Siedziby dla zarządów ROD

Zdając sobie sprawę, iż nie wszystkie ogrody mają siedziby dla zarządów ROD, Prezydium KR PZD w dniu 23 stycznia 2018 r. przeanalizowało powyższy problem i przyjęło w tej sprawie dwie bardzo [...]

Broszury

Krajowa Rada PZD regularnie wydaje broszury i plakaty informacyjne skierowane do działkowców zrzeszonych w PZD. Są one wydawane są w nakładzie 150 tys. egzemplarzy i cały koszt ich wydania [...]