w kategorii Aktualności

W zeszłym tygodniu zakończył się cykl spotkań z zarządami ROD. Okręgowy Zarząd PZD liczy, iż wszystkie zarządy, które brały udział w naradach skorzystały z nich w sposób maksymalny.

Zbliżająca się wielkimi krokami kampania sprawozdawcza jest jednym z najważniejszych zadań jakie corocznie muszą zrealizować zarządy ROD. W związku z tym Okręgowy Zarząd dołoży wszelkich starań by wspomóc zarządy ROD w przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrań.

W trakcie narad apelowano by sprawozdania zarządów ROD były maksymalnie transparentne, przejrzyste i zrozumiałe dla działkowców. Podobnie powinny wyglądać plany pracy oraz preliminarze finansowe ROD.

W trakcie cyklu narad poruszano wiele spraw. Najczęstszymi problemami, które stwierdzono we wszystkich niemal rejonach Okręgu Zielonogórskiego jest frekwencja na walnych zebraniach oraz ogólny brak zaangażowania działkowców w sprawy swoich ogrodów. Ciągnie to za sobą kłopoty kadrowe w kompletowaniu samorządów ogrodowych.

Omówiono również sprawy wykraczające poza tematy sprawozdawczości w ogrodach.  Jednym z najważniejszych jest zabezpieczenie mienia działkowócw przed dzikami, które niszczą uprawy. Dyskusje na ten temat przebiegała dwutorowo, w pierwszej kolejności omawiano jak zabezpieczać ogrody przed dzikimi zwierzętami, po drugie omawiano jak dochodzić zadośćuczynienia do Skarbu Państwa za szkody wyrządzana przez dziki.

W sumie zorganizowano 8 narad (w Zielonej Górze, Żaganiu, Wschowie, Nowej Soli, Sulechowie, Krośnie Odrzańskim, Żarach, Lubsku i w Bytomiu Odrzańskim). Łącznie w naradach udział wzięło 242 osoby.

 

Rafał Hawryluk