Aktualności


PZD proponuje ustawę – STOP rozbiórkom altan!

wiosna na działkachKilka miesięcy temu  Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok stawiający pod znakiem zapytania legalność, a więc i dalsze istnienie, prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. Istnieje więc realne zagrożenie, że bez zmiany ustaw „Prawo budowlane" oraz niektórych innych ustaw nawet 900 tys. użytkowników działek będzie musiało dokonać rozbiórki swoich altan. W odpowiedzi na to prawnicy PZD  przygotowali projekt nowelizacji stosowanych zapisów, a KR PZD zainicjowała powstanie Komitetu "Stop rozbiórkom altan".

czytaj więcej 

30.10.2014

"Z dużą ulgą i zadowoleniem przyjeliśmy wejście w życie ustawy o ROD"

"Nowa inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności zapisów wyżej wymienionej ustawy, wprowadziła w nas niepokój o naszą działkową przyszłość" - piszą działkowcy z ROD im. 100 - lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie.

czytaj więcej
   

29.10.2014

PZD ma nowy statut

"23 października w Warszawie odbył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który otworzył nowy rozdział dla działkowców, ogrodów i Polskiego Związku Działkowców. W zjeździe uczestniczyło 147 delegatów z całego kraju, frekwencja wynosiła aż 98 proc. Jednomyślnie zapadła decyzja w sprawie przyjęcia nowego statutu PZD" - czytamy w Dzienniku Trybuna. czytaj więcej


29.10.2014

"Panie Marszałku, tu chodzi zmianę jednego punktu dotyczącego altan"

"Jestem przekonany, że jest Pan wytrwałym politykiem i swoim zaangażowaniem przyczyni się do rozpoczęcia prac w jak najszybszym czasie" - pisze do Marszałka Sejmu RP Jerzy Komarnicki z Zielonej Góry.

czytaj więcej
   

29.10.2014

"Odbieramy ten fakt jako lekceważenie obywateli i ignorowanie ich zdania"

"Boli nas to, że mimo wielu listów kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich nie otrzymaliśmy odpowiedzi" - pisze w swoim wystąpieniu do Prezydenta RP Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.

czytaj więcej

29.10.2014

Poseł Bogusław Wontor: Projekt obywatelski to skuteczne rozwiązanie problemu altan
We wtorek (28.10.2014r) przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze, na czele z prezesem, Panem Marianem Pasińskim spotkali się z Posłem Bogusławem Wontorem (SLD). Prezes OZ przedstawił wyrok NSA w sprawie altan oraz obywatelski projekt ustawy, który ma uchronić działkowców przed skutkami wyroku.
Pan poseł ze zrozumieniem przyjął obawy Działkowców dotyczące możliwych interpretacji wyroku NSA oraz docenił konsolidacje środowiska w zdobywaniu poparcia dla projektu obywatelskiego.
Pan Poseł stwierdzi, iż to jest skuteczne a zarazem proste rozwiązanie, które może być szybko procedowane w Sejmie bez powoływania specjalnych podkomisji. Pan poseł potwierdził, że zarówno On jak i Klub Parlamentarny SLD popierają projekt obywatelski.

Rafał Hawryluk


28.10.2014

"Altana w pojęciu działkowym nie może stanowić takiej budowli jak to określił NSA"

"Taka definicja działkowych budowli stwarza możliwość dla administratorów wydawania decyzji o ich rozbiórce lub zmuszania działkowców do kosztownego ich legalizowania jako domków letniskowych" - piszą do Marszałka Sejmu RP działkowcy z ROD "Sawanna" w Ochli.

czytaj więcej
   

28.10.2014

"Za skuteczne rozwiązanie tego problemu uznajemy nowelizację ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw"

"Nasze obawy budzi rodząca się możliwość wykorzystania tego wyroku do uznawania altan działkowych za samowolę budowlaną, a sytuacja ta wywołuje duże zaniepokojenie działkowców" - pisze w swoim wystapieniu do Marszałka Sejmu RP Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.

czytaj więcej

28.10.2014

"Nowa ustawa o ROD daje nam działkowcom gwarancje i zabezpiecza nasze prawa"

"Ogrody działkowe dla nas działkowiczów są nie tylko miejscem odpoczynku dla nas samych i naszych rodzin, ale także "płucami miast" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD "Sawanna" w Ochli.

czytaj więcej
   

28.10.2014

"Taki obraz nijak się ma do altan w ogrodach działkowych"

"Taka interpretacja definicji altany niesie za sobą możliwość niekorzystnych dla działkowców interpretacji ustawy o ROD i innych przepisów. Otworzyła się furtka do wielu nadużyć" - piszą do Marszałka Sejmu RP działkowcy z ROD "Brzeziny" w Świdnicy.

czytaj więcej

 

28.10.2014

"Uważamy , że projekt obywatelski tejże ustawy jest dobrym projektem"

"Tak ważna jest dla nas decyzja Pana Marszałka o szybkie skierowanie projektu obywatelskiego pod obrady Sejmu RP" - piszą do Marszałka Sejmu RP działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przyszłość w Zielonej Górze.

czytaj więcej
     

28.10.2014

"Marszałek Sejmu skierował projekt „Stop Rozbiórkom Altan” do pierwszego czytania"

Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o prawie budowalnym i innych ustaw. 23 października br. Marszałek Radosław Sikorski poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” o skierowaniu projektu do pierwszego czytania. Zgodnie z ustawą regulującą inicjatywę obywatelską, powinno się ono odbyć najpóźniej 9.01.2015r., jednak Komitet będzie podejmował zabiegi o przyspieszenie tego terminu.

czytaj więcej


 

28.10.2014

Poseł Waldemar Sługocki popiera sprawę Altan
Przedstawiciele Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców  w Zielonej Górze na czele z prezesem OZ, Panem Marianem Pasińskim  spotkali się w poniedziałek (27.10.2014r) z Panem Waldemarem Sługockim, posłem na Sejm RP (PO).
Pan Poseł zapoznał się z wyrokiem NSA w sprawie altan oraz z obawami jakie mają działkowcy z tytułu przedstawionej w wyroku definicji altany.  Przyznał, iż propozycja doprecyzowania definicji altany działkowej  przygotowana przez PZD w projekcie obywatelskim  jest dobrym rozwiązaniem, które będzie popierał.
Pan Poseł obiecał też, że zapozna się ze sprawą stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przepisów przejściowych  ustawy o ROD.  Na dzień dzisiejszy uważa, że ustawa, za którą głosował jest dokumentem spełniającym oczekiwania działkowców.

 

Rafał Hawryluk

 


 

 

24.10.2014

Wielki dzień działkowców, ogrodów i Związku. Relacja z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

Ten Zjazd otworzył nowy rozdział dla działkowców, ogrodów i Związku. Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. Ten dzień, z całą pewnością zapisze się w historii ogrodnictwa działkowego w Polsce.

czytaj więcej
     
24.10.2014

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu

Delegatów PZD ws. Statutu Polskiego Związku Działkowców

"Po wnikliwym zapoznaniu się z przedstawionym projektem statutu PZD, Krajowy Zjazd Delegatów PZD uznaje, że dokument ten nie tylko zapewni sprawne funkcjonowanie Związku, ale również odpowiada wymogom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz ustawy — Prawo o stowarzyszeniach. Dlatego też Zjazd uznał konieczność przyjęcia przedłożonego projektu statutu" - czytamy w podjętym stanowisku.

czytaj więcej


24.10.2014

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. zebrań wszystkich działkowców

"Na zebraniach w 3073 ROD działkowcy potwierdzili, że nie chcą zmian i pozostają w PZD. Przede wszystkim doceniają sprawność w działaniu, doświadczenie i skuteczność Związku w obronie praw działkowców i ogrodów, ale również bieżącą pomoc dla ogrodów w sprawach inwestycyjnych, prawnych, a także finansowych. Podkreślają zrozumiały i prawidłowy system kierowania, zarządzania i nadzoru oraz stwierdzają, że chcą pozostać w PZD, bo pewnie czują się w organizacji potrafiącej skutecznie walczyć o ich prawa, szczególnie, że nadal istnieją i są aktywne środowiska przeciwne istnieniu ogrodów" - czytamy w stanowisku podjętym podczas Zjazdu.

czytaj więcej
     

24.10.2014

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. dalszego rozwoju ogrodów i Związku

"Zjazd stwierdza, że przyszłość i rozwój ogrodów działkowych w naszych miastach zależy od dwóch czynników: od stabilizacji prawnej i otwarcia ogrodów dla mieszkańców miast. Aby ogrody mogły się rozwijać muszą mieć pewność dalszego istnienia, wtedy jest motywacja do inwestowania w infrastrukturę i sens angażowania ludzkiej pracy i ofiarności" - czytamy w stanowisku podjętym na Nadzywczajnym XI Krajowym Zjeździe Delegatów PZD.

czytaj więcej

24.10.2014

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. wyborów samorządowych

"Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że rolą organizacji społecznych jest angażowanie się w proces rozwiązywania problemów społecznych i publicznych. Nie chodzi jednak o politykę rozumianą jako walka o władzę, ale o czynny udział w debacie publicznej w celu realizacji wartości i idei będących podstawą ruchu ogrodnictwa działkowego" - czytamy w stanowisku podjętym przez delegatów podczas Zjazdu.

czytaj więcej
     

24.10.2014

Stanowisko Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD ws. działań podejmowanych przez RPO

W związku z wystąpieniem skierowanym przez Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz jej wypowiedziami dla mediów, w których kwestionuje konstytucyjność obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, jako najwyższy organ samorządu Polskiego Związku Działkowców wystosował do prof. Ireny Lipowicz swoje stanowisko w tej sprawie.

czytaj więcej

23.10.2014

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD - galeria zdjęć

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD(ZDJĘCIA).

czytaj więcej

23.10.2014

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął statut

W Warszawie zakończył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, któremu przewodniczył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Delegaci przyjęli nowy statut, który z dniem dzisiejszym wchodzi w życie. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych dotychczasowy statut obowiązywał tylko do czasu uchwalenia nowego statutu.

czytaj więcej


22.10.2014

"Dlaczego Platforma Obywatelska chce zgłosić swój projekt?"

"Zadajemy sobie pytanie, dlaczego dopiero teraz tj. aż po 10 miesiącach od znanego i precedensowego wyroku NSA z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie altan, Platforma Obywatelska zamierza zgłosić w Sejmie RP swój projekt, w sprawie występowania altan ogrodowych w ogrodach. Może warto jest wcześniej otworzyć się na współpracę z Obywatelskim Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej, w kwestii merytorycznej projektu PO?" - piszą do Rafała Grupińskiego, Przewodniczącego PO, działkowcy z ROD "Luwena" w Lubsku.

czytaj więcej


22.10.2014

"Ta ustawa funkcjonuje dopiero 9 miesięcy"

"Jesteśmy takim postawieniem sprawy co najmniej zdumieni: Dlaczego, ano dlatego, że ustawa ta weszła w życie i funkcjonuje dopiero 9 miesięcy, a już są pod nią „kopane doły" i to przez kogo, przez samego Rzecznika Praw Obywatelskich"- czytamy w liście działkowców ROD "Luwena" w Lubsku.

czytaj więcej


21.10.2014

"Nie godzi się, żeby rzecznik praw obywatelskich tak postępował"

"Jak można tak twierdzić, że ustawa już jest niekonstytucyjna i posiada znamiona niezgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zaledwie po 9 miesiącach od wejścia w życie i funkcjonowania. Pani sama, jako rzecznik praw obywatelskich w pewien sposób uczestniczyła w procesie jej uchwalania a teraz zaprzecza jej treści merytorycznej. Według Nas takim postępowaniem i stawianiem sprawy Pani sama naraża na szwank swój autorytet" - piszą działkowcy RDO "Kolejarz" w Zielonej Górze.

czytaj więcej

17.10.2014

Wystąpienie Komitetu "Stop rozbiórkom altan" do marszałka Sejmu R. Sikorskiego

"Wyrażamy nadzieję, że dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu się Pana Marszałka w sprawę, możliwe będzie szybkie rozpoczęcie i sprawne przeprowadzenie procesu legislacyjnego ustawy, która nie budzi większych kontrowersji, a na którą czekają setki tysiecy właścicieli altan w ROD" - czytamy w liście Komitetu skierowanym do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego.

czytaj więcej


10.10.2014

Działkowcy u wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha

 Wicemarszałek Wenderlich wyraził ubolewanie w związku ze szkodliwą interpretacją prawa przez NSA w zakresie definicji altany i konsekwencji tego dla wszystkich działkowców. W miłej atmosferze podsumował wieloletnią owocną współpracę z działkowcami i zapewnił o dalszym poparciu swojej formacji dla spraw działkowców.

czytaj więcej

10.10.2014

Spotkanie u wicemarszałka Marka Kuchcińskiego

Podczas składania podpisów poparcia dla projektu „Stop rozbiórkom altan”, delegacja działkowców została przyjęta przez wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego z PiS. W spotkaniu z marszałkiem wzięli udział: posłowie PiS Bartosz Kownacki i Wojciech Zubowski, przewodniczący delegacji wiceprezes KR PZD Tadeusz Jarzębak – prezes OZ PZD w Szczecinie, mecenas Tomasz Terlecki – wicepełnomocnik komitetu „Stop Rozbiórkom Altan”, Barbara Kokot – prezes OZ PZD w Bydgoszczy, Józef Noski – prezes OZ Śląskiego PZD, Agnieszka Sycz – prezes OZ Podkarpackiego PZD.

czytaj więcej

10.10.2014

Wicemarszałek Sejmu E. Grzeszczak: Sejm nie będzie przedłużał prac nad projektem „Stop rozbiórkom altan”

"Burzyć jest bardzo łatwo, budować o wiele trudniej, dlatego nie możemy dopuścić do likwidacji altan w ROD. Sejm musi podejść z dużą uwagą do tego projektu, bo cieszy się on niekwestionowanym poparciem obywateli. Obiecuję, że zrobimy wszystko, by nie przedłużać prac sejmowych. Mam nadzieję, że żaden klub nie będzie ich utrudniał, gdyż potrzeba zmian w prawie budowlanym wydaje się oczywista” – mówił podczas spotkania z przedtsawicielami działkowców wicemarszałek sejmu Eugeniusz Grzeszczak.

czytaj więcej


09.10.2014

Działkowcy złożyli w Sejmie blisko 700 000 podpisów poparcia

„Nie oddamy naszych altan”- skandowali dziś przed Sejmem przedstawiciele Komitetu „STOP ROZBIÓRKOM ALTAN” oraz działkowcy, którzy przyjechali do Warszawy, by złożyć blisko 700 000 podpisów, jakie udało im się zebrać pod projektem obywatelskim, mającym uchronić przed masową rozbiórka 900 000 altan w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

czytaj więcej


09.10.2014

Działkowcy składają podpisy (galeria zdjęć)

DSC06016.jpg9 września działkowcy złożyli w Sejmie blisko 700 000 podpisów, które zebrali pod projektem "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN". Złożenie podpisów poprzedziła konferencja prasowa w której wizęli także udział posłowie, reprezentujący rózne parie polityczne. ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ (LINK)

czytaj więcej

02.10.2014

Wystąpienie Komitetu do Marszałka Sejmu w sprawie złożenia podpisów

http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpgKomitet "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN" poinformował marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, iż 9 października br. do Sejmu przybędzie delegacja działkowców, w celu złożenia obywatelskiego projektu ustawy nowelizującego prawo budowlane wraz z podpisami obywateli. Komitet wyraził nadzieję, że z uwagi na skalę społecznego poparcia udzielonego projektowi, marszałek Sejmu zechce spotkać się z przedstawicielami Komitetu. Treść wystąpienia zamieszczamy w załączniku.

czytaj więcej


26.09.2014

Projekt nowego Statutu PZD

Krajowa Rada PZD, podczas swojego posiedzenia w dniu 25 września br., zapoznała się z projektem Statutu PZD opracowanym przez komisję statutową i postanowiła zwrócić się do XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD o przyjęcie dokumentu pod obrady wraz z wnioskiem o jego uchwalenie.

czytaj więcej
     

26.09.2014

Posiedzenie Krajowej Rady PZD

25 września br. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, poza członkami KR PZD, udział wzięli także członkowie komisji statutowej, gdyż jeden z najważniejszych tematów narady dotyczył nowego statutu PZD.

czytaj więcej

26.09.2014

Stanowisko KR PZD w sprawie wyborów samorządowych

Krajowa Rada PZD uznaje, że Związek powinien aktywnie uczestniczyć w zbliżających się wyborach samorządowych, które mają zasadnicze znaczenie dla losu tysięcy ogrodów działkowych w Polsce. Decyzje, jakie zapadają na szczeblu gmin i innych jednostek samorządowych, rzutują bezpośrednio na funkcjonowanie ROD.

czytaj więcej
     
26.09.2014

Stanowisko KR PZD w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców

  Krajowa Rada PZD na bieżąco śledzi i ocenia stan przeprowadzania zebrań wszystkich działkowców, do odbywania których zobligowała PZD ustawa z dnia 13 grudnia 2014 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

26.09.2014

Stanowisko KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Od wielu lat Związek podejmuje działania związane z regulacją stanu prawnego gruntów ROD. Działania te polegają m.in. na pozyskiwaniu dokumentacji formalno-prawnej, ujawnianiu praw przysługujących PZD do gruntów ROD w księgach wieczystych, zabezpieczaniu istnienia ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy też obronie ROD przed negatywnymi skutkami roszczeń.

czytaj więcej

     

26.09.2014

Stanowisko w sprawie udziału struktur oraz indywidualnych członków Związku w kampanii "STOP ROZBIÓRKOM ALTAN"

 Podczas trwającej od dwóch miesięcy akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy STOP ROZBIÓRKOM ALTAN, uzyskał on poparcie przeszło 400 000 osób. Wynik ten już dziś pozwala stwierdzić, że zainicjowana przez Związek kampania pozyskania społecznego poparcia dla inicjatywy służącej ochronie praw działkowców, po raz kolejny osiągnęła sukces.

czytaj więcej

26.09.2014

Stanowisko KR PZD w sprawie realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nałożyła na Polski Związek Działkowców obowiązki, wyznaczając równocześnie termin ich realizacji.

czytaj więcej
   

26.09.2014

Uchwały Krajowej Rady PZD

Podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu 25 września br. Krajowa Rada PZD przyjęła liczne uchwały w sprawie Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się 23 października, w tym: w sprawie przedłożenia pod obrady Zjazdu  projektu statutu PZD; w sprawie tematów, w których powinien się wypowiedzieć  Zjazd; w sprawie porządku obrad Zjazdu oraz w sprawie  utrzymania mandatu komisji statutowej.

czytaj więcej

26.09.2014

Gratulacje dla Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

"W imieniu miliona polskich działkowców, Krajowej Rady PZD obradującej w dniu dzisiejszym, a także swoim jako Prezesa Polskiego Związku Działkowców, pragnę złożyć na Pani ręce serdeczne gratulacje z okazji objęcia funkcji Prezesa Rady Ministrów. Mam świadomość, że funkcja ta wiąże się z wieloma nowymi wyzwaniami i obowiązkami, dlatego życzę Pani jak najwięcej satysfakcji z podejmowanych działań oraz samych sukcesów" - czytamy w liście przekaznym nowej Prezes Rady Ministrów Ewie Kopacz. 

czytaj więcej

25.09.2014

"Nie bierze Pani pod uwagę demokratycznego głosu większości"

"Wypracowana Ustawa obowiązuje ponad pół roku i zyskała akceptację środowiska działkowców, czy wobec tego nie są oni uznawani za godnych obrony? Dlaczego staje Pani po stronie nielicznych niezadowolonych a nie bierze pod uwagę demokratycznego głosu większości? Taka postawa jest odbierana jako lekceważenie praworządnego systemu naszego Państwa i rodzi podejrzenie, że w ten sam sposób można też podważać podstawowe, niezbywalne prawa jednostek do majątku i decydowania o nim" - pisze działkowiec Edmunt Knutowski ze Świebodzina.

czytaj więcej


24.09.2014

"Mam dosyć zastanawiania się nad formułami demokracji, która lekceważy mój głos"

"Uważam, że nie powinna Pani podważać unormowań prawnych wypracowanych przez szerokie grona społeczne w trakcie konsultacji i spotkań, popartych autorytetami Sejmu, Senatu, posłów, Prezydenta RP, które zapewniają mi możliwość demokratycznego wyboru działania z ludźmi, których sama wybieram" - pisze Jolanta Bom ze Świebodzina.

czytaj więcej


26.09.2014

Dzień Działkowca i facebookowi przyjaciele w Zielonej Górze
 
Jak co roku, Rodzinny Ogród Działkowy „Związkowiec” w Zielonej Górze u schyłku lata organizuje Dni Działkowca. Plenerowa impreza poświęcona jest prezentacjom swoich najdorodniejszych warzyw, owoców oraz najwspanialszych przetworów, win i nalewek. Dzieje się to w piknikowej atmosferze przy grillowanych kiełbaskach, kaszance i korniszonach. Działkowcy, a są nimi wielopokoleniowe rodziny przychodzą wraz ze swymi dziećmi i wnukami. Dla tych najmłodszych Zarząd ROD zawsze starał się „zorganizować „ osobę do prowadzenia zabaw i opieki w czasie gdy ich rodzice i dziadkowie brali udział w konkursach na najładniejsze plony swoich działek i zrobione z nich przetwory.
 
W tym roku niespodziewanie w sukurs działkowcom przyszedł facebook. Kilku „przyjaciół z facebooka” którzy często odwiedzają naszą facebookową stronę rod.zwiazkowiec.zgora skrzyknęło się i zorganizowali bardzo miłą niespodziankę dla wszystkich uczestników Dni Działkowca.
Wolontariusze skupieni wokół nowej inicjatywy związanej z ogólnie pojętą edukacją pro-zwierzęcą i ekologią o nazwie „Z pazurem” zaproponowali, że wezmą na siebie zorganizowanie plenerowych gier i zabaw dla dzieci oraz umożliwienie wszystkim skorzystanie z porad weterynarza i behawiorysty podczas Dnia Działkowca. Wszystkie te tematy okraszone będą pokazem szkolenia i przykładami niepożądanych relacji między człowiekiem a zwierzętami. Udział zaprzyjaźnionej organizacji – jej wolontariuszy, którzy umiejętnie zintegrowali się z działkowcami, zmienił charakter imprezy i jej postrzeganie przez wszystkich jej uczestników. Przede wszystkim dzieci znalazły swoje ważne miejsce w takim święcie jakim dla każdego działkowca jest Dzień Działkowca. Odczuły, że są ważnym ogniwem między swymi rodzinami – rodzinami działkowców a światem pokazanym przez wolontariuszy gdzie dominuje poszanowanie dla ludzi i zwierząt - tu na działach również. Starsi – mogli spokojnie gawędzić z sąsiadami, podziwiać plony swojej pracy oraz cieszyć się z tego, że Rodzinne Ogrody Działkowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Polski Związek Działkowców mają przyjaciół w młodych organizacjach jaką jest fundacja „Z pazurem” dla których nie potrzeba żadnych oficjalnych zaproszeń, a jedynie stworzenie możliwości współuczestniczenia w takich spotkaniach. Formuła Dnia Działkowca. którą w tym roku zrealizował zarząd zdaniem wszystkich uczestników była strzałem w dziesiątkę.
Już teraz z lekką obawą podchodzimy do frekwencji na przyszłorocznych Dniach Działkowca – bo wieść o tegorocznych atrakcjach szybko się rozniesie jak liście w jesienną zawieruchą. Teren którym dysponujemy nie jest zbyt duży ale przecież po to zaprosiliśmy przyjaciół z facebooka w tym roku by w przyszłym roku jedynym słyszalnym narzekaniem było – szkoda że tak mało było miejsca ;-).


19.09.2014

Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 450 tysięcy osób

http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpgAkcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 450 tysięcy osób.

czytaj więcej

 

 

 


19.09.2014

Czytajcie „działkowca”!

Okres wczesnej jesieni potrafi być w przyrodzie wyjątkowo piękny i nie bez podstaw zasłużył sobie na miano „babiego lata”. Działki mienią się jeszcze bogactwem kwiatów, pięknie przebarwionych liści i dojrzałych owoców. W tym czasie przypada też sezonowy szczyt prac ogrodniczych. A niezastąpionym doradcą w jesiennej pielęgnacji działki będzie z pewnością październikowy numer „działkowca który właśnie pojawił się w sprzedaży.

czytaj więcej

 

 

 


19.09.2014

"Wiemy, że grunty pod ogrodami stanowią ogromny majątek"

"Przepisy przejściowe ustawy zakładają, iż decyzja co do przyszłości ogrodu należy do działkowców, jest to rozwiązanie, które pozwoli zdecydować działkowcom czy chcą pozostać w Polskim Związku Działkowców czy też działać samodzielnie jako odrębne stowarzyszenie. Uważamy, że to rozwiązanie jest całkowicie zgodne z oczekiwaniami Działkowców" - pisze Kolegium Prezesów ROD ze Szprotawy i Małomic.

czytaj więcej


18.09.2014

Najnowszy numer "Informatora działkowca"

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz ROD przekazany został najnowszy numer „Informatora działkowca” w którym można znaleźć m.in. obszerną relację z Krajowych Dni Działkowca, informację na temat przebiegu akcji „Stop rozbiórkom altan”, porozumienia zawartego między ZMP a PZD, prac nad nowym statutem, a także praktyczne porady ogrodnicze. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej

 


18.09.2014

"Los każdej altany w ROD zależy od interpretacji urzędnika"

"Stanowisko NSA oznacza, że w oparciu o ten wyrok inspektorzy nadzoru budowlanego mogą zakwalifikować prawie wszystkie altany istniejące na działkach jako samowolę budowlaną, a tym samym w razie roszczeń odszkodowawczych nie uwzględnić ich wartości jako wybudowanych niezgodnie z prawem. To powoduje, że los każdej altany w ROD zależy od interpretacji urzędnika nadzoru budowlanego"- piszą działkowcy z ROD "Lumel" w Zielonej Górze.

czytaj więcej


18.09.2014

9 października przekazujemy podpisy do Sejmu

  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej STOP ROZBIÓRKOM ALTAN wstępnie zaplanował, iż przekazanie projektu ustawy wraz z podpisami nastąpi 9 października br. (czwartek). Decyzja ta podyktowana jest harmonogramem posiedzeń Sejmu, została także skonsultowana z Prezydium KR PZD.

czytaj więcej

 

 


 

16.06.2014

Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 356 tysiące osób

http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpgAkcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskuje coraz większe poparcie działkowców i ich rodzin.  Pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się już 356 tysiące osób.

 


16.09.2014

Dziennik Trybuna: "Brońmy swoich altan"

"Jeszcze przez miesiąc działkowcy mogą składać podpisy pod obywatelskim projektem, który ma uchronić ich altany przed masową rozbiórką. Potem projekt trafi do Sejmu, gdzie o jego dalszych losach zdecydują posłowie" - czytamy w Dzienniku Trybuna".

czytaj więcej

 

 

 


 

16.09.2014

List otwarty Uczestników Krajowych Dni Działkowca 2014r. do Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz w obronie obywatelskiej ustawy o  rodzinnych ogrodach działkowych

"Zgromadzeni w dniu 6 września 2014r. uczestnicy Krajowych Dni Działkowca, którzy zjechali do Warszawy z całej Polski by wspólnie świętować dożynki działkowe, pragną przesłać na Pani ręce wyrazy zaniepokojenia i obaw, jakie w środowisku działkowców wywołują inicjatywy podejmowane przez Panią profesor wobec ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Apelujemy  o zaprzestanie angażowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w  działania wymierzone przeciwko obywatelskiej ustawie o ROD "- czytamy w  liście.


 16.09.2014

Apel do działkowców i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych

"Zwracamy się do Was o kontynuowanie solidarnej obrony naszych wspólnych praw i  nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Nieprzyjaznym nam środowiskom wciąż zależy na przejęciu terenów ogrodów działkowych. Nie możemy dopuścić do tego, by  w miejscu altan powstały biurowce, apartamentowce czy galerie handlowe. Pamiętajmy, że jedność jest gwarantem naszego sukcesu" - czytamy w Apelu uczestników Krajowych Dni Działkowca 2014r.


11.09.2014

Czy nr PESEL jest aż taką tajemnicą?

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi konieczności podawania numeru PESEL przez osoby podpisujące się na listach poparcia pod obywatelskim projektem ustawy STOP ROZBIÓRKOM ALTAN, informujemy, iż wskazanie numeru jest warunkiem uznania ważności podpisu. Wymóg ten wynika z ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

czytaj więcej


11.09.2014

 

"Dzisiaj to MY decydujemy o przyszłości ogrodów"

 

"Dzisiaj to MY decydujemy o przyszłości tego skrawka ziemi, który nazywa się Rodzinny Ogród Działkowy „RELAKS" i pragniemy aby nasza wola została uszanowana a nie była przyczyną tarć politycznych i biznesowych. Dla nas obywateli Polski jest nie zrozumiałe aby w państwie demokratycznym Rzecznik Praw Obywatelskich sugerował delegalizację organizacji społecznej działającej zgodnie z poszanowaniem polskiego i międzynarodowego prawa" - piszą działkowcy z Gubina.

czytaj więcej

   

11.09.2014

 

"Orzeczenie NSA jest absurdalne i szkodliwe"

 

"Naszym zdaniem orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan w rodzinnych ogrodach działkowych jest absurdalne i nielogiczne. Jesteśmy przekonani, iż ustawodawca tworząc prawo dotyczące altan w rodzinnych ogrodach działkowych nie miał na myśli ażurowych konstrukcji, nie związanych trwale z gruntem" - pisze Kolegium Prezesów ROD z Nowej Soli , Bytomia Odrzańskiego i Nowego Miasteczka.

czytaj więcej
 

10.09.2014

"Za tym kryje się chęć zagarnięci gruntów ogrodów działkowych"

"Wykorzystywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich do celów politycznych, spotyka się z dezapropatą społeczności działkowej. Działkowcy wciąż zastanawiają się: po co, kto za tym stoi i dlaczego nadal są atakowani" - czytamy w liście od działkowców ROD "Jaśmin" w Lubsku.

czytaj więcej


09.09.2014

Czyje interesy reprezentuje Rzecznik Praw Obywatelskich?

"Bezzasadny atak na ustawę po pół roku jej obowiązywania prowokuje do zapytania - czyje interesy Pani reprezentuje? Obywateli, któzy poparli ustawę i korzystają na jej podstawie z ROD czy też może zaciekłych przeciwników ogrodów, którzy nie przebierają w środkach, by je usunąć?" - pytają działkowcy z ROD "Grono" w Zielonej Górze.

czytaj więcej


02.09.2014

Dni Działkowca ROD Przylesie w Sulechowie

W dniu 30.08.br w Ogrodzie Działkowym ,,Przylesie" w Sulechowie odbyły się obchody Dnia Działkowca.
Uroczystość otworzył Członek KR PZD - Prezes Zarządu ogrodu Jan Gwoźdź. W wystąpieniu nawiązał do walki o powstanie naszej nowej ustawy o rod oraz sytuacji po jej wejściu w życie. Omówił sytuację dotyczącą altan działkowych, konieczność wniesienia poprawki do Prawa Budowlanego oraz potrzebę zebrania  100 tys podpisów. Podziękował działkowcom za zaangażowanie w zbieraniu podpisów których zebrano prawie 700. Następnie omówił zagrożenie wynikające z postępowania Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, działanie KR PZD na ten temat, oraz potrzebę stanowczego sprzeciwu działkowców wobec tej sytuacji. Na zakończenie wystąpienia zaproponował treść listu do Pani Rzecznik, który przyjęto za podpisami zebranych działkowców.
W czasie uroczystości działkowców odwiedził Burmistrz Sulechowa, Roman Rakowski. Burmistrz pogratulowała działkowcomi i zarządowi ROD wytrwałej i konsekwentnej walki o swoje prawa oraz złożył życzenia wysokich plonów i wszelkiej pomyślności.
W kolejnym punkcie programu wręczone zostały odznaczenia związkowe dla 7 działkowców, oraz dla 9 działaczy podziękowania podpisane przez Prezesa OZD PZD w Zielonej Górze Mariana Pasińskiego oraz Prezesa Zarządu Ogrodu. Następnie podsumowany został Konkurs na Najładniejszą Działkę w ogrodzie. Wręczono dyplomy i upominki dla 11 Laureatów Konkursu.
Po części oficjalnej zaproszono uczestników na kiełbaskę i piwo oraz do zabawy przy przygrywającym zespole muzycznym.
W trakcie uroczystości trwały konkursy dla dzieci, nagradzane licznymi upominkami.
W uroczystości uczestniczyło około 200 osób.
Festyn przy kolorowym oświetleniu i wesołej atmosferze trwał do późnych godzin wieczornych

[pobierz] 3.6 MB Pismo do RPO przylesie-Sulechow_

01.09.2014

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD "Zacisze" w Żaganiu

Dnia 30.08 odbył się  doroczny dzień działkowca, na który licznie przybyli użytkownicy działek wraz z rodzinami. Uroczystość otworzył serdecznie witając przybyłych Prezes Pan Karol Wojtysiak, który w szczególny sposób powitał Pana Burmistrza Daniela Marchewkę oraz honorowego Prezesa Pana Władysława Gałka. Po powitaniu Pan Prezes w krótkich słowach przedstawił to co działo się w czasie od ubiegłorocznego dnia działkowca do dzisiejszego dnia. Natępnie zapoznał z uchwałą Prezydium Okręgowego Zarządu dotyczącą przyznania wyróżnień odznaką srebrną i brązową "Zasłużonego działkowca"
Ogłoszone zostały również wyniki przeglądu działek i tak Komisja postanowiła wyróżnić działki w trzech kategoriach;
- działka uprawowa
- działka uprawowo - rekreacyjna
- działka rekreacyjna
W poszczególnych kategoriach wyróżniono;
 uprawowe
  1 miejsce działka nr 25
  2 miejsce działka nr 154
  3 miejsce działka nr 38
  oraz wyróżnić działki nr 194b i 161
 uprawowo - rekreacyjne
  1 miejsce działka nr 11
  2 miejsce działka nr 199
  3 miejsce działka nr 174
  oraz wyróżnić działki nr 37 i 253
     rekreacyjna
   1 miejsce działka nr 13
   2 miejsce działka nr 22
   3 miejsce działka nr 20
   oraz wyróżnić działki 83 i 190
Nagrody dla wyróżnionych działek ufundował Burmistrz miasta za, które bardzo dziękujemy.
Uczestnicy spotkania postanowili wystosować list do Rzecznika Praw Obywatelskich, którego treść znajduje się na podstronie "stanowiska i listy".
Prócz emocji związanych z wyróżnieniami bawiliśmy się przednio życząc sobie wzajemnie spotkania za rok.   < więcej zdjęć w galerii>

01.09.2014

Dni Działkowca w ROD 35Lecia w Zielonej Górze

30 sierpnia br. w ROD „35 lecia” w Zielonej Górze odbyły się obchody ogrodowych Dni Działkowca. Uczestniczyli w nich działkowcy z rodzinami. Zorganizowano gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Rozstrzygnięto konkurs pn. „Najładniejsza działka w naszym ogrodzie – 2014” oraz „Najładniejsza alejka w naszym ogrodzie – 2014”.
Odbyły się tradycyjnie konkursy wystaw plonów, przetworów, bukietów dożynkowych i nalewek. Laureaci i uczestnicy konkursów otrzymali nagrody oraz dyplomy i listy gratulacyjne.
Gościem działkowców był Krzysztof Sikora – dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości Gospodarki Komunalnej UM -  który w imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra, Janusza Kubickiego, wręczył dzieciom kosz słodyczy.
Po dożynkowym poczęstunku, przy ognisku i muzyce mechanicznej bawiono się do późnych godzin nocnych.
galeria zdjęć  ponizej


 

27.08.2014

Życzenia od Wojewody
Wojewoda Lubuski przesłał na ręce prezesa OZ PZD, pana Mariana Pasińskiego życzenia dla działkowców uczestniczących w dniach działkowca 2014 w Zielonej Górze.
Uroczystość ta jest okazją do podkreślenia roli ogrodów działkowych jako kapitału, który kształci wszystkie pokolenia w szacunku do ziemi i przyrody. To niezwykłe miejsce, uczy prawdziwych smaków warzyw i owoców oraz zapachu kwiatów. Jest to bezcenna wiedza pisze Pan Wojewoda Jerzy Ostrouch
list w załączniku plikowym poniżej

[pobierz] 0.3 MB zyczenia-od-wojewody

25.08.2014

Na Wesoło

W internecie pojawił się krótki komiks autorstwa pana Igora Myszkiewicza odnoszący sie do nowego Zielonogórskiego bachusika.

 Zdeptak nr 248


24.08.2014

Dni Działkowca Zielona Góra 2014

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi relacjami (na gorąco) z obchodów Okręgowych Dni Działkowca. Impreza pod honorowym patronatem prezydenta Zielonej Góry odbyła się w sobotę 23sierpnia 2014r w Zielonogórskiej filharmonii. Czytaj wiecej


22.08.2014

Porozumienie pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców i Związkiem Miast Polskich podpisano w Poznaniu

W dniu dzisiejszym (22 sierpnia 2014r.) w Urzędzie Miasta Poznania doszło do podpisania oczekiwanego porozumienia. Reprezentujący PZD prezes Związku Eugeniusz Kondracki wraz z członkiem Prezydium KR PZD Zdzisławem Śliwą podpisali ze Związkiem Miast Polskich reprezentowanym przez Prezesa Związku , Prezydenta Poznania  Ryszarda Grobelnego Porozumienie, które kończy spór i określa warunki dalszej współpracy na rzecz rozwoju ogrodów działkowych z poszanowaniem interesów miast i ich mieszkańców. 

czytaj więcej

 


22.08.2014

Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło już 110 tysięcy osób

http://pzd.pl/uploads/Stop%20Altany%206%20sierpnia.jpgAkcja zainicjowana przez PZD, która ma uchronić przed rozbiórką 900 000 altan w ROD, zyskała już minimum, jakie musi uzyskać każdy projekt obywatelski, aby móc móc złożyć go w Sejmie. Wystarczyło niewiele ponad miesiąc, by pod projektem o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisało się 110 tysięcy osób.

czytaj więcej


 

22.08.2014

Pani Teresa Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich zabrała głos w sprawie ogrodów działkowych

W Rzeczpospolitej, w dodatku Rzecz o Prawie, w dniu 20 sierpnia 2014 r. ukazał się obszerny artykuł P. Teresy Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich pod tytułem „Ogródki działkowe a konstytucja”. Jest to reakcja Pani Rzecznik na wystąpienia, nie tylko jak pisze „niektóre oddziały tej organizacji (chodzi o PZD)”, ale wielu jednostek, a przede wszystkim na wystąpienia wielu indywidualnych działkowców. Ze wszystkimi listami można zapoznać się na stronie PZD i może wówczas ich wymowa trafi do opinii publicznej, co obywatele myślą o inicjatywie Pani Rzecznik Praw Obywatelskich.

czytaj więcej

 

 


13.08.2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odpowiada KR PZD

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w odpowiedzi na pismo KR PZD oraz w nawiązaniu do licznych wystąpień działkowców, zajęło stanowisko w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Ministerstwo podkreśliło, że na bieżąco monitoruje sprawę rodzinnych ogrodów działkowych, jednak ocena zgodności nowej ustawy o ROD z Konstytucją nie należy do kompetencji resortu czytaj więcej


05.08.2014

Działkowiec: to nie jest mój rzecznik praw obywatelskich

"Kwestionowanie zapisów zawartych w ustawie to dla mnie wystąpienie przeciwko moim prawom, dlatego uważam, że Pani Rzecznik nie jest moim rzecznikiem lecz w tym momencie stała się rzecznikiem określonych grup, którym zależy tylko i wyłącznie na przejęciu gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe" - pisze Karol Wojtysiak z  Żagania (czytaj więcej).

   

05.08.2014

"Zaczyna się bezpardonowy atak na ustawę o ROD i PZD"

"Historia zatoczyła koło i znów zaczyna się bezpardonowy atak na ustawę o ROD i PZD. Wydaje się, że ci, którzy liczyli, że działkowcy będą masowo decydować się opuścić struktury Polskiego Związku Działkowców mocno się zawiedli" - czytamy w liście od działkowców z ROD "Świerczewskiego" w Zielonej Górze (czytaj więcej).

 

01.08.2014

Strona internetowa Komitetu "Stop rozbiórkom altan"

Pod adresem www.pzd.pl/altany uruchomiona została podstrona Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan” - Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Można  na niej znaleźć wszystkie ważne informacje poświęcone akcji, która ma na celu ochornę 900 000 altan przed masową rozbiórką. Zachecamy do odwiedzin (CZYTAJ WIĘCEJ).

 

 


29.07.2014

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na wystąpienie RPO prof. Ireny Lipowicz

W dniu 23 lipca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odniosło się do wystąpienia RPO prof. Ireny Lipowicz, podkreślają, że nie posiada kompetencji do oceny zgodności z Konstytucją RP nowej ustawy działkowej. W ocenie resortu ustawa funkcjonuje zeledwie pół roku i na skuteczność działania jej zapisów należy jeszcze poczekać.

czytaj więcej


30.07.2014

"Wola społeczna jest wykładnikiem pełnej demokracji"

"Urząd, który jest reprezentowany przez Panią powinien bronić praw obywatelskich polskiego społeczeństwa, a nie wąskiej grupy ludzi, którym nowa ustawa o rod blokuję dostęp do ogrodów działkowych i ich likwidacji" - pisze działkowiec z 45-letnim stażem Jerzy Komarnicki z Zielonej Góry (czytaj więcej).

     

29.07.2014

"Znów zaczyna się bezpardonowy atak na ustawę o ROD"

"Można odnieść wrażenie, że historia zatoczyła koło i znów zaczyna się bezpardonowy atak na ustawę o ROD, na PZD i grunty ogrodów działkowych. Historia wieloletnich ataków pokazała, że zawsze w końcu chodzi o przejęcie gruntów i wyrzucenie z niego działkowców. Pani Rzecznik Praw Obywatelskich w tę historię się wpisała zapominając, że działkowcy to blisko milion rodzin" - czytamy w stanowisku członków Prezydium OZ PZD w Zielonej Górze (czytaj więcej).

 

 

28.07.2014

"Nie niszcie naszego dorobku!"

"Dla nas obywateli Polski niezrozumiałe jest, aby w  państwie demokratycznym Rzecznik Praw Obywatelskich sugerował delegalizację organizacji społecznej działającej zgodnie z poszanowaniem polskiego i międzynarodowego prawa" - piszą działkowcy ROD "Wzgórze" w Gubinie (czytaj więcej).

czytaj więcej  
 

29.07.2014

Wystąpienie KR PZD do Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz

W odpowiedzi na przedstawione przez Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz zastrzeżenia do ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Krajowa Rada PZD  przygotowała i przekazała analizę prawną w tej sprawie. Krajowa Rada PZD wyraża nadzieję, że poglądy przedstawione w tym dokumencie przekonają RPO o bezzasadności zgłoszonych przez nią zastrzeżeń i skłonią do zaniechania podejmowania działań wymierzonych wobec nowej ustawy (czytaj więcej).


28.07.2014

Analiza wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Pismem z 20 czerwca 2014r. RPO prof. Irena Lipowicz wystąpiła do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zastrzeżeń zgłaszanych do ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD). Czy zastrzeżenia te są rzeczywiście uzasadnione?

czytaj więcej


25.07.2014

3000 na Początek!
Informujemy, iż akcja zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą „STOP rozbiórkom altan”, prowadzona w rodzinnych ogrodach działkowych Okręgu Zielonogórskiego odnosi już pożądany skutek. Na dzień 24 lipca do biura OZ wpłynęło ponad 3000 podpisów. Liczba ta z pewnością wzrośnie, ponieważ akcja dopiero się rozpoczęła. Podpisy zbierane są głównie w ogrodach. Działkowcy chętnie popierają tę inicjatywę gdyż mają świadomość, że kwestia altan dotyczy wszystkich, bez względu na lokalizacje ogrodu.

Rafał Hawryluk


24.07.2014

Apel Prezydium w sprawie Dni Działkowca

Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca się do wszystkich zarządów OZ i ROD o zorganizowanie w tym roku uroczystych Dni Działkowca. Szczególnym powodem do świętowania jest wejście w życie nowej ustawy o ROD.

czytaj więcej
   

25.07.2014

Czy wyrok w sprawie altan można lekceważyć?

Po upublicznieniu informacji o obywatelskiej inicjatywie nowelizacji prawa budowlanego, będącej reakcją na orzeczenie NSA w sprawie altan, w mediach rozgorzała dyskusja. Obok głosów poparcia pojawiły się również krytyczne, m.in. oceniające reakcję działkowców jako zbyt radykalną. Czy więc działkowcom puściły przysłowiowe nerwy?

czytaj więcej

24.07.2014

Informator działkowca

W najbliższych dniach do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych trafi najnowszy numer "Informatora dzialkowca". Można w nim znaleźć m.in. informację na temat rozpoczętej 18 lipca br. akcji zbierania podpisów pod projektem nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz nie których innych ustaw, porady ogrodnicze na miesiąc sierpień, informację na temat stanu prawnego gruntów ROD i roszczeń do gruntów. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej
   

24.07.2014

Biuletyn Informacyjny

W najbliższch dniach do wszystkich OZ oraz ROD trafi najnowszy numer "Biuletynu Informacyjnego". Można w nim znajleźć m.in. informację na temat działań Komitetu "STOP rozbiórkom altan", prac nad nowym Statutem PZD, roszczeń do gruntów ROD, uchwał przyjętych przez Krajową Radę PZD, a także porady prawne.Zachęcamy do lektury. 

czytaj więcej

24.07.2014

"Nowy statut przyczyni się do stabilizacji i bezpieczeństwa"

"Projekt statutu PZD w nawiązaniu do obowiązującej ustawy o ROD stanowi nową regulację prawną dla ogrodów, którą należy w całości przedłożyć na najbliższym zjeździe delegatów. Jestem pewna, że statut przyczyni się do stabilizacji i bezpieczeństwa polskich rodzin, które zajmują się czynnie uprawą rodzinnych ogrodów działkowych" - czytamy w liście od prezes ROD "Jaśmin" w Lubsku (czytaj więcej).


23.07.2014

Projekt statutu PZD przekazany do konsultacji

Od kilku miesięcy w PZD trwają intensywne prace nad nowym statutem. W celu opracowania jego zapisów KR PZD powołała specjalną komisję, której działania wspiera zespół doradców, składający się z prawników PZD z całego kraju. Dotychczas, komisja i zespół doradczy, spotkały się kilkakrotnie w celu rozpatrzenia wszystkich propozycji zgłoszonych przez Okręgowe Zarządy, ROD oraz indywidualnych działkowców. Podczas prac komisja korzystała również z opracowań i analiz prawnych wykonanych na jej zlecenie, a poświęconych poszczególnym zagadnieniom regulowanym przez statut. W wyniku tak prowadzonych prac powstał projekt statutu PZD , który jeszcze w tym tygodniu zostanie przekazany do ROD w ramach ogólnokrajowych konsultacji.

czytaj więcej


21.07.2014

ROD "Wilkanów" w Wilkanowie już  online:)

Z przyjemnością informujemy, iż Rodzinny Ogród Dzialkowy "wilkanów w Wilkanowie posiada juz własna stronę internetową. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia witryny www.ogrodwilkanow.pl

 


18.07.2014

Komitet „STOP rozbiórkom altan” rozpoczyna zbieranie podpisów

W piątkowym wydaniu „Dziennika Trybuna” i „Super Expressie” ukazały się komunikaty informujące o rejestracji przez marszałek Sejmu Ewę Kopacz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan”  projektu ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej


17.07.2014

Marszałek Sejmu zarejestrowała Komitet „STOP rozbiórkom altan”

16 lipca br. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz podpisała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan”  projektu ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
   

czytaj więcej

     

17.07.2014

Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie zaangażowania autorytetu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w próbę podważenia zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

 Po zapoznaniu się z pismem w sprawie oceny zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych skierowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, Prezydium KR PZD z ubolewaniem stwierdza, że po 25 latach budowania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich staje po stronie środowisk, które z zaciekłą determinacją zwalczają zapisy ustawy uchwalonej dzięki zaangażowaniu się blisko milion obywateli w ideę obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

czytaj więcej

26.06.2014

PZD inicjuje kolejny projekt obywatelski

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbyło się 26 czerwca br. powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom altan". Jego zawiązanie podyktowane jest potrzebą nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która wykluczy ryzyko rozbiórki altan, co bez zmiany prawa grozi nawet 900 000 działkowców.

czytaj więcej
     

26.06.2014

Projekt nowego statutu PZD trafia do konsultacji

Do najważniejszych tematów, którym zajmowała się Krajowa Rada podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu 26 czerwca br., należała kwestia projektu nowego statutu PZD. Intensywne prace nad tym dokumentem trwają już od kilku miesięcy. Podczas posiedzenia KR zostały przedstawione dotychczasowe efekty pracy specjalnie powołanej komisji statutowej, która wnikliwie rozpatrzyła wszystkie propozycje zmian, jakie zostały zgłoszone przez Okręgowe Zarządy, ROD oraz indywidualnych działkowców. W wyniku tych prac powstał projekt nowego statutu PZD, który został skierowany przez KR do ogólnokrajowych konsultacji z organami Związku i działkowcami.  

czytaj więcej

26.06.2014

Lipcowy „Mój ogródek” już dostępny!

Najnowszy numer magazynu „Mój ogródek” pełen oryginalnych pomysłów i ciekawych porad. Sprawdzony i prosty przepis na stworzenie pięknego, wertykalnego ogrodu. Podpowiemy również jak zagospodarować ogród leśny, a nawet jak w naszych warunkach klimatycznych uprawiać kaktusy! Zachęcamy do lektury!

 

czytaj więcej

23.06.2014

"Orzeczenie NSA może być wykorzystywane jako kolejny etap walki o ogrody działkowe"

„Takie orzeczenie Sądu budzi duży niepokój, ponieważ wkrótce może się okazać, że altany, istniejące na działkach od kilkudziesięciu lat, nie są altanami, tylko obiektami stanowiącymi samowolę budowlaną, co jest dla nas zapowiedzią kolejnego niebezpieczeństwa, jakie może dotknąć działkowców” – piszą w liście do Marszałek Sejmu działkowcy z ROD „35-lecia” w Zielonej Górze.

czytaj więcej


18.06.2014

Czytajcie "działkowca"!

Nadchodzą wakacje i mamy coraz więcej okazji do wypoczynku na działce. Łączmy przy tym przyjemne z pożytecznym i nie zapominajmy o pielęgnacji roślin, które teraz intensywnie rosną i  wymagają naszej uwagi. W najnowszym, lipcowym wydaniu „działkowca” znaleźć można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych zabiegów do wykonania u progu lata.

czytaj więcej

 

 


18.06.2014

Narada Prezesów ROD w Zielonej Górze

We wtorek (17.06.2014) odbyła się narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Zielonej Góry, Ochli, Droszkowa, Przylepu i Wilkanowa. Naradę prowadził prezes OZ PZD, Pan Marian Pasiński w asyście członków prezydium OZ. W trakcie narady omówiono najważniejsze sprawy dotyczące Polskiego Związku Działkowców, w tym sprawę niekorzystnego wyroku NSA dotyczącego altan w ROD. Przyjęto stanowisko, które skierowano do Marszałek Sejmu, Pani Ewy Kopacz. (czytaj stanowisko) Omówiono szczegółowo wszystkie aspekty zebrań działkowców dotyczących wyboru stowarzyszenia prowadzącego ROD, przedstawiono wzory druków dokumentów. Prezesi ROD zwracali szczególną uwagę na organizację i przebieg zebrania, który wymusza dokładność i dbałość o procedury zapisane w ustawie o ROD. Z deklaracji Zarządów ROD wynika, że większość zebrań w Okręgu odbędzie się jesienią.
Zapoznano prezesów ROD z projektem Statutu PZD, który w pierwszej, jeszcze bardzo roboczej wersji został przesłany przez Krajową Radę PZD do Okręgowego Zarządu celem konsultacji i naniesienia uwag. Uczestnicy narady uznali, iż sprawa dotycząca nowego prawa w PZD jest w tym roku  najważniejsza i zobowiązali się do uważnego przestudiowania zapisów i wnoszenia własnych uwag.
   W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zielonogórskiej Policji, Pani Aspirant Katarzyna Dominiak- Komendant I Komisariatu, Pani Podinspektor Małgorzata Barska- Rzecznik prasowy KMP w Zielonej Górze, Pan Podkomisarz Marcin Gurgulewicz- zastępca komendanta II komisariatu,  którzy omówili zasady bezpieczeństwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz współpracy zarządów ROD z dzielnicowymi. Prezes OZ Podziękował Policji za dotychczasową dobrą współpracę i wyraził przekonanie, że będzie ona kontynuowana dla poprawy bezpieczeństwa działkowców.
   W naradzie uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miasta w Zielonej Górze, którzy zaznajomili prezesów ROD z kampanią promocyjną Miasta Zielonej Góry dotyczącą połączenia Miasta i Gminy w jedną jednostkę administracyjną. Prezesi ROD pozytywnie ustosunkowali się do tej inicjatywy, w tej sprawie przyjęto stanowisko.
Omówiono wstępnie pomysł organizacji okręgowych obchodów dni działkowca w Zielonej Górze pod honorowym patronatem prezesa OZ i prezydenta Zielonej Góry. Propozycja została pozytywnie przyjęta.

Rafał Hawryluk


17.06.2014

Najnowszy numer "Informatora działkowca"

W najbliższych dniach do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych trafi najnowszy numer "Informatora działkowca".  Można w nim znaleźć m.in. informacje na temat trwającyh w KR PZD prac nad nowym statutem, wyroku NSA w sprawie altan oraz działań PZD mających na celu zabezpieczenie interesu działkowców, nowej broszury wydanej przez KR PZD, jak również informację na temat ustawowych zebrań działkowców, które odbywają się obecnie we wszystkich ROD.

czytaj więcej

 

 

 

 


 

16.06.2014

ROD im. Fornalskiej w Zielonej Górze zostaje w PZD
Rodzinny Ogród Działkowy „im. Fornalskiej” jest zagospodarowany przez 96 działek położonych w malowniczej scenerii, w otoczeniu zielonogórskich lasów. Działki użytkowane są przez 174 działkowców. Ten niewielki ogród cieszy się wielkim powodzeniem wśród zielonogórzan i trudno pozyskać w nim działkę. Jest wyposażony w niezbędne media oraz niewielki dom działkowca. Dobrze zintegrowane środowisko działkowców mimo skromnych środków realizuje wszystkie cele które sobie wyznaczyło. Zarząd pod kierownictwem Pani Alicji Bieniarz dba o zrównoważony rozwój oraz dobrą atmosferę w ogrodzie. Działkowcy czynnie uczestniczyli w akcjach poparcia dla ustawy o ROD w roku 2013 i zdają sobie sprawę, iż jedynie dzięki konsolidacji całego środowiska polskich działkowców udało się uchwalić korzystne zapisy.
W sobotę 14.06.2014r.działkowcy spotkali się  by zadecydować o przyszłości swojego ogrodu.  Zebrani ciszyło się niewielką frekwencją (31,8%) ale w II terminie było w mocy podjąć uchwałę o wyborze stowarzyszenia prowadzącego ogród. Po rzeczowej dyskusji oraz rozważeniu wszelkich za i przeciw działkowcy jednomyślnie przyjęli wniosek Zarządu o pozostawieniu ogrodu jako jednostkę organizacyjną Polskiego Związku Działkowców.
Działkowcy pozytywnie ocenili pracę Zarządu ROD oraz wsparcie organizacyjne, prawne i finansowe Okręgowego Zarządu PZD i Krajowej Rady PZD. Wyrazili nadzieję, że Polski Związek Działkowców tak jak do tej pory, będzie stał na straży praw działkowców i zażegna kolejne zagrożenia wynikające z  wyroku NSA w sprawie altan oraz aktywności Związku Miast Polskich. Działkowcy jednomyślnie przyjęli uchwałę o pozostaniu w PZD.
Przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Gorze, Pan Rafał Hawryluk zapewnił, iż dotychczasowa dobra współpraca będzie kontynuowana, a Polski Związek Działkowców zrobi wszystko by nie zawieść kredytu zaufania jakim obdarzyli go działkowcy ROD „im.Fornalskiej” w Zielonej Górze.

Rafał Hawryluk


 16.06.2014

 Krajowa Rada PZD wydała ulotkę „Razem czy osobno?”

 Po wejściu w życie nowej ustawy działkowcy stanęli przed dylematem: pozostać w PZD czy odłączyć ogród i powołać lokalne stowarzyszenie. Obecnie w rodzinnych ogrodach działkowych odbywają się zebrania podczas których działkowcy podejmują tą ważną decyzję. Aby przybliżyć użytkownikom działek w ROD korzyści jakie niesie za sobą pozostanie w Polskim Związku Działkowców, Krajowa Rada PZD wydała ulotkę, w której przypomina jak wiele dotychczas udało się osiągnąć dzięki temu, że działkowcy pozostali razem.

 czytaj więcej

 


11.06.2014

Dzień Rodziny w ROD "35Lecia" w Zielonej Górze

8 czerwca br. w ROD "35 lecia" odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Rodziny. W spotkaniu wraz z dziećmi uczestniczyli Rodzice i Dziadkowie.  Zorganizowano liczne konkursy i zabawy a na koniec - poczęstunek. Atrakcją były też prezentowane hotele dla pszczół, które z zainteresowaniem oglądano.

 Zdjęcia z imprezy poniżej


Altana to niewielki domek, a nie ażurowa konstrukcja

Ogrodnictwo działkowe w Polsce rozwija się już od XIX wieku. Nieodłącznym elementem działek zawsze były altany, przypominające małe domki. Wbrew przedstawionej przez NSA definicji, nie są to ażurowe konstrukcje. Wskazuje na to wieloletnia tradycja. Dlatego, Drodzy Działkowcy, prosimy Was o nadsyłanie fotografii sprzed kilkudziesięciu, a być może nawet stu lat, które pokazują, jak wyglądały one w praktyce. Zdjęcia można nadsyłać pocztą oraz drogą mailową. Dane kontaktowe znajdziecie w zakładce Kontakt.

 

 czytaj więcej


04.06.2014

Krajowa Rada wydała broszurę „Ustawa o ROD w pytaniach i odpowiedziach”

Krajowa Rada PZD przekazała do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych broszurę zawierającą odpowiedzi na najczęściej zadawane przez działkowców pytania, które wpłynęły do KR PZD od momentu wejścia w życie nowej ustawy o ROD. Odpowiedzi udzielali prawnicy KR PZD i OZ, którzy pracowali nad ustawą i posiadają wnikliwą wiedzę na jej temat. W niniejszej broszurze nie mogło również zabraknąć nowej ustawy, w której każdy artykuł został poprzedzony hasłem tematycznym, co ułatwi odnalezienie interesującego nas zagadnienia.

czytaj więcej
   

04.06.2014

Dziennik Trybuna: "Dewastacja w wielkim mieście"

„ - W ogrodzie nie zostało nic. Wszystko jest kompletnie zdewastowane, rozkradzione, spalone - mówi pani Ewa, były działkowiec zlikwidowanej części ROD „23 lutego" w Poznaniu. Teraz właścicielką tych terenów jest Beata N.” – czytamy w Trybunie.

czytaj więcej

02.06.2014

NSA postraszył działkowców. Ich altany to samowole budowlane

"Większość z 900 tys. altan w ogródkach działkowych w całym kraju to samowole budowlane – tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który na podstawie „Słownika języka polskiego” i „popularnej encyklopedii internetowej” podał definicję domku działkowca" - czytamy w Dzienniku Polskim.

czytaj więcej
   

30.05.2014

„Ogródki działkowe są przyszłością miast”

"Tereny ogrodów działkowych to strategiczne dla miasta przestrzenie, które należy nie tylko zachowywać, ale także rozwijać, promując i upowszechniając miejskie ogrodnictwo" - pisze w liście do redakcji "Gazety Wyborczej" dr Krzysztof Herman, architekt krajobrazu, prezes Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. 

By przeczytać cały tekst kliknij tutaj.


 

Porównanie wyników badań liczebności dzikich owadów pszczołowatych sprzed 1980 r. w stosunku do późniejszych obserwacji na terenie Wielkiej Brytanii
Porównanie wyników badań liczebności dzikich owadów pszczołowatych sprzed 1980 r. w stosunku do późniejszych obserwacji na terenie Wielkiej Brytanii

30.05.2014

Działkowcy sprzyjają Zapylaczom
Wpisując się w nowe trendy, w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Zielonogórskiego powstają budki dla owadów zapylających. Działkowcy zaczynają dostrzegać, że owady zapylające takie jak np. Murarka Ogrodowa (Osmia rufa), Trzmiel ziemny (Bombus terrestris L.) są alternatywą dla systematycznie zmniejszających się populacji pszczół.
Pragniemy pochwalić się budkami dla owadów zapylających, które  są wykonywane  od roku w zarządzie ROD „Zastal II” w Zielonej Górze. Budki rozprowadzane są wśród działkowców, Zarząd propaguje ich walory oraz potrzebę stosowania.
Budki dla owadów zapylających powstają również w pozostałych ogrodach naszego okręgu gdzie działkowcy rozpoczęli budowę populacji murarki ogrodowej, dzieląc się „zamurowanymi” źdźbłami trzciny w których znajdują się kokony tego pożytecznego owada.

W sprawie uzyskania bliższych informacji na temat dzikich zapylaczy oraz budowy „domków” dla tych owadów prosimy o kontakt z biurem Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze lub z instruktorem ogrodniczym ROD „Zastal II”, panem Romualdem Kowalskim (tel: 605 358 431).

 

Zachęcamy wszystkich działkowców odwiedzających naszą stronę do pochwalenia się swoimi hotelami dla owadów. 


Galeria domków dla owadów zapylających poniżej

Rafał Hawryluk


 

30.05.2014

Drzewko za Makulaturę w Żarach
W dniu 17maja w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Żarach odbyła się akcja zbierania makulatury. Każdy kto przyniósł 5kilogramów makulatury otrzymywał sadzonkę drzewa lub krzewu. Inicjatywa Pani Danuty Madej- wice starościny Powiatu Żarskiego, przy udziale Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Żarach cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. ROD „Relaks I”, „Pod Dębami”, „Flora”, „Związkowiec” w Żarach w których odbywała się akcja mimo brzydkiej pogody odwiedziło bardzo wielu mieszkańców Żar oraz grupy zorganizowane ze szkół podstawowych i gimnazjów.  W sumie zgromadzono 10 ton makulatury i rozdano ponad 1800 drzewek.
Poniżej Zdjęcia z akcji.

Rafał Hawryluk


28.05.2014

Obradowała Krajowa Rada PZD

W dniu 27 maja 2014 r. odbyło się XX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu, poza członkami Krajowej Rady udział wzięli członkowie zespołu doradców Komisji Statutowej oraz dyrektorzy i kierownicy biur okręgowych zarządów PZD. 

czytaj więcej

 


28.05.2014

Stanowisko KR PZD w sprawie regulacji prawnych dotyczących budownictwa na terenie rodzinnych ogrodów działkowych

W związku z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014r. (sygn. akt II OSK 1875/12), Krajowa Rada PZD uznaje za konieczne wystąpić z wnioskiem o zainicjowanie prac nad nowelizacją, która zabezpieczy działkowców przed możliwością wykładni przepisów prawa budowlanego w sposób godzący w praktycznie wszystkich właścicieli altan w rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej
     

28.05.2014

Stanowisko KR PZD w sprawie prac nad statutem Polskiego Związku Działkowców

Nowa ustawa o ROD nałożyła na Związek obowiązek uchwalenia nowego statutu PZD w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życia ustawy, a więc do 19 lipca 2015 r. Krajowa Rada uznała, że istnieje potrzeba szybszego uchwalenia statutu, gdyż takie jest oczekiwanie członków Związku. Dlatego powołała komisję statutową, która zakończyła najważniejszy etap swoich prac, rozstrzygając podstawowe kwestie, jakie muszą zostać uregulowane w nowym statucie.

czytaj więcej

28.05.2014

Jest już czerwcowy "Mój Ogródek"

W czerwcu kończy się okres intensywnych prac w ogrodzie. Przed nami wspaniała pogoda i wytęsknione urlopy. W bieżącym numerze magazynu „Mój ogródek” podpowiemy, co jeszcze możemy zrobić by cieszyć się z efektów do późnej jesieni.

czytaj więcej
     

28.05.2014

Dziennik Trybuna: "Naczelny Sąd Administracyjny niepokoi działkowców"

"- Znów nie dają nam spokoju - skarży się Czesław Reguła z ROD "Lumel" w Zielonej Górze. Tym razem powodem do zmartwień działkowców jest kontrowersyjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym przedstawił on definicję altany. Jeżeli orzeczenie to stałoby się podstawową wytyczną dla nadzoru budowlanego, to praktycznie wszystkie altany w ogrodach działkowych czekałoby uznanie za samowolę budowlaną" - czytamy w Trybunie.

czytaj więcej

27.05.2014

Zbuduj własny hotel… dla pszczół!

Zjawisko wymierania pszczół miodnych i innych owadów zapylających nasila się w ostatnich latach coraz bardziej. Przyczyn jest wiele, a jednymi z najistotniejszych są: postępująca chemizacja rolnictwa, zmiany klimatyczne, choroby oraz niszczenie siedlisk. Dlatego też gorąco zachęcamy do budowania i stawiania domków dla dzikich zapylaczy na swoich działkach i w ogródkach. Stwórzmy im odpowiednie warunki do życia, rozmnażania i pracy, czyli zapylania, które konieczne jest do właściwego funkcjonowania tysięcy roślin – w tym wielu drzew i krzewów, a także warzyw i owoców.

czytaj więcej

 


21.05.2014

Najnowszy numer "Informatora działkowca"

W najbliższych dniach do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych trafi najnowszy numer "Informatora działkowca".  Można w nim znaleźć m.in. informacje na temat trwającyh w KR PZD pracach nad nowym Statutem, wyroku NSA w sprawie altan, nowej broszurze wydanej przez KR PZD „Ustawa o ROD w pytaniach i odpowiedziach”  jak również porady ogrodnicze, które mogą okazać się bardzo pomocne podczas wiosennych prac na działkach. Zachęcamy także do zapoznania się z wersją elektroniczną "Informatora działkowca".

czytaj więcej
     

21.05.2014

Dziennik Trybuna: "Działkowcy pytają, eksperci odpowiadają" 

„Czy będę musiał ponosić większe opłaty za użytkowanie działki w ROD? W jaki sposób będę mógł ją przekazać osobie bliskiej? Czy warto odłączać się od ogólnopolskiej organizacji? Jakie prawa przysługują mi w przypadku likwidacji ogrodu?... To tylko kilka przykładowych pytań z setek, które każdego dnia otrzymują prawnicy Polskiego Związku Działkowców” – czytamy w Trybunie.

czytaj więcej

21.05.2014

Najnowszy numer "Biuletynu Informacyjnego"

Do Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych trafi w najbliższych dniach  najnowszy numer "Biuletynu Informacyjnego", w którym zamieściliśmy m.in. informacje na temat nowych konkursów dla dzialkowców i ogrodów,  zweryfikowany Regulamin Postępowania Komisji Rozjemczych, listy włodarzy miast w sprawie kontrowersyjnej propozycji ZMP oraz komunikat Prezydium KR PZD w sprawie roszczeń do ROD im. 23 lutego w Poznaniu. Zachęcamy do lektury! (Pobierz wersję elektroniczną biuletynu)

czytaj więcej
     

 21.05.2014

Czytajcie "działkowca"

W ostatnim miesiącu wiosny dobiega końca okres intensywnych prac w ogrodach i na działkach. Coraz częściej myślimy już o wakacjach a wkrótce powitamy też lato. Mimo to nie zapominajmy o pielęgnacji roślin, które nieustannie wymagają naszej uwagi. Warto też pomyśleć o pracach, których nie udało nam się wcześniej wykonać. Niektóre z nich można jeszcze bez szkody nadrobić! W najnowszym, czerwcowym wydaniu „działkowca” znaleźć można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych zabiegów do wykonania u schyłku wiosny.

czytaj więcej

14.05.2014

Dziennik Trybuna: „Jak zmieniały się ogrody”

„Dawniej żywiły, dziś przede wszystkim służą rekreacji. Ogrody działkowe w Polsce posiadają bogatą tradycję. Ich historia pokazuje ogromną rolę, jaką miały i wciąż mają do odegrania w społeczeństwie” – czytamy w Trybunie.

czytaj więcej

 

 

 

 


 13.05.2014

Narady Prezesów ROD
W ostatnim tygodniu maja odbędą się narady z prezesami i sekretarzami  ROD. Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze poprzez cykl narad przygotowuje zarządy ROD do przeprowadzenia ustawowych zebrań działkowców , na których działkowcy podejmą decyzje jakie stowarzyszenie będzie zarządzało ogrodem i jaka będzie jego przyszłość. Ponadto omówione zostaną kierunki prac nad statutem PZD.

narady odbędą się w:

  • 20 maja w Sulechowie
  • 21 maja w Zielonej Górze
  • 22 maja Krosno Odrzańskie
  • 23 maja w Żarach
  • 26 maja w Nowej Soli

Rafał Hawryluk


13.05.2014

Inauguracja Sezonu w ROD "35Lecia" w Zielonej Górze

10 maja br. w ROD „35 lecia” odbyła się tradycyjnie już inauguracja sezonu działkowego.
Na placu przed domem działkowca rozłożyli swój towar ogrodnicy. Działkowcy zaopatrywali się w rozsady warzyw, ziół i kwiatów, wybierali kwitnące kwiaty doniczkowe i cebulki kwiatowe, krzewy i kwiaty ozdobne oraz sadzonki borówki.
Na stoiskach wyrobów drewnianych można było nabyć ozdobne wiatraki i budki lęgowe oraz karmniki dla ptaków.
Na chętnych czekały ciepłe potrawy i napoje. Imprezie towarzyszyła muzyka, dobra pogoda i miły nastrój.

Joanna Mikołajczyk


12.05.2014

Trwają intensywne prace nad Statutem

W Krajowej Radzie PZD trwają intensywne prace nad nowym Statutem. W dniu 8 maja w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie komisji statutowej oraz zespołu doradczego, powołanego przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego (zgodnie z uprawnieniem określonym w uchwale KR PZD).

czytaj więcej


 

05.05.2014

Dziennik Trybuna: "Działki dla najmłodszych"

"Rodzinne ogrody działkowe kojarzą się z ogrodzonym siatką terenem, na który wstęp mają jedynie użytkownicy działek. Tymczasem, gdy przekroczymy bramę wielu ROD, okaże się, że w alejkach i na placach zabaw spotkamy masę rozkrzyczanych maluchów, które wcale nie są pociechami działkowców" - czytamy w dzisiejszym wydaniu "Trybuny".

czytaj więcej
     

05.05.2014

Maj na działce

Trwa najbardziej intensywny w roku sezon ogrodniczy. Kupujemy, sadzimy, wysiewamy, przesadzamy, chronimy… Jak się w tym nie pogubić!? Co i kiedy trzeba zrobić, aby nie przegapić najlepszego terminu? O tym wszystkim można dowiedzieć się z naszych  porad ogrodniczych na miesiąc maj (czytaj więcej).


04.05.2014

„Nie zgadzamy się z argumentami jakie ZMP zamieścił w swoim piśmie do Prezydenta RP”

„Od członków ZMP oczekujemy wsparcia, a przynajmniej nie przeszkadzania w naszej pracy. Ziemia, która otrzymaliśmy pod ogrody działkowe nie Jest Jakimś szczególnym przywilejem. Uprawiliśmy dawne nieużytki, często bagna i śmietniska, bez pomocy finansowej miast. Tereny te obecnie dobrze służą miastom i szkoda, że ZMP tego nie zauważa” – piszą działkowcy z ROD „Słowackiego” w Zielonej Górze w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej
     

03.05.2014

Działkowcy nieustannie komentują działania ZMP

„Mamy nadzieję, że pokłady waleczności w ZMP zostaną skierowane na inne tory tj. tory wyższego rzędu społecznego, których jest pod dostatkiem w naszym kraju. Wystarczy tylko chcieć je zauważyć” – piszą działkowcy z ROD „Dozamet” w Nowej Soli w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

24.04.2014

Trwają prace nad nowym Statutem

W Krajowej Radzie PZD trwają intensywne prace nad nowym statutem. W dniu 24 kwietnia odbyło się posiedzenie zespołu doradczego, składającego się z prawników związkowych, który został powołany przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego (zgodnie z uprawnieniem określonym w uchwale KR PZD). Zadaniem zespołu jest wsparcie działań komisji powołanej przez Krajową Radę PZD, która ma opracować ostateczną wersję tego dokumentu. czytaj więcej


 18.04.2014

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej

 

 

 

 

 


18.04.2014

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele. czytaj więcej


18.04.2014

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

…takimi słowami podsumował działanie rodzinnych ogrodów działkowych przez pierwsze cztery miesiące obowiązywania nowego prawa Zenon Walas z ROD Prochownia w Kielcach. Opinia ta nie jest odosobniona. Rację przyznają mu również inni miłośnicy wypoczynku na łonie natury. 

czytaj więcej

 

 

 

 


 

18.04.2014

Nowy "Informator działkowca"

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych wysłany został najnowszy numer "Informatora działkowca".  Można w nim znaleźć m.in. informacje na temat trwających w KR PZD prac nad Statutem oraz chęci podjęcia przez PZD dialogu i współpracy z ZMP w celu wypracowania zasad współdziałania, które pogodzą rozwój miast z dalszym istnieniem ogrodów działkowych. Zamieszczono w nim również informacje o powstających w ogrodach działkowych  hotelach dla pszczół oraz  porady ogrodnicze, które mogą okazać się bardzo pomocne podczas wiosennych prac na działkach. Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej

18.04.2014

"Nie wolno likwidować tego, co funkjonuje przez wiele lat służąc zwykłym ludziom"

„Ogrodom działkowym trzeba pomagać, a nie otwierać furtki do ich likwidacji i to w dodatku bez odszkodowania dla działkowców ani też zapewnienia terenów zastępczych” – piszą działkowcy z ROD „Związkowiec” w Żarach w liście do Prezesa ZMP.

czytaj więcej

16.04.2014

Podziękowania działkowców z Żar dla Prezesa PZD

„Składamy wyrazy szacunku i uznania za wytężony wysiłek na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych i polskiego ogrodnictwa. Codziennym wykonywaniem trudnych zadań dobrze służy Pan bliskiej nam działkowcom sprawie” – piszą działkowcy z ROD  „Związkowiec” w Żarach.

czytaj więcej

15.04.2014

„Mamy nadzieje, że Związek Miast Polskich wycofa się ze swych postulatów”

„Podważanie artykułów zabezpieczających działkowców w przypadku koniecznej likwidacji ROD jest naszym zdaniem kolejną próbą odzyskania gruntów i wykorzystania ich na cele komercyjne z pominięciem naszych podstawowych praw” – piszą uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Lumel” w Zielonej Górze.

czytaj więcej

14.04.2014

„Chcecie pozbawić zadowolenia z pracy na ogrodzie działkowców i ich rodziny?”

„Jeszcze nie ostygły emocje manifestacyjne w obronie działek i działkowców, przeciw zakusom na tereny naszych ogrodów niektórych działaczy znanych partii a już są kolejni chętni, którzy wyciągają ręce po efekty naszej pracy” – piszą działkowcy z ROD „Żwirek” w Gubinie w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej
     

14.04.2014

Podziękowania działkowców dla Prezesa PZD za wsparcie i nieoceniony wkład w uchwalenie nowej ustawy

„Gdyby nie Pańskie osobiste zaangażowanie, determinację, a takie inicjowanie działań podejmowanych przez ogrody działkowe w całej Polsce, ustawa którą uważamy za dokument spełniający nasze oczekiwania, nigdy by nie powstała” – piszą działkowcy z ROD „Jedynka” w Nowej Soli w liście do Eugeniusza Kondrackiego.

czytaj więcej

14.04.2014

Działkowcy zaniepokojeni wnioskiem ZMP

„Pomimo, że „znów zostajemy wywołani do tablicy” to jednak nasz obecny byt na działkach jest stabilny, bo gwarantuje nam go nowo uchwalona, dobra ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych” – piszą działkowcy z ROD „Wanda” w Żarach w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej
     

14.04.2014

„Zapisy ustawy stanowią wyważony kompromis między potrzebami miast i oczekiwaniami działkowców”

„Podjęta przez ZMP inicjatywa obnaża intencje środowisk, nieustannie dążą do przejęcia gruntów pod ogrodami, zwłaszcza w wielkich miastach, jak najmniejszym kosztem i z pominięciem naszych praw” – piszą działkowcy z ROD „Jedynka” w Nowej Soli w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

10.04.2014

W PZD trwają intensywne prace nad nowym Statutem

Nowa ustawa o ROD zobligowała PZD do uchwalenia nowego Statutu, dlatego w Związku trwają intensywne prace nad tym dokumentem.

czytaj więcej

 

 

 

 

 

 


09.04.2014

"Dziennik Trybuna": Rolnictwo miejskie na wagę złota

"Rolnictwo miejskie było przez wiele lat zaniedbywane i niedoceniane - zarówno przez planistów, polityków odpowiedzialnych za sprawy rolnictwa, jak i społeczeństwo. Ci pierwsi traktowali te tereny jako potencjalne obszary pod rozwój inwestycji miejskich. Politycy koncentrowali się na terenach wiejskich. Społeczeństwo natomiast było zachwycone postępem, rozwojem i masową produkcją żywności" - czytamy w Trybunie. czytaj więcej

 

 


 

09.04.2014

Działkowcy w Sławie dalej z Polskim Związkiem Działkowców
W niedziele (06.04.2014r.) w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym  „22 Lipca” w Sławie odbyło się zebranie wszystkich działkowców w trybie artykułu 69.1  ustawy o ROD z 13grudnia 2013r. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie  przy  frekwencji 52,6% (88 osób). Za pozostawieniem ogrodu w strukturach organizacyjnych Polskiego Związku Działkowców głosowało 80osób.
Działkowcom ze Sławy gratulujemy mądrej decyzji . Dziękujemy za zaufanie oraz docenienie dorobku PZD i korzyści jakie płyną z przynależności do Związku. Wierzymy, że dotychczasowa dobra współpraca z samorządem ogrodowym i działkowcami będzie w następnych latach  kontynuowana. 


Prezes OZ PZD w Zielonej Górze
mgr inż. Marian Pasiński


09.04.2014

Oświadczenie OZ PZD
Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze odnosząc się do artykułu jaki ukazał się we wtorkowej (8.04.2014r.) Gazecie Lubuskiej pt „Tak, Wywieziemy te śmieci” opisującego problem dzikiego śmietniska w Świebodzinie, informuje, iż opisywany w artykule ogród działkowy nie jest i nigdy nie był Rodzinnym Ogrodem Działkowym zarządzanym przez Polski Związek Działkowców.
Problem gospodarowania odpadami w zrzeszonych w PZD rodzinnych ogrodach działkowych jest taktowany bardzo poważnie.
Zarządy ROD  konsekwentnie potępiają i piętnują nielegalnie powstające składowiska śmieci. W przypadku ustalenia sprawcy, wyciągane są konsekwencje regulaminowo- statutowe. W przypadkach tzw. podrzucania śmieci w okolice ogrodów działkowych zarządy ROD informują odpowiednie organy administracji publicznej.

Rafał Hawryluk


07.04.2014

Wniosek ZMP jest kolejną próbą przejęcia gruntów ogrodów

„Uważamy, że stanowisko ZMP, sugerujące niekonstytucyjność ustawy, zarzuty o rozporządzaniu nieruchomością wbrew woli właściciela czy też preferencyjnym przekazaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste są kolejną próbą wprowadzenia zamieszania jedynie w celu, jak sądzimy, odzyskania gruntów i wykorzystania ich na cele komercyjne” – piszą działkowcy z ROD „35 lecia” w Zielonej Górze.

czytaj więcej
   

"Czy to kiedyś się wreszcie skończy?"

„Kiedy się nam pozwoli na spokojne i normalne uprawianie naszych działek,  my nic innego nie oczekujemy. Czy w naszym kraju nie ma innych, ważnych problemów społecznych do rozwiązywania,  tylko w dalszym ciągu próbuje się burzyć to co w kraju dobrze funkcjonuje i dobrze służy wszystkim działkowcom?” – pytają działkowcy z ROD im. Puchalskiego w Przylepie w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

07.04.2014

Wniosek ZMP to kolejny zamach na prawa działkowców

„Rozumiemy, że miasta potrzebują przestrzeni by mogły się rozwijać i godzimy się na likwidację ogrodów działkowych na realizację planów miejscowego zagospodarowania miast i gmin, ale likwidowane tereny muszą być odtworzone, a działkowcy muszą dostać godziwe odszkodowanie za swoje mienie, tak by mogli urządzić się od nowa na odtworzonym ogrodzie” – piszą działkowcy z ROD „Brzeziny” w Świdnicy w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

 

07.04.2014

Akademia Przyjaciół Pszczół na Walnym Zebraniu ROD "Związkowiec" w Zielonej Górze

W dniu 29.03.2014r. na Walnym Zebraniu ROD "Związkowiec" w Zielonej Górze gościli  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 w Zielonej Górze

Izabela Waśkowicz, Kinga Świdkiewicz i Dawid Babiak - członkowie Akademii Przyjaciół Pszczół przedstawili przygotowaną wystawę i prezentację  poświęconą pszczołowatym. Pokazali na niej zdjęcia  różnych przedstawicieli tej rodziny,  przedstawili zasady Przyjaciół Pszczół, zaprezentowali rośliny przyjazne pszczołom i przekazali instrukcje jak budować sztuczne gniazda dla pszczół samotnie żyjących. Uczniowie zwrócili się ze specjalnym „Apelem” do wszystkich zebranych, aby Ci wspomogli starania Akademii służące ochronie pszczołowatych. „Apel” został odczytany i przekazany na ręce prezesa ROD „Związkowiec”.

Zarząd ROD "Związkowiec" doceniając tą cenną inicjatywę postanowił umieścić informacje przedstawione przez uczniów na stronie internetowej Ogrodu.

 

Przemysław Bułło


 

02.04.2014

"Dziennik Trybuna": Hotele dla pszczół na działkach

„Polski Związek Działkowców po raz kolejny włącza się do akcji organizowanej przez Greenpeace Polska, która ma na celu zapewnienie odpowiedniego schronienia owadom zapylającym. Na początek, w 15 ogrodach działkowych w Polsce, postawione zostaną hotele, w których pszczoły, trzmiele czy motyle będą mogły znaleźć bezpieczne schronienie” – czytamy w Trybunie.

czytaj więcej
   

02.04.2014

„Oczekujemy, że Związek Miast Polskich zweryfikuje swoją postawę”

„Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim oceniają krytycznie postawę Związku Miast Polskich nacechowaną dążeniem do zmiany zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

02.04.2014

„Czy zawsze musi być ważniejsze zdanie wielkich i bogatych?”

„W naszym małym miasteczku dobrze przebiega współpraca z władzami. Uważamy, że ustawa w obecnym brzmieniu zabezpiecza nas i nasze ogrody” – piszą działkowcy z ROD „Budowlani” w Nowogrodzie Bobrzańskim w liście do Prezydenta.

czytaj więcej
   

02.04.2014

„Jak będzie trzeba to kolejny raz staniemy w obronie naszych praw”

„Jesteśmy szczerze zdziwieni i zaskoczeni Pana obecną postawą jako przewodniczącego Związku Miast Polskich, gdzie prezentuje Pan zgoła odmienne od poprzedniego stanowisko, to jest krzywdzące całe środowisko działkowców w Polsce” – czytamy w uchwale walnego zebrania ROD „Wiarus” w Wilkanowie.

czytaj więcej

 31.03.2014

Stanowisko KR PZD z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyborów do Europarlamentu

„Polski Związek Działkowców nie jest partią polityczną. Jako stowarzyszenie ogrodowe mamy w swoich szeregach ludzi o różnej orientacji politycznej, którzy w zgodzie ze swoim sumieniem będą głosować w wyborach. Jest jednak naszym obowiązkiem przypomnieć, że we wspólnym interesie jest, by mandaty europosłów otrzymali kandydaci, którzy dali się poznać jako wypróbowani sojusznicy polskich działkowców i którzy nie tylko składali obietnice przedwyborcze, ale którzy aktywnie działali na rzecz działkowców” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

31.03.2014

„Niezrozumiałym dla nas jest stanowisko Związku Miast Polskich”

 „Co takiego się stało, że nastąpiła tak daleko idąca zmiana w postawie samorządowców, czyżby naciski różnych grup wzięły górę nad dobrem mieszkańców miast? Przecież to w interesie samorządowców leżeć powinien rozwój miast a nie ich degradacja poprzez likwidację zielonych płuc jakimi są Rodzinne Ogrody Działkowe” – piszą działkowcy z ROD „Zacisze” w Żaganiu w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej


25.03.2014

Odszedł prezes OZ Świętokrzyskiego Zygmunt Wójcik, który przez blisko pół wieku oddany był ogrodnictwu działkowemu

„Odszedł człowiek niezwykle ciepły, wrażliwy, pracowity” – tak zmarłego dziś w nocy prezesa OZ Świętokrzyskiego Zygmunta Wójcika wspominają jego przyjaciele-działkowcy.

Mimo tego że był prezesem OZ Świętokrzyskiego, znany był wielu działkowcom w całej Polsce. Zawsze uśmiechnięty, spokojny, niezwykle pracowity i oddany ogrodnictwu działkowemu, z którym związany był przez 50 lat.

Swoją pracę zaczynał jako Prezes Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Malina” w Kielcach.  Z czasem został Prezesem Okręgowego Zarządu PZD w Kielcach oraz członkiem Krajowej Rady PZD. Jego poświęcenie i zaangażowanie doceniali nie tylko świętokrzyscy działkowcy. Wielokrotnie odznaczany był także przez Polski Związek Działkowców,  który przyznał mu m.in. odznakę „Za Zasługi dla PZD” oraz złotą odznaką „Zasłużonego Działkowca”. Za swoje zaangażowanie został także odznaczony Krzyżem Oficerskim  Orderu Odrodzenia Polski.

Do ostatnich chwil pozostawał aktywny. Jeszcze kilka dni temu brał udział w naradzie, która odbywała się w Warszawie. Był jak zawsze uśmiechnięty, spokojny. Nikt nie spodziewał się, że to będzie jego ostatnie spotkanie z przyjaciółmi- działkowcami z którymi współpracował przez wiele lat.

O tym jak bardzo związany był z ogrodami działkowymi świadczy też to, że jeszcze wczoraj, po całym dniu pracy poszedł na działkę, by zrobić na niej porządek po zimowej przerwie.
 Można więc powiedzieć, że Zygmunt Wójcik zdążył pożegnać się ze wszystkimi, także ogrodami działkowymi, którym poświęcił większą część swojego życia. Zmarł spokojnie we śnie. Miał 77 lat.

„Z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. Potrafił swoją wrażliwością i ciepłem zarazić innych. Niezwykle zaangażowany w działalności dla działkowców, ogrodów działkowych i Związku” -  wspomina  Jan Stańczyk, dyrektor biura  OZ Świętokrzyskiego.

(mz)


24.03.2014

KR PZD wydała nowy Regulamin ROD

 Krajowa Rada PZD wydała nowy Regulamin ROD w nakładzie 100 000 egzemplarzy i przekazała go do wszystkich Okręgowych Zarządów i rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

 

 

 

 

 

 


 

24.03.2014

Czytajcie "działkowca"!

Wiosna to wspaniała pora roku, w której przyroda rozkwita a dni mogą stawać się tylko coraz dłuższe. Na działkach zaczyna się spory ruch i nic dziwnego, nadszedł czas pozimowych porządków i przygotowania upraw na nowy sezon. W najnowszym, kwietniowym wydaniu „działkowca” znaleźć można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych prac, o których nie wolno nam zapominać w tym czasie. Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej

 


24.03.2014

Informator Działkowca

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych wysłany został najnowszy numer "Informatora działkowca".  Można w nim znaleźć m.in. informacje na temat nowego Regulaminu ROD oraz ustawowych zebrań działkowców  a także odpowiedź na pytanie dlaczego warto pozostać z PZD. Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej

 

 


 

20.03.2014

Stanowisko KR PZD z dnia 19.03.2014r. w sprawie inicjatywy ZMP dotyczącej nowelizacji ustawy o ROD

"Prezydium KR PZD, po zapoznaniu się z argumentacją ZMP przedstawianą na poparcie wystąpienia o zmianę ustawy o ROD, uznaje ją za nieprzekonującą, a wręcz błędną. Wysuwanie przez ZMP takich wniosków, bez pogłębionej analizy prawnej oraz praktycznych doświadczeń w stosowaniu ustawy, jest działaniem bezpodstawnym i szkodliwym. Tworzy to atmosferę konfrontacji, wzbudzając olbrzymie zaniepokojenie w ogrodach" - czytamy w stanowisku.  

 

Załącznik plikowy do pobrania

Stanowisko_Krajowej_Rady_PZD.pdf


 

11.03.2014

Biuletyn Informacyjny Nr 2/2014

Do Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych został już wysłany "Biuletyn Informacyjny (2/2014)", w którym publikujemy nowy Regulamin ROD, Przewodnik po ustawie o ROD a także uchwały i wytyczne do przeprowadzania zebrań wszystkich działkowców. Zachęcamy do lektury! (pobierz wersję elektroniczną biuletynu)

czytaj więcej

 

 

 

 


 

10.03.2014

List Związku Miast Polskich do Prezesa PZD

Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny, w piśmie skierowanym do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego  informuje, iż został upoważniony przez ZMP do rozpoczęcia rozmów z Polskim Związkiem Działkowców w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. ZMP  podtrzymuje jednocześnie stanowisko, że ustawa ta zawiera zapisy, które są niekorzystne dla gmin w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi.

czytaj więcej


10.03.2014

„Należy zachować mechanizmy dotyczące likwidacji ogrodów działkowych”

„Wypracowany w toku prac nad ustawą kompromis zakłada, że miasta i gminy maja prawo realizować zamierzone w miejscowych planach zagospodarowania zapisy ale w momencie gdy będzie trzeba likwidować przy tej okazji ogród działkowy, to działkowcom należą się odszkodowania i teren zastępczy. Inaczej ogrodnictwo działkowe w Polsce przestanie istnieć” – piszą przedstawiciele samorządów ogrodowych ROD  z Nowej Soli w liście do Prezesa ZMP.

czytaj więcej
   

10.03.2014

„Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do faktu, iż musimy ciągle bronić swoich słusznych praw”

„Nasze stanowisko w sprawie jest jednoznaczne. Uznajemy ustawę o ROD jako dokument spełniający wszystkie postulaty Trybunału Konstytucyjnego, zabezpieczający w równym stopniu prawa działkowców Jak I uprawnienia miast i gmin do dysponowania gruntami ogrodów działkowych” - przedstawiciele samorządów ROD z Zielonej Góry w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

04.03.2014

„Traktujemy to jako powtórne wytoczenie dział na wojnę przeciwko działkowcom”

„Prawdziwa przyczyna takiego kroku, naszym zdaniem jest zgoła inna a mianowicie taka, aby „bez jednego wystrzału”,  jak najmniejszym kosztem stworzyć możliwości do skutecznego zlikwidowania ogrodów działkowych w kraju i przejęcie zajmowanych przez nie terenów pod cele niekoniecznie społeczne a wręcz komercyjne” – czytamy w liście samorządów ROD z Sulechowa, Świebodzina, Kargowej, Babimostu i Zbąszynka skierowanym do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej
   

04.03.2014

„W toku prac nad ustawą opinie ZMP zostały przedyskutowane i uwzględnione”

„Jako przedstawiciele działkowców mamy obowiązek bronić ich praw i interesów. Uznajemy, iż Związek Miast Polskich dopuścił się manipulacji przekazując Panu Prezydentowi opinie dotyczące zapisów w projekcie ustawy na wcześniejszych etapach prac legislacyjnych” – piszą przedstawiciele samorządów ROD  z Lginia, Sławy, Wschowy i Szlichtyngowej  liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

 26.02.2014

Przygotuj się do wiosny na działce

Wiosna to czas, gdy w przyrodzie zachodzi wiele zmian, a rośliny na działkach budzą się do życia. W zakładce porady ogrodnicze znaleźć można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych prac, o których warto pamiętać w tym okresie. Znajdują się tam m.in. informacje na temat cięcia drzew i krzewów a także porady jak rozpoznawać szkodniki i choroby drzew i krzewów owocowych. Zachęcamy do lektury.


26.02.2014

Ustawowe zebrania działkowców

Prezydium Krajowej Rady PZD opracowało i przyjęło dokumenty regulujące przeprowadzenie zebrań wszystkich działkowców oraz obowiązki i odpowiedzialność, jaka spoczywa na organach PZD.

czytaj więcej

25.02.2014

Informator działkowca

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych wysłany został najnowszy numer "Informatora działkowca". Można w nim znaleźć informacje na temat najważniejszych praw przysługujących działkowcom i zebrań organizowanych w ogrodach. Znajdziemy w nim również odpowiedzi na nurtujące działkowców pytania związane z wejściem w życie nowej ustawy. Czy działkowcy są nadal zwolnieni z podatków? Co ze Statutem i Regulaminem?  Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej
   
21.02.2014

Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 20 i 21 lutego br. przyjęty został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zacznie obowiązywać od 1 marca 2014r. Warto pamiętać, że nowy Regulamin ma charakter tymczasowy. Po przyjęciu nowego Statutu przez Krajowy Zjazd będzie musiał powstać nowy dokument, który zostanie dostosowany do jego zapisów.

czytaj więcej

24.02.2014

Stanowisko KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zagrożeń powstałych po wejściu w życie ustawy o ROD

„Entuzjazm działkowców wywołany uchwaleniem przez Sejm w dniu 13 grudnia 2013 r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, podpisaniem jej przez Prezydenta RP w dniu 18 grudnia 2013 r. został szybko zahamowany. Już 20 grudnia 2013 roku Związek Miast Polskich wystąpił do Prezydenta RP ze swoim stanowiskiem w sprawie ustawy o ROD, wyrażając poważne wątpliwości natury konstytucyjnej, jak również o rozważenie możliwości skierowania nowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej
   

24.02.2014

Stanowisko KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie relacji medialnych dotyczących wejścia w życie nowej ustawy o ROD

„Wejście w życie nowej ustawy działkowej było z pewnością jednym z ważniejszych wydarzeń w całej historii ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dalsze istnienie ogrodów stanęło bowiem pod dużym znakiem zapytania. Nie brakowało momentów, w których działkowcy mieli realne powody, by wątpić, że nowa ustawa gwarantująca dalsze istnienie ROD wejdzie w ogóle w życie. Także w mediach nie brakowało sceptycznych komentarzy w tej kwestii” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

20.02.2014

Prezydent Zielonej Góry, Pan Janusz Kubicki pisze do prezesa Związku Miast Polskich

Jestem zdania, że władze miast i gmin powinny otoczyć Ogrody działkowe szczególną opieką i ochroną, gdyż są one czymś więcej niż tylko zieloną przestrzenią w ściśle zurbanizowanej strukturze. Rodzinne Ogrody Działkowe,  tworząc warunki dla wypoczynku i aktywizacji oraz integracji rodzin, często wielopokoleniowych, spełniają istotne funkcje socjalne i społeczne, często wyręczając w tym samorządy, co należy docenić.Pisze Janusz Kubicki Prezydent Zielonej Góry.

pismo do pobrania poniżej

[pobierz] 0.5 MB pismo prezydenta Zielonej Góry