorującym dotyczącego rejestracji nowego statutu PZD oraz działań podejmowanych przez ten organ w ramach jego kompetencji.

czytaj więcej
     

22.04.2015

List KR PZD do Pani Premier Ewy Kopacz

"W imieniu działkowców zrzeszonych w PZD zwracamy się do Pani Premier o podjęcie, na podstawie art. 171 Konstytucji RP, czynności nadzorczych nad Prezydentem m. st. Warszawy w zakresie działań wykonywanych przez ten organ wobec naszego stowarzyszenia. Wydarzenia ostatnich dni, a zwłaszcza pismo skierowane do PZD przez Dyrektora Krzysztofa Krzekowieckiego – Kuleszę, dają podstawy by uznać, iż wobec organizacji podejmowane są działania budzące wątpliwość co do zgodności z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, a wręcz ustawą zasadniczą. Działający w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy urzędnicy, wymuszając na drodze administracyjnej odstąpienie przez PZD od stanowiska prezentowanego w postępowaniu sądowym, ograniczają możliwość skorzystania przez nasze stowarzyszenie z sądowej obrony swych praw" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Krajowa Rada PZD. 

czytaj więcej

22.04.2015

Dziennik Trybuna: Polska w ogniu roszczeń

"Od 25 lat władza nie potrafi rozwiązać w kraju problemu roszczeń. Cierpią na tym zwykli obywatele, w tym społeczność działkowców. Sądy co chwilę orzekają na korzyść spadkobierców, pozbawiając wielu ludzi nieruchomości użytkowanych przez nich legalnie od blisko 70 lat. Swoją opieszałością rząd sam strzela sobie w stopę, bo w ręce spadkobierców przechodzą także nieruchomości użytkowane przez instytucje publiczne, m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej
     

22.04.2015

Informator działkowca

We wszystkich ROD i OZ jest już najnowszy numer „Informatora działkowca”. Piszemy w nim m.in. o sukcesie wszystkich działkowców i PZD – ustawie „Stop Rozbiórkom Altan”, która wchodzi w życie jeszcze przed majówką. A ponadto o Okręgowych Zjazdach Delegatów PZD, wiosennych porządkach, inwestycjach i remontach w ROD. Zapraszamy do lektury!

czytaj więcej

Ogrody na wiosnę zielone i czyste

Wraz z nadejściem pierwszych słonecznych dni rodzinne ogrody ożyły. Na działkach praca wre. Wiosna to bowiem czas pozimowych porządków. Oczyszczanie działek i pierwsze grille w gronie rodziny i przyjaciół generują wiele odpadów. Dlatego działkowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na segregację śmieci i składowanie ich w przeznaczonym do tego miejscu.

czytaj więcej

       

02.04.2015

Prezydent podpisał ustawę „Stop Rozbiórkom Altan”

Wielki sukces działkowców! Po wielomiesięcznej walce o ocalenie ponad 900 tys. altan, 2 kwietnia 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. 

czytaj więcej


24.03.2015

Stanowisko KR PZD w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej

W związku z publiczną debatą w przedmiocie reprywatyzacji, Krajowa Rada PZD, jako reprezentant milionowej społeczności polskich działkowców, która wielokrotnie odczuwała skutki braku kompleksowej regulacji problemu roszczeń byłych właścicieli, stwierdza iż polski ustawodawca powinien niezwłocznie wprowadzić systemowe rozwiązania w tej materii.

czytaj więcej


24.03.2015

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie aktualnego stanu roszczeń do gruntów ROD

W związku z narastającym problemem roszczeń do gruntów ROD oraz coraz bardziej dotkliwymi skutkami dla PZD i działkowców Krajowa Rada PZD po raz kolejny zbadała stan roszczeń do gruntów ROD.

czytaj więcej


23.03.2015

Komunikat KR PZD w sprawie rejestracji nowego statutu PZD

Wciąż trwa procedura sądowa w sprawie zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zmiany statutu PZD. Sytuacja ta wynika z zastrzeżeń do trybu przyjęcia nowego statutu oraz niektórych jego zapisów, jakie zgłosił do sądu Prezydent Warszawy, który - jako organ nadzorujący Związek – kilkakrotnie występował z negatywnym stanowiskiem, nie chcąc dopuścić do rejestracji statutu. Mimo szerokiego stanowiska prawnego PZD, w którym odpowiedział na wszystkie zastrzeżenia organu nadzoru, Sąd Rejonowy wydał jednak postanowienie, w którym odmówił zarejestrowania zmiany statutu. Główną przyczyną odmowy było uznanie argumentu Prezydenta Warszawy jakoby nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do zmiany statutu PZD ze względu na nieprawidłowy wybór delegatów.

czytaj więcej
         

23.03.2015

Nowy numer „Zielonej Rzeczpospolitej” już w Twoim ogrodzie

Najnowszy numer nosi tym razem podtytuł: „Na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2105 roku”.  Jest to bowiem rok wyborczy w całym Związku, a rozpoczyna się walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi w ROD.  Przeczytacie o tym w artykule ”Ruszyła kampania sprawozdawczo-wyborcza we wszystkich ROD”.

czytaj więcej

23.03.2015

„Stop Rozbiórkom Altan” u Prezydenta

20 marca br. Sejm jednomyślnie ponownie uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z senacką poprawką. Teraz ustawa trafi do Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji. Następnie, po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy są już o krok od ocalenia 900 tys. altan!

czytaj więcej

         

23.03.2015

Relacja z XXVI posiedzenia Krajowej Rady PZD

20 marca br. odbyło się XXVI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obrady otworzył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Po przywitaniu uczestników narady, Prezes Kondracki nawiązał do toczących się tego dnia obrad sejmu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne i niektórych innych ustaw. Na posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli poprawkę senatu i teraz Prezydent RP Bronisław Komorowski ma 21 dni na podpisanie ustawy. Następnie po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw stanie się ona obowiązującym prawem.

czytaj więcej


20.03.2015

Projekt regulaminu ROD od poniedziałku w ogrodach

Od poniedziałku (23.03) broszury z projektem regulaminu ROD będą dostępne w ogrodach w całej Polsce. Krajowa Rada PZD zachęca wszystkich działkowców do zapoznania się z projektem i przesyłania uwag. Wspólnie udoskonalimy nasze związkowe przepisy!

czytaj więcej
         

12.03.2015

Sejmowa komisja przyjęła senacką poprawkę do ustawy w sprawie altan

18 marca Sejmowa Komisja Infrastruktury zajęła pozytywne stanowisko wobec senackiej poprawki do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw.

czytaj więcej

20.03.2015

Czytajcie „działkowca”!

Wiosna powoli zagląda już do ogrodów i niebawem rozgości się w nich na dobre. Coraz częściej odwiedzamy działki by podziwiać pierwsze wiosenne kwiaty, a i pracy jest też niemało. Trochę ruchu na świeżym powietrzu z pewnością może wyjść nam na zdrowie, szczególnie, że jest to okres tzw. wiosennego przesilenia. Zachowajmy jednak umiar i nie przeciążajmy się ze wszystkim na raz. Plan prac warto dobrze rozplanować i przygotować. A niezawodnym doradcą w wiosennej pielęgnacji działki będzie z pewnością kwietniowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży!

czytaj więcej
         

20.03.2015

"Mój Ogródek” tworzymy JUŻ ROK z naszymi czytelnikami!

 I przyszła wyczekiwana wiosna! Słońce świeci, ziemia niezamarznięta, można więc śmiało wkraczać na działkę i zabierać się do ogrodniczej pracy. Wiosna to doskonały okres na realizację pomysłów dotyczących nowych nasadzeń, przemyślanych przez nas przez zimę. Pomocny w tym, może być katalog roślin – wiosna 2015, zawierający sprawdzone i atrakcyjne odmiany krzewów, drzew, bylin i roślin cebulowych dostępnych w naszym sklepie internetowym. Polecamy w nim rośliny, zarówno z myślą o działkowcach, jak i tych którzy posiadają ogród przy domu. Nowy, kwietniowy numer „Mojego Ogródka”, to nowa odsłona inspiracji, które można zrealizować na działce i w ogrodzie. Skorzystaj z naszych rad i pomysłów. Zajrzyj do nas, naprawdę warto!

czytaj więcej  

 

20.03.2015

Gratulacje dla Prezydenta Zielonej Góry

Przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze na czele z prezesem, Panem Marianem Pasińskim odwiedzili w środę (18.03.2015r) prezydenta Zielonej Góry. Pan Prezes, imieniu Polskiego Związku Działkowców  pogratulował prezydentowi fantastycznego wyniku wyborów i zapewnił, iż Okręgowy Zarząd PZD tak jak do tej pory będzie współpracował z miastem.

Pan Prezydent Janusz Kubicki podkreślił, iż zielonogórskie ogrody działkowe są dobrem wspólnym i miasto dostrzega potrzebe ich istnienia i rozwoju przy współpracy z PZD.

Rafał Hawryluk

 


 

06.03.2015

Altany bez świadectw energetycznych

Altany w ogrodach działkowych nie potrzebują świadectwa energetycznego, czyli dokumentu określającego jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Mówi o tym art. 3 znowelizowanej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku, która wejdzie w życie 9 marca br. 

czytaj więcej
   

06.03.2015

Spalanie na działkach surowo zabronione

Wiosenne porządki w ogrodach działkowych rozpoczęły się na dobre. Niestety, podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku, pojedynczy działkowcy dopuszczają się spalania liści czy gałęzi. Krajowa Rada PZD przypomina o bezwzględnym zakazie palenia ognisk na działkach. Za złamanie zakazu grozi kara.

czytaj więcej  

06.03.2015

Krajowa Komisja Rewizyjna w sprawie wniosków o zastosowanie środków nadzorczych wobec PZD

"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD statutowego i ustawowego organu kontrolnego, wykonujący swój mandat wobec członków i Związku, po zapoznaniu się z wnioskami grupy obywateli dot. zastosowania środków nadzorczych wobec PZD przedstawiają swoje stanowisko. Wnioski te jednoznacznie odbieramy jako kolejny nieuzasadniony i tendencyjny atak na polskich działkowców, na niezależną, samodzielną, samorządną i pozarządową legalnie działającą ogólnopolską organizację jaką bez wątpienia jest Stowarzyszenie PZD. Z przykrością stwierdzamy, że wnioski grupy obywateli załączone do pisma skierowanego z up. Prezydent m.st. Warszawy przez Dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Krzysztofa Krakowieckiego - Kuleszę do Krajowej Rady PZD są w swojej treści praktycznie jednorodne, niepisane samodzielnie przez autorów i wobec tego stwierdzamy, że jest to zmowa w większości byłych członków PZD".

czytaj więcej
   

06.03.2015

Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD i Komisji Rewizyjnych ROD w sprawie wyrażenia opinii dotyczących regulaminu ROD

"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców zwracają się do Okręgowyc

h Komisji Rewizyjnych PZD i Komisji Rewizyjnych ROD z apelem o pilne wyrażenie swoich opinii związanych z zaproponowanymi w Regulaminie ROD zapisami. Krajowa Rada PZD w dniu 26 lutego 2015 roku podjęła Uchwałę Nr 2/XXV/ 2015, w której zawarto, że "Niezwykle cenny będzie zwłaszcza udział w tych konsultacjach ze strony organów rewizyjnych PZD". Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że w takiej sytuacji nie może zabrakąć głosu organów rewizyjnych PZD".

czytaj więcej

06.03.2015

Senat uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan”

5 marca br. Senat RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z jedną poprawką. Za przyjęciem projektu ustawy zagłosowało 85 Senatorów. Teraz projekt działkowców wróci do Sejmu, gdzie Posłowie będą głosować nad zmianą wprowadzoną do projektu przez Senat.

czytaj więcej

04.04.2015

Obradował Okręgowy Zarząd
W dniu 03.03.2015r obradował Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze. W trakcie obrad dokonano podsumowania mienionego roku oraz przyjęto plan pracy na rok 2015r. Prezes OZ PZD,  w Zielonej Grze, Pan Marian Pasiński omówił najważniejsze sprawy jakie czekają zarządy ogrodów. oraz Okręgowy Zarząd. Najważniejszą sprawą w tym roku jest przygotowanie i przeprowadzenie walnych zebrań sprawozdawczo wyborczych w ogrodach oraz wybór nowych władz ogrodowych, okręgowych i krajowych. Sprawa ta wymaga szczególnego przygotowania merytorycznego z uwagi iż Polski Związek Działkowców działa na podstawie zmienionych przepisów ustawy o ROD i zmienionego Statutu.
Okręgowa Komisja Rewizyjna dokonała podsumowania pracy Okręgowego Zarządu. Przewodnicząca OKR , Pani Alina Nocuń w swym wystąpieniu pozytywnie oceniła prace Okręgowego Zarządu zarówno na poziomie wsparcia merytorycznego i finansowego Rodzinnych Ogrodów Działkowych jak i zaangażowaniu w obronę praw działkowców.
Okręgowy Zarząd jednomyślnie przyjął uchwały dotyczące sprawozdań finansowych oraz preliminarzy na rok 2015r.
Ponadto przyjęto:
•    Uchwałę nr 5/XV/2015 w sprawie podziału podwyższenia opłaty ogrodowej w roku nabycia praw do działki.
•    Uchwałę nr 6/XV/2015 w sprawie terminu odbycia Okręgowego Zjazdu delegatów PZD
oraz stanowiska (poniżej)

[pobierz] 1.2 MB stanowisko w sprawie ogrodów Warszawskich
[pobierz] 0.8 MB stanowisko w sprawie rejestracji statutu PZD
[pobierz] 0.8 MB List do Prezesa PZD

List-podziękowanie dla Prezesa PZD w sprawie podjętych działań w obronie altan w rodzinnych ogrodach działkowych


27.02.2015

Komunikat KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD

Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 26 lutego przedstawiono wyniki działań w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie  art. 76 ustawy o ROD. Dzięki przyjętym rozwiązaniom prawnym, PZD po raz kolejny podejmuje batalie w tej kwestii. Regulacja stanu prawnego gruntów ROD jest niezwykle istotna dla dalszego ich funkcjonowania oraz zabezpieczenia praw działkowców i PZD, chociażby w przypadku likwidacji bądź roszczeń. Z treścią komunikatu KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD można zapoznać się na stronie pzd.pl w zakładce Aktualności - Informacje i Komunikaty KR PZD. 

czytaj więcej


27.02.2015

Krajowa Komisja Rewizyjna o badaniu sprawozdania finansowego KR PZD za 2014 rok oraz wydaniu opinii do projektów preliminarzy finansowych na 2015 rok

W dniach 23-25 lutego 2015 roku obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, która w pięcioosobowym składzie przeprowadziła badanie bilansu Krajowej Rady PZD za 2014 rok. Szczegółowe badanie zostało dokonane w oparciu o źródłowe dokumenty i objęte zostały nim środki budżetowe i fundusze wydzielone. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wysoko oceniła działalność Krajowej Rady PZD  zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozostającymi w jej dyspozycji. 

czytaj więcej


27.02.2015

Biuletyn Informacyjny 1/2015

Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego w tym roku poświęcony jest przede wszystkim XXIV posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Polecamy uwadze tematy: rejestracja statutu PZD, projekt ustawy "Stop Rozbiórkom Altan", zakończenie zebrań ustawowych i informację o działkowcach w wyborach samorządowych. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej


27.02.2015

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej poparła ustawę o altanach

 

25 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, na którym rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw. Ustawa, która trafiła do Sejmu jako projekt obywatelski złożony w ramach zainicjowanej przez PZD kampanii Stop Rozbiórkom Altan, została przyjęta przez senatorów bardzo pozytywnie. Podczas głosowania jednogłośnie opowiedzieli się za uchwaleniem aktu, proponując jednocześnie wprowadzenie do tekstu uchwalonego przez Sejm korekty analogicznej z zaproponowaną dzień wcześniej przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

czytaj więcej


 

26.02.2015

Relacja z XXV posiedzenia Krajowej Rady PZD

26 lutego 2015 roku odbyło się XXV posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obrady KR PZD otworzył Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej

 

 

 

 


Senacka Komisja za ustawą w sprawie altan

W dniu 24 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na której rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy  Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została zgłoszona przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Rozbiórkom Altan”. W posiedzeniu uczestniczyli pełnomocnicy Komitetu mec. Bartłomiej Piech oraz mec. Tomasz Terlecki.

czytaj więcej

   

25.02.2015

Stanowisko Prezydium KR w sprawie odrzucenia poprawki rozszerzającej działanie obywatelskiej ustawy Stop Rozbiórkom Altan na obiekty przekraczające normy zapisane dla altan działkowych

Prezydium Krajowej Rady PZD, jako reprezentant przeszło miliona działkowców-członków PZD oraz inicjator kampanii społecznej, której efektem było złożenie do Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy Stop Rozbiórkom Altan, stanowczo sprzeciwia się propozycjom rozszerzenia ochrony prawnej zapisanej w przedmiotowej ustawie na obiekty przekraczające normatywy przewidziane dla altan działkowych. Zdaniem Prezydium KR PZD rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z intencjami przeszło 700 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem obywatelskim. Co więcej, uważamy, że poprawka ta wręcz mogłaby zagrozić głównemu celowi inicjatywy, tj. niezwłocznemu usunięciu luki w prawie, która dała podstawy do zakwestionowania legalności altan budowanych od pokoleń przez rodziny działkowców. 

czytaj więcej
 

 

25.02.2015

Bądź na czasie – odwiedź Gardenię!

Gardenia to najbardziej inspirujące wiosenne targi ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Odbędą się one w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich od czwartku do soboty (26-28 lutego). Gorąco zachęcamy zwłaszcza działkowców do odwiedzenia targów i zapoznania się z aktualnymi trendami oraz nowinkami ogrodniczymi. 

czytaj więcej
   

25.02.2015

Dziennik Trybuna: Warszawa odpowiada na listy działkowców

"Dziesiątki listów od działkowców i struktur PZD, jakie każdego dnia trafiają na biurko Prezydent Warszawy, zarówno w sprawie niepokojących doniesień o inicjatywie legislacyjnej stowarzyszenia „dekretowiec", które proponuje likwidację wszystkich warszawskich ogrodów, jak i wciąż nierozwiązanych problemów związanych z dekretem Bieruta oraz regulacją stanu prawnego gruntów ROD, nie pozostały bez odpowiedzi. Na zarzuty i żale działkowców oraz list Okręgowego Zarządu Mazowieckiego do Hanny Gronkiewicz-Waltz odpowiedziała Dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, a zarazem Przewodnicząca Zespołu ds. współpracy Miasta Stołecznego Warszawy z rodzinnymi ogrodami działkowymi, Maria Młotkowska. List ten wprawił w zdumienie środowisko działkowe" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej
 

 

20.02.2015

Czytajcie „działkowca”!

Mamy przedwiośnie – okres dużych zmian, kiedy to zima ustępuje długo wyczekiwanej wiośnie. Przyroda budzi się do życia i można przystępować do wiosennych prac. A jest ich niemało, choćby porządkowanie rabat, zdejmowanie zimowych zabezpieczeń, opryski w stanie bezlistnym czy cięcie drzew i krzewów. Warto je dobrze rozplanować i przygotować, by ze wszystkim zdążyć na czas. A niezawodnym doradcą w wiosennej pielęgnacji działki będzie z pewnością marcowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży!

czytaj więcej
   

20.02.2015

„Mój Ogródek” tworzymy JUŻ ROK z naszymi czytelnikami!

Kalendarzowa zima nadal trwa pomimo braku śniegu i niskich temperatur. Czuć jednak, że wiosna zbliża się do nas dużymi krokami. Oznajmiają o tym zarówno ćwierkające głośno ptaki, jak i kwitnące rośliny m.in. przebiśniegi, krokusy, sasanki, a także nabrzmiałe pąki na wielu drzewach i krzewach. Pomimo że wiosenna aura zachęca nas do czynnego wkroczenia do ogrodu, to jednak z wieloma pracami musimy jeszcze chwilę poczekać. Warto jednak sięgnąć do marcowego numeru „Mojego Ogródka” i sprawdzić, co powinniśmy zrobić w tym miesiącu na działce – co przyciąć, co odsłonić a co posadzić na rozsadniku? Jeśli brakuje Wam pomysłu na nową odsłonę ogrodu, to skorzystajcie z naszych rad i inspiracji, które czekają na Was w tym nowym, wiosennym wydaniu „Mojego Ogórka”. Zajrzyjcie do nas, naprawdę warto!

czytaj więcej

 

18.02.2015

Dziennik Trybuna: Prezydent Warszawy chce pognębić działkowców

"Nieprzychylność władz Warszawy względem działkowców i ogrodów rykoszetem odbija się na ogólnopolskim stowarzyszeniu - Polskim Związku Działkowców, które zrzesza nie tylko dwadzieścia tysięcy stołecznych działkowców, ale blisko milion działkowców z całej Polski. Już nie tylko sprawa roszczeń i chęć wyrzucenia ROD ze stolicy budzą zastrzeżenia co do obiektywizmu i dobrej woli prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz względem środowiska działkowego. Wybory wygrane, więc nawet zachowanie pozorów nie jest już potrzebne" - czytamy w najnowszym Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


12.02.2015

"Stop Rozbiórkom Altan" w Senacie

Na stronie Senatu zamieszono informację, że na najbliższym posiedzeniu w dniu 4 marca 2015r. zostanie rozpatrzona Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - ma być rozpatrywana jako pkt 4 w porządku obrad.  

 czytaj więcej


 12.02.2015

Reprywatyzacja – koszmar działkowców

iconmonstr-livejournal-5-icon.png (512×512)9 lutego Gazeta Wyborcza na swoich łamach rozpoczęła cykl artykułów "Reprywatyzacja: kto korzysta, a kto płaci" dotyczący roszczeń do gruntów i nieruchomości. PZD szczególnie zainteresowały te publikacje, ponieważ obecnie z tytułu roszczeń toczy się kilkaset postępowań sądowych i administracyjnych wobec ogrodów działkowych na terenie całego kraju. Dotyczy to nawet ogrodów, które powstały jeszcze przed wojną. Z lektury płyną jednak wnioski, że problem roszczeń wobec terenów ogrodów działkowych jest za mało nagłaśniany wśród działkowców. Zarówno przez Zarządy ROD, jak i OZ. Działkowcy powinni być świadomi, że z powodu roszczeń zagrożony jest majątek ich własny, jak i Związku. Dlatego, aby przybliżyć temat działkowcom, poniżej przytaczamy kilka najważniejszych wątków poruszanych w artykułach i informacji o stanie roszczeń wobec ogrodów.

czytaj więcej

 


 

11.02.2015r

Narada Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD

W dniu 10.02.2015r odbyła się narada szkoleniowo -instruktażowa z Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych ROD okręgu zielonogórskiego .
W naradzie uczestniczyli Skarbnik Polskiego Związku Dzaiłkowców, Prezes OZ PZD w Zielonej Górze pan Marian Pasiński, oraz Główna Księgowa OZ PZD Danuta Czarkowska.  W naradzie uczestniczył też główny specjalista w gabinecie prezydenta Zielonej Góry, Pan Zygmunt Stabrowski.

Pan  Zygmunt Stabrowski przekazał zgromadzonym pozdrowienia od prezydenta Miasta oraz zapewnił, że tak ja dotychczas Prezydent Janusz Kubicki i władze Zielonej Góry będą współpracować z Polskim Związkiem Działkowców, w każdej sprawie dotyczącej ogrodów działkowych w Zielonej Górze.
Zapewnił, iż władze  Miasta w najbliższym czasie nie planują żadnej inwestycji, która wymagała by likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Naradę prowadziła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Alina Nocuń.
Zgodnie z porządkiem narady przyjętym przez zebranych , Prezes OZ PZD przedstawił sytuację Związku na tle wydarzeń zewnętrznych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji Statutu PZD, zebrań wszystkich działkowców, sytuacji ogrodów warszawskich, pozytywnym zakończeniu projektu obywatelskiego w sprawie altan przyjętym w drugi czytaniu przez Sejm RP.
Podjęte zostały dwa stanowiska to jest:
•    w sprawie obrony ogrodów warszawskich domagając się od władz Warszawy odstąpienia od zamiaru likwidacji ogrodów działkowych bez możliwości uzyskania odszkodowania przez działkowców i PZD za naniesienia, nasadzenia i infrastrukturę będącą ich własnością.(czytaj tutaj)
•    w sprawie odmowy rejestracji Statutu PZD stwierdzając ,że doszukiwanie się błędów proceduralnych dotyczących zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu PZD i podważanie przez to statutu PZD za celowe chwytanie się pretekstów, aby można było przejąć tereny ogrodów działkowych w Warszawie i w ten sposób zadość uczynić żądaniom wynikającym ze skutków dekretu Bieruta. Zwrócono się do Prezydenta Warszawy i pozostałych organów państwowych o sprawiedliwe i rzetelne rozstrzygnięcie sprawy.(czytaj tutaj)
W dalszej części narady w sposób szczegółowy przedstawiono uchwały Krajowej Rady i Prezydium KR PZD dotyczące wdrożenia przepisów ustawy o ROD z 13 .12.2014r. Oprócz tego omówiono i wskazano na obowiązki Komisji Rewizyjnych dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdawczości finansowej w ogrodzie za rok 2014, prac związanych z wydaniem oceny preliminarzy finansowych na 2015r w zmienionej nie tylko szacie graficznej ale również zmienionej merytorycznej wartości występujących tam pozycji dostosowanych do wymogów Ustawy o ROD.
Zwrócono się do Przewodniczących Komisji Rewizyjnych o współpracę z Zarządami ROD i Księgowymi aby ciążące obowiązki wykonać w sposób nie budzący zastrzeżeń i w odpowiednim terminie

Alina Nocuń


11.02.2015

Dziennik Trybuna: Sukces działkowców

"Tego w historii projektów obywatelskich nie dokonał dotąd nikt inny. Polski Związek Działkowców kolejny raz nie tylko bardzo starannie przygotował inicjatywę obywatelską, ale również wspólnie z działkowcami zebrał pod nią kilkaset tysięcy głosów i po raz drugi zjednoczył wokół działkowej sprawy posłów wszystkich ugrupowań" - czytamy w najnowszym Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


06.02.2015

Sejm uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan”

Wielki sukces działkowców i PZD! Po wielomiesięcznych pracach i ponad 700 tysięcy podpisów poparcia Sejm uchwalił ustawę, która zabezpiecza altany działkowe przez rozbiórką. 436 posłów głosowało za ustawą, 3 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Posłowie nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że projekt jest słuszny i potrzebny.

czytaj więcej


 10.02.2015

54 uczestników narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego w sprawie obrony ogrodów warszawskich

"Sprzeciwiamy się podejmowanej przez władze Warszawy próbie rozwiązania problemu roszczeń, wynikających z dekretu Bieruta, kosztem działkowców, a wiec grupy społecznie najsłabszej. Żądamy, aby działkowców warszawskich traktować jako obywateli mających równe prawa - zgodnie z zapisami Konstytucji, i oczekujemy, że zostaną oni potraktowani poważnie - z uwzględnieniem trudu jaki włożyli w zagospodarowanie przekazanej im przez państwo ziemi, poniesionych kosztów materialnych i wreszcie - moralnych, bo od lat traktowani są tak, jakby to oni winni byli wprowadzeniu dekretu Bieruta" - pisze 54 uczestników narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego. 

czytaj więcej


 

05.02.2015

Błąd w karcie pocztowej „Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze”

Informujemy, że w drukarni powstał błąd w karcie pocztowej „Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze”. Prawidłowa nazwa zebrania widnieje na stronie, na której znajduje się proponowany porządek obrad. Jednak na stronie drugiej jest napis „Walne zebranie sprawozdawcze”.  W chwili obecnej można tylko podczas wypisywania zaproszeń uzupełnić ręcznie wpisując właściwą nazwę walnego zebrania.

czytaj więcej

 


 

05.02.2015

Kto odpowiada za pożary altan w ogrodach działkowych w okresie zimowym?

Pojawiające się w ostatnim czasie informacje prasowe na temat tragicznych w skutkach pożarów altan na terenie ogrodów działkowych w zimie, powodują nieporozumienia sugerując, iż zarządy ROD nie dbają o osoby bezdomne lub zamieszkujące na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Zapomina się jednak o tym, iż zgodnie z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania.

czytaj więcej


 

05.02.2015

Stanowisko prezesów ROD Okręgu Zielonogórskiego w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD

"Bulwersujące w tej sprawie jest to, że skutki opinii Prezydent Warszawy w gruncie rzeczy dotykają całej organizacji i wywołują zamieszanie we wszystkich ogrodach. Trudno jest też powstrzymać się od uwagi, że formacja, której Prezydent Warszawy jest prominentnym członkiem, miała dość czasu, aby zająć się rozwiązaniem problemu roszczeń, a nie uciekać się teraz do 'sztuczek', przy pomocy których można by odebrać ziemię po raz kolejny, po to, aby po raz kolejny dać ją komuś innemu. Uprzedzamy, że w okresie przedwyborczym jest to dosyć ryzykowna zabawa" - piszą w swoim stanowisku uczestnicy narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego PZD w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD.

czytaj więcej


05.02.2015

Komisja Infrastruktury odrzuciła poprawkę SLD do projektu „Stop Rozbiórkom Altan”

4 lutego br. (środa) na wieczornym posiedzeniu Komisji Infrastruktury odrzucono poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw zgłoszoną przez SLD.

czytaj więcej


29.01.2015

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie oceny wyników wyborów samorządowych 2014

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z analizą wyników wyborów samorządowych pod względem ilości uzyskanych mandatów przez działkowców oraz objętych przez nich funkcji w samorządach po wyborach i stwierdziło, że we władzach gmin, powiatów, miast i województw znaleźli się przedstawiciele społeczności działkowej w znacznej ilości. Działkowcy uzyskali w wyborach samorządowych łącznie 418 mandatów. Na funkcje zostało wybranych 79, a do rad różnych szczebli - 339

czytaj więcej


29.01.2015

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie zakończenia kampanii zebrań ustawowych w ROD

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z wynikami kampanii zebrań ustawowych w ROD zakończonej w dniu 18 stycznia 2015 roku. Art. 69 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 rzobowiązał PZD do przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców. Podczas tych zebrań działkowcy mieli zadecydować, czy ROD pozostanie w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD czy też założą lokalne stowarzyszenie, które przejmie zarządzanie ROD. Zebrania mogły się odbywać  w ROD już od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 19 stycznia 2014 r. do 18 stycznia 2015 r.

czytaj więcej


29.01.2015

Zaproszenia na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2015r.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  podobnie jak w latach  ubiegłych Krajowa Rada wydrukowała zaproszenia  na walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze w rodzinnych ogrodach działkowych w 2015r. w łącznym nakładzie 1000000 sztuk.

Całkowity  koszt  wydruku zaproszeń  pokryje  Krajowa Rada PZD. Krajowa Rada pokryje również koszty przesyłki zaproszeń do okręgowych zarządów PZD.  Przewidywany termin dostarczenia zaproszeń do okręgowych zarządów PZD  to  30 stycznia 2015r.

Zaproszenia  na walne zebrania okręgowe zarządy PZD będą wydawały bezpłatnie wszystkim zarządom rodzinnych ogrodów działkowych.

 

czytaj więcej

29.01.2015

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie oceny wyników wyborów samorządowych 2014

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z analizą wyników wyborów samorządowych pod względem ilości uzyskanych mandatów przez działkowców oraz objętych przez nich funkcji w samorządach po wyborach i stwierdziło, że we władzach gmin, powiatów, miast i województw znaleźli się przedstawiciele społeczności działkowej w znacznej ilości. Działkowcy uzyskali w wyborach samorządowych łącznie 418 mandatów. Na funkcje zostało wybranych 79, a do rad różnych szczebli - 339

czytaj więcej


29.01.2015

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie zakończenia kampanii zebrań ustawowych w ROD

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z wynikami kampanii zebrań ustawowych w ROD zakończonej w dniu 18 stycznia 2015 roku. Art. 69 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 rzobowiązał PZD do przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców. Podczas tych zebrań działkowcy mieli zadecydować, czy ROD pozostanie w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD czy też założą lokalne stowarzyszenie, które przejmie zarządzanie ROD. Zebrania mogły się odbywać  w ROD już od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 19 stycznia 2014 r. do 18 stycznia 2015 r.

czytaj więcej


29.01.2015

Zaproszenia na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2015r.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  podobnie jak w latach  ubiegłych Krajowa Rada wydrukowała zaproszenia  na walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze w rodzinnych ogrodach działkowych w 2015r. w łącznym nakładzie 1000000 sztuk.

Całkowity  koszt  wydruku zaproszeń  pokryje  Krajowa Rada PZD. Krajowa Rada pokryje również koszty przesyłki zaproszeń do okręgowych zarządów PZD.  Przewidywany termin dostarczenia zaproszeń do okręgowych zarządów PZD  to  30 stycznia 2015r.

Zaproszenia  na walne zebrania okręgowe zarządy PZD będą wydawały bezpłatnie wszystkim zarządom rodzinnych ogrodów działkowych.

 

czytaj więcej


28.01.2015

Dziennik Trybuna: Nie tylko Bierut doskwiera działkowcom

"Zwrotów gruntu domagają się coraz częściej nie tylko byli właściciele i ich spadkobiercy, ale też osoby, które nie są związane z byłymi właścicielami, a prawo do roszczenia po prostu odkupują, licząc na milionowe zyski. Po transformacji ustrojowej w latach 90. okazało się, że wartość wywłaszczanych w okresie PRL-u gruntów wzrosła wielokrotnie, a rozwój miasta sprawił, że często tereny kiedyś zupełnie bezwartościowe i zaniedbane, stały się nagle atrakcyjną lokalizacją. Przyczyniły się do tego także ogrody działkowe. Grunty te bowiem niejednokrotnie miasta i gminy przekazały działkowcom" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


28.01.2015

Drugie czytanie obywatelskiego projektu "Stop Rozbiórkom Altan"

4 lutego 2015 roku (środa) odbędzie się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’ o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. O 14:15 sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury nad projektem wygłosi posłanka Aldona Młyńczak z Platformy Obywatelskiej. Później nastąpi dyskusja nad projektem.

czytaj więcej


27.01.2015

OZ w Zielonej Górze wobec artykułu Gazety Wyborczej o działkowcach

"Po raz kolejny potraktował Pan członków PZD jak ciemną masę, która niczego nie rozumie i nie potrafi podejmować świadomych decyzji. Wydźwięk artykułu z Gazety Wyborczej z 25 stycznia br. pt. "Ogrody działkowe nadal w rękach PZD" pozostawia niesmak. Z treści Pańskiego artykułu wynika, iż działkowcy w ogromnej większości przegapili swoją szansę na założenie nowego stowarzyszenia. Nie przyszło Panu do głowy, że działkowcy pozostali w PZD, ponieważ jest to stowarzyszenie, które im odpowiada? Pańskie podejście do PZD jest znane od wielu lat, jeszcze się nie zdarzyło, aby napisał Pan obiektywny artykuł dotyczący naszej społecznej organizacji" - pisze w liście do redaktora Gazety Wyborczej Marka Wielgo OZ w Zielonej Górze.

czytaj więcej

27.01.2015
Druki Preliminarzy

Okregowy Zarząd informuje, iż w zakładce pliki do pobrania/dokumenty i druki pojawiły się już druki preliminarzy dla ROD na rok 2015 oraz uchwała i wytyczne w tej sprawie. Druki do pobrania TUTAJ, wytyczne do pobrania TUTAJ


 

26.01.2015

"Wielu zrobi wiele, aby życie nam utrudnić i do takich zaliczyć należy stowarzyszenie "Dekretowiec"

 

"Wielu zrobi wiele aby to życie nam utrudnić i do takich zaliczyć należy stowarzyszenie "Dekretowiec", które kosztem warszawskich działkowców pragnie załatwić wierzytelności swoich członków" - pisze do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Działkowiec z ROD "Zacisze" w Żaganiu.

czytaj więcej


26.01.2015

List działkowca do Prezydenta Warszawy w sprawie działań stowarzyszenia "Dekretowiec"

"Uważam, że prowadzi Pani grę, w której stawką są miliardy złotych w postaci najatrakcyjniejszych w Polsce terenów inwestycyjnych. Jednak jako działkowiec z 40-letnim stażem mam świadomość jak wiele dla zwykłych ludzi znaczy ten skrawek gruntu pod ogródkiem działkowym" - pisze w liście do Prezydenta Warszawy działkowiec z ROD "22 lipca" w Zielonej Górze.

czytaj więcej


23.01.2015

Działkowcy nie gęsi, swój rozum mają

W wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 21 stycznia 2015 r. w dodatku 'Dom' ukazał się artykuł pt. „Ogrody nadal w rękach PZD” autorstwa red. Marka Wielgo, którego stosunek do PZD jest znany czytelnikom już od dawna. Ten artykuł jest niczym innym jak namawianiem działkowców do wyłączenia się z PZD.  Przy tej okazji autor rzuca szereg oszczerstw pod adresem Związku, zarzucając mu nieuczciwość i manipulacje, które określa bardzo wymownym słowem - sabotaż. Nasuwa się pytanie: czy podstawą zarzutu rzekomego sabotażu jest druzgocąca porażka w demontażu Polskiego Związku Działkowców, na którą tak liczyli nasi przeciwnicy? Niezależnie od przyczyn autor w swoim artykule zniekształca fakty, przez co nie ukazuje prawdziwej sytuacji.

czytaj więcej


22.01.2015

OZ w Zielonej Górze przeciwko próbom likwidacji ogrodów działkowych w Warszawie

Pomysł odebrania działek tysiącom mieszkańców stolicy w celu rozwiązania problemów wynikających z wprowadzenia przed laty dekretu Bieruta jawi się dziś jako żałosny przykład powiedzenia 'kowal zawinił, a cygana powiesili'. Niestety stoją za tym nieudolne lub żadne działania urzędów, w które świetnie montuje się Zrzeszenie Dekretowiec ze swoimi bezpardonowymi żądaniami. Trudno jest nam zrozumieć dlaczego strona licząca się w tym sporze jest tylko jedna - byli właściciele i ich spadkobiercy, zaś druga strona traktowana jest z lekceważeniem" - pisze w liście do Prezydent Warszawy OZ w Zielonej Górze.

czytaj więcej


22.01.2015

Przygotowanie do Walnych Zebrań w ROD
Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze informuje, iż od lutego rozpocznie się cykl szkoleń dla samorządów rodzinnych ogrodów działkowych (prezesów, przewodniczących komisji rewizyjnych i księgowych ROD) poświęcony przygotowaniu i odbywaniu walnych zebrań sprawozdawczo wyborczych w ROD w oparciu o przepisy ustawy o ROD z dnia 13grudnia 2013r, nowy Statut PZD oraz wytyczne i uchwały przyjęte przez Krajową Radę PZD.
Zmiana przepisów wymusiła zmianę zasad funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, aby były one sprawnie zarządzane Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze dokłada wszelkich starań by zarządy poszczególnych ROD były przygotowane w sposób profesjonalny do powierzonych im zadań.
Narady odbędą się
2 lutego br. w Lubsku
3 lutego br. w Nowej Soli
4 lutego br. w Zielonej Górze, przy
5 lutego br. w Żarach
6 lutego br. w Szprotawie
10 i 11 lutego w Zielonej Gorze (dla Księgowych i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych)

Rafał Hawryluk


22.01.2015

Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego przesyła podziękowania do Prezesa OZ

Przyjmuję te gratulacje jako przejaw umacniania wspólnoty samorządowej Województwa Lubuskiego. Wiem jak bardzo potrzebne jest uświadomienie i popularyzacja roli Sejmiku oraz sensu działalności jego radnych. (Bardzo proszę o wzajemne wspieranie w tym dziele i zwykłą pomoc w wykonywaniu zadań (przewodniczącego Sejmiku. Jestem otwarty na propozycje i prośby kierowane do Sejmiku, czy też za pośrednictwem Sejmiku, do Marszałka lub Zarzędu Marszałkowskiego. Zachęcam także do współuczestnictwa w inicjatywach uchwałodawczych, udziału w obradach Sejmiku, współpracy z komisjami Sejmiku i stałego kontaktu z (Biurem Sejmiku 'Województwa Lubuskiego. Za wszelką życzliwość i konstruktywność z góry dziękuję.... pisze Pan Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województaw Lubuskiego.

treść listu poniżej

[pobierz] 0.6 MB podziekowania-czeslaw-fiedorowicz

22.01.2015

Związek Miast Polskich o spłacie dekretowców i poparciu dla projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’

12 grudnia 2014 roku w Białej Podlasce odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. Jednym z tematów poruszanych na zebraniu była spłata roszczeń dekretowców i obywatelski projekt ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’.

czytaj więcej


20.01.2015

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie druków dokumentów dla ROD dotyczących inwestycji i remontów

Zbliża się okres walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych członków PZD w ROD. Jest to najlepsza okazja, aby zastanowić się nad potrzebami ROD w zakresie zagospodarowania i zaplanować nowe inwestycje lub remonty. Mimo, iż co roku ogrody działkowe przeprowadzają wiele inwestycji i remontów infrastruktury ogrodowej, to potrzeby w tym zakresie są w dalszym ciągu spore. Jeszcze wiele ogrodów nie posiada podstawowej infrastruktury takiej jak sieć wodociągowa, energetyczna czy budynki administracyjne. Wiele też ogrodów jest niedoinwestowanych.

czytaj więcej


21.01.2015

Dziennik Trybuna: Warszawskie ogrody pod młotek? Walka wciąż trwa

"Sprawa zagrożonych likwidacją warszawskich ogrodów i propozycji stowarzyszenia „Dekretowiec" do ustawy reprywatyzacyjnej, które są przedmiotem analizy w Senacie, wzbudziła ogromny odzew środowiska działkowego. Z całego kraju płyną listy od ogrodowych stowarzyszeń i samych działkowców, którzy solidaryzują się z warszawskimi działkowcami i protestują wobec takich działań. Także Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców krytycznie odniosła się do postulatów stowarzyszenia, które lekką ręką proponuje likwidację wszystkich warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych, z czego 500 ha gruntów ROD miałoby być bezpośrednio wydanych na rzecz „dekretowców", a pozostałe 700 ha rozprzedane deweloperom za kwotę bliską 40 mld zł" - czytamy w najnowszym Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

20.01.2015

„Mój Ogródek” tworzymy z naszymi czytelnikami!

Kolejny zimowy miesiąc to jeszcze czas, kiedy prace ogrodnicze ograniczamy do tzw. kosmetyki. Obserwujemy pogodę a w razie potrzeby interweniujemy chroniąc te bardziej wrażliwe gatunki – np. strzepując zalegający śnieg, lub poprawiając zimowe osłony. Podświadomie już czekamy i myślimy o wiośnie szukając inspiracji i ogrodowych porad. Warto po nie sięgnąć do najnowszego, lutowego numeru „Mojego Ogródka” i skorzystać ze sprawdzonych rad i projektów zarówno naszych ekspertów jak i czytelników.

czytaj więcej


20.01.2015

Czytajcie „działkowca”!

Tegoroczna zima przebiega bardzo zmiennie i raczej łagodnie, odwilże przeplatane są okresami ochłodzeń. Nie jest to korzystna aura dla zimujących roślin, które, niedostatecznie zahartowane mogą ucierpieć od nagłych mrozów. Warto więc regularnie odwiedzać działkę, sprawdzać zimowe zabezpieczenia, czy nie zostały np. uszkodzone przez wiatr (też go nie brakowało), podlewać rośliny zimozielone i robić inne, potrzebne w tym czasie zabiegi. A znakomitym doradcą w tym zakresie będzie lutowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży! 

czytaj więcej

19.01.2015

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie zamieszkiwania na działkach

Prawo w randze ustawy zakazuje od dawna zamieszkiwania na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Niestety są ludzie, którzy w sposób świadomy łamią to prawo. Problem staje się głośny co roku, najczęściej w grudniu, gdy zarząd ogrodu zgodnie z uchwałą walnego zebrania wyłączy prąd i wodę. Zarządy ROD i Związek są wówczas atakowane przez media i organizacje społeczne za uniemożliwianie godnego mieszkania na działkach.

czytaj więcej

19.01.2015

Co wydarzyło się w ROD im. Waryńskiego w Bydgoszczy?

30 grudnia 2014 roku w ROD im. Waryńskiego przy ul. Skorupki w Bydgoszczy doszło do śmiertelnego zaczadzenia się mężczyzny, który nielegalnie zimował w rodzinnym ogrodzie działkowym. Ten nieszczęśliwy wypadek poruszył media w całej Polsce. Wydarzyła się tragedia, teraz należałoby wskazać winnego. Media bardzo łatwo orzekły wyrok, czyniąc winnym Polski Związek Działkowców. Należy jednak spojrzeć na problem szerzej i zbadać okoliczności wydarzenia, jak również regulacje prawne dotyczące ROD. Okazuje się bowiem, że PZD zrobił wszystko, co tylko możliwe, aby pomóc mężczyźnie. Brak zgody na całoroczne zamieszkiwanie w ROD to po prostu przestrzeganie prawa i stanie na straży interesu wszystkich działkowców. 

czytaj więcej

20.01.2015

List Krajowej Komisji Rewizyjnej do Polskiej Lewicy

"Krajowa Komisja Rewizyjna wyraża zdziwienie i oburzenie zamieszczaniem na stronie internetowej materiałów niedotyczących naszej działalności. Permanentne publikowanie informacji szkalujących nasz Związek jest niestosowne oraz lokuje się poniżej poziomu oczekiwanego od Waszej partii. Publikowanie materiałów przekazywanych przez p. Andrzeja Łaszczyka (notabene odwołanego członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie) i innych stanowi niedopuszczalną ingerencję w wewnętrzne sprawy naszej społecznej organizacji" - pisze KKR do Przewodniczącego Polskiej Lewicy Jacka Zdrojewskiego.

czytaj więcej


19.01.2015

Stanowiska i uchwały podjęte na XXIV posiedzeniu Krajowej Rady PZD

W nawiązaniu do informacji  „Obradowała Krajowa Rada PZD” z XXIV posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2015 roku, zamieszczamy podjęte stanowiska i uchwały.

czytaj więcej

19.01.2015

Działkowcy w wyborach samorządowych

"Po raz pierwszy od wielu lat działkowcy kandydujący w wyborach samorządowych rekomendowani przez struktury Polskiego Związku Działkowców osiągnęli tak dobre wyniki".

czytaj więcej

16.01.2015

Protest Komisji Warszawskiej wobec spłaty dekretowców warszawskimi ogrodami

"Pozostajemy w głębokim przekonaniu, że nikogo nie przekona ani agresywna postawa, ani takaż retoryka prezentowana przez Zrzeszenie „Dekretowiec”. Czym bowiem innym od - zdaniem Zrzeszenia - wszechogarniającego bezprawia jest jego propozycja? Mamy też nadzieję, że władze Warszawy - gdyby dostrzegły w propozycji Zrzeszenia jakiś zalążek pomysłu na zdobycie środków na odszkodowania dla „dekretowców” - będą pamiętały o programowym dokumencie dla stolicy, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy uchwalone przez Radę m.st. Warszawy. W Studium, w części poświęconej wizji rozwoju miasta przewidziano zachowanie terenów zielonych i ochronę przyrody, w tym (w najgorszym razie) przekształcenie ogrodów działkowych w parki, a nie tereny budowlane dla developerów, jak chce tego Zrzeszenie Dekretowiec" - pisze Komisja Warszawska w liście do Senatorów i tzw. Zrzeszenia Dekretowiec.

czytaj więcej

 

16.01.2015

Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego uczestniczył w spotkaniu Prezydium OZ
Pan Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący sejmiku wojewódzkiego uczestniczył w Piątek (16.01.2015r.) w obradach prezydium OZ PZD w Zielonej Górze. Spotkanie prowadził pan Marian Pasiński, Prezes OZ w Zielonej Górze. Pan Prezes Zapoznał zgromadzonych z aktualna sytuacją w Polskim Związku Działkowców, z problemami jakie napotyka Związek w trakcie rejestracji nowego Statutu oraz  wynikami zebrań ustawowych w naszym Okręgu, które pozwalają stwierdzić, iż w ogromnej większości działkowcy pozytywnie oceniają Polski Związek Działkowców.
Pan Przewodniczący oznajmił, iż będzie się starał by Sejmik Województwa Lubuskiego postrzegał ogrody działkowe jako ważny element w krajobrazie miast i miasteczek w naszym regionie oraz będzie przekonywał radnych do wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych w inwestycjach i modernizacji infrastruktury ogrodowej, tak by stały się one atrakcyjnym miejscem dla wszystkich mieszkańców naszych miast.
Pan przewodniczący podziękował z udzielone mu wsparcie w ostatnich wyborach samorządowych oraz zapewnił, iż zamierza dalej kontynuować dobrą współprace z Zielonogórskim oddziałem PZD.

Rafał Hawryluk


16.01.2015

Komunikat w sprawie rejestracji nowego statutu PZD

Krajowa Rada PZD informuje, że nadal trwa procedura sądowa w sprawie zarejestrowania zmiany statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Przypominamy, że podczas nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w dniu 23 października 2014 roku Związek uchwalił nowy statut. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS wraz z uchwalonym statutem.

czytaj więcej
   

16.01.2015

Projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” został skierowany do drugiego czytania

Zgodnie z decyzją Sejmu podjętą na pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2014 roku, wczoraj – 15 stycznia 2015 roku, obradowała Sejmowa Komisja Infrastruktury. Jedynym tematem przez nią poruszanym był obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw wraz z poprawkami rządowymi. Projekt ten został opracowany i zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”, który reprezentuje działkowców w Polsce.

czytaj więcej

16.01.2015

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie roszczeń do gruntów warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. zajmowała się sprawą roszczeń do gruntów warszawskich ROD, a w szczególności roszczeniami z „Dekretu Bieruta”. Zainicjowane to było działaniami Stowarzyszenia „Dekretowiec”, które przedłożyło komisji senackiej propozycje w zakresie likwidacji wszystkich ROD w Warszawie.

czytaj więcej
   

16.01.2015

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie sytuacji ogrodów i działkowców w Krakowie

Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. Krajowa Rada PZD zapoznała się z sytuacją ROD i działkowców w Krakowie. Temat ten został podjęty w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXXXI/1904/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i nałożeniem na krakowskie ROD i działkowców opłat z tytułu użytkowania gruntów ROD o nieuregulowanej sytuacji prawnej.

czytaj więcej

16.01.2015

KOMUNIKAT KR PZD o podjętych rozwiązaniach w zakresie inwestycji i remontów w ROD

Obradująca w dniu 15 stycznia 2015 roku Krajowa Rada PZD podjęła m.in. dwie uchwały: uchwałę nr 3/XXIV/2015 w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polskim Związku Działkowców oraz uchwałę nr 6/XXIV/2015 w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

czytaj więcej
   

16.01.2015

Fundusz Obrony ROD

Krajowa Rada PZD uchwaliła nową uchwałę w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD. Fundusz Obrony funkcjonuje w PZD od  2009 r. W obecnej sytuacji ogrodów działkowych, szczególnie zagrożonych roszczeniami, istnienie tego Funduszu stało się wręcz koniecznością, należało jednak dostosować jego funkcjonowanie do nowych podstaw prawnych, na jakich oparta jest działalność PZD.

czytaj więcej

16.01.2015

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w PZD

W 2015 r. kończy się kadencja organów PZD na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Jest to rok sprawozdawczo-wyborczy we wszystkich jednostkach organizacyjnych, a więc w ROD należących do PZD, okręgach i jednostce krajowej. Zapoczątkują tę kampanie walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ROD, które dokonają oceny działalności zarządów w okresie kadencji, ustalą program działania na następną kadencję i wybiorą zarządy i komisje rewizyjne na nową kadencję.

czytaj więcej
   

16.01.2015

Informacja na temat zebrań wszystkich działkowców

18 stycznia 2015 r. dobiega końca termin wyznaczony przez ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych na  przeprowadzenie  zebrań, na których wszyscy działkowcy w ROD mają zdecydować o wyborze stowarzyszenia zarządzającego ogrodem.  Do dnia 12 stycznia 2015 r. odbyły  się zebrania w 4806 ROD (97,62% wszystkich ROD). W zdecydowanej większości – w 4568  ogrodach – działkowcy postanowili, że chcą aby ich ogrodem nadal zarządzał PZD.

czytaj więcej

15.01.2015

Obradowała Krajowa Rada PZD

W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło się XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezes Związku przedstawił sytuację ogrodów i Związku na tle wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie.

czytaj więcej

 


 

14.01.2015

"Opodatkowali działkowców. Tak promuje się Kraków"

"Atrakcyjne tereny prawie w centrum miasta to doskonałe miejsce do wypoczynku dla mieszkańców. Zauważyły to także władze Krakowa. Oszacowano bowiem, że na wykupy terenów zielonych, na których mieszkańcy chcieliby utworzenia parków, potrzeba około 1-2 mld zł, podczas gdy roczny budżet wydatków Krakowa to... 3 mld zł. Stąd pomysł wykorzystania istniejących ogrodów wydał się dużo bardziej atrakcyjny i zdecydowanie tańszy" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


12.01.2014

Projekt Działkowców w Budżecie Obywatelskim 2015

 

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Wypoczynek” w Zielonej Górze zgłosił swój projekt do Zielonogórskiego Budżetu obywatelskiego na 2015r. Zadanie pod nazwą „Budowa parkingu” znajduje się w dziale- zadania małe, pod numerem 1.77. Bardzo prosimy o głos . Internetowy formularz do głosowania tutaj


08.01.2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w sprawie statusu prawnego altan działkowych

"Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju popiera kierunek zmian zaproponowanych w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Jednocześnie informuję, iż Rada Ministrów w dniu 9 grudnia 2014 roku przyjęła poprawki do ww. projektu ustawy, przedłożone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przyjęte poprawki realizują zalecenia Pani Ewy Kopacz - Prezesa Rady Ministrów" - pisze Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do Marszałka Sejmu w odpowiedzi na interpelację poselską Waldemara Sługockiego z Platformy Obywatelskiej.

Pismo poniżej

[pobierz] 1.2 MB pismo-posel-waldemar-slugocki-odpowiedz-na-interpe

07.01.2015

Dziennik Trybuna: Walka o warszawskie grunty ROD

"Pierwszy krok do kolejnego sukcesu działkowców w sprawie ustawy nowelizującej prawo budowlane celem zabezpieczenia działkowych altan przed rozbiórką, kole w oczy. Choć projekt trafił dopiero do komisji, gdzie posłowie będą nad nim pracować, co poniektórych fakt ten pobudził do działania. Stowarzyszenie „Dekretowiec", zrzeszające byłych właścicieli nieruchomości warszawskich, których grunty zostały przejęte na mocy „dekretu Bieruta", chciałoby przeforsować własne pomysły, ale nie bardzo wie, jak się za to zabrać. Co jakiś czas wysyła więc do polityków propozycje do ustawy reprywatyzacyjnej. Tym razem przedstawiło propozycje, które mają doprowadzić do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Warszawy. Sprawa niepokoi, bowiem temat podjęła komisja senacka, która propozycje te rozpatruje" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


29.12.2014

„Mój Ogródek” tworzymy z naszymi czytelnikami!

Początek zimy był łagodny dla naszych roślin. Nie ma uszkodzeń mrozowych ani powyłamywanych pędów od zalegającego śniegu. Jednak w trosce o nasze ogrodowe nasadzenia powinniśmy być czujni, gdyż wszystko jeszcze może się w styczniu zdarzyć. Mając chwilę wolnego – od prac ogrodniczych, warto ten czas poświęcić na lekturę „Mojego Ogródka”, gdyż zima to doskonały moment, na przemyślenia związane ze zmianą wizerunku naszej działki, ogrodu i balkonu. Sprawdź jakie rady, projekty i inspiracje, czekają na Ciebie w najnowszym, styczniowym numerze „Mojego Ogródka”. 

czytaj więcej


29.12.2014

Dziennik Trybuna: Kolejny sukces działkowców. Ocalą altany.

"18 grudnia podczas obrad Sejmu pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan", mecenas Bartłomiej Piech przedstawił posłom główne założenia projektu obywatelskiego nowelizującego prawo budowlane i pokrewne ustawy" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


23.12.2014

Ogrodami chcą spłacić dekretowców!

Wraca bulwersująca sprawa zaspokojenia roszczeń dekretowych kosztem rodzinnych ogrodów działkowych. W dniu 19 grudnia 2014r opublikowany został w gazecie Rzeczpospolita artykuł „Pomysł na zaspokojenie roszczenia bez pieniędzy”, gdyż senacka komisja ustawodawcza rozpoczęła prace legislacyjne nad projektem reprywatyzacji w Warszawie. Artykuł koncentruje się na forsowanym przez Zrzeszenie Dekretowiec pomyśle „bezkosztowego” – z punktu widzenia m.st. Warszawy – rozwiązania problemu odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie dekretu Bieruta z 1945 roku, poprzez zwrot terenów w naturze. Zgodnie z założeniami Zrzeszenia, realizacja ich projektu przyniesie gigantyczne dochody Miastu, zamiast dotychczasowych strat spowodowanych wypłatą odszkodowań. Brzmi pięknie! Ta doskonała wizja na zaspokojenia roszczeń ma tylko jeden szkopuł, skąd wziąć wolne tereny? Dekretowiec bez wahania proponuje poszukać ich w rodzinnych ogrodach działkowych!!!

czytaj więcej


22.12.2014

Składka członkowska a opłata na zarządzanie

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych opiera się na założeniu, które polega na tym, iż prawo do działki jest niezależne od przynależności organizacyjnej (art. 2 pkt 1 ustawy o ROD). Bowiem na mocy tej ustawy członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD zostało rozdzielone od prawa do działki w ROD. Wynika z tego, że działkowiec nie musi być już członkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD, żeby móc mieć prawo do działki. Jednakże należy przy tym pamiętać, że tylko przynależność do stowarzyszenia ogrodowego powoduje, iż członek może mieć wpływ na decyzje dotyczące zarządzania ogrodem. W szczególności ma prawo brać udział w walnych zebraniach, gdzie decyduje się o opłatach i wyborze władz, a także może kandydować i być wybieranym do organów stowarzyszenia, np. do zarządu ROD.

czytaj więcej


22.12.2014

Biuletyn Informacyjny

Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego poświęcony jest przede wszystkim XXIII posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Ponadto przeczytać można o walnych zebraniach sprawozdawczo - ustawowych, wytycznych do sprawozdań finansowych oraz o inicjatywie obywatelskiej w sprawie zmiany prawa budowlanego. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 


 

19.12.2014

Komentarz. Działkowcy znowu w Sejmie

Zaledwie rok temu w grudniu działkowcy wychodzili z Sejmu pełni nadziei i radości, że po 18 miesiącach wyczerpującej pracy i sejmowych przepychanek, o jak najlepsze zapisy nowej ustawy, udało się wywalczyć dla działkowców i ogrodów dobrą ustawę. Radość trwała niespełna miesiąc. Już w styczniu 2014r. NSA stworzył precedens, który życie działkowców zamienił w przysłowiowy koszmar. Decyzja rozbiórki altany warszawskiego działkowca, która choć nie przekraczała ustawowych 25 metrów, miała murowane ściany, stała się realnym zagrożeniem dla 900 tys. ogrodowych altan w całym kraju. I tak oto działkowcy kolejny raz zostali przez władze sądowniczą pozbawieni złudzeń, jakoby ich dobro liczyło się i miało znaczenie. 

czytaj więcej


19.12.2014

Czytajcie „działkowca”!

Styczeń to jeden z najzimniejszych miesięcy w roku, w ogrodzie niewiele się dzieje, jest to zatem czas odpoczynku dla roślin i ogrodników. Warto jednak i w tym okresie odwiedzać działkę, podziwiać piękne, zimowe krajobrazy, doglądać zimujące rośliny, a także wykonywać niezbędne zabiegi, których również nie brakuje zimą. A znakomitym doradcą w tym zakresie będzie styczniowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży! 

czytaj więcej

 

 

 


20.12.2014

Życzenia Marszałka Województwa
Marszałek Województwa, Pani Elżbieta Polak przesłała na ręce Prezesa OZ PZD w Zielonej Górze, podziękowania oraz życzenia dla całej społeczności działkowej Okręgu Zielonogórskiego

 

Pierwsze czytanie projektu obywatelskiego w sprawie altan

W Sejmie RP w dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Obradom Sejmu z galerii przys