Obradował Okręgowy Zarząd

Wczoraj, (czwartek 13.05.2021r) obradował Okręgowy Zarząd. W śród spraw bieżących Zarząd Okręgu rozpatrzył podział środków z dotacji z budżetu Miasta Zielona Góra. Kwotę 280tyś zł [...]