Aktualności


24.03.2015

Stanowisko KR PZD w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej

W związku z publiczną debatą w przedmiocie reprywatyzacji, Krajowa Rada PZD, jako reprezentant milionowej społeczności polskich działkowców, która wielokrotnie odczuwała skutki braku kompleksowej regulacji problemu roszczeń byłych właścicieli, stwierdza iż polski ustawodawca powinien niezwłocznie wprowadzić systemowe rozwiązania w tej materii.

czytaj więcej


24.03.2015

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie aktualnego stanu roszczeń do gruntów ROD

W związku z narastającym problemem roszczeń do gruntów ROD oraz coraz bardziej dotkliwymi skutkami dla PZD i działkowców Krajowa Rada PZD po raz kolejny zbadała stan roszczeń do gruntów ROD.

czytaj więcej


23.03.2015

Komunikat KR PZD w sprawie rejestracji nowego statutu PZD

Wciąż trwa procedura sądowa w sprawie zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zmiany statutu PZD. Sytuacja ta wynika z zastrzeżeń do trybu przyjęcia nowego statutu oraz niektórych jego zapisów, jakie zgłosił do sądu Prezydent Warszawy, który - jako organ nadzorujący Związek – kilkakrotnie występował z negatywnym stanowiskiem, nie chcąc dopuścić do rejestracji statutu. Mimo szerokiego stanowiska prawnego PZD, w którym odpowiedział na wszystkie zastrzeżenia organu nadzoru, Sąd Rejonowy wydał jednak postanowienie, w którym odmówił zarejestrowania zmiany statutu. Główną przyczyną odmowy było uznanie argumentu Prezydenta Warszawy jakoby nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do zmiany statutu PZD ze względu na nieprawidłowy wybór delegatów.

czytaj więcej
         

23.03.2015

Nowy numer „Zielonej Rzeczpospolitej” już w Twoim ogrodzie

Najnowszy numer nosi tym razem podtytuł: „Na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2105 roku”.  Jest to bowiem rok wyborczy w całym Związku, a rozpoczyna się walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi w ROD.  Przeczytacie o tym w artykule ”Ruszyła kampania sprawozdawczo-wyborcza we wszystkich ROD”.

czytaj więcej

23.03.2015

„Stop Rozbiórkom Altan” u Prezydenta

20 marca br. Sejm jednomyślnie ponownie uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z senacką poprawką. Teraz ustawa trafi do Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji. Następnie, po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy są już o krok od ocalenia 900 tys. altan!

czytaj więcej

         

23.03.2015

Relacja z XXVI posiedzenia Krajowej Rady PZD

20 marca br. odbyło się XXVI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obrady otworzył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Po przywitaniu uczestników narady, Prezes Kondracki nawiązał do toczących się tego dnia obrad sejmu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne i niektórych innych ustaw. Na posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli poprawkę senatu i teraz Prezydent RP Bronisław Komorowski ma 21 dni na podpisanie ustawy. Następnie po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw stanie się ona obowiązującym prawem.

czytaj więcej


20.03.2015

Projekt regulaminu ROD od poniedziałku w ogrodach

Od poniedziałku (23.03) broszury z projektem regulaminu ROD będą dostępne w ogrodach w całej Polsce. Krajowa Rada PZD zachęca wszystkich działkowców do zapoznania się z projektem i przesyłania uwag. Wspólnie udoskonalimy nasze związkowe przepisy!

czytaj więcej
         

12.03.2015

Sejmowa komisja przyjęła senacką poprawkę do ustawy w sprawie altan

18 marca Sejmowa Komisja Infrastruktury zajęła pozytywne stanowisko wobec senackiej poprawki do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw.

czytaj więcej

20.03.2015

Czytajcie „działkowca”!

Wiosna powoli zagląda już do ogrodów i niebawem rozgości się w nich na dobre. Coraz częściej odwiedzamy działki by podziwiać pierwsze wiosenne kwiaty, a i pracy jest też niemało. Trochę ruchu na świeżym powietrzu z pewnością może wyjść nam na zdrowie, szczególnie, że jest to okres tzw. wiosennego przesilenia. Zachowajmy jednak umiar i nie przeciążajmy się ze wszystkim na raz. Plan prac warto dobrze rozplanować i przygotować. A niezawodnym doradcą w wiosennej pielęgnacji działki będzie z pewnością kwietniowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży!

czytaj więcej
         

20.03.2015

"Mój Ogródek” tworzymy JUŻ ROK z naszymi czytelnikami!

 I przyszła wyczekiwana wiosna! Słońce świeci, ziemia niezamarznięta, można więc śmiało wkraczać na działkę i zabierać się do ogrodniczej pracy. Wiosna to doskonały okres na realizację pomysłów dotyczących nowych nasadzeń, przemyślanych przez nas przez zimę. Pomocny w tym, może być katalog roślin – wiosna 2015, zawierający sprawdzone i atrakcyjne odmiany krzewów, drzew, bylin i roślin cebulowych dostępnych w naszym sklepie internetowym. Polecamy w nim rośliny, zarówno z myślą o działkowcach, jak i tych którzy posiadają ogród przy domu. Nowy, kwietniowy numer „Mojego Ogródka”, to nowa odsłona inspiracji, które można zrealizować na działce i w ogrodzie. Skorzystaj z naszych rad i pomysłów. Zajrzyj do nas, naprawdę warto!

czytaj więcej  

 

20.03.2015

Gratulacje dla Prezydenta Zielonej Góry

Przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze na czele z prezesem, Panem Marianem Pasińskim odwiedzili w środę (18.03.2015r) prezydenta Zielonej Góry. Pan Prezes, imieniu Polskiego Związku Działkowców  pogratulował prezydentowi fantastycznego wyniku wyborów i zapewnił, iż Okręgowy Zarząd PZD tak jak do tej pory będzie współpracował z miastem.

Pan Prezydent Janusz Kubicki podkreślił, iż zielonogórskie ogrody działkowe są dobrem wspólnym i miasto dostrzega potrzebe ich istnienia i rozwoju przy współpracy z PZD.

Rafał Hawryluk

 


 

06.03.2015

Altany bez świadectw energetycznych

Altany w ogrodach działkowych nie potrzebują świadectwa energetycznego, czyli dokumentu określającego jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Mówi o tym art. 3 znowelizowanej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku, która wejdzie w życie 9 marca br. 

czytaj więcej
   

06.03.2015

Spalanie na działkach surowo zabronione

Wiosenne porządki w ogrodach działkowych rozpoczęły się na dobre. Niestety, podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku, pojedynczy działkowcy dopuszczają się spalania liści czy gałęzi. Krajowa Rada PZD przypomina o bezwzględnym zakazie palenia ognisk na działkach. Za złamanie zakazu grozi kara.

czytaj więcej  

06.03.2015

Krajowa Komisja Rewizyjna w sprawie wniosków o zastosowanie środków nadzorczych wobec PZD

"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD statutowego i ustawowego organu kontrolnego, wykonujący swój mandat wobec członków i Związku, po zapoznaniu się z wnioskami grupy obywateli dot. zastosowania środków nadzorczych wobec PZD przedstawiają swoje stanowisko. Wnioski te jednoznacznie odbieramy jako kolejny nieuzasadniony i tendencyjny atak na polskich działkowców, na niezależną, samodzielną, samorządną i pozarządową legalnie działającą ogólnopolską organizację jaką bez wątpienia jest Stowarzyszenie PZD. Z przykrością stwierdzamy, że wnioski grupy obywateli załączone do pisma skierowanego z up. Prezydent m.st. Warszawy przez Dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Krzysztofa Krakowieckiego - Kuleszę do Krajowej Rady PZD są w swojej treści praktycznie jednorodne, niepisane samodzielnie przez autorów i wobec tego stwierdzamy, że jest to zmowa w większości byłych członków PZD".

czytaj więcej
   

06.03.2015

Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD i Komisji Rewizyjnych ROD w sprawie wyrażenia opinii dotyczących regulaminu ROD

"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców zwracają się do Okręgowyc

h Komisji Rewizyjnych PZD i Komisji Rewizyjnych ROD z apelem o pilne wyrażenie swoich opinii związanych z zaproponowanymi w Regulaminie ROD zapisami. Krajowa Rada PZD w dniu 26 lutego 2015 roku podjęła Uchwałę Nr 2/XXV/ 2015, w której zawarto, że "Niezwykle cenny będzie zwłaszcza udział w tych konsultacjach ze strony organów rewizyjnych PZD". Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że w takiej sytuacji nie może zabrakąć głosu organów rewizyjnych PZD".

czytaj więcej

06.03.2015

Senat uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan”

5 marca br. Senat RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z jedną poprawką. Za przyjęciem projektu ustawy zagłosowało 85 Senatorów. Teraz projekt działkowców wróci do Sejmu, gdzie Posłowie będą głosować nad zmianą wprowadzoną do projektu przez Senat.

czytaj więcej

04.04.2015

Obradował Okręgowy Zarząd
W dniu 03.03.2015r obradował Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze. W trakcie obrad dokonano podsumowania mienionego roku oraz przyjęto plan pracy na rok 2015r. Prezes OZ PZD,  w Zielonej Grze, Pan Marian Pasiński omówił najważniejsze sprawy jakie czekają zarządy ogrodów. oraz Okręgowy Zarząd. Najważniejszą sprawą w tym roku jest przygotowanie i przeprowadzenie walnych zebrań sprawozdawczo wyborczych w ogrodach oraz wybór nowych władz ogrodowych, okręgowych i krajowych. Sprawa ta wymaga szczególnego przygotowania merytorycznego z uwagi iż Polski Związek Działkowców działa na podstawie zmienionych przepisów ustawy o ROD i zmienionego Statutu.
Okręgowa Komisja Rewizyjna dokonała podsumowania pracy Okręgowego Zarządu. Przewodnicząca OKR , Pani Alina Nocuń w swym wystąpieniu pozytywnie oceniła prace Okręgowego Zarządu zarówno na poziomie wsparcia merytorycznego i finansowego Rodzinnych Ogrodów Działkowych jak i zaangażowaniu w obronę praw działkowców.
Okręgowy Zarząd jednomyślnie przyjął uchwały dotyczące sprawozdań finansowych oraz preliminarzy na rok 2015r.
Ponadto przyjęto:
•    Uchwałę nr 5/XV/2015 w sprawie podziału podwyższenia opłaty ogrodowej w roku nabycia praw do działki.
•    Uchwałę nr 6/XV/2015 w sprawie terminu odbycia Okręgowego Zjazdu delegatów PZD
oraz stanowiska (poniżej)

[pobierz] 1.2 MB stanowisko w sprawie ogrodów Warszawskich
[pobierz] 0.8 MB stanowisko w sprawie rejestracji statutu PZD
[pobierz] 0.8 MB List do Prezesa PZD

List-podziękowanie dla Prezesa PZD w sprawie podjętych działań w obronie altan w rodzinnych ogrodach działkowych


27.02.2015

Komunikat KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD

Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 26 lutego przedstawiono wyniki działań w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie  art. 76 ustawy o ROD. Dzięki przyjętym rozwiązaniom prawnym, PZD po raz kolejny podejmuje batalie w tej kwestii. Regulacja stanu prawnego gruntów ROD jest niezwykle istotna dla dalszego ich funkcjonowania oraz zabezpieczenia praw działkowców i PZD, chociażby w przypadku likwidacji bądź roszczeń. Z treścią komunikatu KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD można zapoznać się na stronie pzd.pl w zakładce Aktualności - Informacje i Komunikaty KR PZD. 

czytaj więcej


27.02.2015

Krajowa Komisja Rewizyjna o badaniu sprawozdania finansowego KR PZD za 2014 rok oraz wydaniu opinii do projektów preliminarzy finansowych na 2015 rok

W dniach 23-25 lutego 2015 roku obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, która w pięcioosobowym składzie przeprowadziła badanie bilansu Krajowej Rady PZD za 2014 rok. Szczegółowe badanie zostało dokonane w oparciu o źródłowe dokumenty i objęte zostały nim środki budżetowe i fundusze wydzielone. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wysoko oceniła działalność Krajowej Rady PZD  zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozostającymi w jej dyspozycji. 

czytaj więcej


27.02.2015

Biuletyn Informacyjny 1/2015

Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego w tym roku poświęcony jest przede wszystkim XXIV posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Polecamy uwadze tematy: rejestracja statutu PZD, projekt ustawy "Stop Rozbiórkom Altan", zakończenie zebrań ustawowych i informację o działkowcach w wyborach samorządowych. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej


27.02.2015

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej poparła ustawę o altanach

 

25 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, na którym rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw. Ustawa, która trafiła do Sejmu jako projekt obywatelski złożony w ramach zainicjowanej przez PZD kampanii Stop Rozbiórkom Altan, została przyjęta przez senatorów bardzo pozytywnie. Podczas głosowania jednogłośnie opowiedzieli się za uchwaleniem aktu, proponując jednocześnie wprowadzenie do tekstu uchwalonego przez Sejm korekty analogicznej z zaproponowaną dzień wcześniej przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

czytaj więcej


 

26.02.2015

Relacja z XXV posiedzenia Krajowej Rady PZD

26 lutego 2015 roku odbyło się XXV posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obrady KR PZD otworzył Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej

 

 

 

 


Senacka Komisja za ustawą w sprawie altan

W dniu 24 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na której rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy  Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została zgłoszona przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Rozbiórkom Altan”. W posiedzeniu uczestniczyli pełnomocnicy Komitetu mec. Bartłomiej Piech oraz mec. Tomasz Terlecki.

czytaj więcej

   

25.02.2015

Stanowisko Prezydium KR w sprawie odrzucenia poprawki rozszerzającej działanie obywatelskiej ustawy Stop Rozbiórkom Altan na obiekty przekraczające normy zapisane dla altan działkowych

Prezydium Krajowej Rady PZD, jako reprezentant przeszło miliona działkowców-członków PZD oraz inicjator kampanii społecznej, której efektem było złożenie do Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy Stop Rozbiórkom Altan, stanowczo sprzeciwia się propozycjom rozszerzenia ochrony prawnej zapisanej w przedmiotowej ustawie na obiekty przekraczające normatywy przewidziane dla altan działkowych. Zdaniem Prezydium KR PZD rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z intencjami przeszło 700 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem obywatelskim. Co więcej, uważamy, że poprawka ta wręcz mogłaby zagrozić głównemu celowi inicjatywy, tj. niezwłocznemu usunięciu luki w prawie, która dała podstawy do zakwestionowania legalności altan budowanych od pokoleń przez rodziny działkowców. 

czytaj więcej
 

 

25.02.2015

Bądź na czasie – odwiedź Gardenię!

Gardenia to najbardziej inspirujące wiosenne targi ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Odbędą się one w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich od czwartku do soboty (26-28 lutego). Gorąco zachęcamy zwłaszcza działkowców do odwiedzenia targów i zapoznania się z aktualnymi trendami oraz nowinkami ogrodniczymi. 

czytaj więcej
   

25.02.2015

Dziennik Trybuna: Warszawa odpowiada na listy działkowców

"Dziesiątki listów od działkowców i struktur PZD, jakie każdego dnia trafiają na biurko Prezydent Warszawy, zarówno w sprawie niepokojących doniesień o inicjatywie legislacyjnej stowarzyszenia „dekretowiec", które proponuje likwidację wszystkich warszawskich ogrodów, jak i wciąż nierozwiązanych problemów związanych z dekretem Bieruta oraz regulacją stanu prawnego gruntów ROD, nie pozostały bez odpowiedzi. Na zarzuty i żale działkowców oraz list Okręgowego Zarządu Mazowieckiego do Hanny Gronkiewicz-Waltz odpowiedziała Dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, a zarazem Przewodnicząca Zespołu ds. współpracy Miasta Stołecznego Warszawy z rodzinnymi ogrodami działkowymi, Maria Młotkowska. List ten wprawił w zdumienie środowisko działkowe" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej
 

 

20.02.2015

Czytajcie „działkowca”!

Mamy przedwiośnie – okres dużych zmian, kiedy to zima ustępuje długo wyczekiwanej wiośnie. Przyroda budzi się do życia i można przystępować do wiosennych prac. A jest ich niemało, choćby porządkowanie rabat, zdejmowanie zimowych zabezpieczeń, opryski w stanie bezlistnym czy cięcie drzew i krzewów. Warto je dobrze rozplanować i przygotować, by ze wszystkim zdążyć na czas. A niezawodnym doradcą w wiosennej pielęgnacji działki będzie z pewnością marcowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży!

czytaj więcej
   

20.02.2015

„Mój Ogródek” tworzymy JUŻ ROK z naszymi czytelnikami!

Kalendarzowa zima nadal trwa pomimo braku śniegu i niskich temperatur. Czuć jednak, że wiosna zbliża się do nas dużymi krokami. Oznajmiają o tym zarówno ćwierkające głośno ptaki, jak i kwitnące rośliny m.in. przebiśniegi, krokusy, sasanki, a także nabrzmiałe pąki na wielu drzewach i krzewach. Pomimo że wiosenna aura zachęca nas do czynnego wkroczenia do ogrodu, to jednak z wieloma pracami musimy jeszcze chwilę poczekać. Warto jednak sięgnąć do marcowego numeru „Mojego Ogródka” i sprawdzić, co powinniśmy zrobić w tym miesiącu na działce – co przyciąć, co odsłonić a co posadzić na rozsadniku? Jeśli brakuje Wam pomysłu na nową odsłonę ogrodu, to skorzystajcie z naszych rad i inspiracji, które czekają na Was w tym nowym, wiosennym wydaniu „Mojego Ogórka”. Zajrzyjcie do nas, naprawdę warto!

czytaj więcej

 

18.02.2015

Dziennik Trybuna: Prezydent Warszawy chce pognębić działkowców

"Nieprzychylność władz Warszawy względem działkowców i ogrodów rykoszetem odbija się na ogólnopolskim stowarzyszeniu - Polskim Związku Działkowców, które zrzesza nie tylko dwadzieścia tysięcy stołecznych działkowców, ale blisko milion działkowców z całej Polski. Już nie tylko sprawa roszczeń i chęć wyrzucenia ROD ze stolicy budzą zastrzeżenia co do obiektywizmu i dobrej woli prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz względem środowiska działkowego. Wybory wygrane, więc nawet zachowanie pozorów nie jest już potrzebne" - czytamy w najnowszym Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


12.02.2015

"Stop Rozbiórkom Altan" w Senacie

Na stronie Senatu zamieszono informację, że na najbliższym posiedzeniu w dniu 4 marca 2015r. zostanie rozpatrzona Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - ma być rozpatrywana jako pkt 4 w porządku obrad.  

 czytaj więcej


 12.02.2015

Reprywatyzacja – koszmar działkowców

iconmonstr-livejournal-5-icon.png (512×512)9 lutego Gazeta Wyborcza na swoich łamach rozpoczęła cykl artykułów "Reprywatyzacja: kto korzysta, a kto płaci" dotyczący roszczeń do gruntów i nieruchomości. PZD szczególnie zainteresowały te publikacje, ponieważ obecnie z tytułu roszczeń toczy się kilkaset postępowań sądowych i administracyjnych wobec ogrodów działkowych na terenie całego kraju. Dotyczy to nawet ogrodów, które powstały jeszcze przed wojną. Z lektury płyną jednak wnioski, że problem roszczeń wobec terenów ogrodów działkowych jest za mało nagłaśniany wśród działkowców. Zarówno przez Zarządy ROD, jak i OZ. Działkowcy powinni być świadomi, że z powodu roszczeń zagrożony jest majątek ich własny, jak i Związku. Dlatego, aby przybliżyć temat działkowcom, poniżej przytaczamy kilka najważniejszych wątków poruszanych w artykułach i informacji o stanie roszczeń wobec ogrodów.

czytaj więcej

 


 

11.02.2015r

Narada Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD

W dniu 10.02.2015r odbyła się narada szkoleniowo -instruktażowa z Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych ROD okręgu zielonogórskiego .
W naradzie uczestniczyli Skarbnik Polskiego Związku Dzaiłkowców, Prezes OZ PZD w Zielonej Górze pan Marian Pasiński, oraz Główna Księgowa OZ PZD Danuta Czarkowska.  W naradzie uczestniczył też główny specjalista w gabinecie prezydenta Zielonej Góry, Pan Zygmunt Stabrowski.

Pan  Zygmunt Stabrowski przekazał zgromadzonym pozdrowienia od prezydenta Miasta oraz zapewnił, że tak ja dotychczas Prezydent Janusz Kubicki i władze Zielonej Góry będą współpracować z Polskim Związkiem Działkowców, w każdej sprawie dotyczącej ogrodów działkowych w Zielonej Górze.
Zapewnił, iż władze  Miasta w najbliższym czasie nie planują żadnej inwestycji, która wymagała by likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Naradę prowadziła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Alina Nocuń.
Zgodnie z porządkiem narady przyjętym przez zebranych , Prezes OZ PZD przedstawił sytuację Związku na tle wydarzeń zewnętrznych i wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji Statutu PZD, zebrań wszystkich działkowców, sytuacji ogrodów warszawskich, pozytywnym zakończeniu projektu obywatelskiego w sprawie altan przyjętym w drugi czytaniu przez Sejm RP.
Podjęte zostały dwa stanowiska to jest:
•    w sprawie obrony ogrodów warszawskich domagając się od władz Warszawy odstąpienia od zamiaru likwidacji ogrodów działkowych bez możliwości uzyskania odszkodowania przez działkowców i PZD za naniesienia, nasadzenia i infrastrukturę będącą ich własnością.(czytaj tutaj)
•    w sprawie odmowy rejestracji Statutu PZD stwierdzając ,że doszukiwanie się błędów proceduralnych dotyczących zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu PZD i podważanie przez to statutu PZD za celowe chwytanie się pretekstów, aby można było przejąć tereny ogrodów działkowych w Warszawie i w ten sposób zadość uczynić żądaniom wynikającym ze skutków dekretu Bieruta. Zwrócono się do Prezydenta Warszawy i pozostałych organów państwowych o sprawiedliwe i rzetelne rozstrzygnięcie sprawy.(czytaj tutaj)
W dalszej części narady w sposób szczegółowy przedstawiono uchwały Krajowej Rady i Prezydium KR PZD dotyczące wdrożenia przepisów ustawy o ROD z 13 .12.2014r. Oprócz tego omówiono i wskazano na obowiązki Komisji Rewizyjnych dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdawczości finansowej w ogrodzie za rok 2014, prac związanych z wydaniem oceny preliminarzy finansowych na 2015r w zmienionej nie tylko szacie graficznej ale również zmienionej merytorycznej wartości występujących tam pozycji dostosowanych do wymogów Ustawy o ROD.
Zwrócono się do Przewodniczących Komisji Rewizyjnych o współpracę z Zarządami ROD i Księgowymi aby ciążące obowiązki wykonać w sposób nie budzący zastrzeżeń i w odpowiednim terminie

Alina Nocuń


11.02.2015

Dziennik Trybuna: Sukces działkowców

"Tego w historii projektów obywatelskich nie dokonał dotąd nikt inny. Polski Związek Działkowców kolejny raz nie tylko bardzo starannie przygotował inicjatywę obywatelską, ale również wspólnie z działkowcami zebrał pod nią kilkaset tysięcy głosów i po raz drugi zjednoczył wokół działkowej sprawy posłów wszystkich ugrupowań" - czytamy w najnowszym Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


06.02.2015

Sejm uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan”

Wielki sukces działkowców i PZD! Po wielomiesięcznych pracach i ponad 700 tysięcy podpisów poparcia Sejm uchwalił ustawę, która zabezpiecza altany działkowe przez rozbiórką. 436 posłów głosowało za ustawą, 3 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Posłowie nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że projekt jest słuszny i potrzebny.

czytaj więcej


 10.02.2015

54 uczestników narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego w sprawie obrony ogrodów warszawskich

"Sprzeciwiamy się podejmowanej przez władze Warszawy próbie rozwiązania problemu roszczeń, wynikających z dekretu Bieruta, kosztem działkowców, a wiec grupy społecznie najsłabszej. Żądamy, aby działkowców warszawskich traktować jako obywateli mających równe prawa - zgodnie z zapisami Konstytucji, i oczekujemy, że zostaną oni potraktowani poważnie - z uwzględnieniem trudu jaki włożyli w zagospodarowanie przekazanej im przez państwo ziemi, poniesionych kosztów materialnych i wreszcie - moralnych, bo od lat traktowani są tak, jakby to oni winni byli wprowadzeniu dekretu Bieruta" - pisze 54 uczestników narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego. 

czytaj więcej


 

05.02.2015

Błąd w karcie pocztowej „Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze”

Informujemy, że w drukarni powstał błąd w karcie pocztowej „Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze”. Prawidłowa nazwa zebrania widnieje na stronie, na której znajduje się proponowany porządek obrad. Jednak na stronie drugiej jest napis „Walne zebranie sprawozdawcze”.  W chwili obecnej można tylko podczas wypisywania zaproszeń uzupełnić ręcznie wpisując właściwą nazwę walnego zebrania.

czytaj więcej

 


 

05.02.2015

Kto odpowiada za pożary altan w ogrodach działkowych w okresie zimowym?

Pojawiające się w ostatnim czasie informacje prasowe na temat tragicznych w skutkach pożarów altan na terenie ogrodów działkowych w zimie, powodują nieporozumienia sugerując, iż zarządy ROD nie dbają o osoby bezdomne lub zamieszkujące na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Zapomina się jednak o tym, iż zgodnie z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania.

czytaj więcej


 

05.02.2015

Stanowisko prezesów ROD Okręgu Zielonogórskiego w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD

"Bulwersujące w tej sprawie jest to, że skutki opinii Prezydent Warszawy w gruncie rzeczy dotykają całej organizacji i wywołują zamieszanie we wszystkich ogrodach. Trudno jest też powstrzymać się od uwagi, że formacja, której Prezydent Warszawy jest prominentnym członkiem, miała dość czasu, aby zająć się rozwiązaniem problemu roszczeń, a nie uciekać się teraz do 'sztuczek', przy pomocy których można by odebrać ziemię po raz kolejny, po to, aby po raz kolejny dać ją komuś innemu. Uprzedzamy, że w okresie przedwyborczym jest to dosyć ryzykowna zabawa" - piszą w swoim stanowisku uczestnicy narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego PZD w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD.

czytaj więcej


05.02.2015

Komisja Infrastruktury odrzuciła poprawkę SLD do projektu „Stop Rozbiórkom Altan”

4 lutego br. (środa) na wieczornym posiedzeniu Komisji Infrastruktury odrzucono poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw zgłoszoną przez SLD.

czytaj więcej


29.01.2015

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie oceny wyników wyborów samorządowych 2014

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z analizą wyników wyborów samorządowych pod względem ilości uzyskanych mandatów przez działkowców oraz objętych przez nich funkcji w samorządach po wyborach i stwierdziło, że we władzach gmin, powiatów, miast i województw znaleźli się przedstawiciele społeczności działkowej w znacznej ilości. Działkowcy uzyskali w wyborach samorządowych łącznie 418 mandatów. Na funkcje zostało wybranych 79, a do rad różnych szczebli - 339

czytaj więcej


29.01.2015

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie zakończenia kampanii zebrań ustawowych w ROD

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z wynikami kampanii zebrań ustawowych w ROD zakończonej w dniu 18 stycznia 2015 roku. Art. 69 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 rzobowiązał PZD do przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców. Podczas tych zebrań działkowcy mieli zadecydować, czy ROD pozostanie w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD czy też założą lokalne stowarzyszenie, które przejmie zarządzanie ROD. Zebrania mogły się odbywać  w ROD już od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 19 stycznia 2014 r. do 18 stycznia 2015 r.

czytaj więcej


29.01.2015

Zaproszenia na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2015r.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  podobnie jak w latach  ubiegłych Krajowa Rada wydrukowała zaproszenia  na walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze w rodzinnych ogrodach działkowych w 2015r. w łącznym nakładzie 1000000 sztuk.

Całkowity  koszt  wydruku zaproszeń  pokryje  Krajowa Rada PZD. Krajowa Rada pokryje również koszty przesyłki zaproszeń do okręgowych zarządów PZD.  Przewidywany termin dostarczenia zaproszeń do okręgowych zarządów PZD  to  30 stycznia 2015r.

Zaproszenia  na walne zebrania okręgowe zarządy PZD będą wydawały bezpłatnie wszystkim zarządom rodzinnych ogrodów działkowych.

 

czytaj więcej

29.01.2015

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie oceny wyników wyborów samorządowych 2014

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z analizą wyników wyborów samorządowych pod względem ilości uzyskanych mandatów przez działkowców oraz objętych przez nich funkcji w samorządach po wyborach i stwierdziło, że we władzach gmin, powiatów, miast i województw znaleźli się przedstawiciele społeczności działkowej w znacznej ilości. Działkowcy uzyskali w wyborach samorządowych łącznie 418 mandatów. Na funkcje zostało wybranych 79, a do rad różnych szczebli - 339

czytaj więcej


29.01.2015

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie zakończenia kampanii zebrań ustawowych w ROD

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z wynikami kampanii zebrań ustawowych w ROD zakończonej w dniu 18 stycznia 2015 roku. Art. 69 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 rzobowiązał PZD do przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców. Podczas tych zebrań działkowcy mieli zadecydować, czy ROD pozostanie w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD czy też założą lokalne stowarzyszenie, które przejmie zarządzanie ROD. Zebrania mogły się odbywać  w ROD już od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 19 stycznia 2014 r. do 18 stycznia 2015 r.

czytaj więcej


29.01.2015

Zaproszenia na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2015r.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  podobnie jak w latach  ubiegłych Krajowa Rada wydrukowała zaproszenia  na walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze w rodzinnych ogrodach działkowych w 2015r. w łącznym nakładzie 1000000 sztuk.

Całkowity  koszt  wydruku zaproszeń  pokryje  Krajowa Rada PZD. Krajowa Rada pokryje również koszty przesyłki zaproszeń do okręgowych zarządów PZD.  Przewidywany termin dostarczenia zaproszeń do okręgowych zarządów PZD  to  30 stycznia 2015r.

Zaproszenia  na walne zebrania okręgowe zarządy PZD będą wydawały bezpłatnie wszystkim zarządom rodzinnych ogrodów działkowych.

 

czytaj więcej


28.01.2015

Dziennik Trybuna: Nie tylko Bierut doskwiera działkowcom

"Zwrotów gruntu domagają się coraz częściej nie tylko byli właściciele i ich spadkobiercy, ale też osoby, które nie są związane z byłymi właścicielami, a prawo do roszczenia po prostu odkupują, licząc na milionowe zyski. Po transformacji ustrojowej w latach 90. okazało się, że wartość wywłaszczanych w okresie PRL-u gruntów wzrosła wielokrotnie, a rozwój miasta sprawił, że często tereny kiedyś zupełnie bezwartościowe i zaniedbane, stały się nagle atrakcyjną lokalizacją. Przyczyniły się do tego także ogrody działkowe. Grunty te bowiem niejednokrotnie miasta i gminy przekazały działkowcom" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


28.01.2015

Drugie czytanie obywatelskiego projektu "Stop Rozbiórkom Altan"

4 lutego 2015 roku (środa) odbędzie się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’ o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. O 14:15 sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury nad projektem wygłosi posłanka Aldona Młyńczak z Platformy Obywatelskiej. Później nastąpi dyskusja nad projektem.

czytaj więcej


27.01.2015

OZ w Zielonej Górze wobec artykułu Gazety Wyborczej o działkowcach

"Po raz kolejny potraktował Pan członków PZD jak ciemną masę, która niczego nie rozumie i nie potrafi podejmować świadomych decyzji. Wydźwięk artykułu z Gazety Wyborczej z 25 stycznia br. pt. "Ogrody działkowe nadal w rękach PZD" pozostawia niesmak. Z treści Pańskiego artykułu wynika, iż działkowcy w ogromnej większości przegapili swoją szansę na założenie nowego stowarzyszenia. Nie przyszło Panu do głowy, że działkowcy pozostali w PZD, ponieważ jest to stowarzyszenie, które im odpowiada? Pańskie podejście do PZD jest znane od wielu lat, jeszcze się nie zdarzyło, aby napisał Pan obiektywny artykuł dotyczący naszej społecznej organizacji" - pisze w liście do redaktora Gazety Wyborczej Marka Wielgo OZ w Zielonej Górze.

czytaj więcej

27.01.2015
Druki Preliminarzy

Okregowy Zarząd informuje, iż w zakładce pliki do pobrania/dokumenty i druki pojawiły się już druki preliminarzy dla ROD na rok 2015 oraz uchwała i wytyczne w tej sprawie. Druki do pobrania TUTAJ, wytyczne do pobrania TUTAJ


 

26.01.2015

"Wielu zrobi wiele, aby życie nam utrudnić i do takich zaliczyć należy stowarzyszenie "Dekretowiec"

 

"Wielu zrobi wiele aby to życie nam utrudnić i do takich zaliczyć należy stowarzyszenie "Dekretowiec", które kosztem warszawskich działkowców pragnie załatwić wierzytelności swoich członków" - pisze do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Działkowiec z ROD "Zacisze" w Żaganiu.

czytaj więcej


26.01.2015

List działkowca do Prezydenta Warszawy w sprawie działań stowarzyszenia "Dekretowiec"

"Uważam, że prowadzi Pani grę, w której stawką są miliardy złotych w postaci najatrakcyjniejszych w Polsce terenów inwestycyjnych. Jednak jako działkowiec z 40-letnim stażem mam świadomość jak wiele dla zwykłych ludzi znaczy ten skrawek gruntu pod ogródkiem działkowym" - pisze w liście do Prezydenta Warszawy działkowiec z ROD "22 lipca" w Zielonej Górze.

czytaj więcej


23.01.2015

Działkowcy nie gęsi, swój rozum mają

W wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 21 stycznia 2015 r. w dodatku 'Dom' ukazał się artykuł pt. „Ogrody nadal w rękach PZD” autorstwa red. Marka Wielgo, którego stosunek do PZD jest znany czytelnikom już od dawna. Ten artykuł jest niczym innym jak namawianiem działkowców do wyłączenia się z PZD.  Przy tej okazji autor rzuca szereg oszczerstw pod adresem Związku, zarzucając mu nieuczciwość i manipulacje, które określa bardzo wymownym słowem - sabotaż. Nasuwa się pytanie: czy podstawą zarzutu rzekomego sabotażu jest druzgocąca porażka w demontażu Polskiego Związku Działkowców, na którą tak liczyli nasi przeciwnicy? Niezależnie od przyczyn autor w swoim artykule zniekształca fakty, przez co nie ukazuje prawdziwej sytuacji.

czytaj więcej


22.01.2015

OZ w Zielonej Górze przeciwko próbom likwidacji ogrodów działkowych w Warszawie

Pomysł odebrania działek tysiącom mieszkańców stolicy w celu rozwiązania problemów wynikających z wprowadzenia przed laty dekretu Bieruta jawi się dziś jako żałosny przykład powiedzenia 'kowal zawinił, a cygana powiesili'. Niestety stoją za tym nieudolne lub żadne działania urzędów, w które świetnie montuje się Zrzeszenie Dekretowiec ze swoimi bezpardonowymi żądaniami. Trudno jest nam zrozumieć dlaczego strona licząca się w tym sporze jest tylko jedna - byli właściciele i ich spadkobiercy, zaś druga strona traktowana jest z lekceważeniem" - pisze w liście do Prezydent Warszawy OZ w Zielonej Górze.

czytaj więcej


22.01.2015

Przygotowanie do Walnych Zebrań w ROD
Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze informuje, iż od lutego rozpocznie się cykl szkoleń dla samorządów rodzinnych ogrodów działkowych (prezesów, przewodniczących komisji rewizyjnych i księgowych ROD) poświęcony przygotowaniu i odbywaniu walnych zebrań sprawozdawczo wyborczych w ROD w oparciu o przepisy ustawy o ROD z dnia 13grudnia 2013r, nowy Statut PZD oraz wytyczne i uchwały przyjęte przez Krajową Radę PZD.
Zmiana przepisów wymusiła zmianę zasad funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, aby były one sprawnie zarządzane Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze dokłada wszelkich starań by zarządy poszczególnych ROD były przygotowane w sposób profesjonalny do powierzonych im zadań.
Narady odbędą się
2 lutego br. w Lubsku
3 lutego br. w Nowej Soli
4 lutego br. w Zielonej Górze, przy
5 lutego br. w Żarach
6 lutego br. w Szprotawie
10 i 11 lutego w Zielonej Gorze (dla Księgowych i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych)

Rafał Hawryluk


22.01.2015

Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego przesyła podziękowania do Prezesa OZ

Przyjmuję te gratulacje jako przejaw umacniania wspólnoty samorządowej Województwa Lubuskiego. Wiem jak bardzo potrzebne jest uświadomienie i popularyzacja roli Sejmiku oraz sensu działalności jego radnych. (Bardzo proszę o wzajemne wspieranie w tym dziele i zwykłą pomoc w wykonywaniu zadań (przewodniczącego Sejmiku. Jestem otwarty na propozycje i prośby kierowane do Sejmiku, czy też za pośrednictwem Sejmiku, do Marszałka lub Zarzędu Marszałkowskiego. Zachęcam także do współuczestnictwa w inicjatywach uchwałodawczych, udziału w obradach Sejmiku, współpracy z komisjami Sejmiku i stałego kontaktu z (Biurem Sejmiku 'Województwa Lubuskiego. Za wszelką życzliwość i konstruktywność z góry dziękuję.... pisze Pan Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województaw Lubuskiego.

treść listu poniżej

[pobierz] 0.6 MB podziekowania-czeslaw-fiedorowicz

22.01.2015

Związek Miast Polskich o spłacie dekretowców i poparciu dla projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’

12 grudnia 2014 roku w Białej Podlasce odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. Jednym z tematów poruszanych na zebraniu była spłata roszczeń dekretowców i obywatelski projekt ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’.

czytaj więcej


20.01.2015

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie druków dokumentów dla ROD dotyczących inwestycji i remontów

Zbliża się okres walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych członków PZD w ROD. Jest to najlepsza okazja, aby zastanowić się nad potrzebami ROD w zakresie zagospodarowania i zaplanować nowe inwestycje lub remonty. Mimo, iż co roku ogrody działkowe przeprowadzają wiele inwestycji i remontów infrastruktury ogrodowej, to potrzeby w tym zakresie są w dalszym ciągu spore. Jeszcze wiele ogrodów nie posiada podstawowej infrastruktury takiej jak sieć wodociągowa, energetyczna czy budynki administracyjne. Wiele też ogrodów jest niedoinwestowanych.

czytaj więcej


21.01.2015

Dziennik Trybuna: Warszawskie ogrody pod młotek? Walka wciąż trwa

"Sprawa zagrożonych likwidacją warszawskich ogrodów i propozycji stowarzyszenia „Dekretowiec" do ustawy reprywatyzacyjnej, które są przedmiotem analizy w Senacie, wzbudziła ogromny odzew środowiska działkowego. Z całego kraju płyną listy od ogrodowych stowarzyszeń i samych działkowców, którzy solidaryzują się z warszawskimi działkowcami i protestują wobec takich działań. Także Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców krytycznie odniosła się do postulatów stowarzyszenia, które lekką ręką proponuje likwidację wszystkich warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych, z czego 500 ha gruntów ROD miałoby być bezpośrednio wydanych na rzecz „dekretowców", a pozostałe 700 ha rozprzedane deweloperom za kwotę bliską 40 mld zł" - czytamy w najnowszym Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

20.01.2015

„Mój Ogródek” tworzymy z naszymi czytelnikami!

Kolejny zimowy miesiąc to jeszcze czas, kiedy prace ogrodnicze ograniczamy do tzw. kosmetyki. Obserwujemy pogodę a w razie potrzeby interweniujemy chroniąc te bardziej wrażliwe gatunki – np. strzepując zalegający śnieg, lub poprawiając zimowe osłony. Podświadomie już czekamy i myślimy o wiośnie szukając inspiracji i ogrodowych porad. Warto po nie sięgnąć do najnowszego, lutowego numeru „Mojego Ogródka” i skorzystać ze sprawdzonych rad i projektów zarówno naszych ekspertów jak i czytelników.

czytaj więcej


20.01.2015

Czytajcie „działkowca”!

Tegoroczna zima przebiega bardzo zmiennie i raczej łagodnie, odwilże przeplatane są okresami ochłodzeń. Nie jest to korzystna aura dla zimujących roślin, które, niedostatecznie zahartowane mogą ucierpieć od nagłych mrozów. Warto więc regularnie odwiedzać działkę, sprawdzać zimowe zabezpieczenia, czy nie zostały np. uszkodzone przez wiatr (też go nie brakowało), podlewać rośliny zimozielone i robić inne, potrzebne w tym czasie zabiegi. A znakomitym doradcą w tym zakresie będzie lutowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży! 

czytaj więcej

19.01.2015

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie zamieszkiwania na działkach

Prawo w randze ustawy zakazuje od dawna zamieszkiwania na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Niestety są ludzie, którzy w sposób świadomy łamią to prawo. Problem staje się głośny co roku, najczęściej w grudniu, gdy zarząd ogrodu zgodnie z uchwałą walnego zebrania wyłączy prąd i wodę. Zarządy ROD i Związek są wówczas atakowane przez media i organizacje społeczne za uniemożliwianie godnego mieszkania na działkach.

czytaj więcej

19.01.2015

Co wydarzyło się w ROD im. Waryńskiego w Bydgoszczy?

30 grudnia 2014 roku w ROD im. Waryńskiego przy ul. Skorupki w Bydgoszczy doszło do śmiertelnego zaczadzenia się mężczyzny, który nielegalnie zimował w rodzinnym ogrodzie działkowym. Ten nieszczęśliwy wypadek poruszył media w całej Polsce. Wydarzyła się tragedia, teraz należałoby wskazać winnego. Media bardzo łatwo orzekły wyrok, czyniąc winnym Polski Związek Działkowców. Należy jednak spojrzeć na problem szerzej i zbadać okoliczności wydarzenia, jak również regulacje prawne dotyczące ROD. Okazuje się bowiem, że PZD zrobił wszystko, co tylko możliwe, aby pomóc mężczyźnie. Brak zgody na całoroczne zamieszkiwanie w ROD to po prostu przestrzeganie prawa i stanie na straży interesu wszystkich działkowców. 

czytaj więcej

20.01.2015

List Krajowej Komisji Rewizyjnej do Polskiej Lewicy

"Krajowa Komisja Rewizyjna wyraża zdziwienie i oburzenie zamieszczaniem na stronie internetowej materiałów niedotyczących naszej działalności. Permanentne publikowanie informacji szkalujących nasz Związek jest niestosowne oraz lokuje się poniżej poziomu oczekiwanego od Waszej partii. Publikowanie materiałów przekazywanych przez p. Andrzeja Łaszczyka (notabene odwołanego członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie) i innych stanowi niedopuszczalną ingerencję w wewnętrzne sprawy naszej społecznej organizacji" - pisze KKR do Przewodniczącego Polskiej Lewicy Jacka Zdrojewskiego.

czytaj więcej


19.01.2015

Stanowiska i uchwały podjęte na XXIV posiedzeniu Krajowej Rady PZD

W nawiązaniu do informacji  „Obradowała Krajowa Rada PZD” z XXIV posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2015 roku, zamieszczamy podjęte stanowiska i uchwały.

czytaj więcej

19.01.2015

Działkowcy w wyborach samorządowych

"Po raz pierwszy od wielu lat działkowcy kandydujący w wyborach samorządowych rekomendowani przez struktury Polskiego Związku Działkowców osiągnęli tak dobre wyniki".

czytaj więcej

16.01.2015

Protest Komisji Warszawskiej wobec spłaty dekretowców warszawskimi ogrodami

"Pozostajemy w głębokim przekonaniu, że nikogo nie przekona ani agresywna postawa, ani takaż retoryka prezentowana przez Zrzeszenie „Dekretowiec”. Czym bowiem innym od - zdaniem Zrzeszenia - wszechogarniającego bezprawia jest jego propozycja? Mamy też nadzieję, że władze Warszawy - gdyby dostrzegły w propozycji Zrzeszenia jakiś zalążek pomysłu na zdobycie środków na odszkodowania dla „dekretowców” - będą pamiętały o programowym dokumencie dla stolicy, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy uchwalone przez Radę m.st. Warszawy. W Studium, w części poświęconej wizji rozwoju miasta przewidziano zachowanie terenów zielonych i ochronę przyrody, w tym (w najgorszym razie) przekształcenie ogrodów działkowych w parki, a nie tereny budowlane dla developerów, jak chce tego Zrzeszenie Dekretowiec" - pisze Komisja Warszawska w liście do Senatorów i tzw. Zrzeszenia Dekretowiec.

czytaj więcej

 

16.01.2015

Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego uczestniczył w spotkaniu Prezydium OZ
Pan Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący sejmiku wojewódzkiego uczestniczył w Piątek (16.01.2015r.) w obradach prezydium OZ PZD w Zielonej Górze. Spotkanie prowadził pan Marian Pasiński, Prezes OZ w Zielonej Górze. Pan Prezes Zapoznał zgromadzonych z aktualna sytuacją w Polskim Związku Działkowców, z problemami jakie napotyka Związek w trakcie rejestracji nowego Statutu oraz  wynikami zebrań ustawowych w naszym Okręgu, które pozwalają stwierdzić, iż w ogromnej większości działkowcy pozytywnie oceniają Polski Związek Działkowców.
Pan Przewodniczący oznajmił, iż będzie się starał by Sejmik Województwa Lubuskiego postrzegał ogrody działkowe jako ważny element w krajobrazie miast i miasteczek w naszym regionie oraz będzie przekonywał radnych do wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych w inwestycjach i modernizacji infrastruktury ogrodowej, tak by stały się one atrakcyjnym miejscem dla wszystkich mieszkańców naszych miast.
Pan przewodniczący podziękował z udzielone mu wsparcie w ostatnich wyborach samorządowych oraz zapewnił, iż zamierza dalej kontynuować dobrą współprace z Zielonogórskim oddziałem PZD.

Rafał Hawryluk


16.01.2015

Komunikat w sprawie rejestracji nowego statutu PZD

Krajowa Rada PZD informuje, że nadal trwa procedura sądowa w sprawie zarejestrowania zmiany statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Przypominamy, że podczas nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w dniu 23 października 2014 roku Związek uchwalił nowy statut. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS wraz z uchwalonym statutem.

czytaj więcej
   

16.01.2015

Projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” został skierowany do drugiego czytania

Zgodnie z decyzją Sejmu podjętą na pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2014 roku, wczoraj – 15 stycznia 2015 roku, obradowała Sejmowa Komisja Infrastruktury. Jedynym tematem przez nią poruszanym był obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw wraz z poprawkami rządowymi. Projekt ten został opracowany i zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”, który reprezentuje działkowców w Polsce.

czytaj więcej

16.01.2015

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie roszczeń do gruntów warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. zajmowała się sprawą roszczeń do gruntów warszawskich ROD, a w szczególności roszczeniami z „Dekretu Bieruta”. Zainicjowane to było działaniami Stowarzyszenia „Dekretowiec”, które przedłożyło komisji senackiej propozycje w zakresie likwidacji wszystkich ROD w Warszawie.

czytaj więcej
   

16.01.2015

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie sytuacji ogrodów i działkowców w Krakowie

Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. Krajowa Rada PZD zapoznała się z sytuacją ROD i działkowców w Krakowie. Temat ten został podjęty w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXXXI/1904/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i nałożeniem na krakowskie ROD i działkowców opłat z tytułu użytkowania gruntów ROD o nieuregulowanej sytuacji prawnej.

czytaj więcej

16.01.2015

KOMUNIKAT KR PZD o podjętych rozwiązaniach w zakresie inwestycji i remontów w ROD

Obradująca w dniu 15 stycznia 2015 roku Krajowa Rada PZD podjęła m.in. dwie uchwały: uchwałę nr 3/XXIV/2015 w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polskim Związku Działkowców oraz uchwałę nr 6/XXIV/2015 w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

czytaj więcej
   

16.01.2015

Fundusz Obrony ROD

Krajowa Rada PZD uchwaliła nową uchwałę w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD. Fundusz Obrony funkcjonuje w PZD od  2009 r. W obecnej sytuacji ogrodów działkowych, szczególnie zagrożonych roszczeniami, istnienie tego Funduszu stało się wręcz koniecznością, należało jednak dostosować jego funkcjonowanie do nowych podstaw prawnych, na jakich oparta jest działalność PZD.

czytaj więcej

16.01.2015

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w PZD

W 2015 r. kończy się kadencja organów PZD na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Jest to rok sprawozdawczo-wyborczy we wszystkich jednostkach organizacyjnych, a więc w ROD należących do PZD, okręgach i jednostce krajowej. Zapoczątkują tę kampanie walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ROD, które dokonają oceny działalności zarządów w okresie kadencji, ustalą program działania na następną kadencję i wybiorą zarządy i komisje rewizyjne na nową kadencję.

czytaj więcej
   

16.01.2015

Informacja na temat zebrań wszystkich działkowców

18 stycznia 2015 r. dobiega końca termin wyznaczony przez ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych na  przeprowadzenie  zebrań, na których wszyscy działkowcy w ROD mają zdecydować o wyborze stowarzyszenia zarządzającego ogrodem.  Do dnia 12 stycznia 2015 r. odbyły  się zebrania w 4806 ROD (97,62% wszystkich ROD). W zdecydowanej większości – w 4568  ogrodach – działkowcy postanowili, że chcą aby ich ogrodem nadal zarządzał PZD.

czytaj więcej

15.01.2015

Obradowała Krajowa Rada PZD

W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło się XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezes Związku przedstawił sytuację ogrodów i Związku na tle wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie.

czytaj więcej

 


 

14.01.2015

"Opodatkowali działkowców. Tak promuje się Kraków"

"Atrakcyjne tereny prawie w centrum miasta to doskonałe miejsce do wypoczynku dla mieszkańców. Zauważyły to także władze Krakowa. Oszacowano bowiem, że na wykupy terenów zielonych, na których mieszkańcy chcieliby utworzenia parków, potrzeba około 1-2 mld zł, podczas gdy roczny budżet wydatków Krakowa to... 3 mld zł. Stąd pomysł wykorzystania istniejących ogrodów wydał się dużo bardziej atrakcyjny i zdecydowanie tańszy" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


12.01.2014

Projekt Działkowców w Budżecie Obywatelskim 2015

 

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Wypoczynek” w Zielonej Górze zgłosił swój projekt do Zielonogórskiego Budżetu obywatelskiego na 2015r. Zadanie pod nazwą „Budowa parkingu” znajduje się w dziale- zadania małe, pod numerem 1.77. Bardzo prosimy o głos . Internetowy formularz do głosowania tutaj


08.01.2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w sprawie statusu prawnego altan działkowych

"Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju popiera kierunek zmian zaproponowanych w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Jednocześnie informuję, iż Rada Ministrów w dniu 9 grudnia 2014 roku przyjęła poprawki do ww. projektu ustawy, przedłożone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przyjęte poprawki realizują zalecenia Pani Ewy Kopacz - Prezesa Rady Ministrów" - pisze Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do Marszałka Sejmu w odpowiedzi na interpelację poselską Waldemara Sługockiego z Platformy Obywatelskiej.

Pismo poniżej

[pobierz] 1.2 MB pismo-posel-waldemar-slugocki-odpowiedz-na-interpe

07.01.2015

Dziennik Trybuna: Walka o warszawskie grunty ROD

"Pierwszy krok do kolejnego sukcesu działkowców w sprawie ustawy nowelizującej prawo budowlane celem zabezpieczenia działkowych altan przed rozbiórką, kole w oczy. Choć projekt trafił dopiero do komisji, gdzie posłowie będą nad nim pracować, co poniektórych fakt ten pobudził do działania. Stowarzyszenie „Dekretowiec", zrzeszające byłych właścicieli nieruchomości warszawskich, których grunty zostały przejęte na mocy „dekretu Bieruta", chciałoby przeforsować własne pomysły, ale nie bardzo wie, jak się za to zabrać. Co jakiś czas wysyła więc do polityków propozycje do ustawy reprywatyzacyjnej. Tym razem przedstawiło propozycje, które mają doprowadzić do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Warszawy. Sprawa niepokoi, bowiem temat podjęła komisja senacka, która propozycje te rozpatruje" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


29.12.2014

„Mój Ogródek” tworzymy z naszymi czytelnikami!

Początek zimy był łagodny dla naszych roślin. Nie ma uszkodzeń mrozowych ani powyłamywanych pędów od zalegającego śniegu. Jednak w trosce o nasze ogrodowe nasadzenia powinniśmy być czujni, gdyż wszystko jeszcze może się w styczniu zdarzyć. Mając chwilę wolnego – od prac ogrodniczych, warto ten czas poświęcić na lekturę „Mojego Ogródka”, gdyż zima to doskonały moment, na przemyślenia związane ze zmianą wizerunku naszej działki, ogrodu i balkonu. Sprawdź jakie rady, projekty i inspiracje, czekają na Ciebie w najnowszym, styczniowym numerze „Mojego Ogródka”. 

czytaj więcej


29.12.2014

Dziennik Trybuna: Kolejny sukces działkowców. Ocalą altany.

"18 grudnia podczas obrad Sejmu pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan", mecenas Bartłomiej Piech przedstawił posłom główne założenia projektu obywatelskiego nowelizującego prawo budowlane i pokrewne ustawy" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


23.12.2014

Ogrodami chcą spłacić dekretowców!

Wraca bulwersująca sprawa zaspokojenia roszczeń dekretowych kosztem rodzinnych ogrodów działkowych. W dniu 19 grudnia 2014r opublikowany został w gazecie Rzeczpospolita artykuł „Pomysł na zaspokojenie roszczenia bez pieniędzy”, gdyż senacka komisja ustawodawcza rozpoczęła prace legislacyjne nad projektem reprywatyzacji w Warszawie. Artykuł koncentruje się na forsowanym przez Zrzeszenie Dekretowiec pomyśle „bezkosztowego” – z punktu widzenia m.st. Warszawy – rozwiązania problemu odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie dekretu Bieruta z 1945 roku, poprzez zwrot terenów w naturze. Zgodnie z założeniami Zrzeszenia, realizacja ich projektu przyniesie gigantyczne dochody Miastu, zamiast dotychczasowych strat spowodowanych wypłatą odszkodowań. Brzmi pięknie! Ta doskonała wizja na zaspokojenia roszczeń ma tylko jeden szkopuł, skąd wziąć wolne tereny? Dekretowiec bez wahania proponuje poszukać ich w rodzinnych ogrodach działkowych!!!

czytaj więcej


22.12.2014

Składka członkowska a opłata na zarządzanie

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych opiera się na założeniu, które polega na tym, iż prawo do działki jest niezależne od przynależności organizacyjnej (art. 2 pkt 1 ustawy o ROD). Bowiem na mocy tej ustawy członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD zostało rozdzielone od prawa do działki w ROD. Wynika z tego, że działkowiec nie musi być już członkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD, żeby móc mieć prawo do działki. Jednakże należy przy tym pamiętać, że tylko przynależność do stowarzyszenia ogrodowego powoduje, iż członek może mieć wpływ na decyzje dotyczące zarządzania ogrodem. W szczególności ma prawo brać udział w walnych zebraniach, gdzie decyduje się o opłatach i wyborze władz, a także może kandydować i być wybieranym do organów stowarzyszenia, np. do zarządu ROD.

czytaj więcej


22.12.2014

Biuletyn Informacyjny

Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego poświęcony jest przede wszystkim XXIII posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Ponadto przeczytać można o walnych zebraniach sprawozdawczo - ustawowych, wytycznych do sprawozdań finansowych oraz o inicjatywie obywatelskiej w sprawie zmiany prawa budowlanego. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 


 

19.12.2014

Komentarz. Działkowcy znowu w Sejmie

Zaledwie rok temu w grudniu działkowcy wychodzili z Sejmu pełni nadziei i radości, że po 18 miesiącach wyczerpującej pracy i sejmowych przepychanek, o jak najlepsze zapisy nowej ustawy, udało się wywalczyć dla działkowców i ogrodów dobrą ustawę. Radość trwała niespełna miesiąc. Już w styczniu 2014r. NSA stworzył precedens, który życie działkowców zamienił w przysłowiowy koszmar. Decyzja rozbiórki altany warszawskiego działkowca, która choć nie przekraczała ustawowych 25 metrów, miała murowane ściany, stała się realnym zagrożeniem dla 900 tys. ogrodowych altan w całym kraju. I tak oto działkowcy kolejny raz zostali przez władze sądowniczą pozbawieni złudzeń, jakoby ich dobro liczyło się i miało znaczenie. 

czytaj więcej


19.12.2014

Czytajcie „działkowca”!

Styczeń to jeden z najzimniejszych miesięcy w roku, w ogrodzie niewiele się dzieje, jest to zatem czas odpoczynku dla roślin i ogrodników. Warto jednak i w tym okresie odwiedzać działkę, podziwiać piękne, zimowe krajobrazy, doglądać zimujące rośliny, a także wykonywać niezbędne zabiegi, których również nie brakuje zimą. A znakomitym doradcą w tym zakresie będzie styczniowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży! 

czytaj więcej

 

 

 


20.12.2014

Życzenia Marszałka Województwa
Marszałek Województwa, Pani Elżbieta Polak przesłała na ręce Prezesa OZ PZD w Zielonej Górze, podziękowania oraz życzenia dla całej społeczności działkowej Okręgu Zielonogórskiego

 

Pierwsze czytanie projektu obywatelskiego w sprawie altan

W Sejmie RP w dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Obradom Sejmu z galerii przysłuchiwała się dość liczna grupa działkowców z Warszawy i Łodzi na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Uzasadnienie do projektu przedstawił z trybuny sejmowej mec. Bartłomiej Piech przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

czytaj więcej

 


 

18.12.2014

Obradował Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze

We wtorek (16.12.2014r.) Obradował Okręgowy Zarząd. Obrady prowadził prezes OZ PZD w Zielonej Górze , pan Marian Pasiński. Głównym tematem spotkania było podsumowanie kończącego się roku oraz przygotowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych do funkcjonowania w oparciu o nowy Statut PZD i przyjęte przez Krajową Radę uchwały.

Sprawozdanie dotyczące Aktywności OZ i zarządów ROD w realizacji Ustawy o ROD, Statutu PZD i programu przyjętego przez Związek oraz zachowanie działkowców w realizacji ustawy o ROD, w imieniu prezydium, zaprezentowała wiceprezes OZ, pani Joanna Mikołajczyk. W sprawozdaniu podkreślono, iż w roku 2014 wykonano gigantyczną pracę. Przedstawiciele wszystkich struktur PZD, zobowiązani zostali do przygotowania i przeprowadzenia zebrań ustawowych, które wymagały zaangażowania organizacyjnego, merytorycznego i finansowego. Ponadto Okręgowy Zarząd zaangażowany był w walkę o zachowanie praw działkowców. Praktycznie od początku funkcjonowania ustawy o ROD, podważano jej zapisy. Okręgowy Zarząd bieżąco reagował na zagrożenia płynące ze strony Związku Miast Polskich, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (w sprawie altan w ROD).

Omówiono nowe uregulowania dotyczące funkcjonowania ogrodów w roku 2015r. Uchwalona przez Krajową Radę wielkości składki członkowskiej oraz podział środków z partycypacji działkowców w kosztach zarządzania (struktur Okręgowych i Krajowych) przyjęto  z zadowoleniem. Uznano, że rozwiązanie to jest wyważone i pozwoli ogrodom działkowym zaplanować swój budżet w oparciu o konkretny plan pracy.

Członkowie OZ dobrze ocenili współpracę Rodzinnych Ogrodów Działkowych z biurem OZ w zakresie zdobywania poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o zmianie prawa budowlanego.

Pozytywnie oceniono współpracę i różnorodną pomoc z Krajowej Rady PZD dla Okręgowego Zarządu i Zarządów ROD.

Okręgowy Zarząd przyjął uchwały dotyczące

 • aktywności OZ i zarządów ROD  oraz zachowania Działkowców w realizacji ustawy o ROD
 • liczby delegatów na Okręgowy Zjazd delegatów PZD (170 delegatów)
 • powołania I wiceprezesa OZ (Joanna Mikołajczyk)

Podjęto stanowiska w sprawie poparcia akcji „Stop rozbiórkom altan” oraz w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Prezes Okręgowego Zarządu podziękował członkom Okręgowej Komisji Rozjemczej, która zgodnie z nowym statutem zakończyła funkcjonowanie. Członkom komisji wręczono upominki w postaci statuetek Temidy (bogini i uosobienie sprawiedliwości) oraz pisemne podziękowania za społeczną pracę na rzecz działkowców.

Prezes złożył życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności wszystkim członkom Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz wyraził nadzieję, iż przyszły rok będzie spokojny i  lepszy dla społeczności działkowej od tego, który niebawem się zakończy. Życzył by Zarządy ROD i Okręgowy Zarząd mogły się skupić na realizacji zadań określonych statutem oraz by mogły zająć się normalną pracą na rzecz działkowców.

Rafał Hawryluk


17.12.2014

Dziennik Trybuna: Ogrody w miastach. Czy są potrzebne?

"Minione dwa lata pokazały działkowcom w naszym kraju, jak wiele osób patrzy na ogrody działkowe nieprzychylnym okiem i jak wielu ludzi widzi w nich jedynie okazję do zarobienia dużych pieniędzy" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

 


 

Uchwały podjęte przez Krajową Radę na XXIII posiedzeniu

W nawiązaniu do naszej informacji pt. "Obradowała Krajowa Rada PZD" z XXIII posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2014 roku wszystkie uchwały publikujemy w Biuletynie Informacyjnym nr 8/2014, który w następnym tygodniu zostanie dostarczony do wszystkich ROD PZD oraz na naszej stronie internetowej

 

 1. Uchwała nr 1/XXIII/2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia Panu Zbigniewowi Rodakowi mandatu członka Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców;
 2. Uchwała nr 2/XXIII/2014 w sprawie powołania I Wiceprezesa PZD;
 3. Uchwała nr 3/XXIII/2014 w sprawie dokooptowania Pana Edwarda Galusa do składu Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców;
 4. Uchwała nr 4/XXIII/2014  w sprawie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji;
 5. Uchwała nr 5/XXIII/2014 w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej z PZD w 2015 r. ;
 6. Uchwała nr 6/XXIII/2014 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu statutowego;
 7. Uchwała nr 7/XXIII/2014  w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych w PZD wg zasad określonych przez ustawę o rachunkowości dla jednostek mikro;
 8. Uchwała nr 8/XXIII/2014 w sprawie ewidencji prawa użytkowania wieczystego na potrzeby sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne PZD;
 9. Uchwała nr 9/XXIII/2014 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego z działalności statutowej w jednostkach organizacyjnych PZD;
 10. Uchwała nr 10/XXIII/2014 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców;
 11. Uchwała nr 11/XXIII/2014 w sprawie podziału podwyższenia opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki;
 12. Uchwała nr 12/XXIII/2014 w sprawie Funduszu Samopomocowego PZD i zasad jego funkcjonowania;
 13. Uchwała nr 13/XXIII/2014 w sprawie zasad funkcjonowania w Polskim Związku Działkowców Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD;

16.12.2014

Pierwsze czytanie projektu Stop Rozbiórkom Altan

18 grudnia br. (czwartek, w godzinach 13:00 - 15:00) odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ‘Stop Rozbiórkom Altan’ o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. 

czytaj więcej


15.12.2014

Uchwały podjęte przez Krajową Radę na XXIII posiedzeniu

W nawiązaniu do naszej informacji pt. "Obradowała Krajowa Rada PZD" z XXIII posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2014 roku wszystkie uchwały publikujemy w Biuletynie Informacyjnym nr 8/2014, który w następnym tygodniu zostanie dostarczony do wszystkich ROD PZD oraz na naszej stronie internetowej w zakładce "prawo - uchwały".

czytaj więcej


12.12.2014

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD

DEKLARACJE PIT ZA 2014 R. NOWE ZASADY

Zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 26 września 2014 r. poz.1563 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ale będzie miała zastosowanie do dochodów od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone są zmiany z których wynika, że deklaracje podatkowe przekazywane za więcej niż 5 podatników należy przekazywać do urzędu skarbowego do dnia 28 lutego 2015r.  wyłącznie drogą elektroniczną.

czytaj więcej


12.12.2014

Komunikat Krajowej Rady PZD dla zarządów ROD

INFORMACJA DOT. SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROD ZA ROK 2014

Na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 10 grudnia 2014 r. Uchwałą nr 249/2014 zostały przyjęte Wytyczne  w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych za 2014 r. wraz z załącznikami .

czytaj więcej


12.12.2014

"Obradowała Krajowa Rada PZD"

W dniu 11 grudnia 2014 r. odbyło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Na początku posiedzenia Krajowa Rada uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego członka KR Zbigniewa Rodaka z okręgu sudeckiego.

czytaj więcej


12.12.2014

"Po codziałkowcowi ażurowa altanka, która byłaby przecież bezużyteczna?"

"Hasło 'altany' jest tylko pretekstem w całej tej sprawie. Dlatego też naczelny organ w naszym Związku, którym jest Krajowa Rada PZD w Warszawie, dostrzegł w porę ten nowy i niebezpieczny w skutkach problem i podjął on niezbędne środki zaradcze po to, aby nie dopuścić do niepotrzebnego obciążenia finansowego działkowców i skutecznie zapobiec 'planom z zewnątrz' do kolejnej już próby rozbicia naszej organizacji ogrodowej. W wyniku tych działań Krajowej Rady PZD, i dzięki jej staraniom, powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który opracował obywatelski projekt zmian w obecnym prawie budowlanym" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Oaza' w Szprotawie.

czytaj więcej
     

12.12.2014

"Najlepszym prezentem świątecznym będzie dla nas uchwalenie naszego projektu"

"Chcemy wierzyć, że ustawa o ROD uchwalona niecały rok temu jest wynikiem kompromisu wszystkich zainteresowanych stron i dostosowanie prawa, zamykającego drogę do swobodnej jego interpretacji przez administrację samorządową, nie powinno stanowić problemu. Na szali leży majątek rzeszy blisko miliona działkowców i ich rodzin - kilku milionów obywateli, których dobro powinno być priorytetem dla władz państwowych. Brak szybkiej reakcji ze strony Sejmu RP przyniesie druzgocące skutki dla działkowców" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Związkowiec' w Zielonej Górze.

czytaj więcej

12.12.2014

"Kiedy wreszcie wrogowie naszego PZD się zmęczą i odpuszczą?"

"Dlaczego, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, nie kwestionuje Pani np. ustawy o ochronie zdrowia, która jest niedobra? Albo ustawy o prawie karnym? Gdzie sędziowie w Polsce ferują nagminnie błędne i nieżyciowe wyroki w wielu sprawach, a nawet włos z głowy im za to nie spada. Nie ponoszą przy tym żadnej odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej, a przecież powinni. Czyżby ta grupa społeczna nie podlegała żadnym prawom obowiązującym w Polsce? Normalny człowiek mówi, ze to jest nieprawdopodobne zjawisko społeczne to, co teraz się dzieje w Polsce" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Marzenie' w Zielonej Górze.

czytaj więcej


10.12.2014

Dziennik Trybuna: PZD chroni ogrody przed likwidacją

"Nieuregulowany stan prawny gruntów ogrodów to problem, z którym PZD i działkowcy zmagają się od wielu lat. Choć ogrody działkowe zajmują w Polsce ponad 43,5 tys. ha, to aż jedna czwarta (ponad 11 tys. ha ROD) nie ma uregulowanego statusu prawnego. Nie jest to winą działkowców ani związku, bowiem ogrody tworzone były w dobrej wierze i w pełni zaufania do władz publicznych i zakładów pracy, od których PZD przyjął grunty, nie mając wiedzy o wadliwej dokumentacji formalno-prawnej" - czytamy w Dziennku Trybuna.

czytaj więcej


09.12.2014

Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego. Czy należy go złożyć do 31 grudnia 2014 roku?

W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostały zachowane dotychczasowe zwolnienia podatkowe tj. zwolnienie z podatku rolnego (art. 54) i zwolnienie z podatku od nieruchomości (art. 55). Oznacza to, że tak jak dotychczas, ani stowarzyszenie ogrodowe ani działkowcy nie będą musieli płacić podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, mimo że taki obowiązek normalnie obciążałby ich z tytułu korzystania z gruntu i budynków.

czytaj więcej

 


 

04.12.2014

Przesłanie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do Klubów Parlamentarnych Sejmu RP

"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku, zwracają się do Was Panie Posłanki i Panowie Posłowie na Sejm RP o udzielnie swego poparcia dla opracowanego przez nasz Związek projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane. W całym kraju działkowcy zebrali ponad 700 tysięcy podpisów poparcia dla tego projektu, które Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 'STOP rozbiórkom altan' przekazał do Sejmu w dniu 9 październiku 2014 roku" - piszą członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do Klubów Parlamentarnych Sejmu RP.

czytaj więcej


04.12.2014

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

W dniu 4 grudnia br. Krajowa Komisja Rewizyjna odbyła w Warszawie planowane posiedzenie w pełnym składzie, kolejne w obecnej kadencji, . KKR PZD m.in. uchwaliła Plan Pracy na 2015 rok, Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD, dokonała oceny podejmowanych działań przez Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD w sprawie stanowiska RPO oraz w sprawie poparcia i przyspieszenia prac w Sejmie nad projektem obywatelskim 'STOP rozbiórkom altan' oraz wydała opinię w sprawie składki członkowskiej i wysokości partycypacji w 2015 roku.

czytaj więcej

04.12.2014

Spotkanie w sprawie altan z przedstawicielami rządu

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas rozmów z Premier Ewą Kopacz, w dniu 3 grudnia 2014r. Prezes PZD oraz pełnomocnicy Komitetu „Stop Rozbiórkom Altan” odbyli spotkanie z  przedstawicielami Rządowego Centrum Legislacyjnego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. 

czytaj więcej


04.12.2014

Relacja ze zjazdu Czeskiego Związku Działkowców

28 – 29 listopada w miasteczku Hradec Kralove na północy Czech odbył się zjazd Czeskiego Związku Działkowców. Wśród zaproszonych gości byli delegaci z Polski, Słowacji i Niemiec. Na zjeździe Polskę reprezentował Wiceprezes PZD Wincenty Kulik oraz Skarbnik PZD Marian Pasiński. 

czytaj więcej


03.12.2014

"Czy premier przetnie spory o altany działkowców?"

"Kwestia orzeczenia NSA w sprawie altan i konsekwencje, jakie w jego rezultacie może ponieść prawie milion działkowców, budzą coraz większe emocje. Tematem zainteresowali się politycy. Ostatnio interpelację w tej sprawie złożyli posłowie Jan Warzecha i Bogdan Rzońca" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


 

01.12.2014

Stop Rozbiórkom Altan z numerem druku sejmowego

W dniu dzisiejszym tj. 1 grudnia 2014r. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw uzyskał nr druku sejmowego -2953. Na stronie internetowej Sejmu pojawiła się również informacja o skierowaniu go do pierwszego czytania, ale bez konkretnej daty. Całość dotychczasowej dokumentacji, wraz z pierwszymi opiniami odnoszącymi się do kwestii proceduralnych, można znaleźć pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druki.xsp

czytaj więcej28.11.2014

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD

Jak nasze okręgi regulują stan prawny gruntów ROD na podstawie ustawy o ROD?

 Na stronie internetowej PZD został opublikowany Komunikat Krajowej Rady PZD pt. „Ustawa o ROD działa! PZD reguluje stan prawny kolejnych ROD”. W komunikacie tym przedstawiliśmy efekty działania ustawy o ROD, w szczególności rodzinne ogrody działkowe, gdzie wnioski PZD o potwierdzenie użytkowania do gruntu ROD zostały pozytywnie załatwione. W tym komunikacie chcemy przedstawić, jak nasze okręgi realizują art. 76 ustawy o ROD.

czytaj więcej


26.11.2014

„Mój Ogródek” tworzymy z naszymi czytelnikami!

Grudzień to najbardziej magiczny miesiąc w całym roku. Naszą uwagę zaczyna zaprzątać myśl o świątecznym wystroju domu i ogrodu oraz o prezentach, którymi chcemy obdarować najbliższych. Tu pomocą służy najnowszy, grudniowy numer „Mojego Ogródka”, w którym znaleźć można wiele praktycznych i interesujących inspiracji. 

czytaj więce


26.11.2014

"Błądzenie we mgle. Kogo reprezentuje RPO?"

"Gdzie trafiają setki listów kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich? Z pewnością na adres warszawskiego biura, które mieści się przy Alei Solidarności 77, gdzie urzęduje prof. Irena Lipowicz. Czy jednak pani rzecznik pochyliła się choć nad jednym listem od prawdziwego działkowca?" - odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć w najnowszym Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej


26.11.2014

Poseł Bogusław Wontor  pisze do Prezesa OZ
Poseł Bogusław Wontor potwierdził w piśmie skierowanym do prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze swoje poparcie dla inicjatywy ustawodawczej dotyczącej altan w ROD oraz zadeklarował swoje zaangażowanie, aby jak najszybciej uchwalić ustawę. pismo poniżej

[pobierz] 0.4 MB pismo-boguslaw-wontor

26.11.2014

Prezydent Zielonej Góry jak zawsze z działkowcami
Prezydent Zielonej Góry, pan Janusz Kubicki wyraził poparcie dla inicjatywy „STOP rozbiórkom altan”. W piśmie do Marszałka Sejmu, pan prezydent krytycznie wyraził się o wyroku NSA w sprawie altan oraz zwrócił się o przyjęcie przez parlament ustawy, która da działkowcom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. pismo poniżej

[pobierz] 0.6 MB pismo-prezydenta-zielonej-gory

25.11.2014

"Komunikat Krajowej Rady PZD"

Ustawa o ROD działa! PZD reguluje stan prawny kolejnych ROD

 Od kilkudziesięciu lat PZD musi udowadniać swój tytuł prawny do gruntów, zajętych przez ogrody. A to wszystko za sprawą władz publicznych i zakładów pracy, od których PZD w pełnym zaufaniu przyjął grunty, nie mając wiedzy o wadliwej dokumentacji formalno-prawnej.

czytaj więcej


 

24.11.2014

Konstruktywne rozmowy działkowców z Premier Ewą Kopacz

W dniu 24 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Premier Ewą Kopacz. Stronę rządową reprezentowali  także Prezes Rządowego Centrum Legislacji minister Maciej Berek oraz Rzecznik Rządu Iwona Sulik. W imieniu PZD w spotkaniu uczestniczyli Prezes Związku Eugeniusz Kondracki,  Sekretarz Krajowej Rady PZD Izabela Ożegalska,  Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Zygmunt Kacprzak, Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Stanisław Zawadka, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”  r.pr. Bartłomiej Piech i r.pr. Tomasz Terlecki oraz Anna Kubuj - Kierownik Biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD.

czytaj więcej

 


 

24.11.2014

"Czy już nie dość tej nieuzasadnionej nagonki na działkowców?"

"Wyrok NSA jest dla nas działkowców bardzo krzywdzący, bo przecież taka sytuacja istnieje od zawsze i dotychczas nikomu to nie przeszkadzało. Dlaczego teraz Sąd doszukuje się 'dziury w całym'? Czy już nie dość tej nieuzasadnionej nagonki na działkowców, tylko wciąż walka i walka. Najpierw o ustawę, a teraz o altany, co jeszcze może spotkać nas działkowców? Wszyscy wiedzą, że większość działkowców to ludzie już w dość zaawansowanym wieku i dlaczego wciąż o nich jest tak głośno? Czemu nie da im się w spokoju cieszyć jesienią życia  i uprawiać swoich poletek?" - piszą w liście do Marszałka Sejmu prezesi ROD w Lubsku, Gubinie, Jasieni i Krosna Odrzańskiego.

czytaj więcej
   

24.11.2014

"PZD w porę dostrzegł problem"

"Ten bulwersujący środowisko działkowe temat został wywołany bądź wymyślony celowo przez 'pewne grupy polityczno - lobbystyczne' w celu świadomego wywołania kolejnego zamieszania w ogrodach po to, aby osiągnąć swój zamierzony cel. Wiadomo jaki jest to cel - doprowadzenie do skutecznego zlikwidowania PZD i ogrodów w Polsce oraz przejęcie terenów nie zawsze pod cele użyteczności publicznej. Dziwimy się tylko dlaczego NSA, wydając taki krzywdzący nasze środowisko wyrok w sprawie definicji altany ogrodowej, posłużył się jedynie definicją - informacją zaczerpniętą ze słownika języka polskiego i uznał to za wystarczający argument" - piszą w liście do Minister Infrastruktury i Rozwoju działkowcy z ROD 'Promień' w Sulechowie.

czytaj więcej

24.11.2014

Józef Zych: Polskie Stronnictwo Ludowe popiera projekt obywatelski
W poniedziałek  (24.11.2014r.) delegacja pod przewodnictwem Pani Joanny Mikołajczyk- wiceprezesa OZ PZD w Zielonej Gorze  spotkała się z Marszałkiem Józefem Zychem.
Pana Marszałek, stwierdził, iż doskonale zna sprawę wyroku NSA w sprawie altan, zaznaczył, że jest to problem natury prawnej i rozmawiał już w tej kwestii z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego. Zasugerował, iż Sąd Najwyższy uchwałą może sprecyzować definicję altany zadawalającą działkowców. Taka uchwała jest wykładnią prawa i  zakończyła by dyskusję na temat legalności altan w ROD.
Niemniej jednak Pan Marszałek nie bagatelizuje koncepcji jaką przyjął komitet inicjatywy ustawodawczej.  Zapewnił iż zarówno on jak i Klub Parlamentarny  PSL popiera projekt obywatelski. W tej sprawie w najbliższym czasie mają odbyć się konsultacje zarówno w klubie jak i w koalicji.

Rafał Hawryluk


24.11.2014

"Czy już nie dość tej nieuzasadnionej nagonki na działkowców?"

"Wyrok NSA jest dla nas działkowców bardzo krzywdzący, bo przecież taka sytuacja istnieje od zawsze i dotychczas nikomu to nie przeszkadzało. Dlaczego teraz Sąd doszukuje się 'dziury w całym'? Czy już nie dość tej nieuzasadnionej nagonki na działkowców, tylko wciąż walka i walka. Najpierw o ustawę, a teraz o altany, co jeszcze może spotkać nas działkowców? Wszyscy wiedzą, że większość działkowców to ludzie już w dość zaawansowanym wieku i dlaczego wciąż o nich jest tak głośno? Czemu nie da im się w spokoju cieszyć jesienią życia  i uprawiać swoich poletek?" - piszą w liście do Marszałka Sejmu prezesi ROD w Lubsku, Gubinie, Jasieni i Krosna Odrzańskiego.

czytaj więcej
   

24.11.2014

"PZD w porę dostrzegł problem"

"Ten bulwersujący środowisko działkowe temat został wywołany bądź wymyślony celowo przez 'pewne grupy polityczno - lobbystyczne' w celu świadomego wywołania kolejnego zamieszania w ogrodach po to, aby osiągnąć swój zamierzony cel. Wiadomo jaki jest to cel - doprowadzenie do skutecznego zlikwidowania PZD i ogrodów w Polsce oraz przejęcie terenów nie zawsze pod cele użyteczności publicznej. Dziwimy się tylko dlaczego NSA, wydając taki krzywdzący nasze środowisko wyrok w sprawie definicji altany ogrodowej, posłużył się jedynie definicją - informacją zaczerpniętą ze słownika języka polskiego i uznał to za wystarczający argument" - piszą w liście do Minister Infrastruktury i Rozwoju działkowcy z ROD 'Promień' w Sulechowie.

czytaj więcej

24.11.2014

"Dlaczego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bagatelizuje problem altan?"

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udzieliło odpowiedzi na interpelację posłów Jana Warzechy i Bogdana Rzońcy w sprawie inicjatywy ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. W odpowiedzi tej Podsekretarz Stanu Janusz Żbik odniósł się – w imieniu resortu - do kilku zagadnień podniesionych przez posłów w swojej interpelacji".

czytaj więcej

 

 


24.11.2014

"Czy jest możliwe, aby niekonstytucyjne zapisy nie zostały wcześniej zauważone przez prawników i posłów?"

"Czy jest możliwe, aby Pani Rzecznik podważała swój autorytet i autorytet praworządnego państwa, negując merytoryczny sens tak ważnego dla naszego środowiska aktu prawnego i to dając posłuch ludziom, którzy szukają raczej sposobu realizacji swoich osobistych celów? Uważamy, że nie powinna Pani podważać unormowań prawnych wypracowanych przez szerokie grona społeczne w trakcie konsultacji i spotkań, popartych autorytetami Sejmu, Senatu i Prezydenta RP" - piszą działkowcy z ROD 'Kolejarz' w Zbąszynku.

czytaj więcej


24.11.2014

"Niektóre władze lokalne szukają pieniędzy w kieszeniach działkowców"

"Ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 roku, mając na uwadze kompromisowe porozumienia między władzą a PZD, wyczerpywała znamiona prawa, zachowując jednocześnie przywileje niezamożnej grupy społecznej działkowców. Jednak w praktyce okazuje się, że władze lokalne niektórych regionów w kraju starają się nie zauważać tych zapisów, szukając pieniędzy w kieszeniach biednych działkowców" - w liście do Premier Ewy Kopacz piszą działkowcy z ROD 'Sawanna' w Olchli.

czytaj więcej


 

21.11.2014

Czytajcie „działkowca”!

"Coraz krótszy dzień i raczej kiepska pogoda, większość prac ogrodowych została już zakończona a myślami jesteśmy coraz bliżej Świąt. Warto jednak nawet teraz poświęcić trochę czasu działce. Zawsze jest trochę prac, o których nie powinniśmy zapominać, można też pomyśleć o świątecznych dekoracjach lub po prostu podziwiać urodę szaty roślinnej, która odpowiednio zaaranżowana, nawet bez szronu i śniegu potrafi być bardzo atrakcyjna" - czytamy w 'działkowcu'.

czytaj więcej

 

 

 

 


 

21.11.2014

Spotkanie Prezesów ROD w Lubsku
W czwartek (20.11.2014r.), w Lubsku odbyła się narada prezesów ROD z Lubska, Krosna Odrzańskiego, Gubina i Jasienia. Naradę prowadził Prezes OZ PZD w Zielonej Górze, Pan. Marian Pasiński. Omówiono najważniejsze postanowienia nowego statutu PZD oraz zadania dla wszystkich struktur Polskiego Związku Działkowców związane ze stanowiskiem RPO w sprawie ustawy o ROD. Omówiono także dalsze działania związane z  poparciem akcji „Stop” rozbiórkom altan. W tej sprawie przejęto stanowisko (czytaj poniżej)

Rafał Hawryluk

[pobierz] 1.5 MB narada-prezesow-w-lubsku-do-marszalka-sejmu

18.11.2014

Poseł Waldemar Sługocki złożył interpelacje w sprawie Altan
W trakcie spotkania przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD z Posłem Waldemarem Sługockim, które odbyło się 27.10.2014r omówiono problem wyroku NSA w sprawie altan i możliwych konsekwencji jakie w jego rezultacie mogą ponieść działkowcy. Pan Poseł zadeklarował, iż zainteresuje się tematem. Dotrzymał słowa i wystąpił z interpelacją do Minister infrastruktury i Rozwoju, pani Marii Wasiak zapytując Jakie jest stanowisko Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju do  obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo budowlane i niektórych innych ustaw oraz czy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prowadzone są obecnie prace nad prawnym uregulowaniem sprawy altan działkowych? (pismo poniżej). Okręgowy Zarząd i działkowcy będą z niecierpliwością oczekiwać na odpowiedź Pani Minister.

Rafał Hawryluk

[pobierz] 1.3 MB interpelacja-poseska-posla-waldemaral-slugockiego

16.11.2014

Krajowa Rada PZD odpowiada na propozycję opodatkowania altan w Toruniu"

"Okazuje się, że kontrowersyjny wyrok NSA dotyczący altan grozi nie tylko rozbiórkami, ale również stanowi pretekst do opodatkowania działkowców. Tak bowiem postąpili urzędnicy z Torunia, którzy wystąpili do toruńskiego ROD „Międzyrzecze” o przekazanie szeregu informacji o działkowcach i ich altanach". 

czytaj więcej


 

16.11.2014

"Dlaczego warto być członkiem PZD?"

Co jest korzystniejsze dla działkowca: pozostanie w PZD czy utworzenie stowarzyszenia? Jeśli jest to możliwe, proszę o wskazanie plusów i minusów obu instytucji” – z takim pytaniem emailowo zwróciła się do KR PZD Dominika Wietecha. Na zbliżającym się zebraniu w jej ROD ma ona podjąć, wraz z innymi działkowcami, decyzję o pozostaniu lub opuszczeniu struktur PZD.

czytaj więcej


14.11.2014

"Prezes PZD odpowiada na wystąpienie Biura RPO"

Wystąpienia działkowców w obronie obywatelskiej ustawy o ROD doczekały się reakcji ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Pod koniec października Biuro RPO  wystosowało (jednobrzmiące) pisma do jednostek PZD, które apelowały do prof. Ireny Lipowicz o zaprzestanie kwestionowania ustawy o ROD. W odpowiedzi Prezes Eugeniusz Kondracki w imieniu KR PZD skierował do RPO kolejne wystąpienie, w którym odniósł się do kwestii podniesionych w otrzymanym piśmie i zaproponował organizację spotkania z przedstawicielami działkowców.

czytaj więcej


14.11.2014

Narady Prezesów ROD w Żarach i Zielonej Górze
W dniach 12-13.11.2014r. odbyły się kolejne spotkania prezesów ROD. Tym razem obradowali prezesi z Zielonej Góry, Żar, Żagania, Iłowej, Tuplic, Wilkanowa, Przylepu, Ochli, Świdnicy, Droszkowa, Czerwieńska i Nowego Kisielina. Narady prowadził prezes OZ PZD w Zielonej Górze- Marian Pasiński.
W naradach omówiono bieżąca sytuacje związaną z wejściem w życie nowego Statutu PZD oraz sprawy dotyczące dalszego poparcia akcji „STOP rozbiórkom altan”. Omówiono też zagrożenia dla ustawy o ROD płynące z wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. W tych sprawach podjęto stanowiska. (czytaj poniżej).
W spotkaniach uczestniczyli kandydaci do władz samorządowych Tomasz Wontor (wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego) oraz Czesław Fiedorowicz (radny Sejmiku Wojewódzkiego). W opinii  zaproszonych gości zarówno sprawa altan jak i wątpliwości RPO budzą uzasadnione kontrowersje. Zarówno Pan Tomasz Wontor jak i  Pan Czesław Fiedorowicz zadeklarowali, iż w tych sprawach zwrócą się na piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich i Marszałka Sejmu.

Rafał Hawryluk

[pobierz] 0.5 MB stanowisko-narady-prezesow-zielona-gora-do-marszal
[pobierz] 0.5 MB stanowisko-narady-prezesow-zielona-gora-do-rpo

13.11.2014

Czy opodatkują działkowców za altany?

"Okazuje się, że kontrowersyjny wyrok NSA dotyczący altan grozi nie tylko rozbiórkami, ale również stanowi pretekst do opodatkowania działkowców. Tak bowiem postąpili urzędnicy z Torunia, którzy wystąpili do toruńskiego ROD „Międzyrzecze” o przekazanie szeregu informacji o działkowcach i ich altanach". 

czytaj więcej

 


13.11.2014

"Który to już raz ustawa o ROD jest niekonstytucyjna?"

"Przypominamy, że nasza organizacja nie jest żadną organizacją przestępczą ani terrorystyczną, którą bezwzględnie należy tępić i zlikwidować. Kiedy wreszcie ta walka o normalne funkcjonowanie ogrodów w naszym kraju się skończy?" - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD "Wypoczynek" w Zielonej Górze.

czytaj więcej


12.11.2014

"Działkowcy nie gęsi. Mają swój rozum"

"Na 3838 ogrodów jedynie 190 podjęło decyzję odmienną. Na odłączenie od dotychczasowych struktur zdecydowało się 4,95 proc. wszystkich ROD. Nic też nie wskazuje na to, by w pozostałych kilkuset ogrodach, które jeszcze nie podjęły decyzji, tendencja ta miała się drastycznie zmienić" - można przeczytać na łamach Trybuny.

czytaj więcej

 


07.12.2014

Spotkanie Prezesów ROD w Nowej Soli
W piątek (07.11.2014r) w Nowej Soli odbyła się narada Prezesów ROD z rejonu Nowej Soli, Nowego Miasteczka, Wschowy, Bytomia Odrzańskiego, Lginia, Sławy i Kożuchowa.
Na zaproszenie Prezesa OZ w naradzie uczestniczyli Wicemarszałek  Województwa Lubuskiego – Stanisław Tomczyszyn  oraz Wojciech Kozieja- dyrektor departamentu rolnictwa i rozwoju wsi, którzy omówili plany rozwoju współpracy Urzędu Marszałkowskiego z Polskim Związkiem Działkowców oraz plany modernizacji wałów przeciwpowodziowych i regulacji rzeki Odry na odcinku nowosolskim.
W trakcie narady omówiono najważniejsze zagadnienia z jakimi obecnie boryka się Polski związek Działkowców. Omówiono zagrożenia wynikające ze stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustawy o ROD.  Ustalono dalsze działania w ramach promowania obywatelskiego projektu ustawy  w ramach akcji „STOP rozbiórkom altan”.. W tej sprawie podjęto stanowisko do Marszałka Sejmu. (czytaj poniżej)
Omówiono najważniejsze zagadnienia nowego Statutu PZD oraz zadania jakie wynikają dla poszczególnych organów Związku z tytułu wdrażania Statutu oraz uchwał systemowych, które będą zmienione z racji wejścia w życie nowych przepisów..
W trakcie spotkania omówiono też stanowisko PZD w sprawie wyborów samorządowych. 

Rafał Hawryluk

[pobierz] 1.0 MB stanowisko-narada-prezesow-nowa-sol

07.12.2014
Prezydium OZ PZD w Zielonej Górze zwróciło sie o poparcie akcji "STOP rozbiórkom altan" do lubuskich posłów

"Uważamy, że brak w przepisach precyzyjnego określenia altany działkowej, uwzględniajacego funkcję jaką spełnia, może być pretekstem umożliwiającym wykorzystanie tego faktu do uznawania altan działkowych za samowolę budowlaną. Chcemy mieć nadzieję, że nasz obywatelski projekt spotka się z równą życzliwością i zrozumieniem, którego doświadczyliśmy już podczas głosowania nad ustawą o ROD" - pisze Prezydium OZ w Zielonej Górze do posłów: Bożenny Bukiewicz, Bogusława Wontora, Jerzego Materny, Józefa Zycha, Macieja Mroczka, Marka Ast, Stefana Niesiołowskiego i Waldemara Sługockiego.

czytaj więcej


06.11.2014

"Pomidor czy marchewka? Czyli relacja z imprezy krośnieńskich działkowców"

"Krośnieńscy działkowcy przy okazji dobrej zabawy w ogródkach działkowych, potrafią również pomagać chorym i potrzebującym" - pisze Gazeta Lubuska.

czytaj więcej

 


05.11.2014

Uroczyste pożegnanie Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych

W dniu 4 listopada 2014 r. odbyło się w Warszawie uroczyste pożegnanie  Krajowej Komisji Rozjemczej i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rozjemczych. W uroczystości udział wzięli członkowie Prezydium Krajowej Rady PZD. Z dniem uchwalenia statutu PZD komisje rozjemcze wszystkich szczebli uległy rozwiązaniu. Z uwagi na zapisy ustawy o ROD, tak musiał zdecydować statut PZD.

czytaj więcej


05.11.2014

"Podatki od altan?"

"Działkowcy o spokoju mogą zapomnieć. Urzędnicy podatkowi są zawsze czujni, zwarci i gotowi. Tym razem wiele wskazuje na to, że będą próbowali sięgnąć po grosz właśnie do kieszeni właścicieli altan w ROD" - czytamy w Dziennku Trybuna.

czytaj więcej
   

05.11.2014

"Pokładamy nadzieje, że Poslowie Sejmu RP podziela pogląd działkowców"

"Środowisko działkowe uważa, że zmiany wnoszone przez projekt, w ustawę o Prawie Budowlanym oraz w inne ustawy, są istotnym elementem w procesie funkcjonowania ogrodów działkowych" - piszą działkowcy z ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim.

czytaj więcej

05.11.2014

"Działkowcy oczekują prawa, które nie będzie zawierało pułapek dowolnie interpretowanych przez urzędników"

"Komitet Inicjatywy Obywatelskiej 'STOP rozbiórkom altan' opracował ustawę wprowadzającą nowelizację Prawa Budowlanego i niektórych innych ustaw. Celem tego projektu jest wprowadzenie ustawowej definicji altany ogrodowej, co spowoduje, że dotychczas istniejące altany w ROD nie będą uważane za samowole budowlane. Będzie to również usunięcie luki w prawie budowalnym, która może stanowić pretekst do zakwestionowania legalności praktycznie każdej z około 900 tysięcy altan" - piszą działkowcy z ROD 'Leśna Polana' w Zielonej Górze.

czytaj więcej
   

05.11.2014

"Powinna się Pani spotkać z przedstawicielami PZD i wysłuchać naszych argumentów" 

"Z powodu niezadowolenia kilku stowarzyszeń, które nie mają statusu 'stowarzyszenia ogrodowego' - zgodnie z ustawą o ROD, podaje Pani w wątpliwość konstytucyjność przepisów przejściowych ustaw o ROD. W moim ogrodzie działkowcy poddali osądowi PZD i zadecydowali jednogłośnie, że najkorzystniej dla nas będzie pozostać w jego strukturach. Ponieważ w otoczeniu niestabilnych przepisów, silna ogólnopolska organizacja jest gwarantem przetrwania i rozwoju naszego ogrodu" - pisze w liście do ROD Stefan Łowicki z ROD im. Fornalskiej w Zielonej Górze.

czytaj więcej

05.11.2014

"Wiemy, że za tym wszystkim stoi pieniądz"

"Powiemy wprost, że 'pewne środowiska w naszym kraju nie zasypują gruszek w popiele', a wręcz przeciwnie, wszelkimi dostępnymi środkami nadal pragną uzyskać to, czego im się nie udało wcześniej. Rzucają na szalę wszystkie sposoby i pomysły, aby ten cel osiągnąć. Ten cel to skuteczne doprowadzenie do likwidacji ogrodów. Najpierw w miastach, a następnie na pozostałych terenach. Znamy to już z niedalekiej przyszłości i tak łatwo się nie damy" - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Przyszłość" z Zielonej Góry.

czytaj więcej
     

 

05.11.2014

Działkowcy ROD „Przylesie” w Sulechowie piszą do Marszałka Sejmu
Poniżej prezentujemy listy, które działkowcy oraz zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przylesie” skierowali do Marszałka Sejmu, Pana Radosława Sikorskiego w sprawie akcji „Stop rozbiórkom altan”

[pobierz] 0.4 MB RYszard Chmiel
[pobierz] 0.4 MB Łucja Gwóźdź
[pobierz] 0.4 MB Eugeniusz Stanek
[pobierz] 0.4 MB Zarząd ROD Przylesie

 

03.11.2014

Poseł Jerzy Materna: Popieram inicjatywę Działkowców
Delegacja Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Gorze spotkała się dziś (03.11.2014r.) z Posłem Jerzym  Materną (PiS).  Przedstawiciele OZ na czele z prezesem,  Panem Marianem Pasińskim zapoznali pana Posła z stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustawy o ROD oraz z wyrokiem NSA w sprawie altan i inicjatywą ustawodawczą podjętą przez Polski Związek Działkowców w tej sprawie.
Pan poseł z pełnym zrozumieniem odniósł się do sprawy altan. Zapewnił, iż rozezna się jakie są możliwości przyspieszenia rozpoczęcia prac nad projektem ustawy, tak by jak najprędzej zażegnać zagrożenie wynikające z wyroku NSA. Pan poseł obiecał, że poinformuje Prezesa Okręgowego Zarządu o ustaleniach jakie poczyni.
w Sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, Pan poseł poparł ideę spotkania się przedstawicieli PZD z Panią prof. Lipowicz by wyjaśnić wszelkie wątpliwości stawiane przez Panią Rzecznik. Uważa, iż spotkanie powinno mieć charakter trójstronny i powinni w nim wziąć, też udział przedstawiciele stowarzyszeń niezadowolonych z funkcjonowania ustawy o ROD.


Rafał Hawryluk


 

04.11.2014

"Altany w ogrodach od zawsze były małymi domkami"

"Nie sposób sobie wyobrazić altany, które są pozbawione ścian, okien i drzwi, do których każdy miał by dostęp" - piszą do Marszałka Sejmu RP Uczestnicy zebrania ustawowego w ROD im. B.Chrobrego w Szprotawie.

czytaj więcej
   

03.11.2014

„Mój Ogródek” tworzymy z naszymi czytelnikami!"

Już czuć mroźne poranki, co oznacza, że jesień w pełni zadomowiła się w naszym krajobrazie. My zakładamy ciepłe kurki, czapki i szaliki, a co zakładamy roślinom? Jeśli masz wątpliwości, które rośliny „ubrać” na zimę, przed mrozem i wiatrem, niezawodny i pomocny stanie się tu listopadowy numer „Mojego Ogródka”.

czytaj więcej

30.10.2014

"Z dużą ulgą i zadowoleniem przyjeliśmy wejście w życie ustawy o ROD"

"Nowa inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności zapisów wyżej wymienionej ustawy, wprowadziła w nas niepokój o naszą działkową przyszłość" - piszą działkowcy z ROD im. 100 - lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie.

czytaj więcej
   

29.10.2014

PZD ma nowy statut

"23 października w Warszawie odbył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który otworzył nowy rozdział dla działkowców, ogrodów i Polskiego Związku Działkowców. W zjeździe uczestniczyło 147 delegatów z całego kraju, frekwencja wynosiła aż 98 proc. Jednomyślnie zapadła decyzja w sprawie przyjęcia nowego statutu PZD" - czytamy w Dzienniku Trybuna. czytaj więcej


29.10.2014

"Panie Marszałku, tu chodzi zmianę jednego punktu dotyczącego altan"

"Jestem przekonany, że jest Pan wytrwałym politykiem i swoim zaangażowaniem przyczyni się do rozpoczęcia prac w jak najszybszym czasie" - pisze do Marszałka Sejmu RP Jerzy Komarnicki z Zielonej Góry.

czytaj więcej
   

29.10.2014

"Odbieramy ten fakt jako lekceważenie obywateli i ignorowanie ich zdania"

"Boli nas to, że mimo wielu listów kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich nie otrzymaliśmy odpowiedzi" - pisze w swoim wystąpieniu do Prezydenta RP Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.

czytaj więcej

29.10.2014

Poseł Bogusław Wontor: Projekt obywatelski to skuteczne rozwiązanie problemu altan
We wtorek (28.10.2014r) przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze, na czele z prezesem, Panem Marianem Pasińskim spotkali się z Posłem Bogusławem Wontorem (SLD). Prezes OZ przedstawił wyrok NSA w sprawie altan oraz obywatelski projekt ustawy, który ma uchronić działkowców przed skutkami wyroku.
Pan poseł ze zrozumieniem przyjął obawy Działkowców dotyczące możliwych interpretacji wyroku NSA oraz docenił konsolidacje środowiska w zdobywaniu poparcia dla projektu obywatelskiego.
Pan Poseł stwierdzi, iż to jest skuteczne a zarazem proste rozwiązanie, które może być szybko procedowane w Sejmie bez powoływania specjalnych podkomisji. Pan poseł potwierdził, że zarówno On jak i Klub Parlamentarny SLD popierają projekt obywatelski.

Rafał Hawryluk


28.10.2014

"Altana w pojęciu działkowym nie może stanowić takiej budowli jak to określił NSA"

"Taka definicja działkowych budowli stwarza możliwość dla administratorów wydawania decyzji o ich rozbiórce lub zmuszania działkowców do kosztownego ich legalizowania jako domków letniskowych" - piszą do Marszałka Sejmu RP działkowcy z ROD "Sawanna" w Ochli.

czytaj więcej
   

28.10.2014

"Za skuteczne rozwiązanie tego problemu uznajemy nowelizację ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw"

"Nasze obawy budzi rodząca się możliwość wykorzystania tego wyroku do uznawania altan działkowych za samowolę budowlaną, a sytuacja ta wywołuje duże zaniepokojenie działkowców" - pisze w swoim wystapieniu do Marszałka Sejmu RP Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.

czytaj więcej

28.10.2014

"Nowa ustawa o ROD daje nam działkowcom gwarancje i zabezpiecza nasze prawa"

"Ogrody działkowe dla nas działkowiczów są nie tylko miejscem odpoczynku dla nas samych i naszych rodzin, ale także "płucami miast" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD "Sawanna" w Ochli.

czytaj więcej
   

28.10.2014

"Taki obraz nijak się ma do altan w ogrodach działkowych"

"Taka interpretacja definicji altany niesie za sobą możliwość niekorzystnych dla działkowców interpretacji ustawy o ROD i innych przepisów. Otworzyła się furtka do wielu nadużyć" - piszą do Marszałka Sejmu RP działkowcy z ROD "Brzeziny" w Świdnicy.

czytaj więcej

 

28.10.2014

"Uważamy , że projekt obywatelski tejże ustawy jest dobrym projektem"

"Tak ważna jest dla nas decyzja Pana Marszałka o szybkie skierowanie projektu obywatelskiego pod obrady Sejmu RP" - piszą do Marszałka Sejmu RP działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przyszłość w Zielonej Górze.

czytaj więcej
     

28.10.2014

"Marszałek Sejmu skierował projekt „Stop Rozbiórkom Altan” do pierwszego czytania"

Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o prawie budowalnym i innych ustaw. 23 października br. Marszałek Radosław Sikorski poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” o skierowaniu projektu do pierwszego czytania. Zgodnie z ustawą regulującą inicjatywę obywatelską, powinno się ono odbyć najpóźniej 9.01.2015r., jednak Komitet będzie podejmował zabiegi o przyspieszenie tego terminu.

czytaj więcej


 

28.10.2014

Poseł Waldemar Sługocki popiera sprawę Altan
Przedstawiciele Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców  w Zielonej Górze na czele z prezesem OZ, Panem Marianem Pasińskim  spotkali się w poniedziałek (27.10.2014r) z Panem Waldemarem Sługockim, posłem na Sejm RP (PO).
Pan Poseł zapoznał się z wyrokiem NSA w sprawie altan oraz z obawami jakie mają działkowcy z tytułu przedstawionej w wyroku definicji altany.  Przyznał, iż propozycja doprecyzowania definicji altany działkowej  przygotowana przez PZD w projekcie obywatelskim  jest dobrym rozwiązaniem, które będzie popierał.
Pan Poseł obiecał też, że zapozna się ze sprawą stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przepisów przejściowych  ustawy o ROD.  Na dzień dzisiejszy uważa, że ustawa, za którą głosował jest dokumentem spełniającym oczekiwania działkowców.

 

Rafał Hawryluk

 


 

 

24.10.2014

Wielki dzień działkowców, ogrodów i Związku. Relacja z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

Ten Zjazd otworzył nowy rozdział dla działkowców, ogrodów i Związku. Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. Ten dzień, z całą pewnością zapisze się w historii ogrodnictwa działkowego w Polsce.

czytaj więcej
     
24.10.2014

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu

Delegatów PZD ws. Statutu Polskiego Związku Działkowców

"Po wnikliwym zapoznaniu się z przedstawionym projektem statutu PZD, Krajowy Zjazd Delegatów PZD uznaje, że dokument ten nie tylko zapewni sprawne funkcjonowanie Związku, ale również odpowiada wymogom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz ustawy — Prawo o stowarzyszeniach. Dlatego też Zjazd uznał konieczność przyjęcia przedłożonego projektu statutu" - czytamy w podjętym stanowisku.

czytaj więcej


24.10.2014

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. zebrań wszystkich działkowców

"Na zebraniach w 3073 ROD działkowcy potwierdzili, że nie chcą zmian i pozostają w PZD. Przede wszystkim doceniają sprawność w działaniu, doświadczenie i skuteczność Związku w obronie praw działkowców i ogrodów, ale również bieżącą pomoc dla ogrodów w sprawach inwestycyjnych, prawnych, a także finansowych. Podkreślają zrozumiały i prawidłowy system kierowania, zarządzania i nadzoru oraz stwierdzają, że chcą pozostać w PZD, bo pewnie czują się w organizacji potrafiącej skutecznie walczyć o ich prawa, szczególnie, że nadal istnieją i są aktywne środowiska przeciwne istnieniu ogrodów" - czytamy w stanowisku podjętym podczas Zjazdu.

czytaj więcej
     

24.10.2014

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. dalszego rozwoju ogrodów i Związku

"Zjazd stwierdza, że przyszłość i rozwój ogrodów działkowych w naszych miastach zależy od dwóch czynników: od stabilizacji prawnej i otwarcia ogrodów dla mieszkańców miast. Aby ogrody mogły się rozwijać muszą mieć pewność dalszego istnienia, wtedy jest motywacja do inwestowania w infrastrukturę i sens angażowania ludzkiej pracy i ofiarności" - czytamy w stanowisku podjętym na Nadzywczajnym XI Krajowym Zjeździe Delegatów PZD.

czytaj więcej

24.10.2014

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. wyborów samorządowych

"Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że rolą organizacji społecznych jest angażowanie się w proces rozwiązywania problemów społecznych i publicznych. Nie chodzi jednak o politykę rozumianą jako walka o władzę, ale o czynny udział w debacie publicznej w celu realizacji wartości i idei będących podstawą ruchu ogrodnictwa działkowego" - czytamy w stanowisku podjętym przez delegatów podczas Zjazdu.

czytaj więcej
     

24.10.2014

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. działań podejmowanych przez RPO

W związku z wystąpieniem skierowanym przez Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz jej wypowiedziami dla mediów, w których kwestionuje konstytucyjność obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, jako najwyższy organ samorządu Polskiego Związku Działkowców wystosował do prof. Ireny Lipowicz swoje stanowisko w tej sprawie.

czytaj więcej

23.10.2014

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD - galeria zdjęć

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD(ZDJĘCIA).

czytaj więcej

23.10.2014

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął statut

W Warszawie zakończył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, któremu przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Delegaci przyjęli nowy statut, który z dniem dzisiejszym wchodzi w życie. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych dotychczasowy statut obowiązywał tylko do czasu uchwalenia nowego statutu.

czytaj więcej


22.10.2014

"Dlaczego Platforma Obywatelska chce zgłosić swój projekt?"

"Zadajemy sobie pytanie, dlaczego dopiero teraz tj. aż po 10 miesiącach od znanego i precedensowego wyroku NSA z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie altan, Platforma Obywatelska zamierza zgłosić w Sejmie RP swój projekt, w sprawie występowania altan ogrodowych w ogrodach. Może warto jest wcześniej otworzyć się na współpracę z Obywatelskim Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej, w kwestii merytorycznej projektu PO?" - piszą do Rafała Grupińskiego, Przewodniczącego PO, działkowcy z ROD "Luwena" w Lubsku.

czytaj więcej


22.10.2014

"Ta ustawa funkcjonuje dopiero 9 miesięcy"

"Jesteśmy takim postawieniem sprawy co najmniej zdumieni: Dlaczego, ano dlatego, że ustawa ta weszła w życie i funkcjonuje dopiero 9 miesięcy, a już są pod nią „kopane doły" i to przez kogo, przez samego Rzecznika Praw Obywatelskich"- czytamy w liście działkowców ROD "Luwena" w Lubsku.

czytaj więcej


21.10.2014

"Nie godzi się, żeby rzecznik praw obywatelskich tak postępował"

"Jak można tak twierdzić, że ustawa już jest niekonstytucyjna i posiada znamiona niezgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zaledwie po 9 miesiącach od wejścia w życie i funkcjonowania. Pani sama, jako rzecznik praw obywatelskich w pewien sposób uczestniczyła w procesie jej uchwalania a teraz zaprzecza jej treści merytorycznej. Według Nas takim postępowaniem i stawianiem sprawy Pani sama naraża na szwank swój autorytet" - piszą działkowcy RDO "Kolejarz" w Zielonej Górze.

czytaj więcej

17.10.2014

Wystąpienie Komitetu "Stop rozbiórkom altan" do marszałka Sejmu R. Sikorskiego

"Wyrażamy nadzieję, że dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu się Pana Marszałka w sprawę, możliwe będzie szybkie rozpoczęcie i sprawne przeprowadzenie procesu legislacyjnego ustawy, która nie budzi większych kontrowersji, a na którą czekają setki tysiecy właścicieli altan w ROD" - czytamy w liście Komitetu skierowanym do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego.

czytaj więcej


10.10.2014

Działkowcy u wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha

 Wicemarszałek Wenderlich wyraził ubolewanie w związku ze szkodliwą interpretacją prawa przez NSA w zakresie definicji altany i konsekwencji tego dla wszystkich działkowców. W miłej atmosferze podsumował wieloletnią owocną współpracę z działkowcami i zapewnił o dalszym poparciu swojej formacji dla spraw działkowców.

czytaj więcej

10.10.2014

Spotkanie u wicemarszałka Marka Kuchcińskiego

Podczas składania podpisów poparcia dla projektu „Stop rozbiórkom altan”, delegacja działkowców została przyjęta przez wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego z PiS. W spotkaniu z marszałkiem wzięli udział: posłowie PiS Bartosz Kownacki i Wojciech Zubowski, przewodniczący delegacji wiceprezes KR PZD Tadeusz Jarzębak – prezes OZ PZD w Szczecinie, mecenas Tomasz Terlecki – wicepełnomocnik komitetu „Stop Rozbiórkom Altan”, Barbara Kokot – prezes OZ PZD w Bydgoszczy, Józef Noski – prezes OZ Śląskiego PZD, Agnieszka Sycz – prezes OZ Podkarpackiego PZD.

czytaj więcej

10.10.2014

Wicemarszałek Sejmu E. Grzeszczak: Sejm nie będzie przedłużał prac nad projektem „Stop rozbiórkom altan”

"Burzyć jest bardzo łatwo, budować o wiele trudniej, dlatego nie możemy dopuścić do likwidacji altan w ROD. Sejm musi podejść z dużą uwagą do tego projektu, bo cieszy się on niekwestionowanym poparciem obywateli. Obiecuję, że zrobimy wszystko, by nie przedłużać prac sejmowych. Mam nadzieję, że żaden klub nie będzie ich utrudniał, gdyż potrzeba zmian w prawie budowlanym wydaje się oczywista” – mówił podczas spotkania z przedtsawicielami działkowców wicemarszałek sejmu Eugeniusz Grzeszczak.

czytaj więcej


09.10.2014

Działkowcy złożyli w Sejmie blisko 700 000 podpisów poparcia

„Nie oddamy naszych altan”- skandowali dziś przed Sejmem przedstawiciele Komitetu „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” oraz działkowcy, którzy przyjechali do Warszawy, by złożyć blisko 700 000 podpisów, jakie udało im się zebrać pod projektem obywatelskim, mającym uchronić przed masową rozbiórka 900 000 altan w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

czytaj więcej


09.10.2014

Działkowcy składają podpisy (galeria zdjęć)

DSC06016.jpg9 września działkowcy złożyli w Sejmie blisko 700 000 podpisów, które zebrali pod projektem "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN". Złożenie podpisów poprzedziła konferencja prasowa w której wizęli także udział posłowie, reprezentujący rózne parie polityczne. ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ (LINK)

czytaj więcej

02.10.2014

Wystąpienie Komitetu do Marszałka Sejmu w sprawie złożenia podpisów

http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpgKomitet "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" poinformował marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, iż 9 października br. do Sejmu przybędzie delegacja działkowców, w celu złożenia obywatelskiego projektu ustawy nowelizującego prawo budowlane wraz z podpisami obywateli. Komitet wyraził nadzieję, że z uwagi na skalę społecznego poparcia udzielonego projektowi, marszałek Sejmu zechce spotkać się z przedstawicielami Komitetu. Treść wystąpienia zamieszczamy w załączniku.

czytaj więcej


26.09.2014

Projekt nowego Statutu PZD

Krajowa Rada PZD, podczas swojego posiedzenia w dniu 25 września br., zapoznała się z projektem Statutu PZD opracowanym przez komisję statutową i postanowiła zwrócić się do XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD o przyjęcie dokumentu pod obrady wraz z wnioskiem o jego uchwalenie.

czytaj więcej
     

26.09.2014

Posiedzenie Krajowej Rady PZD

25 września br. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, poza członkami KR PZD, udział wzięli także członkowie komisji statutowej, gdyż jeden z najważniejszych tematów narady dotyczył nowego statutu PZD.

czytaj więcej

26.09.2014

Stanowisko KR PZD w sprawie wyborów samorządowych

Krajowa Rada PZD uznaje, że Związek powinien aktywnie uczestniczyć w zbliżających się wyborach samorządowych, które mają zasadnicze znaczenie dla losu tysięcy ogrodów działkowych w Polsce. Decyzje, jakie zapadają na szczeblu gmin i innych jednostek samorządowych, rzutują bezpośrednio na funkcjonowanie ROD.

czytaj więcej
     
26.09.2014

Stanowisko KR PZD w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców

  Krajowa Rada PZD na bieżąco śledzi i ocenia stan przeprowadzania zebrań wszystkich działkowców, do odbywania których zobligowała PZD ustawa z dnia 13 grudnia 2014 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

26.09.2014

Stanowisko KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Od wielu lat Związek podejmuje działania związane z regulacją stanu prawnego gruntów ROD. Działania te polegają m.in. na pozyskiwaniu dokumentacji formalno-prawnej, ujawnianiu praw przysługujących PZD do gruntów ROD w księgach wieczystych, zabezpieczaniu istnienia ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy też obronie ROD przed negatywnymi skutkami roszczeń.

czytaj więcej

     

26.09.2014

Stanowisko w sprawie udziału struktur oraz indywidualnych członków Związku w kampanii "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN"

 Podczas trwającej od dwóch miesięcy akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy STOP ROZBIÓRKOM ALTAN, uzyskał on poparcie przeszło 400 000 osób. Wynik ten już dziś pozwala stwierdzić, że zainicjowana przez Związek kampania pozyskania społecznego poparcia dla inicjatywy służącej ochronie praw działkowców, po raz kolejny osiągnęła sukces.

czytaj więcej

26.09.2014

Stanowisko KR PZD w sprawie realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nałożyła na Polski Związek Działkowców obowiązki, wyznaczając równocześnie termin ich realizacji.

czytaj więcej
   

26.09.2014

Uchwały Krajowej Rady PZD

Podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu 25 września br. Krajowa Rada PZD przyjęła liczne uchwały w sprawie Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się 23 października, w tym: w sprawie przedłożenia pod obrady Zjazdu  projektu statutu PZD; w sprawie tematów, w których powinien się wypowiedzieć  Zjazd; w sprawie porządku obrad Zjazdu oraz w sprawie  utrzymania mandatu komisji statutowej.

czytaj więcej

26.09.2014

Gratulacje dla Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

"W imieniu miliona polskich działkowców, Krajowej Rady PZD obradującej w dniu dzisiejszym, a także swoim jako Prezesa Polskiego Związku Działkowców, pragnę złożyć na Pani ręce serdeczne gratulacje z okazji objęcia funkcji Prezesa Rady Ministrów. Mam świadomość, że funkcja ta wiąże się z wieloma nowymi wyzwaniami i obowiązkami, dlatego życzę Pani jak najwięcej satysfakcji z podejmowanych działań oraz samych sukcesów" - czytamy w liście przekaznym nowej Prezes Rady Ministrów Ewie Kopacz. 

czytaj więcej

25.09.2014

"Nie bierze Pani pod uwagę demokratycznego głosu większości"

"Wypracowana Ustawa obowiązuje ponad pół roku i zyskała akceptację środowiska działkowców, czy wobec tego nie są oni uznawani za godnych obrony? Dlaczego staje Pani po stronie nielicznych niezadowolonych a nie bierze pod uwagę demokratycznego głosu większości? Taka postawa jest odbierana jako lekceważenie praworządnego systemu naszego Państwa i rodzi podejrzenie, że w ten sam sposób można też podważać podstawowe, niezbywalne prawa jednostek do majątku i decydowania o nim" - pisze działkowiec Edmunt Knutowski ze Świebodzina.

czytaj więcej


24.09.2014

"Mam dosyć zastanawiania się nad formułami demokracji, która lekceważy mój głos"

"Uważam, że nie powinna Pani podważać unormowań prawnych wypracowanych przez szerokie grona społeczne w trakcie konsultacji i spotkań, popartych autorytetami Sejmu, Senatu, posłów, Prezydenta RP, które zapewniają mi możliwość demokratycznego wyboru działania z ludźmi, których sama wybieram" - pisze Jolanta Bom ze Świebodzina.

czytaj więcej


26.09.2014

Dzień Działkowca i facebookowi przyjaciele w Zielonej Górze
 
Jak co roku, Rodzinny Ogród Działkowy „Związkowiec” w Zielonej Górze u schyłku lata organizuje Dni Działkowca. Plenerowa impreza poświęcona jest prezentacjom swoich najdorodniejszych warzyw, owoców oraz najwspanialszych przetworów, win i nalewek. Dzieje się to w piknikowej atmosferze przy grillowanych kiełbaskach, kaszance i korniszonach. Działkowcy, a są nimi wielopokoleniowe rodziny przychodzą wraz ze swymi dziećmi i wnukami. Dla tych najmłodszych Zarząd ROD zawsze starał się „zorganizować „ osobę do prowadzenia zabaw i opieki w czasie gdy ich rodzice i dziadkowie brali udział w konkursach na najładniejsze plony swoich działek i zrobione z nich przetwory.
 
W tym roku niespodziewanie w sukurs działkowcom przyszedł facebook. Kilku „przyjaciół z facebooka” którzy często odwiedzają naszą facebookową stronę rod.zwiazkowiec.zgora skrzyknęło się i zorganizowali bardzo miłą niespodziankę dla wszystkich uczestników Dni Działkowca.
Wolontariusze skupieni wokół nowej inicjatywy związanej z ogólnie pojętą edukacją pro-zwierzęcą i ekologią o nazwie „Z pazurem” zaproponowali, że wezmą na siebie zorganizowanie plenerowych gier i zabaw dla dzieci oraz umożliwienie wszystkim skorzystanie z porad weterynarza i behawiorysty podczas Dnia Działkowca. Wszystkie te tematy okraszone będą pokazem szkolenia i przykładami niepożądanych relacji między człowiekiem a zwierzętami. Udział zaprzyjaźnionej organizacji – jej wolontariuszy, którzy umiejętnie zintegrowali się z działkowcami, zmienił charakter imprezy i jej postrzeganie przez wszystkich jej uczestników. Przede wszystkim dzieci znalazły swoje ważne miejsce w takim święcie jakim dla każdego działkowca jest Dzień Działkowca. Odczuły, że są ważnym ogniwem między swymi rodzinami – rodzinami działkowców a światem pokazanym przez wolontariuszy gdzie dominuje poszanowanie dla ludzi i zwierząt - tu na działach również. Starsi – mogli spokojnie gawędzić z sąsiadami, podziwiać plony swojej pracy oraz cieszyć się z tego, że Rodzinne Ogrody Działkowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Polski Związek Działkowców mają przyjaciół w młodych organizacjach jaką jest fundacja „Z pazurem” dla których nie potrzeba żadnych oficjalnych zaproszeń, a jedynie stworzenie możliwości współuczestniczenia w takich spotkaniach. Formuła Dnia Działkowca. którą w tym roku zrealizował zarząd zdaniem wszystkich uczestników była strzałem w dziesiątkę.
Już teraz z lekką obawą podchodzimy do frekwencji na przyszłorocznych Dniach Działkowca – bo wieść o tegorocznych atrakcjach szybko się rozniesie jak liście w jesienną zawieruchą. Teren którym dysponujemy nie jest zbyt duży ale przecież po to zaprosiliśmy przyjaciół z facebooka w tym roku by w przyszłym roku jedynym słyszalnym narzekaniem było – szkoda że tak mało było miejsca ;-).


19.09.2014

Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 450 tysięcy osób

http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpgAkcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 450 tysięcy osób.

czytaj więcej

 

 

 


19.09.2014

Czytajcie „działkowca”!

Okres wczesnej jesieni potrafi być w przyrodzie wyjątkowo piękny i nie bez podstaw zasłużył sobie na miano „babiego lata”. Działki mienią się jeszcze bogactwem kwiatów, pięknie przebarwionych liści i dojrzałych owoców. W tym czasie przypada też sezonowy szczyt prac ogrodniczych. A niezastąpionym doradcą w jesiennej pielęgnacji działki będzie z pewnością październikowy numer „działkowca który właśnie pojawił się w sprzedaży.

czytaj więcej

 

 

 


19.09.2014

"Wiemy, że grunty pod ogrodami stanowią ogromny majątek"

"Przepisy przejściowe ustawy zakładają, iż decyzja co do przyszłości ogrodu należy do działkowców, jest to rozwiązanie, które pozwoli zdecydować działkowcom czy chcą pozostać w Polskim Związku Działkowców czy też działać samodzielnie jako odrębne stowarzyszenie. Uważamy, że to rozwiązanie jest całkowicie zgodne z oczekiwaniami Działkowców" - pisze Kolegium Prezesów ROD ze Szprotawy i Małomic.

czytaj więcej


18.09.2014

Najnowszy numer "Informatora działkowca"

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz ROD przekazany został najnowszy numer „Informatora działkowca” w którym można znaleźć m.in. obszerną relację z Krajowych Dni Działkowca, informację na temat przebiegu akcji „Stop rozbiórkom altan”, porozumienia zawartego między ZMP a PZD, prac nad nowym statutem, a także praktyczne porady ogrodnicze. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej

 


18.09.2014

"Los każdej altany w ROD zależy od interpretacji urzędnika"

"Stanowisko NSA oznacza, że w oparciu o ten wyrok inspektorzy nadzoru budowlanego mogą zakwalifikować prawie wszystkie altany istniejące na działkach jako samowolę budowlaną, a tym samym w razie roszczeń odszkodowawczych nie uwzględnić ich wartości jako wybudowanych niezgodnie z prawem. To powoduje, że los każdej altany w ROD zależy od interpretacji urzędnika nadzoru budowlanego"- piszą działkowcy z ROD "Lumel" w Zielonej Górze.

czytaj więcej


18.09.2014

9 października przekazujemy podpisy do Sejmu

  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN wstępnie zaplanował, iż przekazanie projektu ustawy wraz z podpisami nastąpi 9 października br. (czwartek). Decyzja ta podyktowana jest harmonogramem posiedzeń Sejmu, została także skonsultowana z Prezydium KR PZD.

czytaj więcej

 

 


 

16.06.2014

Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 356 tysiące osób

http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpgAkcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 356 tysiące osób.

 


16.09.2014

Dziennik Trybuna: "Brońmy swoich altan"

"Jeszcze przez miesiąc działkowcy mogą składać podpisy pod obywatelskim projektem, który ma uchronić ich altany przed masową rozbiórką. Potem projekt trafi do Sejmu, gdzie o jego dalszych losach zdecydują posłowie" - czytamy w Dzienniku Trybuna".

czytaj więcej

 

 

 


 

16.09.2014

List otwarty Uczestników Krajowych Dni Działkowca 2014r. do Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz w obronie obywatelskiej ustawy o  rodzinnych ogrodach działkowych

"Zgromadzeni w dniu 6 września 2014r. uczestnicy Krajowych Dni Działkowca, którzy zjechali do Warszawy z całej Polski by wspólnie świętować dożynki działkowe, pragną przesłać na Pani ręce wyrazy zaniepokojenia i obaw, jakie w środowisku działkowców wywołują inicjatywy podejmowane przez Panią profesor wobec ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Apelujemy  o zaprzestanie angażowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w  działania wymierzone przeciwko obywatelskiej ustawie o ROD "- czytamy w  liście.


 16.09.2014

Apel do działkowców i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych

"Zwracamy się do Was o kontynuowanie solidarnej obrony naszych wspólnych praw i  nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nieprzyjaznym nam środowiskom wciąż zależy na przejęciu terenów ogrodów działkowych. Nie możemy dopuścić do tego, by  w miejscu altan powstały biurowce, apartamentowce czy galerie handlowe. Pamiętajmy, że jedność jest gwarantem naszego sukcesu" - czytamy w Apelu uczestników Krajowych Dni Działkowca 2014r.


11.09.2014

Czy nr PESEL jest aż taką tajemnicą?

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi konieczności podawania numeru PESEL przez osoby podpisujące się na listach poparcia pod obywatelskim projektem ustawy STOP ROZBIÓRKOM ALTAN, informujemy, iż wskazanie numeru jest warunkiem uznania ważności podpisu. Wymóg ten wynika z ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

czytaj więcej


11.09.2014

 

"Dzisiaj to MY decydujemy o przyszłości ogrodów"

 

"Dzisiaj to MY decydujemy o przyszłości tego skrawka ziemi, który nazywa się Rodzinny Ogród Działkowy „RELAKS" i pragniemy aby nasza wola została uszanowana a nie była przyczyną tarć politycznych i biznesowych. Dla nas obywateli Polski jest nie zrozumiałe aby w państwie demokratycznym Rzecznik Praw Obywatelskich sugerował delegalizację organizacji społecznej działającej zgodnie z poszanowaniem polskiego i międzynarodowego prawa" - piszą działkowcy z Gubina.

czytaj więcej

   

11.09.2014

 

"Orzeczenie NSA jest absurdalne i szkodliwe"

 

"Naszym zdaniem orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan w rodzinnych ogrodach działkowych jest absurdalne i nielogiczne. Jesteśmy przekonani, iż ustawodawca tworząc prawo dotyczące altan w rodzinnych ogrodach działkowych nie miał na myśli ażurowych konstrukcji, nie związanych trwale z gruntem" - pisze Kolegium Prezesów ROD z Nowej Soli , Bytomia Odrzańskiego i Nowego Miasteczka.

czytaj więcej
 

10.09.2014

"Za tym kryje się chęć zagarnięci gruntów ogrodów działkowych"

"Wykorzystywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich do celów politycznych, spotyka się z dezapropatą społeczności działkowej. Działkowcy wciąż zastanawiają się: po co, kto za tym stoi i dlaczego nadal są atakowani" - czytamy w liście od działkowców ROD "Jaśmin" w Lubsku.

czytaj więcej


09.09.2014

Czyje interesy reprezentuje Rzecznik Praw Obywatelskich?

"Bezzasadny atak na ustawę po pół roku jej obowiązywania prowokuje do zapytania - czyje interesy Pani reprezentuje? Obywateli, któzy poparli ustawę i korzystają na jej podstawie z ROD czy też może zaciekłych przeciwników ogrodów, którzy nie przebierają w środkach, by je usunąć?" - pytają działkowcy z ROD "Grono" w Zielonej Górze.

czytaj więcej


02.09.2014

Dni Działkowca ROD Przylesie w Sulechowie

W dniu 30.08.br w Ogrodzie Działkowym ,,Przylesie" w Sulechowie odbyły się obchody Dnia Działkowca.
Uroczystość otworzył Członek KR PZD - Prezes Zarządu ogrodu Jan Gwoźdź. W wystąpieniu nawiązał do walki o powstanie naszej nowej ustawy o rod oraz sytuacji po jej wejściu w życie. Omówił sytuację dotyczącą altan działkowych, konieczność wniesienia poprawki do Prawa Budowlanego oraz potrzebę zebrania  100 tys podpisów. Podziękował działkowcom za zaangażowanie w zbieraniu podpisów których zebrano prawie 700. Następnie omówił zagrożenie wynikające z postępowania Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, działanie KR PZD na ten temat, oraz potrzebę stanowczego sprzeciwu działkowców wobec tej sytuacji. Na zakończenie wystąpienia zaproponował treść listu do Pani Rzecznik, który przyjęto za podpisami zebranych działkowców.
W czasie uroczystości działkowców odwiedził Burmistrz Sulechowa, Roman Rakowski. Burmistrz pogratulowała działkowcomi i zarządowi ROD wytrwałej i konsekwentnej walki o swoje prawa oraz złożył życzenia wysokich plonów i wszelkiej pomyślności.
W kolejnym punkcie programu wręczone zostały odznaczenia związkowe dla 7 działkowców, oraz dla 9 działaczy podziękowania podpisane przez Prezesa OZD PZD w Zielonej Górze Mariana Pasińskiego oraz Prezesa Zarządu Ogrodu. Następnie podsumowany został Konkurs na Najładniejszą Działkę w ogrodzie. Wręczono dyplomy i upominki dla 11 Laureatów Konkursu.
Po części oficjalnej zaproszono uczestników na kiełbaskę i piwo oraz do zabawy przy przygrywającym zespole muzycznym.
W trakcie uroczystości trwały konkursy dla dzieci, nagradzane licznymi upominkami.
W uroczystości uczestniczyło około 200 osób.
Festyn przy kolorowym oświetleniu i wesołej atmosferze trwał do późnych godzin wieczornych

[pobierz] 3.6 MB Pismo do RPO przylesie-Sulechow_

01.09.2014

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD "Zacisze" w Żaganiu

Dnia 30.08 odbył się  doroczny dzień działkowca, na który licznie przybyli użytkownicy działek wraz z rodzinami. Uroczystość otworzył serdecznie witając przybyłych Prezes Pan Karol Wojtysiak, który w szczególny sposób powitał Pana Burmistrza Daniela Marchewkę oraz honorowego Prezesa Pana Władysława Gałka. Po powitaniu Pan Prezes w krótkich słowach przedstawił to co działo się w czasie od ubiegłorocznego dnia działkowca do dzisiejszego dnia. Natępnie zapoznał z uchwałą Prezydium Okręgowego Zarządu dotyczącą przyznania wyróżnień odznaką srebrną i brązową "Zasłużonego działkowca"
Ogłoszone zostały również wyniki przeglądu działek i tak Komisja postanowiła wyróżnić działki w trzech kategoriach;
- działka uprawowa
- działka uprawowo - rekreacyjna
- działka rekreacyjna
W poszczególnych kategoriach wyróżniono;
 uprawowe
  1 miejsce działka nr 25
  2 miejsce działka nr 154
  3 miejsce działka nr 38
  oraz wyróżnić działki nr 194b i 161
 uprawowo - rekreacyjne
  1 miejsce działka nr 11
  2 miejsce działka nr 199
  3 miejsce działka nr 174
  oraz wyróżnić działki nr 37 i 253
     rekreacyjna
   1 miejsce działka nr 13
   2 miejsce działka nr 22
   3 miejsce działka nr 20
   oraz wyróżnić działki 83 i 190
Nagrody dla wyróżnionych działek ufundował Burmistrz miasta za, które bardzo dziękujemy.
Uczestnicy spotkania postanowili wystosować list do Rzecznika Praw Obywatelskich, którego treść znajduje się na podstronie "stanowiska i listy".
Prócz emocji związanych z wyróżnieniami bawiliśmy się przednio życząc sobie wzajemnie spotkania za rok.   < więcej zdjęć w galerii>

01.09.2014

Dni Działkowca w ROD 35Lecia w Zielonej Górze

30 sierpnia br. w ROD „35 lecia” w Zielonej Górze odbyły się obchody ogrodowych Dni Działkowca. Uczestniczyli w nich działkowcy z rodzinami. Zorganizowano gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Rozstrzygnięto konkurs pn. „Najładniejsza działka w naszym ogrodzie – 2014” oraz „Najładniejsza alejka w naszym ogrodzie – 2014”.
Odbyły się tradycyjnie konkursy wystaw plonów, przetworów, bukietów dożynkowych i nalewek. Laureaci i uczestnicy konkursów otrzymali nagrody oraz dyplomy i listy gratulacyjne.
Gościem działkowców był Krzysztof Sikora – dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości Gospodarki Komunalnej UM -  który w imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra, Janusza Kubickiego, wręczył dzieciom kosz słodyczy.
Po dożynkowym poczęstunku, przy ognisku i muzyce mechanicznej bawiono się do późnych godzin nocnych.
galeria zdjęć  ponizej


 

27.08.2014

Życzenia od Wojewody
Wojewoda Lubuski przesłał na ręce prezesa OZ PZD, pana Mariana Pasińskiego życzenia dla działkowców uczestniczących w dniach działkowca 2014 w Zielonej Górze.
Uroczystość ta jest okazją do podkreślenia roli ogrodów działkowych jako kapitału, który kształci wszystkie pokolenia w szacunku do ziemi i przyrody. To niezwykłe miejsce, uczy prawdziwych smaków warzyw i owoców oraz zapachu kwiatów. Jest to bezcenna wiedza pisze Pan Wojewoda Jerzy Ostrouch
list w załączniku plikowym poniżej

[pobierz] 0.3 MB zyczenia-od-wojewody

25.08.2014

Na Wesoło

W internecie pojawił się krótki komiks autorstwa pana Igora Myszkiewicza odnoszący sie do nowego Zielonogórskiego bachusika.

 Zdeptak nr 248


24.08.2014

Dni Działkowca Zielona Góra 2014

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi relacjami (na gorąco) z obchodów Okręgowych Dni Działkowca. Impreza pod honorowym patronatem prezydenta Zielonej Góry odbyła się w sobotę 23sierpnia 2014r w Zielonogórskiej filharmonii. Czytaj wiecej


22.08.2014

Porozumienie pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców i Związkiem Miast Polskich podpisano w Poznaniu

W dniu dzisiejszym (22 sierpnia 2014r.) w Urzędzie Miasta Poznania doszło do podpisania oczekiwanego porozumienia. Reprezentujący PZD prezes Związku Eugeniusz Kondracki wraz z członkiem Prezydium KR PZD Zdzisławem Śliwą podpisali ze Związkiem Miast Polskich reprezentowanym przez Prezesa Związku , Prezydenta Poznania  Ryszarda Grobelnego Porozumienie, które kończy spór i określa warunki dalszej współpracy na rzecz rozwoju ogrodów działkowych z poszanowaniem interesów miast i ich mieszkańców. 

czytaj więcej

 


22.08.2014

Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 110 tysięcy osób

http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpgAkcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskała już minimum, jakie musi uzyskać każdy projekt obywatelski, aby móc móc złożyć go w Sejmie. Wystarczyło niewiele ponad miesiąc, by pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się 110 tysięcy osób.

czytaj więcej


 

22.08.2014

Pani Teresa Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich zabrała głos w sprawie ogrodów działkowych

W Rzeczpospolitej, w dodatku Rzecz o Prawie, w dniu 20 sierpnia 2014 r. ukazał się obszerny artykuł P. Teresy Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich pod tytułem „Ogródki działkowe a konstytucja”. Jest to reakcja Pani Rzecznik na wystąpienia, nie tylko jak pisze „niektóre oddziały tej organizacji (chodzi o PZD)”, ale wielu jednostek, a przede wszystkim na wystąpienia wielu indywidualnych działkowców. Ze wszystkimi listami można zapoznać się na stronie PZD i może wówczas ich wymowa trafi do opinii publicznej, co obywatele myślą o inicjatywie Pani Rzecznik Praw Obywatelskich.

czytaj więcej

 

 


13.08.2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odpowiada KR PZD

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w odpowiedzi na pismo KR PZD oraz w nawiązaniu do licznych wystąpień działkowców, zajęło stanowisko w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Ministerstwo podkreśliło, że na bieżąco monitoruje sprawę rodzinnych ogrodów działkowych, jednak ocena zgodności nowej ustawy o ROD z Konstytucją nie należy do kompetencji resortu czytaj więcej


05.08.2014

Działkowiec: to nie jest mój rzecznik praw obywatelskich

"Kwestionowanie zapisów zawartych w ustawie to dla mnie wystąpienie przeciwko moim prawom, dlatego uważam, że Pani Rzecznik nie jest moim rzecznikiem lecz w tym momencie stała się rzecznikiem określonych grup, którym zależy tylko i wyłącznie na przejęciu gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe" - pisze Karol Wojtysiak z  Żagania (czytaj więcej).

   

05.08.2014

"Zaczyna się bezpardonowy atak na ustawę o ROD i PZD"

"Historia zatoczyła koło i znów zaczyna się bezpardonowy atak na ustawę o ROD i PZD. Wydaje się, że ci, którzy liczyli, że działkowcy będą masowo decydować się opuścić struktury Polskiego Związku Działkowców mocno się zawiedli" - czytamy w liście od działkowców z ROD "Świerczewskiego" w Zielonej Górze (czytaj więcej).

 

01.08.2014

Strona internetowa Komitetu "Stop rozbiórkom altan"

Pod adresem www.pzd.pl/altany uruchomiona została podstrona Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” - Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Można  na niej znaleźć wszystkie ważne informacje poświęcone akcji, która ma na celu ochornę 900 000 altan przed masową rozbiórką. Zachecamy do odwiedzin (CZYTAJ WIĘCEJ).

 

 


29.07.2014

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na wystąpienie RPO prof. Ireny Lipowicz

W dniu 23 lipca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odniosło się do wystąpienia RPO prof. Ireny Lipowicz, podkreślają, że nie posiada kompetencji do oceny zgodności z Konstytucją RP nowej ustawy działkowej. W ocenie resortu ustawa funkcjonuje zeledwie pół roku i na skuteczność działania jej zapisów należy jeszcze poczekać.

czytaj więcej