w kategorii Aktualności

Polski Związek Działkowców przywiązuje dużą wagę do szkolenia kandydatów na nowych działkowców. Od poziomu ich wiedzy zależy sposób zagospodarowania działek. Osoby świadome swoich praw i obowiązków, znające przepisy obowiązujące w PZD i na terenie ROD rzadziej popełniają błędy, które mogą stać się przyczyną skarg.

Programy szkoleń w okręgach PZD

Szkolenia organizowane są regularnie we wszystkich 26-ciu okręgach. Ilość kursów organizowanych w roku zależy od ilości nowych działkowców i wielkości okręgu. Każdy okręg prowadzi kursy według nieco innego programu oraz innego wymiaru czasowego.

Według danych zgromadzonych przez KR PZD najkrótsze szkolenia organizowane są w: OZ Sudeckim (2 godziny), w Pile (3 godziny) oraz w Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Katowicach, okręgu Toruńsko-Włocławskim i Zielonej Górze (4 godziny). Kurs dla nowych działkowców w okręgach w Kaliszu, Lublinie, Słupsku i Warmińsko-Mazurskim trwa 6 godzin, natomiast w Legnicy, okręgu Pomorskim, Małopolskim i Podkarpackim – 8 godzin. Najdłuższe kursy organizowane są w okręgu Mazowieckim, Świętokrzyskim i we Wrocławiu (9 godzin) oraz w Częstochowie, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i okręgu Podlaskim (12 godzin). Najdłużej trwające kursy podzielone są na 3 dni (po 3 lub 4 godziny wykładów dziennie).

W delegaturach PZD szkolenia organizowane są rzadziej i czas trwania kursu jest krótszy. Przyczyną jest mniejsza ilość nowych użytkowników działek poza miastami okręgowymi.

Wykłady podczas kursów podzielone są na dwa zasadnicze bloki tematyczne – jednym zawsze są przepisy obowiązujące w PZD i na terenie ROD, a drugim tematy z zakresu ogrodnictwa, zagospodarowania i modernizacji działki.

Wykładowcy

W większości okręgów wykładowcami podczas szkoleń dla nowych działkowców są etatowi instruktorzy ds. ogrodniczych. W okręgach, gdzie nie ma na stałe zatrudnionego instruktora (np. w Częstochowie), kursy prowadzą instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej. W okręgach we Wrocławiu, Słupsku, Mazowieckim i Pomorskim tematy z zakresu sadownictwa, ochrony roślin lub warzywnictwa referują wykładowcy z wyższych uczelni o profilu ogrodniczym, np. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, SGGW w Warszawie lub z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

 Metody szkoleniowe

Organizatorzy szkoleń posługują się podczas wykładów przede wszystkim metodami audiowizualnymi. Niektórzy prowadzący (mgr inż. Romuald Dziuban z SGGW w OZ Mazowieckim, mgr inż. Kazimierz Dominiak w OZ w Kaliszu) przynoszą sadzonki drzewek, aby zaprezentować słuchaczom metody cięcia roślin owocowych. W sezonie wegetacyjnym w okręgu w Lublinie pani dr Anna Michowska wzbogaca kursy szkoleniowe w praktyczne warsztaty na terenie ROD (np. dotyczące metod oznaczania pH gleby).

         W przekazanych do KR PZD informacjach nt. szkoleń okręgi podkreślają, że praktyczne pokazy cieszą się dużym zainteresowaniem działkowców.

Frekwencja na szkoleniach

Organizatorzy kursów zaznaczają, że na kursy szkoleniowe dla nowych działkowców nie zgłaszają się wszyscy nowi użytkownicy działek. Wynika to z tego, że:

a)     szkolenie nie jest obowiązkowe,

b)    nie wszystkie Zarządy ROD kierują nowych działkowców na szkolenia,

c)     nie wszyscy działkowcy, pomimo wiedzy o możliwości przeszkolenia się, zgłaszają się do okręgów.

 Ze względu na duże różnice w programach szkoleń i wymiarze czasowym kursów Krajowa Rada PZD rozpoczęła prace nad przygotowaniem ramowego programu szkoleń dla nowych działkowców dla wszystkich okręgów. Będzie on obejmował wszystkie niezbędne tematy, z którymi powinien zapoznać się uczestnik kursu i określał wymiar czasowy dla każdego z nich.

 

mgr inż. Małgorzata Wójcik

instruktor ds. ogrodniczych KR PZD