dokumenty i druki


Dokumenty Finansowo-Ksiegowe

[pobierz] 0.1 MB sprawozdania-bilansowe-na-2013r

Nowość !!!!

Wszystkie aktywne druki finansowe  w jednym pliku. Druki są w poszczególnych arkuszach ustawione w kolejności:

-   Bilans ROD

-   Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego rod za 2013r.

-   Rachunek wyników ROD za rok 2013 (plan do wykonania i wykonanie do wykonania)

-   Sprawozdanie finansowe z funduszu rozwoju za 2013r.

-   Sprawozdanie finansowe z funduszu oświatowego za 2013r.

-   Preliminarz finansowy ROD na 2014r

-   Preliminarz finansowy z funduszu rozwoju na 2014r

-   Preliminarz finansowy z funduszu oświatowego na 2014r.

[pobierz] 0.1 MB zarzadzenie prezesa w sprawie inwent. kasy

Nowość !!!

[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie ksiegowego
[pobierz] 0.1 MB protokół-inwentaryzacji-kasy


Dokumenty dla zarządów ROD

[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-wstapieniu-w-prawa-do-ddzialki-po-z

oswiadczenie-o-wstapieniu-w-prawa-do-ddzialki-po-zmarłym działkowcu

[pobierz] 0.1 MB wniosek-osoby-bliskiej-o-ustanowienie-prawa-po-zma

wniosek-osoby-bliskiej-o-ustanowienie-prawa-po-zmarłym działkowcu

[pobierz] 0.1 MB umowa-przeniesienia-praw-do-dzialki-

NOWOŚĆ!!

[pobierz] 0.1 MB umowa-dzierżawy działkowej

NOWOŚĆ!

 

[pobierz] 0.3 MB umowa-dzierzawy-dzialkowej

NOWOŚĆ!

[pobierz] 0.2 MB deklaracja-czlonkowska

NOWOŚĆ

 

[pobierz] 0.1 MB wzory-drukow-walne-zebrania w ROD-2014

NOWOŚĆ!

[pobierz] 0.1 MB dokumenty-i-druki-na-walne-zebrania-w-rod-2014

NOWOŚĆ !

[pobierz] 0.1 MB ankieta-instruktora-spolecznej-sluzby-instruktorsk

 

[pobierz] 0.1 MB owiadczenie-nowego-czlonka-pzd

 

Prezydium Krajowej Rady PZD realizując zapisy § 83 ust. 2 regulaminu ROD wprowadziło wzór oświadczenia, do złożenia którego zobowiązana jest osoba ubiegająca się o przydział działki zagospodarowanej w sposób rażąco sprzeczny z regulaminem ROD.

[pobierz] 0.2 MB wniosek o przyznanie dotacji zOZPZD

 

[pobierz] 2.2 MB plakat

Kim są działkowcy Okręgu Zielonogórskiego w 2012?

 


Banery do strony www

[pobierz] 0.1 MB baner-czytaj-album-zagospodarowania-działek-w-rod
[pobierz] 0.1 MB szkolenia-dla-nowych-członków-pzd
[pobierz] 0.1 MB ważny-komunikat
[pobierz] 0.2 MB pismo-kr
[pobierz] 0.5 MB pismo-komitetu-do-oz-pzd